19. Упражнение за равновесие на нервната система.

Тялото изправено , ръцете и краката прибрани.
Ход на движенията:
- десният крак опънат се вдига до хоризонтално положение напред, като едновременно дясната ръка описва кръгообразно движение назад, нагоре и напред и докосва с пръстите си пръстите на десния крак.
- изнасяне на същия крак назад, опънат колкото може повече, като се свива в коляното и едновременно се прави кръгов замах нагоре и назад с дясната ръка, докосване на петата с пръстите на ръката.
Същото се повтаря с левия крак. Упражнението се повтаря три пъти с десния крак и три пъти с левия.