5. а/Приемане на Божиите блага.
Тялото изправено, ръцете и краката прибрани.
- Въртене на ръцете отзад-нагоре, напред и надолу в пълен кръг 21 пъти.

б/ Раздаване на Божиите блага.
Тялото изправено, ръцете и краката прибрани.
- Въртене на ръцете отпред - нагоре , назад и надолу 21 пъти.