13. Величествено упражнение.
Изправен стоеж, краката прибрани, ръцете под ъгъл 60 насочени вдясно нагоре. Погледът следва движението на ръцете.

Ход на движенията:
- Люлейно движение на тялото и ръцете едновременно отляво надясно с леко приклякване и привеждане началото напред. Движението е плавно, много бавно и величествено.
Люлейното движение се повтаря 4 пъти по два пъти във всяка посока, на петия път става пълно обръщане на тялото на 180 върху левия крак с леко приклякване и замах на ръцете, като те описват широка дъга и се връщат в изходно положение.
Упражнението се повтаря 6 пъти и завършва с лице напред.