10. Мигновена смяна на краката.
Тялото изправено, ръцете на кръста, десният крак изнесен встрани, играе се на пръсти.
Ход на движенията:
- мигновена смяна на положението на краката като се стъпва на десния, а се изнася левият крак с леко подскачане.
- мигновена смяна на положението на краката като се стъпва на левия, а десният отива на изходното положение и т.н. ; повтаря се общо 21 пъти, след kоето кракът се прибира и ръцете се отпускат.