Самовъзпитанието на учителите

Що се касае до самите възпитатели Учителя дава следните напътствия за техните качества:
“В самовъзпитанието, помнете едно – вие като учители, всякога ще предадете на учениците вашите добри и лоши качества, вашите добродетели и вашите недъзи.”

Учителят посочва как да се работи в тази насока:
“Първото нещо, което се изисква от човека е да бъде господар на своите мисли, чувства и постъпки. Това значи да бъде господар на своя ум, на своето сърце и на своята воля.

В друга своя мисъл Той посочва начина по който може да се постигне това:
Ако искаш да бъдеш господар на своите мисли и чувства трябва да имаш към тях майчински отношения. Да се самовъзпитава човек, това значи да постави своите мисли, чувства и постъпки в пълна хармония”.
  • Учителя за образованието
  • Самовъзпитанието на учителите