Медитация в розово /Царският път на душата/

1. Медитацията за почнете с песента “Любовта е извор”
2. Кажете три пъти формулата”Проявената Божия любов носи изобилния и пълен живот”
3. С последователно слагане на дясната ръка върху седемте чакри, като започнете от най-долната, произнесете молитвата: “Господи, искам да Те обичам така, както Ти ме обичаш и чрез съвършена любов да Те позная и изявя.”
4. Също с полагане на ръката върху чакрите, в същата последователност, изпейте песента “Духът Божий”
5. С последователно слагане на дясната ръка върху седемте чакри, като започнете от най-долната, произнесете молитвата: “Аз съм потопен в безграничния океан на Божествената любов. Аз съм капка от безграничния океан на Божествената любов и като частица от него също съм любов. Аз съм любов, потопена в любовта. Аз съм любов.”
6. Произнесете три пъти формулата “Бог е любов, която Христос е приел. Христос е любов, която ние сме приели. Ние сме любовта, която сега проявяваме.
7. Завършете медитацията с песента “Бог е Любов”


Медитация за тотална хармония


Искам да живея в хармония с Бога.
Искам да живея в хармония с Разумната Природа.
Искам да живея в хармония със своя Учител.
Искам да живея в хармония с всички същества.
Искам да живея в хармония със себе си.
/След това кажете същото, но в обратен ред/ Завършете с:
Аз съм в хармония с Божествения свят.
Аз съм в хармония с Духовния свят.
Аз съм в хармония с Физическия свят.Слънчева медитация

Наблюдавайте сутрин изгрева на слънцето и почувствайте как То изпълва всички форми, всички същества с живот. Без него животът на земята, а и в цялата Слънчева система би бил невъзможен.
Ето защо можем да твърдим, че по физическо поле Слънцето е сърце на живота, тай както в духовен план сърце на живота е Бог.То е най-добрият символ на Великото първоначало, на Жизнения център – Бог. Затова и изгревът на слънцето е свещен момент за ученика на Бялото Братство. В изгрева му той вижда изявата на Бога – раждането на новия ден, а заедно с него в символичен план и раждането на новия ум, на новото сърце, на новата воля, на новото съзнание и на Новия Човек, който ще сътвори Новата култура, която ще бъде изградена на основата на трите велики принципа на Битието – Божествена Любов, Мъдрост и Истина. При изгрева чувствайте как един лъч от Слънцето се спуска към вашия сърдечен център и ви свързва с него. Почувствайте как То ви изпълва с енергия, светлина, живот, върховна радост, любов и благодат. Вдигни лявата си ръка, насочи я към центъра на Слънцето, сякаш го проникваш със стрелата на твоята любов и кажи: “Изпращам любовта си към сърцето на живота – Слънцето /три пъти/ след това сми ръката си и продължи с : Господи, аз Те обичам, защото чрез Слънцето Ти изпълваш с живот всичко съществуващо. Нека Твоята любов, мъдрост и истина да потекат в мен. Нека така, както изгрява Слънцето, така, както се ражда новия ден, така и Еднородния Божи Син – Христос да се роди в моята душа и в душите на всички същества!” След това изпей някоя от слънчевите песни, дадени от Учителя, като чувстваш през цялото време тънката нишка, светлия лъч, който те свързва със слънцето и когато си тръгнеш към дома, чувствай: “Моето Слънце, /Слънцето на моя живот – Бог/ ме води.” И нека това усещане да те завладее изцяло, във всеки миг от твоя живот – и когато работиш, и когато се храниш, и когато се веселиш, и когато твориш, а даже и когато спиш, усещай тази тънка нишка, този светъл лъч, който те свързва със сърцето на Живота и направлява твоят Живот към все по-пълна и изява на Божественото. Пред изгрева на Новия ден мисли за идеала на Ученика, проникнат от желание да го реализираш (“Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като Вселената и дух мощен като Бога и едно с Бога”). Пожелай от душа и сърце мир, любов и просветление за всички същества и слава на Бога и на Неговите служители. След това можеш да си тръгнеш обновен, изпълнен с жизнена сила и енергия, с нов живот и с нова светлина, като новороден, защото заедно с новото слънце на хоризонта, всеки ден в теб се ражда и едно ново Божествено Съзнание /”Слънцето дава смисъл на живота” – Учителя/


Медитация “Розов цвят”

Представи си, че твоята душа е розов цвят, който разцъфва под топлите лъчи на Божествената любов. И колкото по-чувствителен, отзивчив, възприемчив си за тази любов, толкова повече разцъфваш и привличаш с благоуханието си работните пчелички: служителите Божии, които ще ти помогнат да се родиш “изново”, т.е. да дадеш плод – плода на Божествената реализация.

