Правила за духовно замеделие
(според практическия опит на последовател на Учителя)1. Изпращайте в продължение на една седмица божествени мисли към мястото, където ще сеете.
2. Поставете, 24 часа преди да започнете да сеете, семената в затоплена от слънцето вода.
3. Пуснете да звучи в стаята ви за духовна работа музика от Учителя и оставете съда близо до касетофона.
4. След като приключи концерта се опитайте да се съсредоточите и да се свържете с духовното в семената (с техния духовен потенциал). Пожелайте им да изпълнят Божествената задача.
5. След като пристигнете, където ще сеете, застанете от източната страна, с лице към мястото и кажете: “Отче наш”, “Добрата молитва” и формулата: “Учителю благи, води ме!”
6. Влезте в мястото за сеене от източната страна. Тръгнете с десния крак.
7. Ако сеете на гнезда, техния брой трябва да бъде по възможност кратен на 12 или на 6.
8. Ако сеете на лехи или редове, броят им може да бъде кратен и на 3.

9. Броят на гнездата или на посадените зеленчуци в един ред (на лехата) трябва да бъде 6 или 12.
10. Броят на семената, които ще посеете в едно гнездо може да бъде 3, 6 или 12.
11. Ако сеете 3 семена ще ги подредите в триъгълник с връх, сочещ на изток. След това ще очертаете с помощта на палеца си (може и с цяла ръка) окръжност около семената.
12. Ако сеете 6 семена ще ги подредите по върховете на пентаграма (пет по едно) и в центъра му – едно. След това очертавате около тях окръжност.
13. Ако сеете 12 семена ще образувате с тях пентаграм и ще очертаете около тях върху почвата окръжност.
14. Очертаването на окръжност (ограждането) започва винаги от върха на пентаграма или триъгълника, в посока обратна на часовниковата стрелка. Казва се формулата: “В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа”
15. След това засипете семената с фина (ситна) почва. Старайте се да не ги размествате. Спазвайте агрономическите изисквания за дебелината и плътността на засипващия пласт.
16. Полейте със затоплена от слънцето вода засятото или засаденото.
17. Направете ограждане на засятото или засаденото, като започнете от началото на източната страна. Тръгнете с десния крак, в посока обратна на часовниковата стрелка. Кажете 12 пъти формулата: “В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа”.
18. След като направите ограждането, застанете откъм източната страна и изпейте: “Давай, давай”. Кажете молитвата “Отче наш” и след това се отдалечете от мястото, тръгвайки с десния крак.
19. При засаждане се съобразявайте с фазите на луната (направете справка с лунните календари за градинарите през съответната година).
20. По време на растежа изпращайте мисли за създаване на благоприятни условия (влага, слънце, запазване от слани, градушки и др.).