Списание "Житно зърно"


адрес:
Пловдив 4000
ул. „Софроний Врачански" 5А
тел.: 032/235 080
е-mail:jitnozrno@hotmail.соm 
				

Списание "Житно зърно" е продължител на едноименното списание, излизало от 1924 до 1944г., списвано от ученици и последователи на Учителя Петър Дънов.
Списанието съдържа избрани беседи от Учителя, статии обхващащи широки области от съвременното езотерично знание като астрология, нумерология и др. В него ще намерите материали, посветени на сродни духовни течения като есеите, розенкройцерите, учението на Рудолф Щайнер, както и на българската духовност и проявленията й през вековете. 
В него ще намерите и практични съвети, правила зa хранене, дихателни пракрики, въпроси от предродовото обучение на майката и детето.
Във всеки брой е отделено място и за изкуство.   Броеве на списание "Житно зърно" ( в pdf формат) излизали след 1998г.

1999 1 2 3  
2000 4 5 6  
2001 7 8    
2002 9 10    
2003 12 13    
2004 14      
2005 15      
2006 17      
2007        
2008        
2009 20 21  

 

2010 22 23    

 
Броеве на списание "Житно зърно" ( в pdf формат) излизали преди 1944г.

1925 1     4 5-6 7-8   9-10  
1926     3 4-5       9-10  
1928 1 2 3 4 5 6-7   8-9   10

1929 1930

1 2 3 4 5 6 7-8   9-10  
1931 1932 1 2 3 4 5-6   7-8   9-10  
1933     3 4 5-6   7-8      
1934                    
1935 1 2-3   4-5   6 7-8   9-10  
1936                    
1937 1 2-3   4-5   6 7-8   9-10  
1938                    
1939 2   4-5   6 7-8   9-10  
1940 1 2-3       6 7-8   9-10  
1941 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1942                    
1943 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1944                    Повече информация за списание "Житно зърно" можете да намерите в
страницата на издателство "Бяло Братство" ( http://www.bialobratstvo.info )