Дата: 24.02.2019, Воскресенье
Цвет: Оранжевой
Планета: Солнце
Песня: В начало бе Словото
Питание: рис, чечевицу, виноград, апельсины, мандарины, изюм, подсолнечник, капуста, овес, рожь, ячмень

Мысль на день:
Един човек, който е страдал, оценява по-добре от онзи, който никак не е страдал. За онзи, който е страдал, след туй се сменя страданието. Онзи, който постоянно е бил щастлив, изгубва хубавото схващане, притъпяват се неговите чувства. Затуй е необходимо да премине човек от страданието към радостта. Ние считаме преминаването от неприятните неща към приятните за един правилен процес в Природата, за да не се изгуби онази, хубавата пластичност, която се намира в човешката душа.