Васил Николов Стоилов
бул. Съборни 16 вх. А ап.11
9000 Варна
тел/факс 239 802
e-mail svetgled@revolta.com

Автор OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

(Михаил Иванов)

превод от френски език


К Н И Г И


No. 200
С почит за Учителя Петър Дънов, 120 стр., мека корица.
«Най-важното не бяха думите, с които той проповядваше Учението, а мощната вибрация на неговия дух, която проникваше дълбоко в нас» - казвa ученикът за своя Учител.

204
Храни - йога, 128 стр., мека корица.
«... не е толкова важно какво и колко да ядем, колкото да знаем как да ядем и как да се отнасяме към храната.»

205
Сексуалната сила или Крилатия дракон, 158 стр., мека корица.
Фантастично животно, споменавано във всички митологии, изобразявано от християнските иконописци, драконът или змеят е символ на инстинктивните сили, които се вихрят в човека.

213
Човешка природа и божествена природа, 132 стр., мека корица.
«Ако в свещените писания е казано: «Вие сте божества», това е, за да се напомня на хората наличието на скрито дълбоко в тях на нещо възвишено, което те трябва да се научат да изявяват.»

224
Силата на мисълта, 156 стр., мека корица.
Всяка мисъл е заредена с мощта на духа, който я създава. Като знае това всеки човек може да стане благодетел на човечеството.

227
Златни правила за всеки ден, 160 стр., мека корица.
«Да можете да внасяте в своята дейност един субтилен фермент, да я пренасяте в по-възвишен план, в това се състои духовният живот.»

233
Бъдеще за младежта, 160 стр., мека корица.
«Кои хора се ползват с уважението и възхищението на околните? Това са силните, които се борят, побеждават и тържествуват над изпитанията и трудностите.»

Размисли за всеки ден, 376 стр. мека корица.
Вашето бъдеще зависи от днес: с мисъл и въображение вие имате възможността да изберете най-добрата посека и да молите Небето за условия и добродетели, които ще ви позволят да се изявявате като същество на мира, добротата и просвещението.

През 2003 година ще излезе от печат
№ 203 “Възпитание, което започва преди раждането”


БРОШУРИ

300
Числото десет и Дървото на живота, 40 стр., мека корица.
«Математиците въобще не подозират, че като комбинират своите числа, те непрекъснато работят с Дървото на Живота, с десетицата, с пълнотата.»

302
Медитацията, 32 стр., мека корица.
«Не забравяйте никога, че с медитация вие имате възможност да освобождавате вашето вътрешно Аз.»

303
Дишането, 48 стр., мека корица.
«Вдишване, издишване..., това действие на прилив и отлив е ключа за всички ритми на Вселената.»

304
Живот и смърт отвъд, 32 стр., мека корица.
И така, нека оставим мъртвите да отидат спокойно там където трябва да отидат. Не им досаждайте, не им пречете да се освободят.

305
Молитвата, 32 стр., мека корица.
“Когато се молиш - казва Исус, - влез в скришната си стая и като заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, който е на тайно...” Коя е тази тайна стая?

306
Музиката и песента в духовния живот, 32 стр., мека корица.
Когато в човека се пробуди висшето съзнание и той развие в себе си способността за по-субтилни възприятия, тогава в него зазвучава великата симфония, изпълваща цялата вселена.

307
Високият идеал, 28 стр., мека корица.
Ако нашият идеал е възвишен, той непрекъснато ни носи благотворни елементи и сили.

309
Аурата или кожата на нашата душа, 32 стр., мека корица.
Чрез аурата се осъществява взаимодействието между човешката душа и Душата на Вселената.

311
Как мисълта се реализира в материята, 32 стр., мека корица.
Идеите получават от чувствата кост и плът и така се превръщат в материя.

312
Прераждането, 56 стр., мека корица.
Вярата в прераждането е една от основите на морала.

313
«Отче Наш», 32 стр., мека корица.
В Господнята молитва Исус влага една много древна наука, която е съществувала далеч преди неговото появяване.

319
Душата - инструмент на духа, 40 стр., мека корица.
Без душата и без нейните възможности духът няма никаква власт над материята.

321
Коледа и загадката около раждането на Христос, 32 стр., мека корица.
Като светлина, топлина и живот за света през коледната нощ се раждаХристос, но преди да приемем събитието като историческо, то е преди всичко космическо.

323
Медитации при изгрев-слънце, 48 стр., мека корица.
Опитайте се да гледате на слънцето всяка сутрин така, като че ли го виждате за първи път и то ще се появява пред вас винаги ново.