ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ПЕЕНЕ

 

Светлината във физическия свят е движение - цвят, в Духовния свят е тон, а в Божествения е говор. Съвършеното проявление на живота е музиката. Най-хубавото пеене е да пее човек за себе си и след като пее със своя глас на себе си, на своя Бог, на Душата си, на Духа си, после ще дойде истинското пеене: ще запее Бог отвътре и тогава ще дойде безсмъртието!

Ако един диригент излезе на сцената да дирижира една симфония, написана от самия него, всичките му движения ще бъдат смислени и разумни. Най-малкото му движение ще изразява съзнателна мисъл. Той познава всеки тон, всяка пауза, разбира техния говор. Ако същата симфония се дирижира от диригент, който не разбира много от музика, неговите движения ще бъдат неразумни. Всяко разумно движение е музика, хармония. Всяко разумно движение на листата на дървото представляват пеене, музикален говор. Растенията се разговарят помежду си музикално. Тяхната реч е като тази на поета. Най-хубавите опери се изпълняват от растенията!

Новите песни  са в съгласие с Божествените закони. Има музика в Природата. Слушали ли сте I песните на разцъфналите цветя, хора на окичените с плодове дървета, на зрелите жита, на течащите I води, на лекия ветрец - зефир, който милва листата на дърветата?! Във всичко има музика. Цялата Природа е един величествен оркестър.

 

Учителя

 

 

 

По време на пеене тялото трябва да бъде изправено, но не и стегнато. То може да заема различни положения, но да не бъде стегнато. Раменете да бъдат леко изтеглени назад, а гърдите да бъдат издадени напред. Главата да бъде изправена и леко напред. Тонът, който певецът пее, трябва да излиза право напред. Шията не трябва да бъде стегната. Свободни и спокойни трябва да бъдат мускулите на шията. Погледът на певеца трябва да бъде отправен на 30 градуса нагоре от хоризонталната плоскост пред очите. Раменете по време на пеенето не трябва да се повдигат нагоре, нито пък да се спускат надолу. Ръцете не трябва да се притискат от двете страни на тялото, а трябва да се държат съвсем естествено надолу; ако трябва да се движат, то движенията им да бъдат свободни и непринудени. Движенията на ръцете трябва да се правят без никакво усилие на техните мускули. По време на пеене да се избягва разперването на лактите назад.

Когато певецът пее в спектакъл, а не концертно, движенията трябва да бъдат естествени, да следват действието. Хубаво е певците да застават от време навреме пред огледалото и виждайки най-естествените движения, да се опитат да усетят и запомнят положението на мускулите и тялото. Добрите професионалисти пеят и седнали, и легнали. Всичко това се постига чрез упорит труд, самоусещане на тялото и без предубеждението, че трябва да пеем само прави.

Движенията са третият връх на триъгълника ум - сърце - воля. Умът е свързан с мисълта при пеенето, с вокалната линия, с идеята; сърцето - с чувствата; волята - с движенията.