Наряд за лекуване1. Бог е Любов/песен/ 2. Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да ти служа с радост. Искам да посветя живота си на служенето на Любовта, на изпълнението на Твоята Воля. Амин/молитва/ 3. Духът Божи/песен/. 4. Господи, Ти си източник на живота, изпрати в мен животворната си сила-Духа, да ме излекува от всички болести и страдания/формула/ 5. В начало бе Словото/песен/. 6. Аз живея в Бога и Бог живее в мен . А в Бога никаква болест няма. И затова аз трябва да бъда здрав и съм здрав/формула/ 7. Махар Бену Аба/песен/ 8. Добрата молитва. 9. 91 псалом/песен/ 10. Отче наш/молитва/ 11. На Учителя/песен/ 12. В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа/формула/-3 пъти
  • Причини за болестите
  • Лечебни методи
  • Упражнения за очите
  • Работа с цветовете
  • Клетките. Упражнение за подмладяване
  • Значение на Слънцето. Лечение със слънчевите лъчи
  • Укрепване на нервната система
  • Пинеална жлеза
  • Пулс на сърцето