ТЪРНОВСКАТА МАЛАДЕЖКА ГРУПА
(1987-1989)

Може би някой е чувал за Търновската младежка група от този период. В нея влизаха студенти от местния университет (филолози, историци, художници). От решаващо значение за нейното съществуване бе смелостта, която прояви сестра Павлина Дасксалова. Отстоявала през целия си живот идеите на Учителя, тя не се поколеба да предостави дома си за братските събирания (през този период това беше много опасно).
Целта на работата на младежката група бе да се опита да вникне в дълбочина в Учението на Учителя. Върху основните теми от беседите се пишеха домашни работи (размимшления), които се обсъждаха на следващото събиране. Нарядите се отличавха със своята динамичност и разчупеност. Песните се пееха с концентрация и чувство. Имало е моменти в които по-неподготвените не са издържали на енергиите, които се създаваха (завиваше им се свят). Тогава за пръв път разбрахме каква е силата на груповата духовна работа. Много от замислените неща се получаваха, защото всеки от нас се стараеше да даде максимума от себе си, имаше огромен стремеж за духовно развитие и най-вече никой не се стремеше да изпъкне над другите. Всяка сбирка се ръководеше от различен човек. Той имаше пълна свобода да вложи своите идеи в начинина на провеждане.
Почти цялата група участваше и в лагеруването на Седемте рилски езера. Там преживяванията бяха още по-силни. Дълго ще се помнят песните и молитвите вечер около лагерния огън. Там за пръв път прозвучаха пред по-голяма публика мантрата на Учителя “Бенса Дуно” и песента, посветена на Иисус Христос “Господи, обичам те”. (За първата една ясновиска каза, че ако се пее както трябва половин час, то това се равнява на една година духовна работа. Пеенето на мантрата накара и част от хората в салона в Айтос да плачат.) на тези вечерни духовни събирания се роди и идеята да има младежки събор. (Първият се състоя в Троян, а от 1993 такива се провеждат редовно край Мадарския конник.)
И тогава и до днес ние продължаваме да смятаме, че Учителя е искал неговото учение да се развива, всеки ученик да се научи да твори. Като резултат от това наше виждане бяха създадени от ръководителя на групата молитвите, медитациите, формулите и стиховете, които ви предлагаме. Вие ще решите дали само ще ги прочетете или ще ги ползвате. Искрено ще се радваме, ако сме ви полезни.  • Текстове от Борислав Русанов
  • Евангелие на Любовта - Борислав Русанов
  • "Мистерията Лим" от Борислав Русанов, | DOC | PDF | HTML |