Дата: 25.02.2018, Воскресенье
Цвет: Оранжевой
Планета: Солнце
Песня: В начало бе Словото
Питание: рис, чечевицу, виноград, апельсины, мандарины, изюм, подсолнечник, капуста, овес, рожь, ячмень

Мысль на день:
Та казвам: ние трябва да вярваме в ония способности, които имаме в нас – че те ще разрешат въпроса. Способностите ще разрешат въпроса. Или трябва да вярваш на своята сила, която имаш; трябва да вярваш на своя ум, който имаш; трябва да вярваш на своето сърце, което имаш; или трябва да вярваш на своята воля. Волята сама по себе си разрешава въпроса. Не се месете в тяхната работа. Дайте им свобода.