Истории от лекциите


***
Един американски младеж отишъл в Германия да следва философия. 
Той се срещнал с един знаменит професор по философия и го запитал:
- Господин професоре, имате ли някакъв кратък курс по философия?
Аз искам да свърша курса по философия за шест месеца.
Професорът се замислил и отговорил;
- Имаме кратък курс по философия, но ще знаеш, че когато
Природата иска да създаде една тиква, употребява шест месеца. 
Когато иска да създаде дъб, употребява сто години.


***
Един прост овчар живял на един уединен остров. Той всякога се молел на
Бога по свой начин: слагал си тоягата на земята и я прескачал. Като я
прескачал от едната страна, той казвал:
- Господи , това правя заради тебе.
Прескачал я от другата страна и казвал същото. Това била неговата 
свещена молитва. По едно време един параход спрял случайно на 
острова. Един архиепископ слязъл от парахода да разбере, защо този
човек прескача тоягата , ту от едната, ту от другата страна.
- Какво правиш божи човече?
- Моля се на Бога.
- Така не трябва да се моли човек. Ето, аз ще те науча на една молитва. 
Започнал да го учи на молитвата "Отче наш". Архиепископът чете,
овчарят повтаря след него. Като се убедил, че овчарят е научил вече 
молитвата, архиепископът се отправил към парахода, който скоро отплавал.
Щом останал сам , овчарят започнал да казва молитвата, но останал 
огорчен, че я забравил. Моментално той се спуснал към морето.
По едно време архиепископът , чул някой да го вика и що да види ,
овчарят ходил по вълните.
- Какво искаш ,Божи човече?
- Отче, свети, забравих молитвата , искам да ме научиш.
- Върни ни се на острова и бъди доволен от твоята молитва. 
Това, което ти можеш да го правиш, аз не мога да го направя.


***
На един вселенски събор, където се разисквали различни философски 
въпроси, присъствувал и един тих старец, представител на планинска област.
Говорили много от присъствуващите, изказвали мненията си.
Този човек все мълчал.
Съборът приключил работата си. делегатите се пръснали из града. 
Старецът от планината вървял с един събрат от конгреса.
- Защо и ти не каза нещо поне по един от разглежданите въпроси? -
 попитал спътникът стареца.
- Нищо не мога да кажа, на познавам философията. Аз само едно нещо зная.
Взел един камък в ръката си и го стиснал. Отдолу потекла вода, а отгоре 
се явил пламък.


***
Едно магаре се похвалило на един породист кон:
-Знаеш ли колко много икони на Христа пренесох аз?
И гордо тръснало глава.
- Както виждам, светия не стана - отговорил коня спокойно 
- пак магаре си остана ...


***
Един учен човек влязъл в лодката на един прост моряк да се разходи
по морето. Той запитал моряка:
-Знаеш ли нещо по математика? - Нищо не зная. - Много из изгубил.
-Знаеш ли нещо по астрономия? - Нищо не зная. - Много из изгубил
-Знаеш ли нещо по естествени науки? - Нищо не зная. - Много из изгубил
В това време в морето се явила голяма буря.
Тогава лодкарят се обърнал към учения с думите:
- Ти знаеш ли да плаваш? 
- На зная. 
- Всичко си изгубил. Със своето невежество аз ще запазя живота си -
 най-ценното за човека, а ти , със своето знание , всичко ще изгубиш.
Много от сегашните хора знаят всичко, но едно не знаят - да плават в живота.


***
Един ученик отишъл при един велик Учител да го моли да му обясни, 
какво нещо е любовта. Учителят мълчал , нищо не му отговарял ,но 
ученикът постоянствал. Десет години той посещавал този Учител , все
същия въпрос му задавал и очаквал да получи някакъв отговор.
На десетата година, Учителят, който бил здрав, снажен човек, хванал
ученика за ръката и го завел при река Ганг, дето го потопил във водата.
Ученикът започнал да се задушава, нямал въздух, започнал да рита,
докато най-после Учителят го извадил навън.
- Какво усети като беше под водата?
- Усетих , че се задушавам, че губя съзнание, че потъвам някъде
дълбоко - въздухът ми липсваше. 
Учителят му отговорил:
- Когато се намираш в живота си в положение да усетиш, че се
задушаваш, че губиш съзнание, че ти липсва въздух, тогава ще
разбереш какво нещо е любовта.


***
Паяците чули, че слонът ще мине през тяхното царство и се сговорили 
да го спрат, за да не ги смущава. Решили да изплетат паяжина и да 
препречат пътя му. Събрали се всички паяци и започнали да изкусно 
да плетат. Работили дни и нощи,и когато барикадата им била готова,
слонът пристигнал. Той преминал през паяковата крепост.
Когато запитали слона какво усетил, той спокойно махнал с опашката 
си и отвърнал.
- Нищо не усетих.


***
Един богат американец умрял и веднага се отправил към рая.
На райската врата го посрещнал свети Петър и го запитал:
- Къде отиваш?
- В рая. Докато бях на земята направих много добрини,
 заради които трябва да бъда в рая.
- Какви добрини си направил?
- Направих една черква.
- Какво получи за това?
- Всички вестници писаха за мене.
- Платено ти е.Какво друго направи?
- Направих едно училище.
- Какво получи за това?
- Нарекоха училището на мое име.
- Платено ти е .Друго?
- Помагах на различни дружества, които ме приеха за почетен член.
- Платено ти е.Кажи някое добро , за което никои не знае.
Американецът помислил и казал: 
- Преди години отивах по работа в града, много бързах , а една
вдовица само ми се молеше да й дам нещо. Накрая, за да се отърва
от нея, й подхвърлих един долар.
Свети Петър рекъл:
- Това е друго нещо. Ще питам Господа, какво да правя. 
Отишъл при Господа и разправил цялата работа. 
Като го изслушал Господ рекъл:
- Дайте му два долара и го изпратете на земята.


