Педагогика

Ако ми дадете възможност, ще въздигна това младо поколение. Ще му дам философия , знания и начини за работа. Не монаси да ги направим , а художници, музиканти,поети и работници, за да служат на Цялото. Във всички области на науката да бъдат посветени.

Аз поздравявам младото поколение. Те ще възкръснат. На младото поколение ще дам цялото си съдействие. Аз съм с момчетата и момичетата, които имат стремеж към вечните ценности в живота, които имат любов. Идете и воювайте с оръжието на любовта! Победата е ваша!   

Новото учение, което носи Всемирното Бяло Братство ,трябва да се приложи първо в училищата. На младите хора, които идат сега, трябва да се дадат условия да узреят. Те идват с големи капитали.  

 • Учителя за образованието
 • Самовъзпитанието на учителите

  Лекции от Учителя:
 • Беседа за учителите и майките като възпитатели - PDF  Наука
 • Учебно помагало по Паневритмия - начален курс
 • Учебно помагало по Паневритмия - среден курс
 • Учебно помагало по Паневритмия - горен курс
  Списание за деца "Изворче"
  001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008| 009| 010 |
  011 | 012 | 013 | 014