Боян Боев е педагог и учен с богати интереси, намерили своя израз в публикации от областта на историята, културата, педагогиката, психологията, биологията, космогонията и езотеризма.
Роден е в гр. Бургас. Баща му е бил стопанин-редактор на вестник "Голгота ", преименуван по-късно в "Нова епоха". Боян Боев завършва образованието си в СУ "Климент Охридски", специалност естествени науки. Владее френски, немски и руски език.
Образованието си продължава в Мюнхен, където има личен контакт с Р. Щайнер и изявява желание да следва неговата духовна школа, но той го отпраща с лаконичните думи, че Мировият Учител е слязъл в България.
Акордирането на своята душа Боян Боев получава в съприкосновение с Учителя Петър Дънов(Беинса Дуно). През 1912 г. присъства на събора във Велико Търново. През 1919 г. е учител в гр. Свищов, където е уволнен дисциплинарно заради идеите на Учението, проповядвано от Учителя Дънов. От 1924 г. е в София и стенографира Словото. Същевременно отговаря за кореспонденцията и срещите на Бяло Братство с обществеността.


Автор на книгите:
“Учителят за дишането”

“Учителят за образованието”|PDF|

“Акордиране на човешката душа” – разговори с Учителя (том 1).|PDF|
"Акордиране на човешката душа" – разговори с Учителя (том 2).
"Акордиране на човешката душа" – разговори с Учителя (том 3).

"Изворът на доброто" - разговори с Учителя | PDF|

Статии от Житно зърно|PDF|
Мисията на богомилството|PDF|