15. Упражнение за здравината на стомаха.
Тялото изправено, краката и ръцете прибрани.
Ход на движенията:
- ръцете се вдигат успоредно нагоре, като се поема дълбоко въздух.
- сваляне на ръцете надолу и едновременно прегъване на тялото в кръста и пълно издишане;
пръстите на ръцете да докосват пръстите на краката;
повтаря се три пъти.