Борислав Русанов Борислав Русанов
( e-mail: br_borisov@abv.bg ,
web: http://misteriata-lim.narod.ru/ )
е роден на 26.2 .1963 г. в град Свищов. Завършва Българска филология във ВТУ''Св.св.Кирил и Методий''. Женен. Има две дъщери.
Интересува се от философия , литература, религия, психология и окултизъм.
Автор е на текстовете: ''Симфонии на вечността'' /1993/; ''Поточета от жива светлина'' /1993/; ''Да се превърнеш в светлина'' /1993/; ''Новозаветен молит- веник'' /1995/; ''Просто да бъдеш'' /2003/; ''Евангелие на любовта'' /2004/. Превел е от руски ''Йога и нейната цел '' на Шри Ауробиндои и книга с беседи на Джиду Кришнамурти.
Тези текстове за жалост , въпреки интереса към тях, поради финансови причини, не са издадени официално под формата на книги , а се разпространяват в ограничен брой сред близки , приятели и съмишленици, а някои от тях и в Интернет.
Поради голямата обществена значимост на проблематиката и чувствайки огромна духовна потребност, през март 2006 г. чрез ИК''Кръгозор'' издава официално ''Мистерията Лим''. Книгата е посветена на децата от Свищов , загинали във водите на река Лим на 4.04 2004г.

  • Текстове от Борислав Русанов
  • Евангелие на Любовта
  • "Мистерията Лим" | DOC | PDF | HTML |