Хранене


Според Учителя Петър Дънов под хранене в широк смисъл се разбира процес на възприемане на новите сили в природата.То не е само физически процес, но и духовен. Храненето е наука за трансформиране на енергиите от едно състояние в друго,на грубата енергия в умствена. В него е скрита една Велика Божествена сила. Чрез храненето човек може да възприеме живота,да влезе във връзка с него и да се обнови.

 • Хранене
 • Правила
 • Вода
 • Упражнение - пиене на гореща вода
 • Житен режим
 • Житният режим през годината
 • Плодове и зеленчуци
 • Връзка ден - храна
 • Вегетариански рецепти 1
 • Вегетариански рецепти 2 - рецепти от соя
 • Вегетариански рецепти 3
 • www.sgotvi.bratstvoto.net - Портал за вегетариански рецепти. Очакваме вашите идеи и препоръки.
 • Лекции от Учителя:
 • Храненето
 • Методи за хранене
 • Правилно хранене


  Книги, брошури:
  Хранене, пост и житен режимoт Светозар Няголов


  Наука:
 • Вегетарианството и децата. - от http://vegetarianstvoto.hit.bg  Полезни страници в интернет:
 • http://jitenrejim.bratstvoto.net
 • www.sgotvi.bratstvoto.net


  литература:
  
  Учителят Беинса Дуно
  "Здраве и болест", съставил д-р Васил Велев
  София,1997, изд."АСК-93" , 271 стр.
  ISBN 954-9589-04-08
  
  Петър Дънов, "Книга за здравето"
  изд. "Астрала", София, 1999,
  ISBN 954-562-026-9