”чител€т

ѕетър ƒънов


ћолитвеник
—ъдържание:

ћќЋ»“¬ј“ј 10

”„»“≈Ћя“ «ј ћќЋ»“¬ј“ј 15

I. «а ћолитвата 15

II. «а необходимостта от ћолитвата 21

III.  ак да се молим 23

IV. ћолитва и здраве 29

V. «а колективната ћолитва 29

ѕќ—Ћ≈ƒЌ»“≈ ƒ”ћ» Ќј ”„»“≈Ћя 31

ћќЋ»“¬» 32

1. √ќ—ѕќƒЌя“ј ћќЋ»“¬ј 32

2. ƒќЅ–ј“ј ћќЋ»“¬ј 32

3. ћќЋ»“¬ј "ѕЏ“я“ Ќј ∆»¬ќ“ј" 32

4. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒ”’ј 33

5. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒ”’ј —¬я“»… 33

6. ћќЋ»“¬ј Ќј Ѕ–ј“—“¬ќ“ќ 34

7. ћќЋ»“¬ј Ќј ÷ј–—“¬ќ“ќ 34

8. ћќЋ»“¬ј «ј ѕЋќƒќ¬≈“≈ Ќј ƒ”’ј 34

9. ћќЋ»“¬ј «ј “–»≈ƒ»ЌЌ»я Ѕќ√ 35

10. ћќЋ»“¬ј Ќј —»Ћ»“≈ 35

11. ћќЋ»“¬ј Ќј —¬≈ў≈Ќј“ј „»—“ќ“ј 36

12. ћјЋ ј“ј ћќЋ»“¬ј 36

13. ћќЋ»“¬ј - ЅЋј√ќƒј–Ќќ—“ 36

14. ћќЋ»“¬ј Ќј ¬–≈ћ≈Ќј“ј 36

15. ћќЋ»“¬ј Ќј »«Ѕ–јЌ»“≈ 37

16. ћќЋ»“¬ј «ј ЅЏЋ√ј–»я 37

17. ћќЋ»“¬ј Ќќ¬ќ“ќ ¬≈–”ё 38

18. ћќЋ»“¬ј «ј —ќЅ—“¬≈Ќ ѕќƒ≈ћ 38

19. ћќЋ»“¬ј ћќ≈“ќ ¬≈–”ё 38

20. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒ≈“≈“ќ 38

21. ћќЋ»“¬ј «ј ѕ–≈”—ѕя¬јЌ≈ Ќј ƒ≈Ћќ“ќ 38

22. ћќЋ»“¬ј "’¬јЋј ÷ј–я Ќј ¬—»„ »“≈ 39

23. ћќЋ»“¬ј  Џћ ¬≈Ћ» ќ“ќ —Џ«ЌјЌ»≈ 40

24. ћќЋ»“¬ј «ј ћ»–ј 40

25. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒјЌј»Ћј 40

26. ћќЋ»“¬ј «ј –ј«Ѕ»¬јЌ≈  ќ«Ќ»“≈ Ќј Ћ” ј¬»я 41

27. ћќЋ»“¬ј «ј —ЏЅ»“»я“ј 41

28. ћќЋ»“¬ј ѕ–» ћЏ„Ќќ“»» 42

29. ћќЋ»“¬ј,  ќ√ј“ќ —ћ≈ Ќ≈ƒќ¬ќЋЌ» 42

30. ћќЋ»“¬ј“ј Ќј ”„»“≈Ћя 42

31. ћќЋ»“¬ј ѕ–» »«√–≈¬ 42

32. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј 43

33. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј 43

34. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј 43

35. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј 43

36. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј 43

37. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј 44

38. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј 44

39. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј «ј ЅЋј√ќ—Ћќ¬≈Ќ»≈ 44

40. ћќЋ»“¬ј «ј ¬—≈ » ƒ≈Ќ 45

41. ¬≈„≈–Ќј ћќЋ»“¬ј 45

42. ¬≈„≈–Ќј ћќЋ»“¬ј 45

43. ¬≈„≈–Ќј ћќЋ»“¬ј 45

44. ћќЋ»“¬ј "ѕќћќ√Ќ» Ќј —“–јƒјў»“≈" 46

45. ћќЋ»“¬ј ѕ–» √–Џћќ“≈¬»÷» » «≈ћ≈“–Џ—» 46

46. ћќЋ»“¬ј «ј ƒЏ∆ƒ 46

47. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒ”’ј Ќј “¬Џ–ƒќ“ќ ќ—Ќќ¬јЌ»≈ 46

48. ћќЋ»“¬ј Ќј ”„≈Ќ»÷»“≈ Ќј ЅяЋќ“ќ 47

49. ћќЋ»“¬ј Ќј ќ ”Ћ“Ќ»я ”„≈Ќ»  47

50. ћќЋ»“¬ј Ќј ќ ”Ћ“Ќ»я ”„≈Ќ»  47

51. ћќЋ»“¬ј Ќј ”„≈Ќ» ј 47

52. ƒќЅ–»я“ ѕЏ“ (ћќЋ»“¬ј Ќј ”„≈Ќ» ј) 47

53. ћќЋ»“¬ј  Џћ ƒ”’ј Ќј »—“»Ќј“ј 48

54.  –ј—»¬ј“ј ћќЋ»“¬ј 48

55. ћќЋ»“¬ј Ќј —јЌ— –»“— » 48

56. ћќЋ»“¬ј «ј »«÷≈Ћ≈Ќ»≈ 48

57. ћќЋ»“¬ј «ј »«÷≈Ћ≈Ќ»≈ 49

58. ћќЋ»“¬ј «ј «ƒ–ј¬≈ 49

59. ћќЋ»“¬ј «ј »«÷≈Ћ≈Ќ»≈ 50

60. ћќЋ»“¬ј «ј »«÷≈Ћ≈Ќ»≈ 50

61. ћќЋ»“¬ј «ј ƒ”’ќ¬Ќќ » ‘»«»„≈— ќ 50

62. ћќЋ»“¬ј «ј «ƒ–ј¬≈ 50

63. ћќЋ»“¬ј ѕ–» ѕ—»’»„≈— ќ –ј«—“–ќ…—“¬ќ 51

64. ћќЋ»“¬ј ѕ–» ѕќ—“ 51

65. ћќЋ»“¬ј ѕ–» 10 - ƒЌ≈¬≈Ќ ѕќ—“ 51

66. ћќЋ»“¬ј ѕ–≈ƒ» ’–јЌ≈Ќ≈ 51

67. ћќЋ»“¬ј ѕ–≈ƒ» ’–јЌ≈Ќ≈ 51

68. ћќЋ»“¬ј ѕ–≈ƒ» ’–јЌ≈Ќ≈ 51

69. ћќЋ»“¬ј ѕ–≈ƒ» » —Ћ≈ƒ ’–јЌ≈Ќ≈ 51

70. ћќЋ»“¬ј —Ћ≈ƒ ’–јЌ≈Ќ≈ 52

71. Ћќ«»Ќ ј“ј 52

72. Ћќ«»Ќ » 53

73. ћќЋ»“¬» «ј «јћ»ЌјЋ» 54

I. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ» 54

II. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ» 54

III. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ» 55

IV. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ» 55

V. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ» 55

74. ћќЋ»“¬ј 56

75. ћќЋ»“¬ј 56

76. ћќЋ»“¬ј 56

77. ћќЋ»“¬ј 56

78. ћќЋ»“¬ј 57

79. ћќЋ»“¬ј 57

80. ћќЋ»“¬ј 57

81. ћќЋ»“¬ј 57

82. ћќЋ»“¬ј 58

83. ћќЋ»“¬ј 58

84. ћќЋ»“¬ј 58

85. ћќЋ»“¬ј 58

86. ћќЋ»“¬ј 58

87. ћќЋ»“¬ј 58

88. ћќЋ»“¬ј 59

89. ћќЋ»“¬ј 59

90. ћќЋ»“¬ј 59

91. ћќЋ»“¬ј 59

92. ћќЋ»“¬ј 59

93. ћќЋ»“¬ј 60

94. ћќЋ»“¬ј 60

95. ћќЋ»“¬ј 60

96. ћќЋ»“¬ј 60

97. ћќЋ»“¬ј 61

98. ћќЋ»“¬ј 61

99. ћќЋ»“¬ј 61

100. ћќЋ»“¬ј 61

101. ћќЋ»“¬ј 61

102. ћќЋ»“¬ј 61

103. ћќЋ»“¬ј 62

104. ћќЋ»“¬ј 62

105. ћќЋ»“¬ј 62

106. ћќЋ»“¬ј 62

107. ћќЋ»“¬ј 62

108. ћќЋ»“¬ј 63

109. ћќЋ»“¬ј 63

110. ћќЋ»“¬ј 63

111. ћќЋ»“¬ј 63

112. ћќЋ»“¬ј 63

113. ћќ“ќ - ћќЋ»“¬ј 63

‘ќ–ћ”Ћ» 65

I. ‘ќ–ћ”Ћ» «ј ќ√–ј∆ƒјЌ≈ 65

II. ”“–»ЌЌ» ‘ќ–ћ”Ћ» 69

III. ‘ќ–ћ”Ћ» ѕ–» ѕќ—–≈ўјЌ≈ »«√–≈¬ј Ќј —ЋЏЌ÷≈“ќ 72

IV. ‘ќ–ћ”Ћ» — ƒЏЋЅќ ќ ƒ»ЎјЌ≈ 72

V. ‘ќ–ћ”Ћ» ѕ–≈ƒ» ѕ»≈Ќ≈ Ќј ¬ќƒј 74

VI. ‘ќ–ћ”Ћ» ѕ–≈ƒ» ’–јЌ≈Ќ≈ 74

VII. ‘ќ–ћ”Ћ» «ј Ћ≈„≈Ќ»≈ 75

VIII. ‘ќ–ћ”Ћ» ѕ–» »« ”Ў≈Ќ»я 80

IX. ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я — ‘ќ–ћ”Ћ» 81

X. ƒ–”√» ‘ќ–ћ”Ћ» 92

XI. ¬≈„≈–Ќ» ‘ќ–ћ”Ћ» 104

¬–Џ« ј ћ≈∆ƒ” ƒЌ»“≈ Ќј —≈ƒћ»÷ј“ј » ѕЋјЌ≈“»“≈, ÷¬≈“ќ¬≈“≈, ћ”«» јЋЌ»“≈ “ќЌќ¬≈ » ћ≈“јЋ»“≈ 107

¬–Џ« ј ћ≈∆ƒ” ƒЌ»“≈ Ќј —≈ƒћ»÷ј“ј (ѕЋјЌ≈“»“≈) » ’–јЌ»“≈ 108

Ќј–яƒ «ј ћќЋ»“¬≈Ќ» —ЏЅ–јЌ»я 109

Ќј–яƒ «ј ¬—≈ » ќ“ ƒЌ»“≈ ќ“ —≈ƒћ»÷ј“ј, ƒјƒ≈Ќ» ќ“ ”„»“≈Ћя“ 110

ѕонеделник 112

112

¬торник 118

—р€да 124

„етвъртък 132

ѕетък 138

—ъбота 144

Ќедел€ 152

ѕсалом за пробуждане на съзнанието 158

ѕсалом на вс€ко 13-то число на месеца 159

ѕсалом за лечение на душевно болни. 160

ѕсаломи, препоръчани от ”чител€, когато е бил на път за други€ мир 161

√лава V от ≈вангелието на ћате€ 170


ћќЋ»“¬ј“јћълчание.

«а в бъдеще, като се събирате тук, 1/2 час ще прекарате в мълчание.Ќай-хубавото упражнение в живота на човека е молитвата. «а сега, в света, по-хубаво упражнение от молитвата н€ма.

ћолитвата е общение с Ѕога. ƒумата "молитва" в български€ език е малко несполучлива. Ќа френски език "молитва", значи "la prire". Ѕуквата "ћ" в думата "молитва", и буквата "P" в думата "prire", показват за какво се моли българинът и за какво се моли французинът. ¬секи народ си има свой стремеж. ” англичанина и американеца, молитвата почива на вол€та.

Ѕългаринът пък казва: като спусна кофата си в кладенеца, иска не иска, все ще ми даде нещо. “ой се отличава по това, че обича повторението на едно и също нещо. ѕовторението, това са двата бр€га на едно течение. “ова означава буквата ћ. —тремежът във всички слав€нски народи е навътре. Ѕуквата "ћ" е подобна на европейската буква "W", но българите са малко по-добри от евреите. “ези две букви в български€ и в еврейски€ езици означават крайни€т материализъм. Ѕългаринът се моли само, когато се намери на т€сно, или когато н€ма пари, или когато е болен, или когато се запали къщата му. Ќ€ма ли болен в къщата му, здрави ли са всички, богат ли е, той си накрив€ва калпака и казва: не струва да се моли човек!

„есто, когато плодовете на дърветата падат, децата държат калпаците си под дърветата отдолу, та плодовете да падат вътре. ≈дно от децата разтърсва дървото, а другите държат калпаците си отдолу и събират плодовете. » българинът представл€ва една такава захлупена шапка. “ова обаче са останки от миналото. ¬секи народ си има своите етически останки, навици от миналите векове, които тр€бва да преобразува. ¬земете, за пример, твърдението, което съществува в българина, пък и във всички народи почти, че човек тр€бва да се моли, само когато има разположение. «ащо човек тр€бва да се моли, само когато има разположение? јко това е правило, тогава човек тр€бва да говори пак, само когато е разположен.

¬ такъв случай, защо когато би€т н€кого говори най-много? Ќека мълчи в това време! «ащо тогава именно най-много говори? “ази философи€, че човек тр€бва да говори и да се моли, само когато е разположен, отчасти е в€рна. „овек тр€бва да се моли вс€кога! ѕод думата "молитва" се разбира общение с Ѕога.

«начи, такова общение човек вс€кога тр€бва да има. «ащо?

«ащото Ѕожествени€т живот в нас е непреривен и тогава, не само на думи, но във всички положени€ в живота си, ние тр€бва да сме посто€нно в общение с Ѕога. “и можеш да се молиш умствено, можеш да се молиш философски - има хил€ди начини, по които можеш да се молиш философски - има хил€ди начини, по които можеш да се молиш. ѕри това, не само за едно нещо можеш да се молиш, но има хил€ди работи, за които можеш да влезеш в общение с Ѕога, да ти се разкри€т тези неща. ћолитвата е един от най-хубавите методи за избистр€не на ума и на чувствата.

«начи, молитвата е метод, който може да се прилага в различни случаи. Ќ€кой път, обаче, хората свързват молитвата с чувствата, а н€кой път € свързват с мислите. Ќе, в молитвата влиза методът и на мисълта, и на чувствата, и на вол€та, но самата молитва, това разположение на човека да се моли, е вложено н€къде по-дълбоко в душата, отколкото в самата мисъл или чувство.

» тъй, най-главното е: когато се моли човек, когато се приближава при Ѕога, едно от най-разумните същества, той вс€кога тр€бва да бъде готов да възприема! ј сега, когато отивате при √оспода, вие ћу разправ€те, разправ€те...ѕредставете си какво е положението на √оспода!

“ой тр€бва да слуша какво ћу разправ€т всички.  ато ћу кажеш: "гладен съм" “ой те е разбрал, разбрал е всичко, от което имаш нужда. ј ти ще ћу разправ€ш половин час за глада си, ще се молиш, ще разправ€ш. —лед тебе дойде втори, трети... ¬сички се мол€т, разправ€т, оплакват се, и все очакват молитвата им да бъде послушана. “ова са неразумните молитви. ћолитвата, действително, включва онези необходими неща, това, от което човек има нужда, но тр€бва да се знае, как да се изрази. јко в човека има една вътрешна дисхармони€, ко€то прекъсва общението му с Ѕога, молитвата е необходима пак. ћолитвата тр€бва да е насочена към това, да свързва човек с Ѕога.

