Пътуване до Слънцето

Тази вечер ще отидем от Месечината в Слънцето. Ще тръгнем
от Земята към Месечината, и от Месечината към Слънцето, и 
обратно - от Месечината към Земята. Сега, вие ще си 
представите, че излизате из вашето тяло, ще отправите вашата 
мисъл първо към Месечината. Всеки от вас ще си определи 
една скорост, с която ще пътува.с 100 , 200 1000 или един 
милион километра, и ще полетите с тази бързина. Но да не
се уплашите, вие ще турите тази бързина, която е поносима
за вас. Най-първо ще си определите с каква бързина ще се
движите към Месечината, в съзнанието си, гледайте какви 
картини ще видите. Дали краката ви ще докоснат някоя твърда 
почва, и каква ще бъде тя, дали някоя равнина или някой
висок връх. Ще седите няколко минути, и след туй ще се
устремите към Слънцето. Около Слънцето има един огнен
пояс, ще се гмурнете, ще минете през него, и ще влезете в
Слънцето. Този пояс е много горещ, но вътре не е тъй 
горещо. Като влезете вътре, ще видите един много красив
свят. Той е толкова красив, но дали ще го видите или не, 
важното е само какви представления ще имате. Някои
от вас може само да припарят. Но има и друга опасност:
между Земята и Месечината има един студен пояс, може 
някой там да спре. Този леден пояс, това са известни сили, 
електрически  сили, които някой път засягат земята и я
изстудяват.Там като минавате, няма да ви е страх. Няма
да замръзнете, аз ще ви придружавам. Няма да ви е страх, 
разбирате ли? Ние ще тръгнем сега.Опитът ще трае 15 минути: 
5 мин. до Месечината. Туй ще турите във вашето подсъзнание.
Ще идем до Месечината - 5 мин., оттам до Слънцето пак 5 мин. 
и 5 мин. ще ни вземе обратния път, да се върнем на Земята.
Сега ще се успокоите хубаво. сега да започнем, тръгваме вече.