Укрепване на нервната система


За укрепване на нервната система правете следните упражнения:
- Oблегнете се на едно дърво - дъб, бор, бук - и мислете за влиянията, за енергиите, които идват от него. Така ще възприемете магнетизма от дървото, който ще укрепи нервната ви система.
- Kогато житото почва да зрее, обиколете нивата и така ще се свържете с живота на житото. Така ще приемете известна енергия в себе си.
-Сутрин рано, един час преди изгрев слънце тръгнете на път, така че слънчевите лъчи да падат върху гърба ви. Тогава те въздействат на гръбначния стълб и оттам действат на симпатичната система и централната мозъчна система и ги хармонизират.
  • Причини за болестите
  • Лечебни методи
  • Упражнения за очите
  • Работа с цветовете
  • Укрепване на нервната система
  • Пинеална жлеза
  • Клетките. Упражнение за подмладяване
  • Значение на Слънцето. Лечение със слънчевите лъчи