ћолитвата е необходима за възстанов€ване прекъснатите общени€ с Ѕога, в които хората изпадат. ћолитвата е най-силното действие в живота на човека. „овек вс€кога тр€бва да се моли, за да бъде вс€кога в общение с Ѕога. » н€кога, като се молим, тр€бва да си вдигнем ръцете нагоре, което значи "дай, √осподи", или още означава приемане нещо отгоре. “ова вдигане на ръцете е знакът "W", но същевременно този знак "e" на гръцки език е знак на размножение. Ќ€кой казва: ще си спусна ръцете надолу. “о е буквата "ћ". “ова означава :√осподи, аз страдам! “и казваш, че страдаш, но не казваш причините, защо страдаш - скрил си крушата под шапката си. ¬ молитвата, душата ти тр€бва да бъде чиста и празна, да ти сипе √оспод нещо. јко ти си пълен с философски теории и възгледи, √оспод тр€бва да изпрати н€кой ангел да те изпразни, че тогава да ти сипе нещо. “ой ще каже: "»зпразнете туй шише!" — какво ще идем ние при Ѕога?  ое е това, което има тежест пред Ќего? ¬сичките положени€, които съществуват сега на зем€та са все глупави положени€, те са детински работи.  ое е онова положение, с което ние тр€бва да идем при Ѕога? -  огато идем при Ѕога, не тр€бва да имаме никакви образи в душата си - само един образ тр€бва да имаме. ѕонеже човек е създаден по образ и подобие Ѕожие, той тр€бва да изхвърли всички други образи от душата си и да остави само един свещен образ - образа за Ѕога. ќстанат ли и другите образи в душата му, той не може да се моли. ўе изчистите вашата —вета€ —ветих от многото образи и да остане в не€ само първоначални€т Ѕожествен образ. —амо той е в състо€ние да даде велик импулс на душата ви. ћногото образи, многото идеи, многото желани€ довеждат до заспиване. ¬земете, за пример, един богат човек, който има да взима пари от 100 полици; ти му говориш за Ѕога, а той си мисли какво има да взима, че едната полица е от 1000 лв., другата от 500 лв. и т. н. јма ’ристос дошъл!... „акай, третата полица е от 1500 лв.

—то полици са всичко! јко има да дава, пак същото положение.

’убаво, ако срещнеш н€кой учен, философ и му говориш за Ѕога, за значението на молитвата, той си мисли за  антовата теори€ на чисти€ разум. ≈, хубаво, откъде са взели  ант, Ћаплас своите теории? „удни са хората! √овор€т за  ант, за Ћаплас, но какво са те? Ћаплас е едно малко дете, той нищо не знае за света. я потвърдете вие неговата теори€? ќткъде е взел той тази теори€?  азвате: и аз имам пон€тие за света. ќткъде го разбра? - ќт Ѕога. ј, от Ѕога си го разбрал! Ќе казвай, че си го разбрал от Ѕога. —лед като н€кой проповедник е пропов€двал за Ѕога, хората излизат и казват: разбрах какво казва Ѕог. - Ќищо не сте разбрали. “ова още не е разбиране. «а да разбереш Ѕога, ще направиш един малък опит. "јма аз издържах една критика." “ова не е опит, 99 пъти тр€бва да издържиш критика, че тогава да имаш един малък опит.

Ќ€кой казва: аз се помолих на Ѕога и “ой ме послуша. “и проверил ли си, колко пъти √оспод те е послушал? јко на 100 пъти, 10 пъти те слуша, а 90 пъти - не, мислиш ли, че си от много праведните? јко √оспод на 100 молитви, 99 пъти те послуша, а само един път направи изключение, не те послуша, тогава ти си човек. »стинското, действителното знание в света почива на един вътрешен опит; и всички теории в света почиват на един вътрешен опит. ¬  антовата теори€, обаче, има едно изопачаване на фактите. «ащо? «ащото той иска да угоди на света. » всички съвременни учени хора изопачават теориите си, понеже искат да угод€т на света. “е нагаждат своите теории съобразно времето и хората. ¬земете, например учените хора, те не могат да кажат, че човек е съществувал преди един милион години. Ќ€кой може да каже, че човек е съществувал от преди еди-колко си хил€ди години, но той не говори »стината. јко накой учен каже така: аз съм направил изследвани€ и съм намерил, че откакто човек съществува има 20 милиона години, без оглед на това, дали в€рвате или не, ще го направ€т луд.

Ќ€кои учени казват: за да определим, от колко години човек съществува на зем€та, ще вземем едно число, приблизително числото, което ћойсей дава. ƒобре, зна€т ли тези учени на каква база разчиташе ћойсей, когато правеше своите изчислени€? ÷€лото летоброене на ћойсей е окултно, а съвременните учени имат съвсем друго изчисление.

“а като се молите, вие тр€бва да имате това вътрешно прежив€ване. ћолитвата, това е едно вътрешно прежив€ване, вътрешна връзка с Ѕога. ћолете се и вие, за да бъдете в общение с Ѕога! јко през цели€ си живот дойдете в съприкосновение с Ѕога само н€колко пъти, ти€ н€колко моменти ще ви донесат неизчислими богатства. “ози момент е най-велики€т, най-радостни€т и най-при€тни€т в живота ви. Ќай-великото събитие в живота на всеки човек е, когато той има общение с Ѕога, с тази велика разумност! «а това всички тр€бва да се молите вътрешно. Ѕез молитва човек не може да прогресира. “ой може да има много знани€, но без молитва не може да бъде циментиран, всичко в него бързо изчезва.

ћолитвата влиза в човека като един вътрешен импулс, като едно велико благо. —ам ’ристос се молеше. “ой имаше много знани€, но вс€ка вечер се уедин€ваше на молитва и размишление. јко “ой имаше нужда да се моли, колко повече вие! ¬ие казвате: аз не тр€бва да се мол€. Ќе, ще се молите поне колкото ’ристос!

«начи вие сте по-горе от ’ристос? ¬ие казвате: тази вечер не съм разположен да се мол€, но утре ще бъда разположен, тогава ще се мол€. √оспод не иска хората да му се мол€т при разположение. √оспод обича молитви, които са направени без разположение. ¬ молитвата се изисква едно детинско състо€ние, но на най-разумното дете в света. “акива състо€ни€ в небето ги наричат: състо€ни€ на най-разумното дете. » когато ’ристос казва да бъдем като малките деца, “ой не разбира тези малките, глупавите деца в света, а разумните деца. “ой взима децата само като образец, но подразбира друго нещо. » в небето има деца, но какви деца? - ќтлични деца са те! "Ѕъдете като малките деца!" «а това тр€бва да се молите, да станете като малките деца. —амо молитвата е в сила да отмахне онази грубост, ко€то съществува между вас. √ол€ма грубост съществува между хората. »ма и естествена грубост в нас, ко€то се дължи на естеството на нашата матери€. ¬секи от вас нека направи един опит, за да види колко груб е човекът. «а пример, ти си богат, дойде един иска ти да му дадеш 100 лв. —лед като помогнеш на един, на втори, на трети, на 20, на 30 души, най-после ти почваш да се дразниш вече, и кой как дойде, усещаш, като че нещо те ухапва. » като дойде най-последни€т, ще го изхокаш, ще кажеш: е, стига ме безпокои! ≈то къде е грубостта на човека.  ажи му: аз съм уморен сега, ще бъдеш така добър да дойдеш друг път. «ащо си служиш с други€ начин и казваш: махни се оттук! «ащо не постъпиш с по-меки€ начин? ¬ие никога не сте си давали за това нещо психически отчет. “ова у всички ви съществува. ¬ие сте добри, но кога? - — първи€ сте добър.  ато дойде ваши€т при€тел, пак сте много добър. јко аз дойда при вас и ви донеса един подарък, вие веднага ще приготвите хубаво €дене и ще разправ€те на всички за мен.

“огава вие сте изправен, радвате се. ѕък като ви дойде н€кой беден, окъсан роднина, който се свива, н€ма какво да ви даде, и вие се свивате. «ащо е това положение сега? јко вие сте богат, защо, според закона на любовта, не пуснете в джоба на този ваш беден роднина 50-100 000 лева, та и той да се радва, да казва: мо€т роднина е богат и благороден! ј вие, напротив, дойде ли ви беден роднина на гости, казвате си: дано да си върви! «ащо? - “ова са навици на миналото. ¬сички тези навици тр€бва да се изправ€т. » ние сега виждаме тези навици. јз съм ги опитвал, и търс€ начини и методи, чрез които човек да изправ€ своите лоши навици и действи€. Ќай-трудното нещо в света е човек да си създаде хубави съзнателни навици, та който и да му дойде, винаги да се радва. —ъзнанието в хората още не е толкова будно, че да могат веднага да се въздържат. ўом съзнанието в н€кой човек не е много будно, то не може да те възпре от н€каква лоша про€ва, но след като излезеш от релсите си, тогава се спираш. ≈, защо ти е спирачката тогава? јз мисл€, че всичката причина за нещасти€та в света се дължи на това, че не се молите усърдно. –€дко съм срещал хора в света да се мол€т. ƒа се молиш, това е най-красивото състо€ние!

„овек навс€къде може да се моли. ћоже да си на банкет, между при€тели и пак да си на молитва; все ще има един малък промеждутък, през който ще можеш да се молиш. ќнзи, който знае, ще намери този промеждутък, в който да изпрати сво€та молитва. “ова значи да използуваме времето съзнателно! Ѕих желал, посто€нно да се молите, т. е. в тези промеждутъци да сте във връзка с Ѕога. —амо така ще дойде върху вас онова въздействие отгоре. “огава вие ще усетите онова Ѕожествено облагород€ване и закрепване. —амо когато човек се моли т€лото му укрепва, чувствата и мислите му също укрепват. ќнзи човек, който се моли, не може да има жестоко сърце. ѕо конструкци€ той може да е деликатен, но т€лото му е здраво, мислите му устойчиви и чувствата му силни. Ќе е възможно да сме в общение с Ѕога и да сме хилави!

 азва се в ѕисанието: "Ѕъдете посто€нно в молитва!" «ащо? “ази светлина, тази топлина, ко€то иде от Ѕога е толкова мека и при€тна, че т€ съгражда. “€ е топлина и светлина на безсмъртието! Ќ€кой път аз ще се спра да ви поговор€ върху тази светлина. “€ е тази именно светлина в света, с ко€то не можеш да направиш никаква пакост. Ќашите свещи могат да направ€т гол€ма пакост в н€кой хамбар със сено или слама, ц€л пожар могат да създадат, но със светлината, ко€то идва от Ѕога, нищо не можеш да запалиш. — не€ можеш да четеш книга, с не€ само добро може да се прави. јз € наричам "безвредната светлина". “ази светлина се добива в молитвата. ѕри тази светлина човек добива едно успоко€ване, един вътрешен мир.  ъдето и да насочим тази светлина, от не€ нищо не се запалва, не изгар€, но всичко се осветл€ва. ¬ придобиването на тази светлина се състои силата на молитвата. Ќ€ма друг начин за добиване на тази светлина! ¬сички окултни ученици имат много начини за придобиване на знанието, но дойде ли се до "светлината на Ѕезсмъртието", всички употреб€ват молитвата - и ”чители, и ученици. «а добиване на мъдростта, също има много методи, но дойде ли се до тази светлина, има само един метод - ћолитвата. “ази светлина сега е необходима за всички.

Ќаши€т земен живот тр€бва да се осмисли. Ќапример, имаш да разрешиш н€кой мъчен въпрос в живота си.  ак ще го разрешиш? - —амо чрез тази светлина. ¬секи от вас има мъчни въпроси, които тр€бва да разреши. »ма семейни, обществени, морални, какви ли не въпроси, при разрешението на които човешката душа се развива. –азрешаването им, обаче, става само при тази светлина.  огато дойде тази светлина в света,спор между хората вече не може да има, обм€ната става правилно, и всички противоречи€, които се повдигат между хората, изчезват - навс€къде настава пълна хармони€.

» тъй, ще помните правилото: ще се молите вс€кога! јма кога?

ѕрез цели€ ден ще се молиш! –азбираш ли какво значи това? » като си буден, и като спиш - през цели€ ден ще се молиш.  ато станеш от сън, ще се молиш; като си л€гаш, пак ще се молиш, ще кажеш: отивам да се мол€ пак! ћолитвата е най-красивото нещо в живота! “ака че да не питате: кога да се молим? ѕрез цели€ ден ще се молите! » ще ви научат да се молите. ¬с€кога ще се молите! —ега разбрахте, нали? ћоже би ц€ла година ще тр€бва да правим опити, докато се домогнем чрез молитвата до микроскопични резултати. “ези микроскопични резултати са ценни за нас.

–азмишление.23 юли 1924, —офи€


Ѕеседа: ћќЋ»“¬ј“ј ,

тридесет и шестта школна окултна лекци€

ќбщ ќкултен  лас, трета година

 нига: ¬исоки€т идеал.”„»“≈Ћя“ «ј ћќЋ»“¬ј“ј

(извадки от беседи)
I. «а ћолитвата

 азано е в ѕисанието: "јнгел √осподен се застъпва за они€, които се мол€т и уповават на Ѕога."

»стори€та не помни да е загинал човек, когато се е молил.

„овек, който не се моли, за него са прекратени отношени€та с Ѕога и като по този начин не се сношава вече с Ќего, злото настъпва.

“а човек, който не се моли, се лишава и то сигурно от мириса на Ќебето. ј пък, за да не се лишим от този мирис, √оспод ни изпраща страдани€та, които ни упътват към молби и молени€.ѕрочее, с молитвата се гон€т дво€ки направлени€. ѕърво, човек да се стреми към Ѕога и второ, да се обедин€т духовете.

Ќие сме събрани тука, за да отправим такава вълна, щото да настъпи и се даде гол€мо сътресение за доброто на народа. ћолитвата е един Ѕожествен импулс, та затова се казва да се молим във вс€ко направление, защото т€ има вли€ние към всички отрасли на живота.

Ќ€ма по - хубава поези€ в живота от тази да се молиш, т.е. да се разговар€ш с Ѕога. ўе се молиш, без да се оплакваш.

Ќ€ма живо същество в света, малко или гол€мо, на чийто зов Ѕог да не е отговорил. Ќ€ма случай Ѕог да не е отговорил на една душа.

ƒа се молиш, това значи да мислиш за Ѕога. ¬с€ка мисъл за Ѕога, колкото и слаба да е, свети като искрица в съзнанието на човека и му допринас€ нещо. ƒали разбираш какво нещо е Ѕог, не е важно. ќбаче, вс€кога можеш да мислиш за Ќего. “ази мисъл все ще ти донесе н€какво благо, макар и микроскопическо. ƒа мислиш за Ѕога, това значи да мислиш право.

“ова, което пожелаете в тайно, Ѕог ще ви го въздаде на €ве.  ато казвам, че всичко ще ви се въздаде, имам предвид белите българи. ƒобри хора са ти€ българи, велико бъдеще ги очаква.

¬ъв всички случаи на живота молитвата ще бъде в сила да помага.

”спехът на човека зависи от това, доколко той държи »мето Ѕожие чисто и св€то в сърцето, и душата си.

јко си болен и помислиш за това »ме, болестта ти ще се махне. — това »ме можете да си служите при всички мъчнотии и изпитани€ в живота ви.

јко имате н€каква мъчноти€ и призовете »мето Ѕожие, н€ма да се мине много време и мъчноти€та ще се разреши. √ладни сте, три дни не сте €ли. ѕризовете »мето Ѕожие. —лед малко време хл€бът ще се €ви пред вас.  ак става това - не се казва. ¬ажно е да опитате силата на Ѕожието »ме.  ато стане това, ще опитате думите ми.  ойто произнесе »мето на Ѕога с любов, със знание и със сила, хл€бът ще дойде и мъчнотиите ще се разрешат.

Ѕог дава ухо на всеки зов, щом молитвата излиза от дълбочината на сърцето.

