14. Кърши снага.
Тялото изправено , краката леко разкрачени, ръцете на кръста с пръсти напред.
- подскачайки изнасяме дъгообразно десния крак половин крачка напред и стъпваме върху него, като едновременно левият крак отива встрани и без да се задържа това положение, веднага прави на свой ред дъгообразна половин крачка напред - стъпваме върху него; същевременно десният крак отива встрани.
Тялото силно се кърши в кръста наляво и надясно в такт с подскачането. При това подскачане от крак на крак се получава едно движение напред; след това се връщаме назад и така движенията напред и назад се сменят последователно няколко пъти; към края на упражнението движенията стават колкото може по-бързи.