Медитация,съзерцание, концентрация,размишлениеСпоред Учителя Петър Дънов медитацията е " размишление върху хубави, красиви неща, които повдигат ума и сърцето на човека". Когато медитира, човек първо трябва да се спре своите добри страни, а после върху лошите, но с цел -сам да ги изправи. ( Така и в лошото се открива възможност за трансформация към добро и красиво.) Най-доброто време за медитация е сутрин, но всеки е свободен да избере този час, който е подходящ за него. Има само едно съществено и допълнително условие - наличие на добро разположение на духа. • Размишление
 • Стихове за размишление
 • Концентрация - VIDEO
 • Медитация
 • Съзерцание
 • Седмичен наряд - молитви, псалми,песни
 • Молитва
 • Упражнения с формули

  литература:

  Учителя Петър Дънов
  СВЕТЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ
  - изтегли: HTML | DOC | PDF |


  Учителя Петър Дънов
  "Окултни упражнения"
  (извадки от всички издадени лекции)
  С. Издателство "Бяло Братство"2000г. 322 стр.
  ISBN 954-744-011-X


  Учителя Беинса Дуно
  "Акордиране на човешката душа" том 1
  (архив на Боян Боев)
  С. Издателство "Бяло Братство"1999г. 479 стр.


  Учителя Беинса Дуно
  "Акордиране на човешката душа" том 2 (архив на Боян Боев)
  С. Издателство "Бяло Братство"2000г. 294 стр. ,
  ISBN 954-744-003-9 (т.2)


  Боян Боев
  "Учителят за дишането",София