Ќаука без молитва отегчава човека; религи€ без молитва отегчава човека; любов без молитва отегчава човека; €дене без молитва отегчава човека. ¬сичко, което се върши без молитва, е т€гостно за човека.

ƒокато не ликвидираш с брата си, не можеш да се €виш пред Ѕожието Ћице, и в ÷арството Ѕожие не можеш да влезеш.  огато се намираш пред Ћицето на Ѕога, ти тр€бва да простиш прегрешени€та на брата си.

" ак тр€бва да се молим?" -  ато станеш сутрин, поглади челото си и кажи: "√осподи, благослови челото ми и способностите, които са скрити в него!"

јко не мислиш добре, поглади носа си и отправи мисълта си към Ѕога. јко очите ти гледат криво на нещата, поглади т€х. јко не €деш правилно и не говориш правилно, ще се молиш за устата си и ще € погладиш. јко не възприемаш звуковете чисто, ще погладиш ушите си и ще се помолиш за т€х. —лед това ще погладиш ръцете и краката си, които ви служат добре. Ѕлагодарете за удовете, които ви са дадени в услуга.

»скаш ли да те чуе √оспод, тр€бва да имаш мир, смирение в себе си и каквото пожелаеш - знание, сила, мъдрост, красота, добродетел - всичко ще придобиеш.

јко човек е поставен дори на позорни€ стълб, повдигне очите си към √оспода с думите: "√осподи, благослови тези хора!" “ова значи любов към Ѕога.

 огато поставиха ’риста на кръста, “ой каза: "√осподи, в “воите ръце предавам ƒуха си. ѕрости на ти€ хора, защото са в невежество. Ѕлагодар€ “и за привилеги€та, с ко€то —и ме удостоил."

ћолитвата е разговор, единение с Ѕога. ѕонеже човешката душа от вековете още носи в себе си насло€вани€, т€ не може да разбере ¬ол€та Ѕожи€. ≈то защо човек тр€бва да се моли на Ѕога, “ой да го очисти, да го освободи от този товар, да познае себе си, да познае ближни€ си, да познае Ѕога.

¬ света съществува Ѕожествена разумност, ко€то бди над всички, които се обръщат към Ќе€ с в€ра и € призовават на помощ.  олкото по - гол€ма е в€рата ти, толкова по - скоро иде помощта.

”повавате ли на Ѕожественото, вс€ка ваша мисъл, вс€ко ваше желание ще се реализират.  аквито и преп€тстви€ да срещнете в път€, ще ги преодол€вате.

Ќай - хубавото упражнение в живота на човека е молитвата. «асега по - хубаво упражнение в света от молитвата н€ма.

ћолитвата е връзка и Ћюбовта може да дойде в света само по път€ на та€ връзка. ÷ели€т ни живот тр€бва да се превърне във вътрешна молитва, да приготвим услови€ за идване на Ћюбовта във вас. ƒойде ли т€, в душата ни се €в€ва светлина, мир и радост.

«а да напредвате, тр€бва да се молите.

«нанието и молитвата в ръката на в€рващи€ представл€ват сила, с ко€то той може да победи всички свои мъчнотии и страдани€.

 ойто се моли, не може да има грубо лице и ще е бодър и здрав. —амо молитвата може да отмахне грубостта, а грубостта е свързана с търпението.


ћќЋ»“¬ј“ј - “ќ¬ј ≈ ќЅў≈Ќ»≈ — Ѕќ√ј.


ћолитвата е един от най - хубавите методи за избистр€не на ума и на чувствата. ћолитвата тр€бва да е насочена да свързва душата с Ѕога.

¬ие тр€бва да имате едно прежив€ване, когато се молите. » ако в живота си само н€колко пъти дойдете до съприкосновение с Ѕога, вие ще приемете неизчислими богатства.


Ѕ≈« ћќЋ»“¬ј „ќ¬≈  Ќ≈ ћќ∆≈ ƒј ѕ–ќ√–≈—»–ј.


—ам ’ристос ходеше вс€ка вечер да се моли. “ой имаше много знани€, но вс€ка вечер ходеше на размишление. јко “ой имаше нужда да се моли,...

”повавай на √оспода с всичкото си сърце. ”повавай на √оспода с всички€ си ум. ¬ъв всичките си пътища познавай само Ѕога и “ой ще оправи стъпките ти.

Ќай - малката Ћюбов носи страдани€. —традани€та дават опитности. ќпитностите дават знани€. «нанието произвежда ћъдрост. ћъдростта довежда до »стината.

ƒа познаеш Ѕога, значи да почувствуваш Ќеговата Ћюбов. ўом почувствуваш Ѕожи€та Ћюбов, едновременно с това и животът ще потече в тебе. ўом животът потече и път€ ще намериш. ўом намериш път€, ще се добереш до »стината, ще влезеш в истински€

живот.

»скате ли да дадете живот на доброто в себе си, мислете за Ќего, занимавайте се с добрите мисли, чувства и постъпки, за да живе€т те във вас.

ћисли за Ѕога, за да станеш съвършен като Ќего.

ћисли за Ѕога, за да станеш добър като Ќего.

ћисли за Ѕога, за да станеш благ като Ќего.

 расивото, великото в живота на всеки се заключава в благодарността му към Ѕога за това, което му е дадено.

 ак ще разберете, че сте получили отговор на молитвата си? - ѕо онази вътрешна тиха радост, по онази вътрешна светлина, ко€то ще ви помогне при разрешаването на известни въпроси. Ќ€кои получават моментално отговор на молитвите си, други чакат дни, седмици, месеци, а трети чакат с години. “ова зависи от интензивността на молитвата.

ћолитвата изключва користолюбието.

ћолете се не само за вас, но за всички.  ойто мисли само за себе си, нищо н€ма да постигне.

ћоли се преди да е дошло злото, преди да са те нападнали разбойници, преди да си забол€л. ћоли се преди нещастието, молитвата ти ще бъде отправена към Ѕога. ћолиш ли се във време на нещастие, молитвата ти ще бъде отправена към хората.  огато разбойници вл€зат в дома ти, завържат жена ти, децата ти и започнат да граб€т, да рушат, ти н€маш време да мислиш за Ѕога, но ще се молиш на разбойниците, дано се смил€т и пощад€т живота ти. Ќ€ма човек, който да не се е молил на разбойници. “е се €в€ват като болести, нещасти€, сиромаши€ и т.н.

Ќо в молитвата тр€бва да се посто€нствува дотогава, докато изгубите вече разположение да се молите, което показва, че на молитвата ви, така или иначе, положително или отрицателно, е отговорено. Ќо молитвата тр€бва да има и благодарствен характер за всички блага и благословени€, които √оспод ни дава.

ƒа се молим не само, когато сме "на т€сно", а непрестанно.

јко имаш желание хората да не страдат, обърни се към √оспода с молба да завърти онзи край на —лънцето, от който да се разлее топлина за цели€ св€т, за ц€лата «ем€. ўом се завърти този край, топлината ще се разстила по ц€лата «ем€ и всички живи същества едновременно ще се стопл€т. “ака се моли свети€та за хората.

¬с€ка сутрин вие тр€бва да съчин€вате по един псалом от себе си.  ойто не знае да съчин€ва псалом, той не знае да се моли.

Ќе огорчавайте ƒуха със своето посто€нно недоволство и неблагодарност.

¬нимавайте как слушате и какво слушате, как гледате и какво гледате. ѕоставете си за задача да гледате хубавото и да слушате —ловото Ѕожие,  оето отвътре ви говори. ¬сичко отрицателно турете далеч от себе си.

ƒайте внимание само на хубавото, на красивото в света.

 ато направите гр€х, вие огорчавате Ѕога. «атуй, преди всичко, окултни€т ученик тр€бва да се освободи от всички недъзи, за да може да учи правилно. “уй е необходимо, за да дойде Ѕожи€та ћъдрост.

Ќе търсете да придобиете първо външната среда. ѕодобрете състо€нието на ваши€ ум - то е първото нещо. ¬торото е да подобрите вашето сърце и след това ще бъдете в състо€ние да подобрите ваши€ материален живот. ўе кажете: "јз толкова възлюбих Ѕога, щото давам всичко в жертва, за да √о позна€."

јко един ученик, който влиза в школата, търси най - леки€ път, от него нищо н€ма да излезе.

”мът тр€бва да бъде силен, смел, решителен, а в сърцето тр€бва да има пластичност, издръжливост, търпение.

“ова са качествата, които ученикът тр€бва да притежава.

Ќикаква критика в школата да н€ма. јбсолютна „истота, абсолютна —ветлина, абсолютна »стина тр€бва да царува между вас. “уй тр€бва да бъде идеалът ни. »деал за всинца еднакъв. »деал, към който тр€бва да се стремим.

Ќикога не мисли за погрешките на другите, ако искаш да се облагородиш. Ќикога не отлагайте, никога не изостав€йте започнатото. Ќе имайте лошо мнение за себе си.

 ажи: "—пособен съм аз да направ€ това, способен съм!"

ѕът€т, по който ще вървите, е път на труд и посто€нство.

¬ъв ¬еликата ќкултна Ќаука човек тр€бва вс€кога да започва да работи с най - слабите сили. “е са най - производителни.

јко ти можеш да дадеш живот на най - малкото подбуждение, ти си в сила да правиш велики работи.

¬ ќкултната Ўкола ние имаме за цел първо да развием центровете на в€рата, надеждата и любовта; да развием въображението; да развием математическите способности, разсъдителните способности, творчески€ ум; да развием дружелюбието; да

урегулираме човешкото честолюбие, човешката гордост; после да впрегнем екзекутивните способности на човека в работата; да развием речта, да € турим в правилен път; после да създадем правилните форми на живота.

“ова са задачи, върху които тр€бва да се работи.

¬ Ўколата не се допуска никаква лъжа. јбсолютна чистота и безкористие, туй е моралът на Ўколата.

„овек, който не може да говори »стината, той не може да бъде ученик на Ѕ€лото Ѕратство.

Ќикаква лъжа! Ћъжата, сама по себе си, вс€кога влече лоши последици. ўом излъжеш, ти се свързваш с всички негативни сили в ѕриродата, които ще изчерп€т соковете на живота ти.

¬с€ко нещо, придобито с лъжа, изчезва. —трашни са последстви€та на лъжата!

√овори вс€кога истината, за да не изгубиш в€рата си, да не затвориш път€ на Ћюбовта и светлината в себе си.

ќкултни€т закон гласи тъй: "Ќе противодействувай на омразата, понеже щом и` противодействуваш, ти € признаваш за реалност, за сила." "Ќе противи се злому и мисли за доброто в себе си."

 ато дойдете до прилагането на окултни€ закон, вс€кога ще употреб€вате думи и фрази положителни.

¬с€ка мисъл е силна дотогава, докато не € изкажеш.

«а Ћюбовта не говори. ћисли €, чувствувай €, но не говори за не€.

Ѕъдещото щастие и животът на човека завис€т изключително от любовта му към Ѕога. ѕредаде ли се на човешката любов, ученикът се излага на големи изпитани€.

ћолитвата е най - при€тното упражнение, най - красивото нещо в живота. “€ е метод за избистр€не на мислите, чувствата и вол€та, и за възстанов€ване на прекъснатите съобщени€ с Ѕога.

∆ивотът е непрекъснат, затова и общението ни с Ѕога тр€бва да бъде непреривно - и когато сме будни, и когато спим.

ѕричината за нещасти€та ни е, че не се молим. ¬ контакта ни с Ѕога има неизчерпаеми богатства. „рез Ќего идва Ѕожественото благословение и укрепване на духа.

ѕон€кога молитвата на един човек е в състо€ние да донесе благо на хил€ди хора. ћолитвата на един човек е в състо€ние да премахне хил€ди нещасти€.

¬секи човек като стане сутрин най - първо тр€бва да се помоли на Ѕога да укрепи ума му, да внесе просветление в неговата глава. —лед това да се помоли да дойде просветление в сърцето му. » най - после да се помоли да се улесни работата му през

ден€ във физически€ св€т. Ѕлагодари на Ѕога за доброто и за злото. “огава Ѕог ще превърне злото в добро.  ато викаш към √оспода, ти ще привлечеш Ќеговото внимание.

—илата на молитвата седи в това, като се моли човек, да впр€га всичките си добродетели на работа. ћолитва, в ко€то човек не впр€га всичките си добродетели, не е истинска.

ћолитвата тр€бва да включва в себе си качествата на Ћюбовта, на ћъдростта, на »стината, на ѕравдата, на ƒобродетелта, на ћилосърдието и на ред още добродетели. ќтидете ли при Ѕога с такава молитва, вие ще м€зате на дърво с узрели плодове. ¬иди

ли ви Ѕог така накичен, ще ћу е при€тно, че пред Ќего стои едно разумно дете, което знае да говори на възвишен ангелски език.

¬с€ка душа вечно носи всичките свои способности, но ги про€в€ва само тогава, когато дойде в съприкосновение с Ѕожи€ ƒух.

» тъй, помнете следната истина: Ќ€ма по - велико нещо в живота на човека от молитвата.  аквото друго да ви казват хората, не забрав€йте значението и необходимостта от молитвата, от общението с Ѕога. Ќито знанието, нито любовта, нито мъдростта на «ем€та са в състо€ние да се сравн€т с молитвата, с общението на човека с ѕървата ѕричина.

—ега нека прочетем "ƒобрата ћолитва" и отправим ума си към “ози, към  огото всички се обръщат тази вечер. “а€ молитва е обща, не само за човечеството, но за ц€лата ¬селена: на всички ангели, архангели, началства, власти, сили. —амо по то€ начин ще измолим Ѕожието благословение, за да можем да растем и да се развиваме съобразно Ќеговата ¬ол€.

 ойто иска нещо от √оспода, той тр€бва да обещае нещо, да пожертвува нещо от себе си, и каквото обещае, тр€бва да го изпълни.

 аквато жертва намисли да направи, той тр€бва да € даде. Ќ€ма случай в света, човек да е изпълнил обещанието си, което е дал пред Ѕога, и да не е получил отговор на молитвите си.

 огато н€кой пророк предскаже нещо, което впоследствие не се сбъдва, това показва, че ти€ хора, на които е предсказано това нещо, са се молили много и като отговор на т€хната молитва Ѕог е отменил присъдата.

≈дин свещеник разправ€ше една опитност: "÷ели 50 години как служа на √оспода и се мол€, но изведнъж нещо ми подсказа отвътре да престана да се мол€.  аза ми: " акво си придобил от това молене?" —пр€х се, - казва той - в себе си и взех да мисл€:  акво да прав€ като престана да се мол€?"  азвам му: "“и не тр€бва да преставаш да се молиш, но да внас€ш ново в съзнанието си. “и тр€бва да съзнаеш, че до сега си се молил по задължение, по служба, а сега ще се молиш от любов към Ѕога!"

ѕомнете, поне когато четете беседите или се молите, да се откъснете от всичко построено и външно. „есто пъти има сили с две остриета. Ѕъдете внимателни. —лънцето грее, но и пари. ¬одата ни напива, но и дави; въздухът чисти, но и задушава. Ѕъдете внимателни, мислете и работете. ƒръжте за дребните неща! Ќебето, когато дава, то и задължава.

”ченикът тр€бва да прави ред опити и упражнени€. ƒа прилага правилата и методите на окултната наука, за да се освободи от силите, които спъват неговото развитие. » за да може да постигне желаната цел на живота си за усъвършенствуване, той тр€бва да прави всичко съзнателно, с разположение и вътрешен стремеж. ѕрави ли упражнени€та механически, формално, по буква, той ще развие в себе си вместо положителни навици -

отрицателни и лоши навици, и ще има обратни резултати. „овек се ползува от вс€ка работа, ако € върши съзнателно и с любов. јко прави своите психологически упражнени€, човек не тр€бва да бъде наблюдаван от никого, за да бъде концентриран и да има резултати от работата си.