Медитация “Хармония”

Изпейте песента АУМ.
Три пъти произнесете формулата: “През мен тече Всемирната Божествена Хармония”.
Следва размишление от типа:
Аз съм в хармония с разумната природа. Аз съм проводник и изразител на Всемирната хармония. Тя хармонизира цялото ми същество – моите клетки, органи, системи, енергии, мисли, чувства, желания. В мене се поражда вълшебната музика на вселената. Тя укротява всички мисли-зверове, които искат да ме разкъсат. Божествената музика напуска пределите на моето същество, омайва и покорява всички, които са настроени недоброжелателно към мен, хармонизира ме с всички същества – растения, животни, хора – от видимия свят и с всички същества от невидимия свят. Аз съм в хармония с Великото Разумно Начало и работя за осъществяването на Божествения План на Живота.


Моята молитва

Господи,
Дай ми тази Любов, която ражда Доброто, която обезоръжава и ни облива със светлина, като възвисява духа, защото самата Тя е дух и го предизвиква да се излива свободно като слънчевите лъчи – навсякъде, към всичко и към всички – към хората, независимо дали са добри или лоши, защото за Любовта всички сме добри, бели или черни, защото за Любовта всички са бели; красиви или грозни, защото за Любовта всички са красиви; към животните и птичките, към цветенцата и тревичките, кам всичко, всичко, Господи, на което си вдъхнал живот.
Искам да бъда толкова добър, че да няма същество способно да ми бъде враг; толкова добър, че като чародеец да омайвам всички и всяко същество да ме обича, тъй както, Господи, обичам Теб. Тъй както, Господи обичам Теб.
И искам да прегърна всичко,
И искам да целуна всичко,
И искам да коленича пред всичко,
Защото обичам, обичам, обичам!!!
Аз – едно дете на любовта.
Благодаря Ти, Любов!


Посвещение

Родих се с мисълта за Теб.
Събуждах се с мисълта за Теб.
Живеех с мисълта за Теб.
Заспивах с мисълта за Теб
Заради Теб, забравих себе си.
Заради Теб, забравих другите.
И осъзнах, че аз и те сме само сенки,
А Ти единствен съществуваш.
Когато с Любовта си Те докоснах,
Станах жив, почувствах, че живея.
И мойта сянка се стопи,
И всички сенки се стопиха
Остана само Ти – без сянка, светлина, любов.
До този миг си мислех, че съм влюбен
Сега разбрах – не може нито да се влюби,
Нито да разлюби Този, който е Любов.


Малка молитва

Господи,
Нека Любовта Ти да подири в мен
Своя образ съвършен и всичките ми
Мисли, чувства, думи и дела
Да са проникнати от Любовта


Молитва към Христос

Учителю на Любовта – Христос,
Учителя на Мъдростта – Христос,
Учителю на Истината – Христос,
Искам да чувствам, да мисля
И да постъпвам като Тебе.
Нека с воля, сърце и ум,
С тяло, душа и дух
Да бъде едно с Тебе,
Така както Ти си едно с Отца
И всички ние да бъдем едно.


Медитация при хранене
При поемането на всяка хапка си представете, че заедно с нея във вас нахлува една Божествена добродетел (Любов, мъдрост, истина, правда, смирение, чистота, великодушие, милосърдие, кротост, въздържание, вяра, благост, могъщество, съвършенство и др.).


Медитация “Образът на Учителя”

Вземи една снимка на Учителя, която ти харесва, и започни да я съзерцаваш вътрешно. Образът на Учителя от статичен трябва да се превърне в динамичен, жив. Сякаш Учителят е излязъл от мъртвата фиксираност на снимката и е дошъл в твоята реалност, за да общува с теб, за да те прегърне и благослови. Но само твоята любов, има власт да Го повика – само твоята любов и нищо друго!


Силата на Пентаграма

В края на всяка духовна програма е добре да се очертава с дясната ръка във въздуха пентаграма, като се започне от върха и надолу вдясно. При достигане на първия върх /долу в дясно/ се произнася: “В името на Божията Любов”; при втория връх: “В името на Божията мъдрост”, при третия: “В името на Божията истина”, при четвъртия: “ В името на Божията правда” и при петия: “В името на Божията добродетел”, след което се огражда пентаграма, по посока обратна на часовниковата стрелка и се слага точката в центъра с “Амин”. После последователно си произнася:
1. В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа
2. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син в жертва, за да не погине нито един който вярва в него, но да има живот вечен.
3. Търсете първо Царството Божие и неговата правда и всичко друго ще ви се прибави.