18. Упражнение за горната част на симпатичната нервна система.
Тялото изправено, ръцете прибрани, краката леко разкрачени.
Ход на движенията:
- ръцете с длани надолу се изнасят встрани, обръщат се с длани нагоре и се вдишва дълбоко.
- свиване на ръцете в лактите и докосване на раменете с пръстите, като едновременно се издишва.
- връщат се ръцете встрани с длани нагоре, обръщат се дланите надолу и заедно с това се вдишва, ръцете се прибират към тялото и се издишва.
Упражнението се повтаря три пъти.