1. Изходно положение:
Изправен стоеж, краката и ръцете прибрани до тялото.

Ход на движенията:
- крачка напред с десния крак; прибиране на левия крак към десния с леко приклякане, и вълнообразно движение на ръцете напред и нагоре под ъгъл 45 .
- същото се повтаря като се стъпва с левия крак напред и т.н.
Повтаря се 6 пъти напред, 6 пъти назад и 3 пъти напред.