Земеделие
Настъпило е време, в което хората трябва да приложат ново земеделие. Отначало те трябва да приемат факта, че и растенията имат души, които могат да влизат във връзка с техните, след това - да облагородят мислено (чрез молитви, формули и др.) и чрез подходящи торове земята, където ще се сее, да посеят по подходящ начин и в подходящо време семената и найсетне -да се грижат с Любов за растенията по време на техния растеж.
Така реколтата ще бъде изобилна , защитена от различни вредители и найвече - с прекрасни вкусови качества.Ако имате въпроси свързани със земеделието , използувайте skype. My status


 • Мисли от Учителя за земеделието
 • Новото земеделие - из разговори с Учителя
 • Правила за духовно земеделие
  (според практическия опит на последовател на Учителя)

 • Луната в земеделието и градинарството ( статия от сп. Житно зърно)
  Наука
 • Новото земеделие - доклад от Митко Ненков  Полезни интернет страници
  http://www.agro.start.bg/