12. 6 наляво, 6 надясно.
Тялото изправено, краката прибрани, ръцете пред гърдите свити в лактите, длани обърнати надолу.
Ход на движенията:
- крачка встрани с левия крак и едновременно разтваряне на ръцете; десният крак се прибира до левия, ръцете се свиват в лактите пред гърдите и това се повтаря 6 пъти наляво, 6 пъти надясно и три пъти наляво.
Упражнението се прави плавно, ръцете се опъват хоризонтално встрани.