ѕомнете: ≈динственото същество,  оето ни люби, е Ѕог. » когато страдаме, и когато се радваме, “ой е същи€т. » в страдани€ “ой е,  ойто ни говори.

«а една година всеки ден да не пропускате в същи€ час да казвате една и съща молитва, и вижте какъв ще е резултатът.

ћощна сила е положителната мисъл и пълната в€ра. “е са най - добрите наши учители и лечители. “е ни свързват със силите на Ќевидими€ св€т, които ни помагат в нашето ученичество.

Ќамислите ли да правите нещо, не пристъпвайте веднага към действие, а отправете първо молба за съвет към Ѕога.

¬ Ќевидими€ св€т има разумни същества, които всеки миг са готови да услужат на хората. «а онзи, който се обръща към Ѕога за съвет, вс€ка дума е благословение.

—ветлите духове са посто€нно между нас, след€т ни, за да ни помагат. “е помагат на хората да разрешават мъчнотиите и противоречи€та си. ƒостатъчно е да ги призовеш в »мето на Ѕожи€та Ћюбов, за да ни се откри€т.

ћолитвата се приема от ƒуха и “ой € предава на Ѕога. ƒухът, това е йерархи€та. ¬ашите молитви, макар и да не са съвършени, светлите ангелски същества ги приемат, преработват и ги пращат към Ѕога преработени.  ога молитвата се слуша? -  огато човек напълно посвети ума си, сърцето си и вол€та си на Ѕога - в трите св€та.II. «а необходимостта от ћолитвата


ѕоглеждай небето и не бой се!

ћолитвата е велико състо€ние на душата, чрез ко€то човек влиза в съзнателна, разумна връзка със съществата, които са завършили своето развитие.

»стинската молитва подразбира събуждане на подсъзнанието и свръхсъзнанието на човека, т.е. събуждането на Ѕожественото в него.

„овек тр€бва да се моли, ако иска да се учи.

ћолете се да ви освобод€т от всичко нечисто, което ви опетн€ва.

«ащо тр€бва да се молим? јпостол ѕавел казва на едно м€сто: "¬ молитвата бивайте посто€нни.", а ’ристос казва: "Ѕдете и молете се!" ћолитвата има тро€к характер. “€ се равн€ва на дишането. „овек тр€бва да се моли, та с това душата да диша и да възприема нещата.

«ащо е нужна молитвата? “€ е връзка на човешката душа с възвишени€ разумен св€т, отдето човек черпи сили за поддържане на живота.

ћолитвата е необходима за душата. “€ е съзерцанието на най - висшите чувства. — молитвата виждаме, че детето се моли. “€ е един зов и както дишането е потребно за т€лото, така и молитвата е потребна за душата. „овек от въздух се нуждае много повече, отколкото от храна. ƒоказано е, че най - много 25 минути може човек да не приема въздух, и ако приравн€ваме въздуха с молитвата, ко€то е храна за душата, виждаме от колко гол€ма важност е т€ за не€. ѕЏ–¬»я“ ѕ–»«Ќј , „≈ „ќ¬≈  ≈ ¬Ћя«ЏЋ ¬ Ѕќ∆≈—“¬≈Ќ»я ѕЏ“, “ќ¬ј ≈ ћќЋ»“¬ј“ј. «атова винаги, когато и да дойде у вас настроение за молитва, никога не тр€бва да отлагате, а влезте в тайната ста€ на вашето сърце и та€ молитва ще бъде приета. ќтложите ли, възможно е вече ƒухът да не дойде. «Ќј„», ¬Џ¬ ¬—я ќ ¬–≈ћ≈ Ќ»≈ ћќ∆≈ћ ƒј —≈ ћќЋ»ћ. ћежду лошите хора тр€бва да се молим, да имаме търпение. ѕри това, с молитвата човек образува една крепост, непристъпна за лоши желани€, които ако са даже нападнали душата, изхвърл€т се навън.

ѕомнете: Ќе е материалното богатство, което осмисл€ живота. „овек се стреми и към вътрешно, духовно богатство. «а тази цел, той тр€бва да се свърже с разумни€ св€т, с напредналите същества. »стинското богатство се крие във великите души. Ќикой не може да се развива, ако не се свърже поне с един велик дух. «начи, прогресът зависи от великите души, които минават край вас и ви остав€т своето благословение.

—ветлите духове са посто€нно между нас, следват ни, за да ни помагат. “е помагат на хората, за да разрешат мъчнотиите и противоречи€та си. ƒостатъчно е да ги призовем в името на Ѕожи€та Ћюбов, за да ни се откри€т.

 ато ученици, вие тр€бва да поддържате връзката си с невидими€ св€т, да черпите сили от него. Ќе поддържате ли тази връзка, вие в скоро време ще се превърнете в щерни .  ато щерни, пак ще имате живот в себе си, но все ще очаквате да завали дъжд. ƒържите ли връзката си с невидими€ св€т, вие ще се превърнете на извори, които посто€нно дават от себе си. «адачата на всеки човек е да стане извор, да дава на всички. ћолитвата е насочване на сърцето към Ѕога и концентриране на ума, за да можем да възприемем известни Ѕожествени течени€. “и€ течени€ тр€бва да минат през сърцето, да ги почувствуваме и тогава ще можем да се молим.

«найте, че като ученици на ¬елика Ўкола, има кои да се интересуват за вас и да ви съветват в най - трудните моменти на живота ви.

"јнгел √осподен се застъпва за они€, които се мол€т и уповават на Ѕога." —ледователно, когато се молите на Ѕога и уповавате на Ќего, непременно н€кое светло същество ще дойде от невидими€ св€т да ви придружи в трудните и страшни часове на ваши€ живот.

Ѕлагодарете на Ѕога за невидимите помагачи, които “ой е делегирал да подкреп€т хората в техни€ труден път.

¬с€ка сутрин и вечер свързвайте се със съзнанието на вашите напреднали брат€, като пожелаете те да ви помогнат. »мате ли връзка с т€х, н€ма мъчноти€ в света, ко€то да не може да се разреши.

јко имате един при€тел в невидими€ св€т, той може да бъде невидим, но съзнанието му вс€кога ви придружава, вс€кога върви с вас.

¬с€ко живо същество се моли.

ћолитвата е най - силни€т акт в човешки€ живот. “€ концентрира човешката мисъл и човешките чувства, и човешката вол€ в едно. “акава молитва е мощна, т€ върши чудеса. — молитва и пеене се храни душата на човека.

ћолитвата представл€ва велико почитание и уважение, велика любов, ко€то тр€бва да имате към онази ѕървична причина, ко€то ни е дала живот.

“€ е метод, чрез който човек се свързва с природата.

ћолитвите на хората са необходими за свал€не на висши енергии от невидими€ св€т. “ези енергии се използуват за развитието на ц€лото човечество.

ћолитвата предостав€ духовен метод за постигане на човешките желани€.

—ветлината, ко€то иде от Ѕога, е при€тна. “€ е светлината на безсмъртието. — не€ само добро може да се прави. “а€ светлина се добива чрез молитвата. —амо чрез молитвата се добива всичко. » мъчните въпроси ще разрешите пак чрез та€ светлина на безсмъртието.

¬с€ка молитва е творчески акт - т€ създава услови€ за растенето на душата. јко ме пита н€кой, защо тр€бва да се молим, отговар€м: «ащото молитвата е една необходимост за нашето растене. ¬секи, който иска правилно да расте и да се развива, тр€бва да има любов. » тъй, ƒухът казва: "ƒето е Ћюбовта, там е и свободата, и страх н€ма. ƒето не е Ћюбовта, свобода н€ма." —ледователно, за да бъдем свободни всички, тр€бва да имаме √оспода в себе си. » тогава върху нас ще дойде едно ново откровение. “ова откровение ще бъде придружено с новата светлина, ко€то иде.

јз не говор€ за молитва предизвикана от страх. “ова не е молитва.

ћолитвата е тониране на сърцето. ƒа се моли човек, значи да храни сърцето си.

ƒа се молиш, това означава да обърнеш ума, сърцето, душата и духа си към он€ »зточник на живота, от  ойто си изл€зъл. јко човек огруб€ва, това се дължи на факта, че той р€дко си спомн€ за ѕървата ѕричина, т.е. за ѕървоизточника на живота. —ледователно, падението, до което съвременното човечество е дошло, се дължи на една дълбока, вътрешна причина - немарливост към ѕърви€ ѕринцип, от  ойто е изл€зло. ƒнешни€т човек е немарлив към Ѕога, поради което често чуваме да казва: "јз съм свободен човек, мога без Ѕог, мога и без молитва."

Ќамислиш ли да правиш нещо, не пристъпвай веднага към действие, а отправи първо молба към Ѕога за съвет. ¬ невидими€ св€т има различни същества, които всеки миг са готови да услужат на хората. «а онзи, който се обръща към т€х за съвет, вс€ка дума е благословение.

¬с€ка молитва е творчески акт. “€ създава услови€ за растене на душата. “€ е една необходимост за нашето растене.III.  ак да се молим


 азано е в ѕисанието: "јко говор€ с човешки и ангелски езици, а любов н€мам, ще съм мед, що звънти и кимвал, що дрънка." —ледователно, ако човек говори на Ѕога, а любов н€ма, Ѕог не му отговар€. - «ащо? - Ћюбовта е езикът на Ѕога. «начи, този човек е забравил езика, който Ѕог н€кога му е предавал. «а да ви разбере баща ви, ще говорите на бащини€ си език. Ѕог може да ви разбере, ако говорите на Ќегови€ език - езика на Ћюбовта.

ћолитва без любов не се приема. ћолитвата е общение с Ѕога.

¬с€ка молитва на нас може да действува, само ако е придружена с любов, защото не може да произнесе човек молитва, ако ƒухът не е изпълнил сърцето му, защото Ѕожествени€т ƒух е,  ойто произнас€ молитвата. ћолитвата е насочване на сърцето към Ѕога и концентриране на ума, за да можеш да възприемеш известни Ѕожествени течени€. “и€ течени€ тр€бва да минат през сърцето ти, да ги почувствуваш и тогава ще можеш да се молиш. «атуй, сърцето тр€бва да бъде горещо и отворено, за да минават ти€ Ѕожествени течени€ и да се хроникират твоите нужди горе и долу. јнгелите, които живе€т в тебе, те ще покажат от какво имаш съществена нужда. “и€ течени€, които минават през вас, те могат напълно да определ€т и задовол€т нуждите ви.

 ойто се моли от сърце, той непременно ще получи отговор.

–аботиш ли за изправлението на сво€ живот, √оспод ще те слуша и ще отговар€ на молитвите ти.

ќсновата на вс€ка молитва е любовта ни към Ѕога.

 азано е в ѕисанието: " ойто люби Ѕога, преди да е поискал нещо, ще му се даде." јко не любиш Ѕога, колкото и да се молиш, н€ма да ти се отговори. - «ащо? - «ащото е зает, не може да се занимава с тебе. Ќ€кога ще чакаш отговор месеци и години - зависи какво искаш и как искаш. јко имаш нужда от хл€б, веднага ще ти отговор€т. »скаш ли милиони, много време ще чакаш. ¬се ще ти отговор€т н€кога. -  ак ще стане това? - »ли ще те осинов€т, или на лотари€ ще спечелиш. ќт тебе се иска посто€нство и в€ра.

ћолитвата има смисъл само тогава, когато излиза от дълбочината на душата. “€ не търпи никакви правила и никакви ограничени€.

ћолитвата не тр€бва да бъде едностранна, само за облага, а понеже т€ е един израз на душата, то с не€ тр€бва да искаме това, което наши€т дух желае. “ака, ако н€маме настроение за молитва, тр€бва само да съзерцаваме. Ќашите думи, които се отправ€т към Ѕога с молитва, изпущат едно благоухание към Ќего, също както цветето, което навреме се е разцъфт€ло.

ћюлер, за когото се разказва, че през живота си е произнесъл до един и половина милиона молитви, със силата на молитвата е прехранвал 2000 деца. “ой от опит твърди, че колкото повече с детинско настроение е произнас€л сво€та молитва, толкова по - скоро му се е отговар€ло на не€. “акава е опитността и на “айлера, който е събирал крупни суми за издържането на маса мисионери в Ѕожественото ƒело. “ой уподоб€ва молитвата на трена, в който един може да се качи и вози много спокойно до местопристигането си, а друг да го тика.

ћолете се за себе си, молете се и за другите хора.

 ой пази човека от нещасти€? - ћолитвата. -  о€ молитва? -  о€то е проникната с любов. ћолитва без любов, без светлина и без свобода не е истинска.

 огато се моли, човек тр€бва да се изказва точно, определено, да изрази мисълта си с малко думи.

ƒългите молитви не омилостив€ват √оспода. » √оспод не говори дълго.

ƒа четеш посто€нно една и съща молитва, това е престъпление.

ƒа се молиш, това значи да се освободиш от всички отрицателни мисли и чувства, и така чист да се €виш пред √оспода.

ќт сърцето зависи, колко далеч ще изпратите вашата молба.  акво е вашето огнище? јко го направите много горещо, сиреч, ако има тази сила, каквато има горницата, ще можете да изпечете, каквато мисъл искате.

 азано е в ѕисанието: " огато се молиш, скрий се в тайната си стаичка." “айната стаичка, това е духовното т€ло на човека. —амо така човек ще намери Ѕога, ангелите и църквата.

 ато се молиш, влез в "скришната си стаичка." ¬лез в скришната си стаичка -  о€ е тази стаичка? “€ е единственото неопетнено м€сто в човешки€ св€т. “€ е най - чистото м€сто, дето човешко око не е проникнало, нито човешко желание се е про€вило, нито човешка вол€ е действувала. „овешката душа влиза в това девствено м€сто и от там отправ€ молбата си към сво€ ќтец.

 азвате: "Ќе можем ли да се молим в църква, в къщи н€къде или на улицата?" Ќе можеш. ўе се молиш само в скришната си стаичка. Ќе можеш да се молиш нито в църква, нито в къщи, нито на улицата. —кришната стаичка е вътре в тебе. Ѕог е определил това м€сто със закон, който има отношение към бъдещето, което е светло и велико.  азано е просто и €сно: "¬лез в скришната си стаичка, дето човешки крак не е стъпвал." “ам само ангелите живе€т. » като влезеш вътре, помоли се ќтцу твоему,  ойто вижда в тайно.  ато влезеш в та€ стаичка, ще разбереш какво нещо е Ѕог.

 акво означава тайната молитва? “€ означава затвар€не жицата на телефона, свързана със света.  огато се моли тайно, в себе си, човек тр€бва да взема свободно положение, да прекъсне вс€каква връзка със света, да остане глух за вс€какъв шум, за всички звукове вън и вътре в него. ћолиш ли се тайно, затвори всички ключове, всички съобщени€ със света, за да не те смущават. » при това положение остани сам, в размишление. “айна молитва подразбира повдигане на ума към Ѕога. — други думи, тайната молитва подразбира отправ€не погледа на човека към —лънцето, източникът на живота. Ќай - красивата молитва се заключава в това, човек да помисли за Ѕога като източник на живота.

 огато Ѕог не отговар€ на молитвата ви, знайте, че вие не сте изпълнили Ќеговата вол€. ўом изпълните това, което сте отложили, и вашата работа ще се нареди.

ћолитвата не се заключава в палене на свещи и кандила, нито в поклони, но в участието, което взимаш в живота на сво€ ближен. јко срещнеш гладен човек, нахрани го, ако срещнеш беден, окъсан човек, облечи го. ѕо - добра молитва от тази н€ма.

јко мисълта и чувствата на човека не са чисти, той не може да се моли.

ѕърво ще се молите за необходимото, без което в дадени€ момент не можете.  ойто спазва законите на последователността, той получава отговор на молитвата си. ѕоставите ли всичките си желани€ за реализиране в един момент, нищо н€ма да постигнете.  ато задоволи нуждите си от първа необходимост, тогава човек започва да мисли за втората, за третата нужда и т.н. »скате ли нещо от Ѕога, помолете се само веднъж и повече не насто€вайте.

