Учението и съвременната наука


Учението на Учителя Петър Дънов е наука за живота пропита с вяра към Бога. Самият той прави следната характеристика: “Моято Учение е наука и вяра”. Учителят казва още: “ За да осмисли живота си, човек трябва да създаде една философия, с която да се съобразява във всички случаи. Той трябва да знае от къде идва и къде отива.”
В своите беседи и лекции той често използува примери, които представят постиженията на съвременната наука. Те са от сферата на – химия , философия, физика, биология, математика, астрономия и др. Научните авторитети са: Айнщайн , Нилс Бор , Макс Планк , Херман Вайл , Лайбниц , Лобачевски и др. За Учителя чрез познавателния процес на науката човек се приближава до същината на живота и разбира, че светът е безграничен , величествен и неизчерпаем. Затова една от препоръките, които дава на своите ученици е да учат постоянно, съобразявайки се със своите възможности и със заобикалящия ги свят.
Той дава и друга и много ценна препоръка: “ Много наши научни заключения могат да бъдат неверни , благодарение на несъвършенството на нашите сетива. Ето защо задачата на науката е да се освободи от чужди влияния , да проникне все по-дълбоко в същността на явленията и да даде правилна оценка за тях.”
За някои от съвременните читатели словото на Учителя е елементарно и лишено от научност. Но това не е така , напротив – то е гениално. Чрез него , съобразявайки се с много обстоятелства ( например като разнородната аудитория) , Учителят успява да представи велики истини на достъпен език, да достигне до сърцето и ума на всеки от своите слушатели, да ги научи да прилагат , правейки науката жива.


 • Списък на научни публикации върху Словото на Учителя Петър Дънов (списъкът е публикуван в страницата http://alpsbd.org)

  Константин Златев
 • Цикъл лекции "Учението на Бялото Братство"
  Митко Ненков
 • Новото земеделие
  Снежана Димитрова
 • Учебно помагало по Паневритмия - начален курс
 • Учебно помагало по Паневритмия - среден курс
 • Учебно помагало по Паневритмия - горен курс