Сърце


„Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят."

Задачата на сърцето е да изпраща нечистата кръв в дробовете да се пречисти и оттам, като артериална кръв, да се изпрати по цялото тяло.

Службата на сърцето не се заключава само в изпращане на кръвта по цялото тяло, но то представя още и възел на електрическата енергия, която се предава на всички клетки, като им дава възможност да участват в целокупния органически живот.

Сърцето е поставено между двете крила на белия дроб, като водоразделителна линия за енергиите, които текат в човешкия организъм.

Всеки се запитва защо бие сърцето, каква е неговата служба в организма? Било е време, когато хората не са знаели нищо за кръвообращението, но днес и малките деца знаят това. Някои учени казват, че сърцето е причина за разнасяне на кръвта по цялото тяло. Сърцето изкарва кръвта навън и тя се разнася по цялото тяло. Обаче тези учени не знаят, че зад сърцето има друга сила, която го заставя да работи. Учените казват, като се свива и разпуща, сърцето тласка кръвта навън и тя се разнася по цялото тяло. Коя е причината за това свиване и разпущане? Какви закони го управляват?

Кръвта се движи не само под ритъма на сърцето, но и под влиянието на електричеството в природата. Докато сърцето е под влияние на живото електричество в природата, то се свива и разпуща равномерно, като изпраща кръвта по цялото тяло. Ако сърцето не се намира под влиянието на природното електричество, никакво кръвообращение не би било възможно. Защо? Защото съпротивлението, което артериите и вените оказват на движението на кръвта, е толкова голямо, че сърцето не би могло да я движи. То няма откъде да получава енергия. То приема енергия именно от природното електричество. Следователно искате ли сърцето ви да бъде здраво, ще държите в изправност мозъка си - дето минават електрическите течения на природата, и слънчевия възел - дето минават магнетичните течения. За да бъде мозъкът ви в изправност, ще се пазите от противоречиви мисли. За да държите слънчевия си възел в изправност, никога не допущайте в сърцето си отрицателни чувства.

Разгледано чисто физически, сърцето е един орган, през който минава човешката кръв и се разнася по целия организъм, за да се хранят всички части. Щом престане сърцето да функционира, всякаква възможност за физически живот на човека престава. Освен това сърце във физическото тяло, човек има по едно сърце и в духовното, и в умственото си тяло, които също така служат за разпращане на енергиите в тези тела, за да се хранят всички части на човешкия организъм от духовно и материално естество. Чрез трите си сърца човек е във връзка с трите космични енергии, които обуславят целокупното развитие на неговия организъм.

Съвременните физиолози изучават само физиологическата функция на сърцето, като двигател, който взима участие в кръвообращението. Те не знаят другата служба на сърцето. От сърцето на всеки човек излиза една светла струя, която се разнася по цялото тяло. Тази струя показва степента на развитието на човешките чувства.

Съвременните физиолози имат особено понятие за сърцето. Те го считат нещо като помпа, от свиването и разпущането на която кръвта се придвижва по цялото тяло. Това отчасти е вярно, но всъщност сърцето само не докарва кръвта в движение. За докарване на кръвта в движение причина е особена жива сила, която иде като течение в организма и кара клетките на сърцето да пулсират. Тази сила има свой регулатор в мозъка. Следователно клетките на сърцето са разумни същества с голяма интелигентност. След клетките на мозъка, по интелигентност идат клетките на сърцето.

Всъщност сърцето като физически орган няма сила да тласка артериалната кръв в тялото. Причината за пулса на сърцето се дължи на космическото електричество и магнетизъм. Те носят живот. Щом се наруши хармонията между тези сили, нарушава се и дейността на човешкото сърце.

Кръвообращението се дължи на електромагнитните течения. Ако те не подкрепяха движението на артериалната кръв, то сърцето не би имало тази възможност само. Но кръвта се движи в човешкия организъм благодарение на това, че има един космически пулс в света, който постоянно регулира кръвообращението на всички организми. На същото космическо електромагнитно течение се дължат и движенията на протоплазмата в клетката - циркулацията и ротацията; после движението на Слънцето, планетите и другите небесни тела.

Електричеството постоянно тече по повърхността на сърцето и благодарение на него то се свива и разпуща, като разнася кръвта по цялото тяло. Премахнат ли се тия живи електрически токове от сърцето, веднага неговото движение спира. Индусите разбират този закон и правят ред опити с движението на сърцето. Например те отнемат тия електрически токове от сърцето и то спира движението си; след това отново ги възстановяват и движението на сърцето започва. В това отношение човешкото сърце представлява един извор. Докато водата в този извор не е подпушена, сърцето действа нормално. Подпуши ли се водата му някъде, и движението на сърцето спира. Някои хора се плашат , като забележат, че сърцето им започва да бие по-усилено или пък спира движението си. Не, това е една илюзия на електрическите токове , които текат в сърцето. Когато нервната енергия, в която електричеството взима участие, престане да се регулира от сърцето, явява се сърцебиене; започне ли сърцето отново да регулира тази енергия и вдижението му става нормално.