***
-Татко хванах един разбойник - казал млад турчин на баща си.
- Доведи го при мене.
- Не мога - отвърнал синът с болка.
- Защо?
- Защото не ме пуска.


***
Един виден художник нарисувал един хубав портрет , в естествена големина. 
Един обущар посетил изложбата, за да види този портрет. Като гледал 
портрета , той открил една погрешка в обущата и казал това на художника.
Художникът веднага взел четката и изправил грешката си. 
Обущарят се насърчил от това и започнал да прави забележки на художника 
върху устата, носа, веждите на портрета. Обаче , художникът му казал:
- Тези забележки нямат място. Що се отнася да забележки върху обущата,
ти имаше право, понеже си добър обущар, но други бележки не можеш да
правиш.


***
В един голям европейски ресторант се събрали четирима 
души от четири нации: французин, англичанин, германец 
и руснак. Като обядвали заедно, те забелязали, че някъде 
високо във въздуха се вие нещо.
Французинът веднага станал, взел вестник и започнал да чете,
какво пишат по това.
Германецът взел шапката си и веднага отишъл да види, какво
казват учените по този въпрос. 
Англичанинът извадил бинокъла си и почнал да гледа нагоре, 
какво се вие из въздуха.
Руснакът обаче, легнал на гърба си и спокойно казал: - Орли са това!
Тук виждаме четири нации, всяка със свое специфично проявление.


***
В турско време един от пашите посетил едно село.
Селяните го посрещнали много добре. От благодарност
за добрия прием, пашата изпратил за подарък на това 
село един слон. Цяла година селяните го хранили редовно, 
на селото започнало да обеднява. Всеки ден трябвало да
дават на слона по 50-60 кг. ориз. Чудели ли се какво да правят 
със слона - скъпо им струвал.
Един ден пашата срещнал един селянин от това село и го попитал:
- Доволни ли сте от слона? 
- Доволни сме.
- Добре ли го гледате?
- Много добре го гледаме.
- Ако искате , мога да ви дам още един слон.
Като чул тези думи, селянинът се уплашил, хванал се за главата и избягал.


***
Един българин страдал от жена си, понеже тя била много упорита.
Каквото й казвал , тя всичко правила наопаки. Един ден, като вадила
вода от кладенеца, той й казал:
- Внимавай да не паднеш вътре.
Тя нарочно се хвърлила в кладенеца и не излязла вече от там. Мъжът 
започнал да плаче, че го оставила сам, с няколко деца. След половин
час видял да излиза от кладенеца един дявол, целият побелял.
- Къде отиваш? Защо бягаш?
- Остави се, преди половин час падна в кладенеца една жена, много 
неща изпатих от нея - главата ми побеля.


***
Трима млади се влюбили в една красива и умна мома, и всеки искал 
да се ожени за нея. За да провери любовта им, тя ги поставила на 
следния изпит: направила една преграда от картон, която изглеждала 
стоманена и в нея забила три остри ножа. Кандидатът трябвало да 
дойде с велосипед до стената и да я премине.Който от тях се реши 
да направи това, той ще притежава красивата мома.
Първият кандидат се засилил, но като дошъл до стената и видял трите
остри ножа, веднага отстъпил назад:
- Не искам да умра.
Вторият кандидат се засилил, но като дошъл до стената и видял трите
остри ножа, си помислил:
- Какво ще получа от момата, ако направя тази жертва за нея?
При тази мисъл той се разколебал и отстъпил назад.
Третият  кандидат се засилил, без да мисли за последствията.
Какво се указало? Преградата и ножовете били от картон. Той пробил 
стената и спечелил любовта на красивата мома. 
Като видели това , двамата кандидати казали: 
- И ние можехме да направим същото.
Бъдете смели и решителни.


***
Преди столетия в Китай живял един философ на име Ку. 
Жена му била красива , добра домакиня. Те бели бедни, но почтени хора. 
Един ден съпругата казала:
- Ето, изминаха десет години, откакто живеем заедно. Живеехме добре, 
защото ти си добър човек. Но дотегна ми тази сиромашия. Искам да
поживея охолно и да не мисля за утрешния ден.Срещнах един богат
търговец, за когото бих могла да се омъжа, ако ти ме освободиш.
Философът оценил нейната откровеност и понеже не желаел да й
пречи, освободил я.
Радостна и доволна, тя отишла при богатия търговец.
През това време Китай преминал през голяма политическа криза.
Трябвало да се избере нов управител. Като умен, честен и достоен човек,
философът бил избран за този висок пост. Щом научила за това, жена му 
отишла при него.
-Направих голяма грешка, като се отделих от тебе.Ще може ли да ми 
простиш, ако се върна, и да заживеем отново добър и спокоен живот?
Философът я погледнал, помислил и вместо отговор взел една чаша, 
напълнил я с нектар и я обърнал надолу.Нектарът се разлял по пода. 
Тогава й казал:
-Ако можеш да събереш нектара от пода така чист, както беше в чашата, 
тогава и ние ще можем да се съберем, за да заживеем отново спокоен и 
добър живот.