Дата: 21.11.2018, Среда
Цвет: Желтые
Планета: Меркурий
Песня: Песен на светлия път
Питание: морковь, груши, чечевица, кукуруза зрелой, петрушку, чабер, желтого цвета фрукты

Мысль на день:
Сегашните хора, като видят двама, казват: „Хайде да ги оженим!” Че какво ви дава право да ги жените? То не е ваша работа! Хората нямат право да женят никого, нищо повече. Тия двама може да се женят, но вие да ги жените – оставете тази работа! Защо има толкова развалени бракове? Защото хората ги женят.