Учителя за образованието

Учителят определя образованието като фактор, повдигащ духовно целия народ:
“Образованието, в най-широкия смисъл на думата, не е нищо друго, освен процес на въпллъщаване благородни мисли и добри желания в живота на човека. Следователно, колкото повече образовани хора в посочения по-горе смисъл, притежава един народ, толкова той е по-издигат и по-развит духовно.“

Ето какво казва Учителят за училището, призвано да повдигне народа духовно :
“Новото учение, което носи Всемирното Бяло Братство, трябва да се приложи първо в училищата. На младите хора, които идват сега, трябва да се дадат условия да узреят. Те идват с големи капитали.Трябват училища, в които младежите да се възпитават, как могат да станат строители на бъдещето общество.”

Той определя задачата на училището - да създаде нови хора:
“Иде великото пробуждане на съзнанието. И тъй , новата епоха, която иде, иска нови хора. Училището трябва да ги създаде.”

“В света трябва да дойде новото. Младите копнеят за нещо идеално и възвишено, което да се реализира на земята. Новото, което очакват младите е любовта! Единствената сила, която може да оправи света е любовта. Тя може да даде подтик на човешкия ум, сърце, воля и душа.”
  • Учителя за образованието
  • Самовъзпитанието на учителите