16. Упражнение за здравината на гърдите
Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Ход на движенията:
- ръцете се изнасят напред с длани надолу, дават се встрани хоризонтално като се вдишва дълбоко.
- ръцете се връщат напред и се свалят надолу - издишва се. Упражнението се прави три пъти.