Омраам Михаил Иванов

Роден през 1900 в днешна Македония , по произход българин. През 1917 година в гр.Варна среща Учителя Петър Дънов. От тогава Михаил Иванов става негов ученик и започва да посещава лекциите , които дава Учителя.

От 1937 година година живее във Франция. Неговата основна задача е да популяризира Учението. На 29 января 1938 изнася първата си лекция в Salle de Luxembourg, Сорбоната , Париж.

През 1939 година при Учителя идва група френски интелектуалци. Ето какво споделят те в България:
“Преди няколко години един измежду вас дойде във Франция да ни донесе едно съобщение , каквото вярвам малко хора по цялата земя и във всички времена са имали щастието да чуят.
Следователно, аз бих искал да започна с изпращането към този брат на нашите хубави мисли, на нашата дълбока признателност за всички хубави неща, които ни донесе.
След като видяхме Рила, след като посетихме Изгрева, ние знаем , че всичко това, което се съдържаше в неговите думи, е една велика действителност.”

“Учителю , ние искаме да ви изкажем своята дълбока благодарност за ония благословения, които вие изляхте върху нас. Ние ви благодарим от все сърце, че ни изпратихте във Франция един от своите ученици – Михаил Иванов”
(цитатите са от книгата "Учителят” , печатница Изгрев , 1946 г. Стр.58-59)

В периода 1937-1959 изнася поредица от лекции.

На 11 февруари 1959 заминава за Индия, където се среща с различни Учители.
На 17 юни 1959 е неговата първа среща с Бабаджи, същия този Бабаджи ,за когото Йогананда говори в своята книга "Автобиография на един йога".
Получава от Неем Кароли Баба името Омраам.

След завръщането си от Индия, продължава да изнася лекции. Главно в центровете Севр и Бонфен.

След 1967 година започва серия от пътувания с цел популяризиране на Учението. Посещава много страни , среща се с държавни ръководители.
През 1981 година пристига в България по покана на Българското Правителство по случай 1300 години от създаването на Българската държава.

На 25 декември 1986 завършва земния си път.

Учителят с ученици,
четвъртият от ляво на дясно е Михаил Иванов
Лекции
Лекциите , които Омраам Михаил Иванов изнася са издадени
от издателство Просвета в 32 тома на няколко езика.

Каталог с издадените книги на български.Електронни адреси на братски групи

Германия

Allemagne@fbu.org

Англия
Aвстрия
Белгия
Канада

Canada@fbu.org

Испания

Espagne@fbu.org

Франция

France@fbu.org

Хаити
Италия
Португалия
Русия
Швейцария
САЩ
СнимкиЦентър Виделина - Швейцария
Посрещане на Изгрева , център Бонфен , южна Франция
Посрещане на Изгрева , център Сурия (слънце) , ХаитиДо 1945 година След 1944 година Омраам Михаил Иванов