АСТРОЛОГИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА ГЛАСА

 

От гледище на Астрологията не е безразлично кога започва да учи човек музика. За да успява в музиката, човек трябва да избере най-благоприятната година, месец, ден и час.

Пейте, както Слънцето ви подбужда; пейте, както Юпитер ви подбужда; пейте, както Любовта, Мъдростта и Истината ви подбуждат. Пейте, както животът, знанието и свободата ви подбуждат. Пеенето е връзка между физическия и Духовния свят.

Без музика няма щастие. Човек е създаден в секста (в шестия ден). За всеки тон на Небето си има особени, специални същества. Всяка планета си има свой тон. Цялото Небе е съчетано от композиции, симфонии, дуети, терцети. Когато един ангел, един гений пее, той като погледне на Небето, като по ноти чете по планетите и звездите

Учителя

 

Италианските вокални педагози казват: „Глас, глас, глас!" Германските педагози казват: „Мисъл, мисъл, мисъл!" Руските педагози по пеене казват: „Сърце, сърце, сърце!"

За да се посвети на пеенето, ученикът трябва да притежава: хубав глас, светла мисъл, топло чувство, обширна душа и мощен дух.

Гласът на обикновения певец трябва да притежава седем качества, гласът на талантливия певец трябва да притежава 14 качества, а гласът на гениалния певец трябва да притежава 21 качества.

Основните качества на гласа са: топлина, светлина и сила. Тези три  качества  отговарят астрологически на Слънцето. Те могат да се нарекат и по друг начин: мекота, яснота и метал.

 

Обикновеният певец трябва да притежава освен основните три, още шест второстепенни качества:

-      лекота, която астрологически отговаря на Луната;

-      вибрато, което отговаря на Меркурий;

-      цвят или колорит, който отговаря на Венера;

-      интензивност, която отговаря на Марс;

-      обем, което е качество на Юпитер;

-      точност, което е качество на Сатурн.

Даровитият певец, освен качествата на обикновения, трябва да притежава още следните качества:

-      подвижност - Луна;

-      пъргавина - Меркурий;

-      нежност или финес - Венера;

-      активност - Марс;

-      широта - Юпитер;

-      концентрирано звукоизвличане - Сатурн.

Гениалният певец, освен качествата на обикновения и на талантливия, трябва да притежава още качествата на седемте добродетели:

-      Истината, отговаря астрологически на Слънцето;

-      Надеждата или Въображението, които отговарят на Луната;

-      Правдата, отговаря на Марс

-      Разумността, отговаря на Меркурий;

-      Любовта, отговаря на Венера;

-      Вярата, отговаря на Юпитер;

-      Мъдростта, отговаря на Сатурн.

Когато има нарушение на едно от тези качества, гласът боледува. Има отлични методи, с които може да се излекува всеки вид заболяване.

Ученикът на новото пеене трябва да притежава добро сърце с чисти възвишени и благородни чувства и идеали, светъл ум и красиви мисли, диамантена воля и постоянство.