Шест специални упражнения

1. ПЪРВО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на предната част на мозъка.
Издигане на двете ръце отстрани на тялото с длани надолу. до височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре под ъгъл 45 градуса спрямо равнището на раменете, а лявата се спуща надолу под ъгъл 45 градуса спрямо равнището на раменете. В това положение се присяда долу шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към предната част на мозъка.


2. ВТОРО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на чувствата
Изпълнява се както първото, само че лявата ръка се издига нагоре под ъгъл 45 градуса спрямо равнището на раменете, а дясната се спуска надолу под същия ъгъл, при което пак се присяда шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към сърцето.


3. ТРЕТО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на гръбначния стълб
Изнасяне на двете ръце назад с длани обърнати една срещу друга. Гребане напред с присядане шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към гръбначния стълб.


4. ЧЕТВЪРТО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на стомаха
Издигане на лявата ръка нагоре и напред към изток, а дясната остава надолу. Въртене на тялото около кръста и плаващи движения с ръцете шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към стомаха.


5. ПЕТО УПРАЖНЕНИЕ
Служи за урегулиране на нервната система
Поставяне ръцете на кръста. Закрепване на тялото върху левия крак, а десният се изнася навън и надясно; прави се с него полукръг отдясно наляво шест пъти. След това тялото се закрепва здраво на десния крак и с левият крак се правят описаните движения шест пъти.
По време на упражнението мисълта е съсредоточена към нервната система.


6. ШЕСТО УПРАЖНЕНИЕ
Магнетично събличане и обличане
Издигане на ръцете встрани на височината на раменете. Бавно издигане нагоре, докато се допрат пръстите на ръцете над главата (магнетично обличане). Повдигане на тялото на пръсти и в това положение - бавно присядане долу, при което ръцете се снемат надолу покрай тялото (магнетично събличане). Прави се шест пъти.
Упражнението представлява завършване на първите пет упражнения.
  • 21 УПРАЖНЕНИЯ
  • Шест специални упражнения
  • Упражнение за ставите
  • Упражнения с дишане
  • Дишане
  • Упражнение с чакрите
  • Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло
  • На планината
  • Сън
  • Упражнения против страх