√оспод обича молитви, които са направени без разположение.

Ѕог обича молитви без разположение, но искрени, да бъдем като разумните деца. Ќ€кой ме пита: "“и как се молиш и кога се молиш?"  ак се мол€, не мога да ти кажа, но вс€кога се мол€. јз се мол€ и като €м, и като пи€ вода, и като работ€ - вс€кога и навс€къде се мол€. - "Ќе ти ли става тежко от толкова молене?" - Ќапротив, по - леко ми става. ∆ивотът се заключава именно в молитвата. ѕрестане ли човек да се моли и животът изчезва. ¬елико нещо е молитвата.

»скаш да се молиш на Ѕога, но не знаеш как. - «ащо не знаеш? «ащото заставаш пред Ѕога като цар или като велик учен. Ќе, ще съблечеш царската си манти€, ще се освободиш от съзнанието на твоето величие и ще облечеш дрехата на смирението. ўе застанеш пред Ѕога като обикновен човек и така ще се молиш.

ћолитвата е наука и вие дълго време тр€бва да се учите.

» тъй, молитвата е най - важната работа в живота. ўо се отнас€ до това, как да се молите, туй е лична работа, ко€то всеки сам тр€бва да научи. јко аз ви науча да се молите, вие ще чувате само едно ехо и което най - после ще ви дотегне и ще се откажете от молитвата. “€ има смисъл само тогава, когато излиза от дълбочината на душата. »скате ли н€кой да ви научи как да се молите, той ще ви каже: "јз ще се мол€ за вас, а вие ще работите за мене." “акъв е законът. –аботите ли за н€кой човек, той непременно тр€бва да се моли за вас. Ќе се ли моли, и вие не тр€бва да работите за него. “акива са отношени€та

между духовните хора. јко вие се молите за н€кого, той ще работи за вас. Ќ€ма по - тържествен момент от този да отправиш ума и сърцето си нагоре към “ози,  ойто ни е дал всички блага. јко работите по този начин непрекъснато, в продължение на ц€ла година, вие ще бъдете през всичкото време радостни и весели и ще чувствувате присъствието на Ѕога.

 огато се молите, никой не тр€бва да подозира това. Ќикой не тр€бва да знае, как и кога се молите. ўом всички те виждат, че се молиш, това вече не е молитва, това е щестлавие.

ѕри молитвата душата тр€бва да бъде чиста и празна.

ƒа сме готови да възприемаме. Ќе тр€бва да имаме никакви други образи в душата си освен Ѕога.

» тъй, молите ли се, образът на Ѕога тр€бва да стои в ума ви. Ќикакъв друг образ! ўе кажете: "Ќие не знаем, какъв е образът на Ѕога!" Ќе, вие знаете този образ, но сега тр€бва само да си го възстановите.

 олко време тр€бва да се моли човек, това не е определено.

Ќай - добри€т начин за молитва е човек да бъде прав.

ўе застанеш прав и н€ма да гледаш нагоре, а направо, в посока перпендикул€рна на челото. ћолиш ли се, право ще гледаш.

Ќе е безразлично къде и как човек тур€ ръцете си при молитва.

 ато се мол€т, хората застават в различни положени€: на колене, прави, с вдигнати или със спуснати ръце и т.н. јко държи ръцете си нагоре, с допрени длани, човек крие нещо в себе си, не е открит пред Ѕога. —лед това той отвар€ ръцете си, с което иска да каже, че се отвар€, нищо не държи за себе си. ƒруг пък се моли със спуснати надолу ръце, с което показва смирение. “ова са положени€, с които човек прикрива истината.  ойто се моли така, не може да усп€ва. “ази молитва не се приема. ¬место да повдигне човека, т€ му причин€ва пакости. –азумните същества се отдалечават от онези, на които молитвата е изкуствена, понеже т€ произвежда дисхармони€ в духовни€ св€т.

 огато вдигнеш ръцете си нагоре, ти представ€ш човек, готов вече за работа. » като се молиш, пак вдигаш ръцете си нагоре - работиш.  ато спущаш ръцете си надолу, ти дохождаш до —атурна, до противоречи€та на живота. —амото вдигане на ръце има отношение към крайни€ предел на ¬селената.

¬ъв време на молитва дръжте ръцете си отворени, а не свити. “акава молитва не се приема. “€ създава лош контакт с разумни€ св€т, а това води към лоши последстви€.  ак тр€бва да държите ръцете си във време на молитва, до това всеки сам ще се домогне. ќт последстви€та на молитвата ще вадите заключени€, дали право сте държали ръцете си. ¬секи сам ще прави опити и ще се учи.

»ма смисъл човек да затвори очите си във време на молитва, но ако пред него се разкрие красотата на великото разнообразие на духовни€ св€т. ћолитвата е отвар€не на очите.  ато отвори очите си, човек вижда красотата на света.

ѕреди да започнете молитвата си, изправете се със спуснати надолу ръце в почивателно състо€ние и прекарайте десетина минути в съзерцание, свободни от вс€какви вълнени€ и грижи. “ова положение на ръцете помага и на правилното кръвообращение. » устата да бъде леко отворена.

 ато се изправите за молитва, Ѕог е вече пред вас.

»скате ли да научите н€кой човек да се моли на Ѕога, заведете го в една плодна градина, спрете се при н€кое дърво с увиснали на него плодове и кажете: "ƒигни ръцете си нагоре да си откъснеш един хубав зр€л плод!" ўом вдигне ръцете си нагоре, вие ще му кажете: "≈то, така тр€бва да се моли човек."

¬ъв време на молитва ръцете са отворени, а не свити.

 ато се молиш, ще застанеш в такова положение, че да се свържеш с положителните сили на природата.

"Ќе мога да се мол€." -  ак да не можеш? ≈дна дума не можеш ли да кажеш?  ато ти се объркат работите, не можеш ли да кажеш: "√осподи, бъди милостив към мен! «агазих, не мога да си помогна." ўом си загазил, ти си попаднал в н€ко€ река. Ѕог веднага ще изпрати господар€ на реката да те извади навън. —илната молитва се състои от две - три думи.

Ќо в молитвата тр€бва да се посто€нствува дотогава, докато изгубите вече разположение да се молите, което показва, че на молитвата ви, така или иначе, положително или отрицателно, е отговорено. Ќо молитвата тр€бва да има и благодарствен характер за всички блага и благословени€, които √оспод ни дава.

ƒа се молим не само, когато сме "на т€сно", а непрестанно.

 ак познавате, че Ѕог ви е разбрал и отговорил на молитвата ви? јко молитвата ви е приета, под лъжичката си ще усетите малка топлина и светлина. Ќ€ма да се мине много време и вие ще получите това, за което сте се молили.

Ќай - после, вие всички можете да правите опити и да видите на колко молитви √оспод ще отговори. —амо че, когато се молите, никому не съобщавайте за какво се молите и какво очаквате, резултатите не се про€в€т и докато делото не се изпълни, защото, ако н€кому съобщите, твърде възможно е да си попречите и тогава вие сами ще сте си виновни.

 азано е в ѕисанието, че ƒухът ще ни научи на всичко. «начи, когато Ѕожи€т ƒух, т.е. ƒухът на Ћюбовта влезе в нас, “ой ще ни научи да се молим.

Ќо в молитвата тр€бва да се посто€нствува, дотогава, докато изгубите вече разположение да се молите, което показва, че на молитвата ви, така или иначе, положително или отрицателно, е отговорено. Ќо молитвата тр€бва да има и благодарствен

характер за всички блага и благословени€, които √оспод ни дава.

ћолете се с думи, които имат само едно значение. “акива думи са мощни. ¬ъв време на молитва ръководете се отвътре. ќсвен известните молитви, обръщайте се към Ѕога и със свои думи. ”потреб€вайте онези думи и онзи език, които отвътре ви се диктуват. ћеханическата молитва не се чувствува. ¬с€ка молитва тр€бва да се прежив€ва. ћолитва, отправена без Ћюбов, светлина и свобода, н€ма крила. “€ не може да отиде при Ѕога и остава без смисъл.

¬с€кога, когато завършвате молитвата си, накра€ казвайте следната заключителна формула: "√осподи, всичко това да бъде за “во€ слава и за благото на мо€та душа." ўе ви дам едно правило: след вс€ка молитва оставайте известно време в мълчание, за да възприемете каква благослови€ ще ви даде Ѕог.ћолитва и дълбоко дишане


ѕравили ли сте опит, като дишате дълбоко, да кажете мислено н€каква молитва? ƒишайте, задържайте и издишвайте спокойно, бавно, за да можете в едно упражнение да прочетете ц€лата молитва.  ато правите упражнението с мислено четене на молитвата, ще усетите при€тна топлина в областта на слънчеви€ възел.

ћолитва, ко€то не е придружена с бавно, спокойно и ритмично дишане и мислене, не се приема.  ато се молиш, ще концентрираш мисълта си към предмета и ще поемеш въздух дълбоко, и бавно. ѕри вс€ко вдишване, задържане и издишване на въздуха ще мислиш само за онова, което те интересува. јко те боли стомах, ще мислиш за стомаха си, ако те боли глава - за главата си. „уйте ли, че н€кой е болен, посъветвайте го да диша дълбоко.

 огато четете "ƒобрата молитва" най - първо ще поемете дълбоко въздух така, че да можете да € прочетете на едно вдишване, а които не могат - нека на две - три дишвани€. ѕри туй посто€нно и често вдишване и издишване на въздуха, силата на молитвата се губи.  огато се молим, тр€бва да имаме присъствие на духа, да бъдем много тихи, да владеем ума си. Ќие тр€бва да бъдем тихи и разположени, за да бъде умът ни съсредоточен, във вс€ка дума да се влага смисъл. “ака се образува една мощна сила, они€ вълни, които се изпращат навън, за да се привлече Ѕожи€та сила, т.е. ƒухът да работи повече.ћолитва и концентраци€


Ѕез концентриране вие не можете да минете ни една крачка напред. «а да дойдеш до концентрирането, тр€бва да минеш първо през музиката. ƒоброто, за да се про€ви, непременно тр€бва да употребим музиката.

ќкултната музика внас€ освежаване на ума, разведр€ване. јко има да решаваш н€ко€ задача, правилно ще € решиш.

¬ Ўколата, който не е музикален, той не може да бъде ученик. ћузиката е езикът на духовете.  огато искате да привлечете н€кой дух, да му въздействувате, или да ви разбере, тр€бва да пеете или свирите.

ћузиката е един начин да оживее ѕриродата за вас.

ћолитвата изисква съсредоточена мисъл.  ато се молиш, ще мислиш само за Ѕога. ¬сичко друго ще оставиш вън от себе си.

"јз се молих!" ƒа, но виждам, че молитвата ви стои само две педи над главата ви. ўе се молите 5 - 10 - 100 пъти от дълбочината на сърцето си, докато успеете да пратите

прошението си до √оспода.  огато се молите, вие тр€бва да се съсредоточите, да забравите всичко около вас. ¬ие тр€бва да се пренесете в мисълта си толкова високо, че нищо да не ви занимава, освен молитвата.

ћолитва, в ко€то не вземат участие умът, сърцето и душата, не е истинска.

 онцентрирането ще правите с отворени очи. ўе мислите за ръцете си, за краката си. ўе прекарате ума си през нервната система, през стомаха, през червата, по ц€лото т€ло като един господар, който се разхожда из своето имение, да види в какво положение се намира всичко.

„овек тр€бва да се вглъб€ва в себе си, за да се издигне над обикновените услови€ на живота. ¬секи ден употреб€вайте по н€колко минути за съзерцание. ќтправ€йте ума си към всички разумни същества, на които работите са напълно уредени. ќсвободете се от всички грижи и безпокойства, и кажете: "Ѕлагодарим на Ѕога за всичко, което е направил!" ѕравете това упражнение по три пъти на ден - сутрин, об€д и вечер по 10 минути.

«а три минути съсредоточаване на ума в светлината на съзнанието. Ќасочва се умът нагоре по посока на Ѕожественото —лънце, което е винаги над нашата глава. Ќеобходимо е да застанем в мълчание, да уталожим ума си и при тих ум да се свържем с Ѕожественото съзнание.

“р€бва да пресеем мислите си. ƒа остане една Ѕожествена мисъл, на ко€то можем да разчитаме.

”ченикът е съсредоточен в молитвата си и прежив€ва думите ?.

 огато се моли, човек тр€бва да забрави всичко около себе си и да стане невидим. ÷ели€т св€т тр€бва да изчезне пред очите му. “ова значи молитва.

ƒа се молиш, това значи да забравиш окръжаващата среда, да не се интересуваш от нищо, което става около теб.  ато се молиш, тр€бва да бъдеш глух и сл€п за външните неща. јко те интересуват външните неща, ти ще ги възприемеш чрез ума си и ще ги пренесеш в невидими€ св€т. “ам н€мат нужда от човешки образи. ”мът тр€бва да бъде чист. —амо онова ще отиде при Ѕога, което напълно обхваща съзнанието ти.

ƒа се молиш добре значи да не допущаш нищо външно в кръга на молитвата.  ато се молиш, за нищо друго не тр€бва да мислиш.

“ъкмо се молиш, съсредоточил си вниманието си, но изведнъж те засърби главата. јко се почешеш, молитвата ти се прекъсва, “акава молитва не се приема.

 огато човек се моли, както тр€бва, той винаги е обърнат към Ѕога. јко се моли на Ѕога и мисли за при€тел, жена, деца, къща, пари, молитвата му само до т€х стига - той на т€х се моли. ј за да се приеме молитвата му, той за Ѕога тр€бва да мисли.IV. ћолитва и здраве


ѕосле, молитвата има сила и при изцелението на разните телесни недъзи и забол€вани€. — не€ може да се лекуват болести. ѕо - нататък всичките ни работи ще усп€ват, ако ги започваме с молитва.  ойто в молитвата е посто€нен, ще види и ще се увери, че √оспод е верен.

 огато сте болни, радвайте се, ако сте попаднали в Ѕожиите ръце, “ой да ви лекува. » в ръцете на лекар да ви предаде, пак се намирате под пр€кото вли€ние на Ѕога. «а да призовете Ѕога на помощ, тр€бва да приложите в€рата си.

јко се помолите на Ѕога за един болен, той ще оздравее, ако молитвата ви е, както тр€бва.

Ѕог в нас и ние в Ќего, всичко можем да постигнем и да направим.

 огато се молиш на Ѕога, “ой непременно ще ти прати н€кой да ти помогне. ј когато се моли друг н€кой, може да прати теб да му помогнеш. јко имате в€ра и любите Ѕога, всичките ви молитви ще бъдат чути. ƒостатъчно е да отправиш своето радио към небето и ще намериш хил€ди същества, които могат да ти отговор€т.V. «а колективната ћолитва


¬иждате пон€кога, че молитвата ви не помага. ћолите се, но не получавате отговор. ¬ такъв случай приличате на човек, който иска да повдигне едно бреме, но не може, не е по силите му. ѕовиква другиго на помощ и с него заедно усп€ват да повдигнат товара. Ќ€кога такъв може да се нуждае от помощта на един, двама, трима и повече човеци. “а, следователно, и ние при несполука в молитвата ще искаме помощта на един, на двама, трима и повече брат€ и сестри, според степента на нуждата, докато сполучим.

јко сам не можеш да си помогнеш, съберете се десет, сто души или ц€л народ, помолете се заедно и в скоро време ще имате резултат.

јко се помолим за мир със смирение, молбата ни ще бъде чута.

 огато много души се мол€т заедно за едно и също нещо, молитвата им се приема.  олективната молитва е силна.

