Учителят Петър Дънов

Учителят Петър Дънов е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура.
Основните теми на неговите лекции са: мястото и ролята на човека във Вселената, природата и обществото; духовното разбиране за култура, етика, психология, медицина, музика и др.
Дава упражнения за дишане, медитация и концентрация .
Създава Паневритмията, която днес се играе в САЩ, Канада, Франция, Русия, Конго, Австралия и други страни по света.добре дошли

За положителната роля на Учението в българската култура говори фактът ,че то е представено по време на Европейския месец на културата - Пловдив'99, а създателят му - в книгите:
"Духовните водачи на България", "100-те най-влиятелни личности в българската история".
След 1989г. БНТ излъчи над 15 документални филма за Учителя и Школата му.

Молитва за България

"Цял свят се прекланя пред мене ,  
а аз се прекланям пред Учителя  
Петър Дънов от България."   
Алберт Айнщайн
Deutsch gr English Español Français Italiano
Magyar Português Ðóññêèé Румънски ČESKY jp cn arabic

Страницата е създадена на 7 юни 2000 г.
По повод 100 години от срещата
на Учителя с първите си трима Ученици.