7. Обтягане.
Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Ход на движенията:
- крачка напред с десния крак, при което кракът леко се прегъва, а левият крак е изпънат; дясната ръка се изнася напред под ъгъл 45, а лявата назад под същия ъгъл. Тялото се обтяга максимално напред, като тежестта пада върху десния крак; левият крак се отлепя от земята. С това завършва първата част на цикъла.
- изнасяне на левия крак напред, сгъване на десния крак, тялото се изнася назад и се огъва, така че /по възможност/ да се види хоризонта зад гърба; ръцете свободно отпуснати назад, тежестта на тялото пада върху левия крак. С това завършва втората част на цикъла.
Тези цикли на упражнението се повтарят три пъти, като при първото повторение се започва с левия крак, а при третото повторение с десния крак.