ƒуховната работа се състои в следното: ще се съберете на групи от по 5 - 10 - 15 - 20 - 100 сестри в една група, да се мол€т за н€кой свой брат или сестра. Ќапример, н€кой ваш брат страда, ще направите молитва за него и ще му се помогне. “ази група ще наречем "съветници на божествените молитви." —ъщото ще направ€т и мъжете. ўе си определ€т специални дни, през които ще се мол€т за н€кой брат, комуто работите не върв€т добре, в каквото и да е отношение. ≈то един колективен начин за помагане. ј сега казвате: "Ќека √оспод му помогне."

ћолете се един за друг. «акон е: когато един човек се моли усърдно, с него заедно се мол€т всички хора, с които той е в хармони€.

“и не можеш да накараш един човек да се моли за тебе, ако той не е в хармони€ с тебе.

ћолитвата е Ѕожествен акт. ўом моето сърце ангажира мо€ дух, тогава душата ми ще ангажира всички они€ хора, които се намират в хармони€ с мене.

ќтсега нататък тр€бва да сме свързани умствено и сърдечно с всички хора по «ем€та, защото спасението е в нашите общи молитви. ћолитвата има велика сила.

ѕќ—Ћ≈ƒЌ»“≈ ƒ”ћ» Ќј ”„»“≈Ћя
≈дна малка работа се завърши добре и сполучливо, и една гол€ма

работа започва.

¬ъв всичко на първо м€сто тур€йте Ѕожественото!

»майте хармони€ и обич помежду си!

’убаво да се живее, това е важното!

ћолете се, усърдно се молете!

¬ каком направлении быт будете жить?

’орошо!

ƒа се оформ€т нещата.ћќЋ»“¬»


1. √ќ—ѕќƒЌя“ј ћќЋ»“¬ј


ќтче наш,  ойто —и на Ќебесата, да се свети »мето “вое, да дойде ÷арството “вое, да бъде ¬ол€та “во€, както на Ќебето, така и на «ем€та.

’л€ба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.

Ќе ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е “вое ÷арството и —илата, и —лавата завинаги.

јмин.


2. ƒќЅ–ј“ј ћќЋ»“¬ј


√осподи, Ѕоже наш, благий ни Ќебесен Ѕаща,  ойто —и ни подарил живот и здраве да “и се радваме, молим “и се, изпроводи ƒуха —и да ни пази и закрил€ от вс€ко зло и лукаво помишление.

Ќаучи ни да правим “во€та ¬ол€, да освет€ваме “воето »ме и да “е славословим винаги.

ќсвет€вай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим “воите заповеди и повелени€.

¬дъхвай в нас с присъствието —и чистите —и мисли и ни упътвай да “и служим с радост.

∆ивота ни, който посвещаваме на “ебе за доброто на нашите брат€ и ближни, “и благослав€й.

ѕомагай ни и ни съдействувай да растем във вс€ко познание и мъдрост; да се учим от “воето —лово и да пребъдваме в “во€та »стина.

–ъководи ни във всичко, което мислим и вършим за “воето »ме, да е за успеха на ÷арството “и на «ем€та.

’рани душите ни с Ќебесни€ —и хл€б, укрепвай ни със силата —и, да усп€ваме в живота си.

 ато ни даваш всичките “вои благословени€, приложи и Ћюбовта —и да ни е вечен закон. «ащото на “ебе принадлежи ÷арството, —илата и —лавата за винаги.

јмин.


3. ћќЋ»“¬ј "ѕЏ“я“ Ќј ∆»¬ќ“ј"


√осподи Ѕоже, —пасителю наш, на вс€ка сила и крепост, на вс€ка истина и любов, на вс€ка държава и власт, извор на всички добрини в живота ни, изпроводи ни благи€ —и ƒух, да ни ръководи и крепи в ѕът€ на живота, да ни просвещава умовете, да ни озар€ва сърцата, да ни дава сила и живот, да струваме добрата “и ¬ол€. ѕрости прегрешени€та ни, които изпов€дваме пред “ебе - те ни отдалечиха от “во€та бащинска Ћюбов. »зличи ги от книгата на “воите възпоменани€ и ни дарувай мира на “во€ ƒух. Ќаправи сега да просветне Ћицето “и върху нас, да сме образ на “во€та Ћюбов, вестители на “во€та »стина и служители на “во€та ѕравда. Ѕлагослови този народ, между когото живеем; благослови нашите брат€ и сестри, с които се подвизаваме; благослови всички майки и бащи, които вършат “во€та ¬ол€. „уй гласа на всички страдующи по лицето на «ем€та и ги благослови. Ѕлагослови ”чител€ ни,  ойто ни води в “во€ св€т ѕът. Ѕлагословен —и “и, √осподи, Ѕоже наш. Ѕлагословено е “воето »ме от веки, защото “и —и ѕът€т, »стината и ∆ивотът и освен “ебе н€ма други Ѕог. “и —и само ≈дин.

јмин.


4. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒ”’ј


√осподи, Ѕоже наш, да дойде “во€т благ ƒух и да обгърне наши€ дух в —воите об€ти€. ƒа изпълни сърцата ни с необ€тната Ћюбов,  о€то из€в€ва “воето присъствие навсъде. ƒа укрепи ръцете ни във вс€ка правда, нозете ни във вс€ка добрина.

Ќий се поклан€ме пред “ебе, ¬ечни€ наш Ѕаща, канара на наши€ живот.

Ѕлагословен —и “и, благословено е “воето »ме в нашите души.

”крепи ни, въздигни ни, да започнем служенето за идването на “воето ÷арство с вс€ко веселие за из€вената любов към нас!

—амо “и —и ≈дин,  ойто ни познаваш и ние “е познаваме, че “и —и светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за силата ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни.

“и —и венец и слава в живота ни!

јмин.


ѕри даването на тази молитва ”чител€т е казал: " ато четете тази молитва, ще бъдете много внимателни, не бързайте, да дойде умът ви на м€стото си; вие започвате без сърце. —ъберете умовете и сърцата си на м€стото си. —ъсредоточете ума и сърцето си към Ѕога и да произнесем тази молитва." ѕрочита се "ћолитва на ƒуха" като се коленичи с десни€ крак на зем€та и д€сната ръка вдигната нагоре. "ўе мислим върху всичко онова, което прочетохме в молитвата, да дойде да се реализира сега в душите ни." ѕрочита се още веднъж молитвата пак коленичили с десни€ крак, но с вдигната нагоре л€ва ръка.

јко имате дадена задача, лично за ваша работа, вземете си ћолитвата на ƒуха и 91 ѕсалом, да € казватe, да бъде в джоба ви, за да си изпълните задачата, за ко€то отивате, като ученик.


5. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒ”’ј —¬я“»…


√осподи, Ѕоже мой, душата ми на “ебе уповава. ѕослушай молбата ми и отдай внимание на молението ми. ѕовдигни духа ми и дай утеха на сърцето ми. ѕокажи ми виделината на “воето Ћице. √осподи, заради “во€та ћилост, подкрепи ме с присъствието на “во€ св€т ƒух.

√осподи, да дойде “воето ÷арство, да възлезе “во€та ѕравда, да възси€е “во€та »стина, да се въдвори “во€та Ћюбов и да се вселиш “и, √осподи »сусе ’ристе, ≈динни€т —ин на Ѕога живаго в пълнотата —и в мо€та душа.

» да бъде слава на √оспода Ѕога, ќтца, из€вен в ƒуха на —воето —лово през всичките векове.

јмин.


6. ћќЋ»“¬ј Ќј Ѕ–ј“—“¬ќ“ќ


√осподи, благослови ¬семирното Ѕ€ло Ѕратство, което сега присъствува между българите и слав€нството. ”крепи ƒуха ћу.

ƒай в€ра, упование и надежда в “ебе на ти€, които следват “во€ ѕът, да се съвземат и да “е слав€т през всичките векове на бъдещето.

—тори, √осподи, Ѕоже наш, това заради великото —и »ме, с  оето —и знаен през всичките векове горе на Ќебето и долу на «ем€та.

Ќаправи да се освети »мето “и пред всички они€, които спъват “воето св€то ƒело и да зна€т, че “и —и само ≈дин, в  огото н€ма изм€на и  ойто —и вс€кога силен да помагаш, и да избав€ш.

–азпръсни враговете на “воето ÷арство, √осподи, от пред Ћицето —и и ние ще “е славим с чисто сърце, когато ни помогнеш да превъзмогнем и прогоним лукавите духове на јда, които искат да развал€т “воето св€то ƒело.

“и, √осподи, сам действувай сега с крепката —и –ъка.

—тори това заради √оспода нашего »суса ’риста, чрез  оето »ме “и —и благоволил да “е призоваваме.

Ќека управл€ващите в този народ позна€т, че н€ма друг √оспод и Ѕог освен “ебе! “и —и само ≈дин.

јмин.


7. ћќЋ»“¬ј Ќј ÷ј–—“¬ќ“ќ


√осподи, Ѕоже наш, да възлезе молбата ни пред “воето Ћице, да дойде ƒухът “и и да проз€бне —ловото “и в нашите сърца, заради Ћюбовта “и, с  о€то —и ни възлюбил.

Ѕлагий ни Ќебесен Ѕаща, јва ќтче, да дойде “воето ÷арство, да бъде “во€та ¬ол€, да се освети “воето »ме на «ем€та - това е желанието на нашата душа, това е нуждата, ко€то посто€нно усещаме в то€ св€т.

¬еликий √осподи на вс€ка сила и крепост, застани зад ƒелото —и, приклони сърцата на всички, които —и избрал да се назоват начатък на “во€та —лава и ¬еличие.

Ѕлагий √осподи наш, ръководи ни с милостивата —и –ъка, просвещавай ни да се не отклон€ваме от —ловото “и, да не престъпваме «акона “и.

¬оди ни като добър пастир при зелените пасбища, при бистрите потоци.

≈дини€т “и, √оспод и —пасител на света, знаен преди всичките векове на светлината, ≈дин в зар€щата виделина на наши€ живот, благоволи да разшириш нашата душа, да възрастиш наши€ дух, да възродиш нашето сърце, да просветиш наши€ ум, да можем да “е славим сега и вс€кога, и през всичките векове.

јмин.


8. ћќЋ»“¬ј «ј ѕЋќƒќ¬≈“≈ Ќј ƒ”’ј


√осподи на ќбичта, Ѕоже на Ћюбовта, ние “е призоваваме в “во€та милост. ѕриемаме страдани€та, които ни изпращаш, с радост на нашето сърце. ѕриемаме мъчнотиите, които допущаш за у€кчаване на наши€ дух. Ќие без колебание, без двоумение ще изпълним “во€та блага ¬ол€. »зпрати ни “во€ ƒух да внесе в нашите сърца, в нашите умове, в нашите души плода на Ћюбовта, благото на радостта и мира - основата на “воето търпение и милосърдие.

ƒарувай ни дара на в€рата, кротостта и въздържанието.

Ѕлагослови ни, както —и ни благослав€л винаги. Ќаправи »мето —и нам мило на душите. ¬ъдвори ÷арството —и в нашите души. ’рани душите ни с “воето —лово, да укрепнат в нас всичките “вои добродетели. Ќека “воите светли ƒухове на ќбичта, ¬€рата и Ќадеждата да пребъдват в нас сега, и вс€кога заедно с “ебе!

¬ъзнас€ме хвала и слава на “ебе, ≈диннаго √оспод и Ѕог на великата жертва.

јмин.


9. ћќЋ»“¬ј «ј “–»≈ƒ»ЌЌ»я Ѕќ√

I. √осподи, да дойде “во€т благ ƒух върху мо€ дух. ƒа изпълни сърцето ми и душата ми с “воето присъствие и да укрепи нозете ми във вс€ка правда.

ѕоклан€м се пред ¬ечната канара, от ко€то съм отсечен. Ѕлагословено е “воето »ме, √осподи. ”крепи ме и въздигни ме, за да “и служа с веселие.


II. √осподи, Ѕоже мой, да дойде “во€т ƒух и да просвети ума ми. ƒа освети сърцето ми и да изпълни душата ми с вс€ка радост и веселие. ѕоклан€м се пред “ебе, ¬ечни€ »звор,  ойто вс€кога ме е поил.

”мий нозете ми, измий сърцето ми, избели душата ми, за да съм чист и св€т пред “ебе. Ѕлагословен —и “и, √осподи, Ѕоже мой!


III. √осподи, Ѕоже мой, да дойде “воето благословение върху мо€ дух. ƒа изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на ƒуха “и. ƒа утвърди нозете ми със силата на “воето присъствие.

ѕоклан€м се пред “во€ ¬ечен ƒух,  ойто ме ожив€ва и възкрес€ва из мъртвите.

ѕази ме, √осподи, със св€тото —и »ме и укрепи ме, за да “и служа с радост и веселие, и да бъда едно с “ебе, √осподи »сусе ’ристе, както “и —и с ќтца.

јмин.


10. ћќЋ»“¬ј Ќј —»Ћ»“≈


√осподи на силите, разпръсни всички лоши помисли на лукави€ и на всичкото съдружие, което е с него, и на всички други тъмни сили, които искат да спрат “воето св€то ƒело на «ем€та. –азбий козните им. ƒа бъде, √осподи, както —и казал: "ћое е отмъщението и мъздовъзда€нието."

ƒа се прослави »мето “и, √осподи, на «ем€та и да “е позна€т всички, че “и —и ≈динни€т Ѕог, спасител на мира - ’ристос.

Ѕлагослови всички, които “е познават и “и служат с дух и »стина. “во€та бащина десница на охрана и покровителство да бъде върху они€, които се подвизават в “воето »ме.

ƒа се изпълни, √осподи, ¬ол€та “и на «ем€та и да се въдвори ÷арството “и на «ем€та сега и през всичките векове.

јмин.


11. ћќЋ»“¬ј Ќј —¬≈ў≈Ќј“ј „»—“ќ“ј


√осподи, Ѕоже наш, на всичката вътрешна пълнота на живота, ние заставаме пред “воето Ћице според великата “во€ милост, ко€то носи светлината на “воето Ћице - дар за нашите души.

Ќие очистихме устата си и славата “и изпълни говора ни. Ќие “е славим, ние “е хвалим. Ѕлаги€т “и ƒух очисти сърцата ни и ние възп€ваме “воето »ме и приемаме великата радост, ко€то “о внас€ в живота ни.

¬елики€т “и ƒух очисти умовете ни и в нас се зароди непреодолимото желание да работим за славата на “воето св€то »ме, да носим великите “и мисли по цели€ св€т. ќчистил —и душите ни и в нас се зароди свещеното желание на вечността, в ко€то “и обитаваш, да работим за благото на нашите ближни, за доброто на нашите души. «аради милостта —и, ко€то само в “ебе обитава, благослови ни, просвети ни, повдигни ни, укрепи, възроди и изпълни с благи€ —и ƒух нашите души, за да “и служим вс€кога с радост и веселие. ƒа носим образа на Ћюбовта “и, светлината на »стината “и, съзвучието на ћъдростта “и, основата на “во€та ƒоброта и чистотата на “во€та ѕравда.

јмин.


12. ћјЋ ј“ј ћќЋ»“¬ј


√осподи, Ѕоже мой, направи да вид€ “воето Ћице. –азвесели ме заради »мето —и. Ѕлагослови ме заради ћилостта —и. ќсвети ме заради ƒуха —и. ¬ъздигни ме заради —ловото —и. ѕомогни ми заради ќбещанието —и. –ъководи ме заради »стината —и.  репи ме заради ѕравдата —и. » бъди благословен, √осподи, вс€кога, защото —и благ и истинен към всички.

јмин.


13. ћќЋ»“¬ј - ЅЋј√ќƒј–Ќќ—“


Ѕлагодар€ “и, √осподи, за гол€мата благодат, ко€то ни даваш. Ќие “е познаваме, че —и »стинен, ¬семилостив, ¬семъдър, ¬селюб€щ и ¬себлаг!

јмин.

