УПРАЖНЕНИЯ С ФОРМУЛИ


1. Когато станете сутрин от сън, си кажете: ,,Сега Бог царува на земята и управлява света. Сега Христос царува. Сега и Архангел Михаил царува и чисти със своя огнен меч “.

2. Напишете следните три мисли и работете върху тях през цялата година:
Любов безгранична!
Мъдрост непрестанна!
Истина пoстоянна!

3. В продължение на две седмици, по три пъти на ден – сутри, на обяд и вечер. Ще мислите за Бога по една, две минути и ще кажете в себе си: Бог е Любов, Бог е Всемъдър, Бог е Всеблаг. Като правите упражнението, ще си отбелязвате в едно тефтерче часа и резултата, който имате. Ако някога забравите да направите упражнението, ще си отбележите в тефтерчето. Бъдете искрени и честни към себе си.

4. Когато станете сутрин, ще си кажете думите: ,,Аз трябва да имам поведението на един ангел”. Ще си ги казвате и през целия ден. Може да ги допълвате и с: ,,Моята мисъл трябва да бъде като поведението на Слънцето. Моите чувства трябва да бъдат като поведението на един извор”.

5. Когато станете сутрин, си кажете: ,,Аз няма да се боря със себе си. Аз няма да бъда в противоречие с природата и ще бъда в хармония с природата. Аз няма да бъда в противоречие с Бога и ще бъда в хармония с Бога”.
Казвайки тези формули ще изградите своя характер и ще вникнете в красотите на природата.

6. Прикликнете. Вдигнете дясната ръка с разтворени пръсти. Поставете лявата ръка на лявото коляно.
а\ Проектирайте енергиите на доброто чрез палеца и кажете: ,,Да се прослави Господ във всички свои дела “. (3 пъти)
,, Да царува силата на Неговото добро във всички добри хора”. (3 пъти)
б\ С показалеца: ,, Да се прослави Господ във всички свои дела “. (3 пъти)
,, Да царува силата на неговата Любов във всички сърца”. (3 пъти)
в\ Със средния пръст: ,,Да се прослави Господ във всички Свои дела”. (3 пъти)
“Да царува силата на Неговата Правда във всички умове”. (3 пъти)
г\ С безименния пръст: ,,Да се прослави Господ във всички Свои дела”. (3 пъти)
“Да царува силата на Неговата Истина във всички души”. (3 пъти)
д\ С малкия пръст: ,,Да се прослави Господ във всички свои дела”. (3 пъти)
“Да царува силата на Неговата Мъдрост във всички духове”. (3 пъти)
УНИВЕРСАЛНИ ФОРМУЛИ

1. Обичай съвършения път на Истината и Живота.
Постави Доброто за основа на дома си. Правдата за мерило. Любовта за украшение. Мъдростта за ограда и Истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и аз ще ти се изявя.
( Съвкупността на тези формули изграждат заповедта на Учителя. Те показват условието, при което всеки човек може да стане Ученик на своя Учител.)

2. Ученикът трябва да има
Сърце чисто като кристал.
Ум светъл като Слънцето.
Душа обширна като Вселената.
Дух мощен като Бога и едно с Бога!
(казва се три пъти от началото до края)

3. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини. (3 пъти)

4. Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит Живота.

5. Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов.

6. Нека Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя.

7. Бог царува на Небето,
Бог царува в живота.
Да бъде Името Му благословено.

8. Без страх и без тъмнина, с мир и светлина!

9. Любовта иде! (три пъти)

10. Без страх в Любовта безгранична.

11. Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, свсичката си душа и сила да изпълня Твоята Блага Воля без никакво изключение.

12. Истината ще ни направи свободни. (три пъти)
ФОРМУЛИ НА ПЕНТАГРАМА
(Това са едни от най-силните формули)

1. В изпълнение на Волята на Бога е силата на човешката душа. (три пъти)

2. Бог толкова възлюби света, щото даде Сина Своево Единороднаго, за да не загине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен.

3. Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда, и всичко друго ще ви се приложи.ФОРМУЛИ ЗА ОГРАЖДАНЕ
(използват се за защита от духове, ноито искат да отклонят човека от духовния път)

1. Никоя сила в света не е в състояние да спъне моето божествено растене.
В Божествения план е аз да раста в Добродетелтта.
В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда.
В Божествения план е аз да живея в Божията Истина.
В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост.
В Божествения план е аз да узрея в божията Любов.
Туй право никой не може да ми го отнеме.
Дето е Господ, там съм и аз.