Сърцето е пулсът на целия космос. Всяко биене на сърцето е космическо. Това показва, че сърцето е свързано с космичната енергия. При всяко биене на сърцето иде нова енергия, вследствие на което целият организъм се обновява. Във висшата математика има изчисления, които ние не знаем. Има известни таблици, в които са направени изчисления за пулсирането на сърцето на всички хора. Няма двама души, на които сърцата да бият еднакво. У някои хора сърцето, като направи 10 удара, явява се един малък промеждутък. У други след 20 удара се явява един малък промеждутък; у трети -след 30 удара; у четвърти - след 100 удара и т.н. А знаете ли какво са тези промеждутъци? Свързване с други светове. Следователно, според съотношението на ритъма, тази междина показва с какви светове си свързан - с Млечния път или с други съзвездия. В тоя момент тия светове внасят в душата ти различни добродетели.

Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето.

Ако сърцето на някой човек не функционира правилно, това показва, че той е нарушил отношението си към Слънцето - сърцето на Слънчевата система, в която живее. Иска ли да възстанови функцията на своето сърце, той трябва да изправи отношението си към Слънцето, да внесе хармония между своя пулс и този на Слънцето... Всеки момент дръжте в ума си мисълта, вашето сърце, вашият пулс да бъде в хармония с пулса, с ритъма на Слънцето. Пожелайте в себе си да свържете пулса на вашето сърце с пулса на космичното Слънце.

За десет дена направете следния опит. Всеки ден, по три пъти -сутрин, обед и вечер, - вглъбете се в себе си и кажете:
Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят.

Забелязано е, че в първите 12 часа от деня сърцето бие по-бързо и с няколко удара повече от нормалното биене. През тези 12 часа сърцето е във възходящо състояние. През вторите 12 часа от деня, т.е. през втората половина на деня, ударите на сърцето намаляват с няколко и сърцето се намира в низходящо състояние. Същото нещо се наблюдава и през месеците и годините. Първите 14 дена от месеца сърцето е във възходящо състояние; вторите 14 дена сърцето е в низходящо състояние. Първата половина от годината сърцето е във възходящо състояние, а през втората половина - в низходящо състояние. Важно е човек да знае кога сърцето му е във възходящо състояние и кога в низходящо.

Кой е здравословният пулс? В който има музика и ритъм. Ако е лишен от здравия ритъм, той е неправилен. Сърцата на всички хора са свързани с общия пулс на космоса, т.е. с космичното сърце. В тоя смисъл един ритъм съществува в природата. Ето защо когато сърцето ви бие неправилно, не се страхувайте, но възстановете хармонията между мислите и чувствата си.

Природата е определила ритъма и ударите на сърцето. За всяко живо същество тя е определила специален ритъм и брой удари. Не само това, но има разлика в сърцето на добрия и на лошия човек, на умния и на глупавия. Колко удара прави нормалното сърце? 72 удара. Значи 7 + 2 = 9- резултат.
В ударите, които прави сърцето на светията, има нещо музикално. В него се забелязва особено преливане на ударите. В ударите на сърцето на престъпника има едно забавяне, прекъсване. В него се отразява нисшият живот.

Сърцето е единственият орган в човека, който не се подчинява на неговата воля. То има определен ритъм с определено число удари в минута, които се определят от степента на човешкото развитие, т.е. от мястото, което човек е стигнал в развитието си. Като се изследва пулсът на човека, може да се разбере какво го очаква в бъдеще. По пулса на човека познават какво положение ще заема той: професор, министър, музикант, майка, баща и т.н. Ако пипнете пулса на новородено дете, ще познаете ще живее ли то или скоро ще си замине за другия свят. Изобщо сърцето не се подчинява на човешките закони. Дейността на човешкия ум се направлява от сърцето, както и от дейността на симпатичната нервна система, която също не се подчинява на човешката воля.

Добре е да изследвате пулса на сърцето си, да знаете как бие при различни състояния. Поне един път в седмицата опипвайте пулса си. При това вижте има ли някаква разлика в пулса на сърцето ви при обикновено състояние и при случаи, когато проявявате вяра, надежда, милосърдие и др Ще видите, че при различни състояния и чувства имате различен пулс. Значи пулсът на човешкото сърце се намира под влиянието на различните гами в неговия живот. Например мажор-ните, минорните, хроматичните гами оказват различно блия-ние върху пулса на сърцето.

Упражнение: Поставете големия си пръст на пулса. Ако изпитате приятно чувство, вие сте здрави. Ако не изпитате приятно чувство, не сте здрави.

Пулсът не бие добре, когато ядете мъчносмилаема храна или се намирате в мъчнотия. Тогава мозъчната и стомашната система не са в изправност. Това продължава, докато се възстанови правилното отношение между мозъка, дробовете и стомаха. След това и пулсът ще се урегулира. Когато се появи едно дисхармонично чувство във вас, например омразата, пулсът пак няма да бие правилно.

Когато Земята се е отклонила на 23 градуса от своя път, тогава и сърцето се е отклонило също така на ъгъл от 23 градуса. Тази е при-чинага, задето сърцето днес е малко наляво, а не съвсем в средата Един ден, когато Земята се върне в своето първоначално положение тогава и сърцето ще се изправи, ще дойде точно на средата, а не както е сега, малко наляво.

  • Причини за болестите
  • Лечебни методи
  • Упражнения за очите
  • Работа с цветовете
  • Укрепване на нервната система
  • Пинеална жлеза
  • Клетките. Упражнение за подмладяване
  • Значение на Слънцето. Лечение със слънчевите лъчи