20. Упражнение за кръвообращението на главния мозък.

Тялото изправено, краката прибрани, ръцете изнесени хоризонтално надясно, с длани обърнати надолу, главата обърната наляво.
- ръцете със замах се придвижват наляво като описват хоризонтален полукръг, а главата в обратна посока.
- ръцете със замах се придвижват надясно, а главата в обратна посока.
Тези движения се изпълняват 6 пъти наляво и 6 пъти надясно.