Упражнения за очите
I ден
Изходно положение: очите гледат хоризонтално напред
А/ движение на очите – наляво – изходно положение – 10 пъти
Б/ движение на очите – надясно – изходно положение – 10 пъти
В/ движение на очите – надясно– наляво – надясно - 10 пъти

II ден
Изходно положение: главата изправена, очите гледат надолу-централно
А/ движение на очите – наляво – изходно положение – 10 пъти
Б/ движение на очите – надясно – изходно положение – 10 пъти
В/ движение на очите – наляво – надясно - наляво – 10 пъти

III ден
Упражненията от I и II ден
Изходно положение: главата изправена, очите гледат нагоре-централно
А/ движение на очите – наляво – изходно положение – 10 пъти
Б/ движение на очите – надясно – изходно положение – 10 пъти
В/ движение на очите – наляво – надясно - наляво - 10 пъти

От IV до X ден – упражненията от III ден
10 дни почивка
10 дни упражнения
10 дни почивка

Изходно положение: очите гледат хоризонтално напред
Нагоре-централно  - хоризонтално-централно – 10 пъти
Надолу-централно  - хоризонтално-централно – 10 пъти
Нагоре-надолу – 10 пъти
Горе-ляво - хоризонтално-ляво - 10 пъти
Долу-ляво - хоризонтално –ляво - 10 пъти
Горе-ляво - долу-ляво - 10 пъти
Горе-дясно - хоризонтално-дясно - 10 пъти 
Долу-дясно - хоризонтално –дясно - 10 пъти
Горе-дясно - долу-дясно - 10 пъти

 • Причини за болестите
 • Лечебни методи
 • Упражнения за очите
 • Работа с цветовете
 • Укрепване на нервната система
 • Пинеална жлеза
 • Клетките. Упражнение за подмладяване
 • Значение на Слънцето. Лечение със слънчевите лъчи