Мисли от Учителя върху вътрешната страна на християнството.

Защо се подигнаха гонения гонения против християнството?
То беше една окултна школа , но християните изгубиха правилата , дадени от Христа, и вследствие на това се набраха много отрицателни сили. Като не знаеха какво да ги правят , как да ги трансформират, подигна се гонение против тях, докато се намери изход на тези енергии и сили. И ако вие изгубите или не приложите методите , които ще ви дам, ще дойде същият закон. Той не може да се промени. Християните казваха , че езичниците били недоволни от тях и затова ги гонели. Не , не е тази причината, а в онези набрани окултни сили, които трябваше да впрегнат на работа. Те не се ползваха и затова предизвикаха гонението. Например дойде идеята за комуна, но християните казаха: не е време сега за комуна. И други благоприятни условия и сили дойдоха, но останаха все неизползувани. Впоследствие на това дойдоха гоненията. Всякога помнете това. Законът е същият и за вас. Ако една благородна мисъл дойде, ако едно мероприятие се дава вътре в живота като условие да го приложите и не го използувате, ще дойде гонението, непременно ще дойдат нещастията. Това е вярно, както е вярно , че две плюс две е равно на четири.”
Стар Завет

Нов Завет
  • Християнство
  • Мисли от Учителя върху вътрешната страна на християнството.