Učitel Petr Danov

Učitel Petr Danov patří mezi nejvýznamnější osobnosti bulharské historie a duchovní kultury. Hlavní temata jeho přednášek: místo a úloha člověka ve vesmíru, přírodě a společnosti; duchovní chápání kultury, etiky, psychologie, medicíny, hudby aj. Učí dechovým cvičením, meditaci a koncentraci. Vytvořil Paneurytmii, taneční cvičení, které našlo odezvu v USA, Kanadě, Francii, Rusku, Kongu, Austrálii a dalších zemích.


Důkazem pozitivní role jeho Učení v bulharské kultuře je skutečnost, že toto Učení je představené v rámci Evropského měsíce kultury - Plovdiv'99 a jeho tvůrce v knihách: Duchovní vůdci Bulharska a 100 nejvlivnějších osobností v bulharské historii. Bulharská televize mnohokrát vysílala dokumentální filmy o Učiteli a jeho Škole.

"Celý svět se klaní přede mnou,
já se skláním před Učitelem Petrem Danovem z Bulharska."
prof. Albert Einstein

bg Deutsch gr en EspaĂ?ol fr
Italiano PortuguĂŞs ru jp cn