2. Допрете пръстите на ръцете пред устата, с длани навън и кажете:
“В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина, в която живеем и се движим и със силата на живото Слово Божие, да се разпръснат всички зли и лукави помишления и вражески сили”. (три пъти)

3. Направете с дясната си ръка, в посока обратна на движението на часовниковата стрелка, един кръг около себе си и един около главата си. Представете си, че те са много светли и кажете думите: “В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина и със силата на Духа Божий, в тия светли кръгове да се разбият всички лоши мисли, които идат, всичките лоши заклинания да станат на пух и прах”.

4. Обърнете се на изток и вдигнете дясната си ръка, свита в лакътя. Кажете следната формула три пъти: “Господи, огради ме с диамантената стена на Твоята бяла светлина. Божият Дух, възлюбленият на моята душа, ще направи всичко за мен”. След това завъртете тялото си с вдигната дясна ръка последователно на юг, запад и север. Кажете във всяка посока три пъти същата формула.
При казавнето й в четирите посоки мислено се ограждайте с бяла светлина и диамантена стена.

5. Когато се приближавате към някого и искате да му помогнете да разпръсне злите сили, вдигнете двете си ръце с длани обърнати към него и кажете думите: “В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в която живеем и се движим, и в Името на Неговото Слово, всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне”.
Накрая завършете с духане.

6. Когато срешнете много лош човек, не се плашете, а кажете: “Господи, познавам те и в добрия и в лошия човек. Ти, Който управляваш Вселената, няма да допуснеш този човек да ме убие. Ти ще проявиш милосърдието си чрез него”.

7. Формула за гонене на лоши и шумни духове: “Аз съм мобилизиран, аз имам работа, аз служа на Бога. Ако искаш да служим заедно, остани! Ако не, напусни”.

8. Винаги, когато излизате от къщи, казвайте три пъти формулата: “Учителю благи, води ме!” След това тръгнете като прекрачите прага с десния крак.

9. Когато имате да свършите важна и сложна работа, кажете: “Учителят е светлина за нас и ние сме силата на неговата десница”.УТРИННИ ФОРМУЛИ

1. Господи, благодаря ти, че възкръснах, благодаря ти, че живея.

2. Господи, помогни ми през днешния ден, моето поведение да бъде като поведението на един ангел, моята мисъл да бъде като поведението на Слънцето, моите чувства да бъдат като поведението на един извор.

3. Сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете: “Господи, искам да ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичкия си дух”.

4. Когато станете сутрин ще поздравите клетките на всички органи на вашето тяло с: “Добро утро, мили душички на моя …..(орган)”.

5. Когато станете сутрин, ще съзерцавате 5-10 мин. И след това ще кажете: “Господи, просвети ума ми да възприема и изпълня Твоята воля. Дай ми начин да реализирам Твоите желания, както ти си определил”.

6. В продължение на една година всяка сутрин ще казвате: “Господ живее в мен, аз съм добър”.ВЕЧЕРНИ ФОРМУЛИ

1. Формула, която се произнася вечер, след молитва: “Вярата, в която аз живея, ще внесе Божествена хармония в стремежите на моето сърце”.

2. Ангели Божии, пазители наши, ние, които сме предадени на вас от божието милосърдие, молим ви се, пазете ни, укрепявайте ни и ръководете ни през тази нощ”.ФОРМУЛИ НА ВАТАНСКИ ЕЗИК
(това е първият човешки език, от него са възникнали всички останали)

1. Ихриш бен рут (означава: “Господи, където ме зовеш, там отивам”)

2. Елохим нева сензу.

3. Мерухим, мерухим, мерухим. Али бехар. Махатма аум. (с тези думи се призовават светли същества и Духа на вдъхновението)

4. При изгрева на Слънцето:
Ханизе (3 пъти) – изгрява Слънцето;
Беремезаи (3 пъти) – праща светлина;
Замеразахаси (3 пъти) – носи радост на живота;
Йод хей вав хей (3 пъти);
Йова и Ре (3 пъти);
Елхима ка ха мер (3 пъти);
Бейри, бейри, бейри Арвагадах Тони магарди (3 пъти).