9. Магнетично упражнение за пълно отпускане на тялото.
Изправено положение на тялото, ръцете и краката прибрани.
Ход на движенията:
- крачка напред с десния крак и едновременно люлейно движение напред и назад с тялото. Това се прави 4 пъти и при петия левият крак и ръцете се изнасят напред свободно под ъгъл 45 .
Упражнението се прави плавно, люлеене на тялото напред и назад на пръсти с леко прегъване на колената като тежестта на тялото се пренася последователно ту на десния, ту на левия крак. Ръцете отпуснати следват движенията на тялото.