17. Упражнение за долната част на симпатичната нервна система.

Тялото изправено, краката разкрачени, ръцете с длани една срещу друга, така че лактите леко да са долепени до главата.
- Правят се кръгообразни движения на тялото от кръста нагоре три кръга по посока обратна на часовата стрелка и три по посока на часовата стрелка.