ОКУЛТНИ ПРАВИЛА, СЪВЕТИ И УПЪТВАНИЯ ЗА ПЕВЦИТЕ

 

За окултния ученик музиката е един от важните елементи, който му служи като броня за предпазване от външните и вътрешните неблагоприятни условия.

Добрият певец влага нещо от себе си, от Душата си. За него се казва, че пее с Душа. Има певци, които не влагат нищо от себе си. Това пеене е мъртво. То умъртвява, приспива човека. Такова пеене действа хипнотично върху човека. Защо? Защото събужда образи, които го унасят и той забравя песента. Истинското пеене събужда мисъл. Който веднъж чуе такава песен, той никога не я забравя.

Ако един музикант композира един час музика, два часа трябва да се моли, защото той е отговорен за своите произведения. Те ще въздействат на хората. А това въздействие трябва да бъде добро. При това той ще носи отговорност не само в един живот. Няколко прераждания по ред той ще носи последствията на своята музика, която е пратил в пространството, и тая отговорност ще го следва и на земята, и на Небето.

 

Музикант или певец свири или пее, поглежда към публиката, иска оттам да почерпи сила. Публиката е сила наистина, но ако всички го разбират и оценяват. Мнозина го слушат, но малцина го разбират. Ето защо, за да прояви своите дарби, артистът трябва да отправи погледа си нагоре, откъдето идат Силата и Животът. Бог е живот и сила. Следователно Той иска и ние да живеем и да бъдем силни! Много от съвременните музиканти и поети работят за пари. Някой ще даде концерт, ще определи цени на местата от 40 до 200 лева. Ако някой посети наш концерт, и с 200 000 лева няма да го пуснем да влезе. Най-много да го пуснем в салона да стои прав. И това е голяма привилегия за него. Който веднъж само присъства на Божествен концерт, той никога няма да го забрави. Той ще се преобрази, ще разбере какво нещо представлява човешката Душа, човешкият Дух, човешкият ум и човешкото сърце. И неговата Душа ще се отвори, ще затрепти в унисон с Цялото, с Великото в света. Не струва ли човек да даде за такъв концерт всичкото си имане, целият си живот? Стремете се всички да бъдете добри! Да бъдете нови певци, нови музиканти! И стари, и млади, всички да пеят, да разработват гласовете си! Вложете нова идея, нов подтик, нов импулс в пеенето!

Учителя

Ученикът трябва да знае, че пее първо за Бога, за ангелите, за ближния си и най-сетне за себе си. Певецът на Новото пеене трябва да държи тялото си гъвкаво, бодро, чисто и изправено, без дефекти; затова се препоръчва като най-необходимо средство за упражнение и лекуване Паневритмията. Да се диша чист въздух в борова гора, богат с кислород и озон. Да се избягват задимени, нечисти и прашни помещения. Да се избягва силно и продължително говорене преди пеене. На ученика се препоръчва преди концерт известно време мълчание. Не се позволява употребата на алкохол, никотин, люто и кисело. Абсолютно се забраняват студените питиета и сладоледи непосредствено преди пеене. Ако гърлото пресъхва, хубаво е да се взема един-два часа преди пеене сок от портокали или няколко ябълки, или мед.


Силните емоционални преживявания разстройват гласните струни. Да се избягват силните парфюми, есенциите и ароматите на цветята в затворено помещение по време на пеене, защото могат да пресекат временно гласа на певеца. Когато се налага излизане навън в студено и влажно време, непосредствено след продължително пеене, добре е да се увият шията и главата и да се диша през носа. Обикновено певците употребяват на сцената перуки и пеят по 2-3 часа с тях, главата им се запотява и става много чувствителна към студа. Когато след продължително пеене се появи жажда, певецът трябва да я утолява само с топла вода и лимон. Силното викане и форсиране при пеене е много вредно. Трябва да се пее леко, като че ли се говори. Певецът абсолютно да избягва каквито и да било медикаменти преди и по време на пеенето, като например валериан, хинин, аспирин и пр.

Ученикът на новото пеене трябва да има чист и редовен живот, свързан с Природата. Да си ляга вечер не по-късно от 22 часа. Бъдещите концерти и опери ще се изнасят сутрин и бъдещата симфонична музика ще бъде сформирана само от певци, които ще пеят до седем октави.