14. ћќЋ»“¬ј Ќј ¬–≈ћ≈Ќј“ј


√осподи, Ѕоже мой, ¬еликий и —в€тий ”чителю на вс€ка любов и мъдрост, на вс€ка милост и правда, чуй молбата на тези, които уповават на “ебе в това съдбоносно време. Ѕлагий √осподи, заради “во€та ¬елика Ћюбов прости прегрешени€та на човеците, просвети умовете ни, умий сърцата ни, укрепи в€рата ни, пробуди душите ни, да “е познаем всички и да изпълним “во€та Ѕащинска ¬ол€. »зведи ни из тъмни€ дол на вс€ко невежество, гордост и гр€х. —мири ни и озари ни с “во€та »стина. ƒарувай ни “во€та Ћюбов и открий ни прави€ път на живота. ¬ърни на «ем€та, √осподи, “во€ изгубен мир. ƒай светлина на всички, да напуснем вс€ка лъжа, вс€ка корист, вс€ка вражда и насилие, да изчезне завинаги от човешки€ ум мисълта за война. Ќавред да съзна€т народите, че “и —и ≈дини€т наш √оспод и Ѕаща, че всички човеци сме брат€ и “во€та Ћюбов и “во€т «акон са прави€т път на живота ни. »зпрати, “атко наш, както —и н€кога пращал, светии, пророци и гении да бъдат глава на народите навред. ѕредай, според “во€ благ помисъл, «ем€та да е наследство на кротките и направи любовта на добрите хора да е канара на човешкото братство. ¬еликий ”чителю наш, ƒух от ¬себлаги€ Ѕог, възрасти ни за обилна жетва за —в€тото Ѕожие ƒело, за  оето “и работи на «ем€та. ”крепи ни по Ѕожи€ ѕлан чрез всички Ќебесни ангели и светии,  оито са верни служители от ¬семирното Ѕ€ло Ѕратство.

ќсвети ни да работим с всички добри человеци. ѕредай знание, в€ра и сила на “воите земни се€чи и на всички, които “и —и призовал за √оспода, да изпълним сво€та задача до край.

Ќека народът, сред който работим, избраната чел€д слав€нска, да изпълни ¬ол€та Ѕожи€! ƒа бъде слав€нството светилник и крепост на Ѕожието ƒело между народите и да се увенчае с пълен успех Ѕожи€т ѕлан на «ем€та!

ƒа бъде ¬ол€та Ѕожи€! ƒа дойде ÷арството Ѕожие и да се вселиш, “и, √осподи, Ѕоже наш, в душите на човеците завинаги!

јмин.


15. ћќЋ»“¬ј Ќј »«Ѕ–јЌ»“≈


√осподи, благослови този народ, укрепи го, повдигни го, дай му мъжество, окрили духа му, дай му в€ра, упование и надежда в “ебе, да се съвземе и да “е слави през всичките векове на бъдещето.

—тори, √осподи, Ѕоже наш, това заради великото —и »ме, с  оето —и знаен през всичките векове.

Ќаправи да се освети »мето “и пред всичките народи и да зна€т, че “и —и само ≈дин, в  огото н€ма изм€на и  ойто —и вс€кога силен да помагаш и да избав€ш.

–азпръсни враговете ни, √осподи, отпред Ћицето —и и ние ще “е славим с чисто сърце, когато ни помогнеш против лукавите духове на јда, които искат да развал€т “воето св€то ƒело.

“и, √осподи, сам действувай сега с крепката —и –ъка. —тори това заради √оспода нашего »суса ’риста, чрез  оето »ме “и —и благоволил да “е призоваваме.

јмин.


16. ћќЋ»“¬ј «ј ЅЏЋ√ј–»я


√осподи, Ѕоже наш, “и  ойто бдиш над света, чуй нашата утринна молитва, озари ни с лъча на могъщи€ —и ƒух и разпали в сърцата ни искрата, ко€то —и вложил в нас. ”крепи в гърдите ни пламъка на —вободата и ѕравдата. ѕросвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за сво€ славен род, за тво€та велика ћилост. “и,  ойто —и вдъхновил за светли дела нашите духовни първенци; “и,  ойто —и благослав€л меча на наши€ воин и —и го водил към подвизи и величие, √осподи, “и н€ма да забравиш и нас. ѕростри десницата —и над нас, да вървим по “во€ ѕът с наши€ избран народ и нашите брат€ - “вои верни, заседнали в сво€та зем€ по “во€ ¬ол€. ƒай ни сила да живеем, да работим за благото и величието на ќтечеството ни. ƒай на нашата скъпа –одина твърдост в изпитани€та, вол€ за живот и в€ра в нейни€ успех, за да летим през вековете, водени от сво€ мъдър Ѕаща към победа и възход, към могъщество и вечност, за “во€ слава.

јмин.


17. ћќЋ»“¬ј Ќќ¬ќ“ќ ¬≈–”ё


¬€рвам в ≈динни€, ¬ечен, »стинен Ѕог,  ойто ми е говорил в миналото,  ойто ми говори сега и  ойто ще ми ще ми говори в бъдеще. ¬€рвам в √оспода и Ќегови€ ƒух,  ойто създава услови€ за моето спасение. ¬€рвам в √оспода »суса ’риста,  ойто е дошъл да спаси света.

јмин.


18. ћќЋ»“¬ј «ј —ќЅ—“¬≈Ќ ѕќƒ≈ћ


√осподи, научи ме да “е люб€ така, както “и ме любиш.

јмин.


19. ћќЋ»“¬ј ћќ≈“ќ ¬≈–”ё


¬€рвам в “ебе, √осподи,  ойто —и ми говорил в миналото. ¬€рвам в “ебе √осподи,  ойто ми говориш и сега. ¬€рвам в “ебе, √осподи,  ойто ще ми говориш в бъдеще. ƒа се слави »мето “и и в “во€та слава да живеем ние. ƒа се въдвори ÷арството “и и ние да участвуваме в “во€та –адост. ƒа бъде ¬ол€та “и, както горе на Ќебето, така и долу на «ем€та и ние да работим с “ебе заедно.

јмин. - “ака да бъде!


20. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒ≈“≈“ќ


ѕодкреп€й ме, о Ѕоже, “атко наш, във вси неволи да търп€ и над съблазните всечасни да се въззема с чистота.

» хлебеца ми благослав€й и въздуха, и чистата вода; и сън ми дай детски - чист и сладък, да бъда силен и крепък в труда. ¬ сърце ми младо, √осподи благий, изливай щедро —во€та Ћюбов, на всички страдащи да помагам и да върв€ по път€ “и нов. “и,  ойто можеш всичко и грижиш се безспир за малките птички и за цели€ земен мир, о, Ѕоже, бди над мене от —во€ —лънчев свод, прати благословение над мо€ млад живот, да раста под “во€та благодат, под “во€та светла шир, да се събуждам с радост и да заспивам в мир.

јмин.


21. ћќЋ»“¬ј «ј ѕ–≈”—ѕя¬јЌ≈ Ќј ƒ≈Ћќ“ќ


√осподи, озари ц€лото човечество в ƒуховната ¬ерига с “во€та —ветлина и —ила. Ќека ц€лото човечество да възприеме ’ристовото ”чение!

¬сички да пов€рват, че “и съществуваш!

Ќека иде€та за Ѕога възрасне във всички души! “и€, които пропов€дват безбожието, нека станат приемници на “воето —лово и всички неверующи да станат верующи!

√осподи, ние усърдно “и се молим “во€та Ѕожествена ћилост да залее ц€лата «ем€ и “во€та Ѕожествена Ћюбов да изпълни всички сърца.

√осподи, озари със —во€та —ветлина всички народи и техните водачи, за да се хармонират и спогод€т по всички въпроси, за да се въдвори на «ем€та “во€т ћир. √осподи! √осподи, да стане побратим€ване между всички народи по лицето на «ем€та. √осподи, внеси живот, светлина и подем по всички кръжоци на ¬семирното Ѕ€ло Ѕратство по цели€ св€т.

јмин.


22. ћќЋ»“¬ј "’¬јЋј ÷ј–я Ќј ¬—»„ »“≈


√осподи, Ѕоже наш, душата ни тихо уповава на “ебе.

ќткрил —и ни ѕътищата —и и виждаме “во€та Ѕлагост. »з€вил —и ни ћилостта —и и виждаме дълготърпението “и. ѕоказал —и ни Ћюбовта —и и виждаме “во€та ƒоброта. ѕосочил —и ни »стината —и и виждаме “во€та —в€тост. »з€вил —и ни »мето —и и виждаме “во€та ѕравда. –азкрил —и ни ћъдростта —и и виждаме “воите велики ƒела. ќбгърнал —и сърцата ни и виждаме “воето присъствие навсъде. ѕросветил —и ни ума и виждаме “воите творени€, че всички са добри. ќпасал —и ни със —илата —и и познаваме “воето могъщество.

» след всички добрини и благости, които —и изл€л отгоре ни според “во€та вътрешна пълнота, нашето желание е винаги да гледаме “воето Ћице и да се радваме, и веселим в пълнотата на “во€та Ћюбов.

Ќие “и благодарим за “во€та грижовност, с ко€то —и ни заобиколил. Ѕлагодарим “и, че “во€та ћилост и Ѕлагост винаги ни следват. Ѕлагодарим “и, че вс€кога ни слушаш и —и готов винаги да ни дадеш помощ, и да ни крепиш, кога сме в нужда.

Ѕлагий √осподи, —в€тий ќтче на Ќебето и «ем€та, избав€й ни от ухищрени€та на лукави€. ≈то, “и —и ни говорил и ние в€рваме, че “и ще ни утвърдиш във век, за да “е славим.

√осподи, Ѕоже наш,  ойто —и неизменен, закрепи нашите слаби брат€ и сестри, за да пребъдат в “ебе и “и да пребъдеш в т€х, както пребъдваш в мен, за да сме всички едно, както “и в мен, тъй и аз в т€х, за да бъдем всички ≈дно, за да “е прославим на «ем€та с плодовете, които ще принесем в правда и милост, за да просветнат делата ни пред человеците, щото като ги вид€т, да “е прослав€т.

Ѕлагий ќтче, “и,  ойто ни даваш живот и здраве,  ойто ни насищаш с хл€б и вода, и  ойто ни задовол€ваш с хил€дите —и благословени€ всеки ден, “воето —лънце изгр€ва вс€ка заран, като младоженец и тича в път€ си, който —и му начертал, като ни донас€ и раздава “воите благословени€, които —и ни отредил. “о в “воето »ме оживотвор€ва всичката «ем€ с нейната природа; въздига и донас€ облаците, напо€ва лицето и` с дъжд и влага; изважда всеки стрък изпод черната и` обвивка; украс€ва полските цвет€ с всичката им хубост, ко€то отначало —и им дал. –азвесел€ва всички животни и человека, когото —и направил според ќбраза и ѕодобието —и. ¬дъхва в неговото сърце надежда и в€ра да се труди и работи, като му казва, че “и ще благословиш труда му.

 олко са многочислени и велики “воите наредби. ¬сички те не могат да се изчисл€т. Ќие, всичките “воите чада, идем днес да “и принесем сво€та благодарност, че —и ни обл€къл в дрехите —и на живота, и колко са хубави ти€ облекла, в които —и ни обгърнал.

Ѕлагословений √осподи, благословен от всичките векове, приеми сега нашата благодарност, ко€то “и поднас€ме от душа.

јмин.


23. ћќЋ»“¬ј  Џћ ¬≈Ћ» ќ“ќ —Џ«ЌјЌ»≈


ќ, безкрайно ¬елико —ъзнание, мол€ “е, позволи ми да се приближа до “ебе и да бъда най - близко, безкрайно близко, за да се почувствувам като главна част от Ѕитието и да се осъзна€ като ц€ло, което е произл€зло от “ебе.

ќсвободи ме от вс€ка неправа мисъл, чувство, желание, съмнение, критика и самоосъждане. » нека да бъда най - смирен, както “и би ме създал.

Ќека да “е усещам тъй близо до себе си, като най - близък при€тел, с когото да не се раздел€м никога! ƒа ми бъдеш светлина в ума и да “е виждам в не€. ƒа ми бъдеш живот в сърцето и да “е виждам в него, както виждам извън себе си. ƒа познавам само “воите вечни «акони в ѕриродата и в ц€лата ¬селена. “во€та непреривна Ћюбов да ме свърже с “ебе за всички времена.

јмин.


24. ћќЋ»“¬ј «ј ћ»–ј

(произнас€ се вечер)


√осподи на Ћюбовта, да се изпълни “во€та ¬ол€ на «ем€та. ƒа се въдвори мир между народите. ќзари, √осподи, с “во€та светлина всички умове, сърца и души, за да се проникнат от иде€та за братство, взаимно сътрудничество и любов между народите.

√осподи, »сусе ’ристе, ¬елики ”чителю, “роице неразделна с ƒуха “и,  ойто с “во€та Ћюбов поучаваше, с “во€та ћъдрост просвещаваше и със —во€та »стина освобождаваше, ќтче —вети, “и,  ойто —и създал всичко, а и нас, чрез ’риста и ƒуха —и пратил —и ни на «ем€та, не само да еволюираме, но и да помагаме на по - слабите с нашата светлина на ума и с делото в живота си.

≈то, ние всички, пробудени в това велико учение, заставаме пред “ебе в този вечерен час. Ѕлагодарим “и за всичко, което допускаш в наши€ живот. Ќие знаем, че всичко е за добро. “о е за славата Ѕожи€.

јмин.


25. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒјЌј»Ћј


» откри се тайната ƒанаилу чрез видение през нощта. “огава благослови ƒанаил Ѕога Ќебеснаго и говори ƒанаил, и рече:

"ƒа е благословено »мето √осподне от века и до века, защото ћъдростта и —илата са Ќегови.

» “ой промен€ва времената и годините. —вал€ царе и постав€ царе. ƒава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.

“ой открива дълбоките и скритите. ѕознава онова, което в тъмнината и виделината обитава в Ќего.

“ебе, Ѕоже на отците ми, благодар€ и “ебе славослов€,  ойто —и ми дал мъдрост и сила, и сега —и ми направил познато онова, което попросихме от “ебе."

јмин.


26. ћќЋ»“¬ј «ј –ј«Ѕ»¬јЌ≈  ќ«Ќ»“≈ Ќј Ћ” ј¬»я

(произнас€ се вечерно време на колене)


√осподи, Ѕоже на —илите, в »мето на »суса ’риста, чрез  оето »ме “и —и благоволил да “е призоваваме, ние, “воите чада, идем тази сутрин (вечер) и припадаме пред “воите Ќозе.

ћолбата ни, √осподи, е да разбиеш и осуетиш замислите на всички тъмни сили на лукави€, които искат да съсип€т и разор€т духовно и политически български€ народ, между който —и ни пратил.

√осподи, молим “и се, чуй и приеми молбата ни, и повдигни душата на български€ народ, за да не загуби “воето благословение.

јмин. (“ри пъти.)


27. ћќЋ»“¬ј «ј —ЏЅ»“»я“ј


√осподи на —илите, ние, “воите чада, се обръщаме към “ебе в тези страшни времена, които човечеството прежив€ва, с молба да чуеш трепетите и желани€та на нашите души. Ќе е скрита за нас угрозата, ко€то е надвиснала над човечеството на тази планета и ко€то всеки момент може да се разрази над главите ни. Ќа изток войни и кръвопролити€, на запад войни и кръвопролити€. –азумни човешки същества гинат и никой не се замисл€ за живота им. ¬секи счита брата си за смъртен враг и ратува с всички средства за неговото унищожение. ѕри ти€ разбирани€ стана опасно да се живее на «ем€та.

„ерната раса се е развилн€ла и иска да унищожи ц€лата култура, ко€то е резултат на усили€та на ¬еликите ƒухове, които от векове са посещавали и ръководил това човечество. «наем, че това е резултат на нашите минали прегрешени€ и това е ликвидаци€ на прегрешени€та ни, но не ни застав€й да платим всичко наведнъж, защото едва ли бихме намерили сили за това.

