Пинеална жлеза


В центъра на мозъка има един център, който е свързан с пинеалната жлеза и се храни само със светли и възвишени образи и картини, които човек съзерцава било в Природата, било когато ги създава в съзнанието си. От този център чрез етерното тяло есенцията на Красотата се предава на душата и тя се храни с Красотата и расте. Защото всеки красив образ, както всеки цвят, излъчва аромат, специална есенция, която се възприема от този център и храни душата. Така се развива постепенно Космичното съзнание и интуицията в човека. А интуицията е свързана с развитието на Причинното тяло. Ако има координация между главния мозък и симпатичната нервна система, интуицията е будна и човек може да схване Истината. Тази координация се поддържа от красивите и хармонични образи и мисли, които човек поддържа в себе си. Затова човек не трябва да допуща отрицателни мисли и чувства, които да развалят тази координация и да разрушават и спъват развитието на Духовното тяло и органите в него.
Човек не трябва да се безпокои и тревожи, защото с това нарушава тази координация и изгубва дарбите си и парализира развитието на духовните органи. Затова човек трябва да има самообладание, но не трябва да бъде хладнокръвен и безразличен към скърбите и страданията на хората.
  • Причини за болестите
  • Лечебни методи
  • Упражнения за очите
  • Работа с цветовете
  • Укрепване на нервната система
  • Пинеална жлеза
  • Клетките. Упражнение за подмладяване
  • Значение на Слънцето. Лечение със слънчевите лъчи