ХИГИЕНА НА ПЕВЕЦА

 

Здравето на човека може да се провери по това как той пее. Гласът на всекиго може да се развие. Мнозина от вас имат регистър от една октава или една октава и няколко тона. За да бъде здрав съвременният човек, трябва да има най-малко две октави. Ако пееш две октави, ти си нормално здрав. Човек с извънредно здраве изпълнява над три и половина октави, но нормата на здравето е две октави. Ако не можеш да пееш, трябва да се стремиш и постепенно да постигнеш нормата на здравето -двете октави.

Ти имаш гърло,което струва милиони. Човешкото гърло като инструмент не може да се сравни с никой друг, направен от човека, нито по сила,нито по тон, нито по израз.Обаче, никой не цени този инструмент. Всяка лоша дума, която мине през гърлото на човека, е в сила да го разстрои. Знаете ли колко мъчно се нагласява човешкото гърло? Не се намира акордьор за него. Ако сам не можеш да го акордираш, никой не е в сила да направи това. Само ангелите могат да помогнат на човека, да нагласят неговото гърло. Кой ангел ще- слезе от Небето да акордира човешкото гърло? Мъчно слизат ангелите на земята. Питате: защо има даровити хора? Защото са били добри певци. Те са развили своето гърло. Който не е пял, не е развивал гърлото си, следователно не е развивал и своите дарби. Щом сте слезли на земята ще пеете, за да развивате своя инструмент. И тогава, като дойде някой ангел на земята да акордира хората, помолете го да акордира и вашето гърло. Когато умът на човека е в добро състояние, той има желание да пее. Помнете: Пеенето не е музикално чувство, то е музикална способност. То не е дарба на сърцето, но на ума. Една от най-великите дарби. Следователно, ако човек не пее, не може да бъде здрав. Който никога не пее, той често боледува. Това е диагноза. Когато Христос се роди, ангелите слизаха и възлизаха на небето с песни.

Предпочитам благоволението на Бога пред всичката слава на света и пред всякакви печалби. Нищо не е светската слава пред Божията слава. Който пее хубаво, е бил при Ангелите. Музикалният певец винаги вижда своите погрешки.

С музиката съм правил камъните от планината да слизат с бавни и хармонични движения! С музика аз съм съживявал изсъхнали цветя. Когато съм правил тези опити обаче, аз не съм бил в обикновено състояние!

Окултната наука препоръчва музиката като метод за трансформиране на енергиите в человека, метод за превръщане на отрицателните енергии в положителни. Разгневиш се някому, искаш да му напакостиш, да си отмъстиш, спри се в себе си, изпей „Сила жива, изворна, течуща" или „фир фюр фен", изпей ги няколко пъти и кажи: „Хайде от мене да мине!" Така ще трансформираш отрицателната енергия, която в момента се е набрала в тебе!

Новото учение изисква хора -певци. Музикалните хора са добри хора. Който пее от сърце, той внася в себе си нещо хубаво и красиво. Всеки човек трябва да пее, макар и вътрешно, безгласно. Цялата Природа пее. Всички Велики същества пеят. Музиката е признак на висока култура. Който пее, той не се занимава с дребни работи!

Когато пеете, вие трябва да бъдете свободни. Свободата е първото условие за добро пеене. Когато пее, човек трябва да мисли за онзи предмет, за който пее. Мисълта на човека е в зависимост от пеенето.

Ученикът трябва да има сърце, чисто като кристал; ум, светъл като Слънцето; Душа, обширна като Вселената; Дух, мощен като Бога и едно с Бога.

        Учителя

 


Идеалът на певеца на новото пеене е да има съвършено здраве - най-важното условие за добрия глас. Здравето е в зависимост от чистите и светли мисли, чистите чувства и добрите постъпки. Певецът трябва да има пълна координация между ума, сърцето и волята си. Той трябва да има също хармония между Духа, Душата и тялото си. Ученикът трябва да пази ума си от негативни мисли, сърцето си - от негативни чувства и волята си - от противоречия.

Ученикът трябва да спазва следните правила, специално за физическото си тяло и неговите органи, които са в пряка връзка с пеенето:

- да не излиза запотен или затоплен на силно въздушно течение и да не застава на място, което може да му причини едно пресичане на магнетизма в гласовия орган и с това да се получат възпалителни заболявания на гласовия орган;

- да не пие студена вода, особено веднага след дълго, продължително пеене;

- да избягва помещения с химични газове, прахове, задимяване от въглища и др;

-  облеклото на певеца трябва да бъде широко и свободно, за да има достатъчно въздух между тялото и дрехите, защото този въздух запазва магнетизма на тялото;

-  певецът трябва да прави с мисълта си магнетични ограждания около тялото си, особено когато се намира пред излизане на сцената да пее. Тези ограждания са много важни и за предпазване от внезапни простуди при силно течение, от вирусни епидемии и от чуждите или неприятелските мисли;

-  за да бъде организмът неприкосновен и бодър, ученикът трябва да бъде мислено свързан с физическото слънце и с Духовното слънце чрез симпатиковия слънчев възел и с главния мозък;

-  ученикът не трябва да употребява алкохол и никотин, които унищожават нервната система и сърцето;

-  да се пази от физически преумори и груби спортове;

-  да избягва късното лягане и нощния живот;

-  ученикът на новото пеене трябва да спазва правилата за абсолютната  чистота и целомъдрие. Нечистият живот огрубява гласните струни, пречи и на паметта;

-  певецът преди пеене трябва да почива. Добре е да живее близо до борова гора;

-  при неразположение или простуда на ларинкса въобще да не пее, нито да говори силно, но ако се наложи да пее, то това да стане с леко докосване на гласните струни, без форсиране.