Константин Златев
Цикъл лекции "Учението на Бялото Братство"


Константин Златев е роден през 1958 г.
През 1983 г. завършва Висшия Икономически институт,
специалност " Международни икономически отношения".
През 1993 г. завършва с отличен успех висше богословско образoвание в Богословския факултет към СУ "Климент Охридски".

Автор е на над 200 публикации с християнско-просветителски , богословски , публистичен и научно-популярен характер.
 • Въведение.Словото на Истината
 • І. Бялото братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството
 • ІІ. Българският духовен Учител Петър Дънов – жизнен път
 • ІІІ. Учението на Бялото братство в интерпретацията на Учителя Петър Дънов: общ преглед
 • ІV. Основни принципи в учението на Учителя Петър Дънов.
 • Божественият принцип на Любовта
 • Божественият принцип на Мъдростта
 • Божественият принцип на Истината
 • Божественият принцип на Правдата
 • Божественият принцип на Добродетелта.  Изтегли книгата "Учението на Бялото Братство - том 1" от www.beinsadouno.com
  Изтегли книгата "Учението на Бялото Братство - том 2" от www.beinsadouno.com