√осподи, молим “и се, отложи събити€та, дай ни отсрочка за тази ликвидаци€, за да можем по - леко да понесем това, което ни предстои. Ќаправи известно смекчаване, за да бъде поносимо. √осподи, превърни всичко на добро!

ƒа се затвърди неутралитета на Ѕългари€, за да може “во€т пратеник да завърши миси€та —и несмущаван. —ъкрати страдани€та на човечеството заради избраните и въдвори мир на «ем€та.

Ќаправи по - скоро пробуждане на съзнанието, за да се въдвори ÷арството “и на «ем€та и всички човеци да отправим хвалебните си песни към престола “и за величието на “воето »ме.

Ѕлагослови, √осподи, слав€нството в лицето на български€ и руски€ народи!

јмин.28. ћќЋ»“¬ј ѕ–» ћЏ„Ќќ“»»


√осподи, “и —и ≈дини€т,  ойто можеш да оправиш всичко. “и най - добре уреждаш нещата.

јмин.


29. ћќЋ»“¬ј,  ќ√ј“ќ —ћ≈ Ќ≈ƒќ¬ќЋЌ»


√осподи, ние сме недоволни от живота, но затова идваме при “ебе, да ни научиш как да се освободим от недоволството. ѕрости ни, че сме недоволни. Ќаправихме крив избор в живота си, но втори път н€ма да правим никакъв избор. “огава ще бъдем родени от вода и ƒух.

√осподи, прости ни! Ќикому добро не направихме, но и на себе си добро не направихме, ние сме големи безверници!

јмин.


30. ћќЋ»“¬ј“ј Ќј ”„»“≈Ћя


јз се обръщам към √оспода с думите: "√осподи, никаква лъжа н€ма да излезе от мо€та уста. ўе говор€ само истината; ще изпълн€вам това, което “и искаш; за нищо н€ма да пощад€ живота си. ¬сичко, което искаш, ще го направ€ доброволно. ўе “е следвам, не защото —и направил Ќебето и «ем€та, но защото само “и —и ≈динствен, Ѕезграничен, Ѕезначален,  ойто обхваща всичко в —ебе —и.

јмин."

(»з сборника беседи " ойто дойде при мене." 1924 - 1925 г., изд. 1950 г.)


31. ћќЋ»“¬ј ѕ–» »«√–≈¬


1. ћоже така да изгрее моето —лънце в мен и да обнови моето сърце.

2. ћоже така да изгрее Ѕожието —лънце в мо€та душа и да обнови мо€та душа.

3. ћоже така да изгрее —лънцето на мо€ ƒух и да обнови мо€ ум.

4. ћоже така да изгрее —лънцето на нашите ангели в нашите сърца и да обнови нашите сърца.

5. ћоже така да изгрее —лънцето на ¬елики€ √оспод в нашите души и да обнови нашите души.

6. ћоже така да изгрее —лънцето на всички слънца на наши€ ƒух и да обнови нашите умове.

7. ћога! ћожеш! ћоже! ћожем! ћожете! ћогат!

8. ћога аз! ћожеш “и, √осподи,  ойто —и в мене и в мо€та душа!

9. ћоже ¬елики€т ƒух,  ойто ни ръководи, можем ние, можете вие,  оито сте в нас и в нашите души!

10. ћогат “воите всички духове,  оито ни ръковод€т!

11. ¬€рвам в “ебе, √осподи,  ойто ми говориш сега!

12. ¬€рвам в “ебе, √осподи,  ойто ще ми говориш в бъдеще!

13. » да дойде “во€та виделина върху всички и да се прослави »мето “и.

14. ƒа се въдвори ÷арството “и, да бъде ¬ол€та “и, както горе на Ќебето, така и на «ем€та.

јмин.


32. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј


√осподи, “и —и ме пратил на «ем€та, “и —и ми дал живот и здраве, дал —и ми ум, сърце и живот. јз ще изпълн€ “во€та ¬ол€, аз ще “е прослав€. » след като извърша ¬ол€та Ѕожи€, след като ме благослови Ѕог, ще извърша това, което е добро за мо€та душа и ще помагам на моите брат€.

јмин.


33. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј


√осподи, благодар€ “и, че съм останал жив, за да мога да “и служа и днес. Ѕлагослови, √осподи, душата ми. Ѕлагодар€ “и, че съм останал днес, за да свърша работата, ко€то тр€бва да свърша. √дето и да ида, мога да израсна, колкото тр€бва.

јмин.


34. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј


Ѕоже, благодар€ “и, че съм останал жив, за да мога да “и служа и днес. Ѕлагослови, √осподи, душата ми. Ѕлагодар€ “и, че съм станал днес да свърша работата си, ко€то тр€бва, гдето и да съм, и да мога да израсна толкова, колкото тр€бва.

Ѕлагодар€ “и, Ѕоже, за гол€мата благодат, ко€то имаш към мен. јз “е познавам, че —и ƒобър, ¬семилостив, ¬сеистинен и ¬семъдър.

Ѕлагодар€ “и, √осподи, благодар€ “и за всичко, което —и ми дал и —и ме научил.

јмин.


35. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј


Ѕлагослови, √осподи, душата ми! Ѕлагодар€ “и, че съм станал днес да свърша работата си, както тр€бва, гдето и да съм и да мога да израсна толкова, колкото тр€бва.

јмин.


36. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј


√осподи, Ѕоже наш, душата ми е трепетна пред светлината на нови€ ден, който ме озар€ва. Ѕлагодар€ “и, че ме пробуди в ранина, когато “е слави разумни€т човек, птиците и чистите цвет€. Ѕлагодар€ “и, че ми подар€ваш и този ден живота, и ме зовеш да продължа сво€та работа здрав и обновен.

Ѕлагодар€ “и, че ми даваш услови€ да изпълн€ добрата “и ¬ол€ и да € из€в€ с любов и разумност, като послужа и на моите брат€ и сестри.

ћол€ “е, дарувай ми присъствието на Ѕлаги€ —и ƒух - да слушам като предан син “воето ръководство и душата ми да не се отклон€ва от «акона “и.

ƒай ми сили, будност и любов да живе€ за ц€лото мое, и общо повдигане на всички човеци, на всички същества, и за идването на ÷арството Ѕожие на «ем€та.

Ќека вечното —лънце на “во€та Ћюбов озари с виделината —и мо€та душа и душите на всички мои брат€ и сестри по лицето на «ем€та!

Ќека “во€та Ћюбов, ћъдрост и »стина, ѕравда и ƒобродетел зацаруват в живота на човека!

Ќека всички човеци станат едно с ’риста и светлите ангели, едно с “еб и ¬еликото Ѕ€ло Ѕратство!

јмин.


37. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј


√осподи, простри днес –ъката —и върху мене. √осподи, простри –ъката —и върху мене да придоби€ малко от “воето «нание.  огато б€х в калта, “и ми служеше с Ћюбов. ѕо същи€ начин и аз днес ще “и служа с всичкото си сърце, с всички€ си ум, с всичката си душа. ќт “ебе научих велики€ пример на живота. —ега разбрах смисъла на думите: "“и —и лозата, аз пръчката." ќт днес вече тази пръчка ще даде сво€ плод.

јмин.


38. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј

(ћолитва, за да ни върв€т работите добре.)


¬с€ка сутрин, като ставате от сън, турете ръцете си на горната част на главата си и кажете в себе си: "√осподи, искам да “и служа с всички€ си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всички€ си ƒух!

јмин."

”чител€т


39. ”“–»ЌЌј ћќЋ»“¬ј «ј ЅЋј√ќ—Ћќ¬≈Ќ»≈

(ѕроизнас€ се на колене)


√осподи, Ѕоже на силите, в »мето на ’риста, чрез  оето »ме “и —и благоволил да “е призоваваме, ние, “воите чада, идем тази сутрин и припадаме пред “воите Ќозе. ћолбата ни, √осподи, е да благословиш и опазиш български€ народ, св€тата му верига, духовенството, управниците, министрите, земеделците, учителите, трудещите се в благороден труд, всички майки и бащи, които вършат благата “и ¬ол€ и всички добри хора, които работ€т за идването на “воето ÷арство на «ем€та. ƒа простреш десницата —и над т€х и да ги помилваш. √осподи, възвиси Ћицето —и над т€х и дарувай им мир!

Ѕлагослови то€ народ в превъзмогване всички ухищрени€ на лукави€ и всичките му тъмни сили.

ћолим “и се, благослови душата и духа на то€ народ, за да “е хвали и слави през всичките векове на бъдещето.

јмин.

40. ћќЋ»“¬ј «ј ¬—≈ » ƒ≈Ќ


√осподи, просвети ума ми, благослови сърцето ми, усили вол€та ми, паметта ми, в€рата ми, да оправда€ своето съществувание и да реша задачата, за ко€то съм дошъл.

√осподи, мол€ “и се, изпрати ми “во€ ƒух да внесе в моето сърце, в мо€ ум, в мо€та душа плода на Ћюбовта, благото на –адостта и ћира, основата на “воето “ърпение и ћилосърдие.

јмин.


41. ¬≈„≈–Ќј ћќЋ»“¬ј

(—ъзерцание в 22 часа.)


√осподи, ние “и благодарим за този хубав живот, за този хубав св€т, който —и създал у нас. »скаме да живеем според тази Ћюбов, ко€то —и внесъл в душите ни. “во€та —ветлина да озари умовете ни. — тази —ветлина да разрешим онзи Ѕожествен въпрос, който стои пред вратата на нашата душа.

јмин.


42. ¬≈„≈–Ќј ћќЋ»“¬ј


Ѕлагий √осподи, тази вечер искам да ида в ”чилището, в Ўколата на ¬семирното Ѕ€ло Ѕратство. √оспод ме обича и аз √о обичам. Ѕог е безграничен и затова ме обича. » в Ќеговата Ћюбов абсолютно н€мам никакво съмнение. ўе бъда горе, защото √оспод е казал, а Ќеговата дума на две не става!

јмин.


43. ¬≈„≈–Ќј ћќЋ»“¬ј


√осподи, във време на почивката на моето т€ло огради ме с “во€та светлина и ме пази. јз отивам горе да се уча, да се мол€ и да работ€. јз искам да се срещна с ’ристос и в€рвам, че това ще стане, защото това е Ќеговата ¬ол€, а Ќеговата ¬ол€ на две не става.

јмин.


44. ћќЋ»“¬ј "ѕќћќ√Ќ» Ќј —“–јƒјў»“≈"


√осподи, ¬елики ÷арю, ние, които сме “вои раби, запазвай ни вс€кога под “во€та закрила, защото “и —и наш Ѕог и “ебе имаме близко до сърцето си. ќсвещавай вс€ка наша работа, благослав€й ни, както стори на “воите ученици.

ƒай ни ум и целомъдрие и предпазвай ни от злото. Ќе ни лишавай от “во€та благост, защото сме слаби и немощни. »зпълни обещаното от “ебе ÷арство на «ем€та и дай мир и любов между нашите брат€ и сестри.

ѕомагай на нашите страдащи брат€ и сестри, които “е призовават. ¬ “воите –ъце предаваме духа си да го пазиш “и винаги от повреда.

јмин.


45. ћќЋ»“¬ј ѕ–» √–Џћќ“≈¬»÷» » «≈ћ≈“–Џ—»


¬сичко, което е добро, мога да приема.

 огато искам да направ€ н€какво добро, н€ма сила, ко€то да ми противодействува.

¬сичко мога да направ€ чрез живи€ √оспод на Ћюбовта,  ойто е създал всичко в света.

јмин.


(”чител€т е казал: "“ова е мо€т поздрав за 17 декември, като дойде ’ристос и вие да √о поздравите така.  огато гръмотевиците започнат да се чуват, когато зем€та започне да играе под краката ви, кажете си горните мисли и не се страхувайте. Ќека ти€ мисли останат във вас за всички случаи в живота ви."


46. ћќЋ»“¬ј «ј ƒЏ∆ƒ


√осподи, ако е вол€та “во€, според “во€та Ћюбов, прости съгрешени€та на ц€лото човечество и дай дъжд по лицето на ц€лата «ем€!

јмин.


47. ћќЋ»“¬ј Ќј ƒ”’ј Ќј “¬Џ–ƒќ“ќ ќ—Ќќ¬јЌ»≈


√осподи, Ѕоже мой, душата ми на “ебе уповава. ѕослушай молбата ми и дай внимание на молението ми. ѕовдигни духа ми и дай утеха на сърцето ми.

ѕокажи ми, √осподи, виделината на “воето Ћице и заради милостта —и подкрепи ме с присъствието на “во€ —в€т ƒух.

јмин.


48. ћќЋ»“¬ј Ќј ”„≈Ќ»÷»“≈ Ќј ЅяЋќ“ќ


Ѕлагодарим “и, √осподи, че сме се родили в тази епоха. Ѕлагодарим “и, че —и ни повикал и пробудил във веригата на Ѕ€лото Ѕратство.

ћолим “и се, чрез силата на “во€ ƒух, ¬еликите ƒухове на Ѕога живаго и наши€ контакт чрез “воето —лово да се пробуд€т тези души в света, които още не “е познават.

Ѕлагослови всички ти€, които работ€т за “воето ƒело. ”величи т€хното число, за да работ€т и те на Ѕожи€та Ќива за идването на ÷арството Ѕожие на «ем€та.

јмин.


49. ћќЋ»“¬ј Ќј ќ ”Ћ“Ќ»я ”„≈Ќ» 


√осподи, бъди винаги с нас. ”чи ни на “воите пътища. «акрил€й ни според “во€та милост. ѕази ни за “воето ƒело.

Ѕожи€т ћир да бъде над всички ни.

јмин.


50. ћќЋ»“¬ј Ќј ќ ”Ћ“Ќ»я ”„≈Ќ» 


ћъдрост прос€, о, Ѕоже мой! “и подкрепи ме, дай ми Ћюбов.

јз вечно “ебе ще люб€! јз вечно “ебе ўе служа!

јмин.


51. ћќЋ»“¬ј Ќј ”„≈Ќ» ј


ѕът€ на »стината избрах.

ўе ход€ в »стината “и!

Ќаучи ме, √осподи, и води ме в ѕът€ —и!

ѕроводи ми ¬иделината и »стината —и, те да ме вод€т.

ѕридай ми в€ра!

¬€рвам, √осподи!


52. ƒќЅ–»я“ ѕЏ“ (ћќЋ»“¬ј Ќј ”„≈Ќ» ј)


√осподи на —ветлината, на всичката пълнота и благост, за които мо€т ”чител ми е говорил за “ебе, из€ви ми се тъй, както “и благовол€ваш, както на “ебе е угодно.

јз съм готов да изпълн€ “во€та ¬ол€ без никакво двоумение, без никакво съмнение и ще бъда тъй верен и истинен, √осподи, както “и —и верен и истинен.

«аради »мето на мо€ ”чител, чрез  огото “и —и ми говорил да се радвам винаги в присъствието на “воето —лово, в из€влението на “во€ велик и св€т ƒух. » да бъда винаги като малките деца на “воето ÷арство: послушен, прилежен, посто€нен, търпелив, доволен в безграничната “во€ Ћюбов,  о€то “и показваш към всички слаби и немощни, които търс€т ѕът€ на “во€та вечна —ветлина, в ко€то “и обитаваш.

ћол€ “и се, √осподи, озар€вай ме и да се не отдалечава присъствието на благи€ “и ƒух от мо€та душа, от моето сърце, от мо€ ум, от мо€та вол€. ƒа бъда, √осподи, носител на “воето —лово, изпълнител на “во€та ¬ол€, да прав€ вс€кога това, което е на “ебе угодно, това, което “и искаш. ƒа се всели “во€т ƒух в мо€та душа и да се радвам аз в присъствието на “во€та —ветлина, заради »мето на мо€ ”чител, с  оето “и —и знаен в света.

јмин.


53. ћќЋ»“¬ј  Џћ ƒ”’ј Ќј »—“»Ќј“ј

(¬дигат се ръцете нагоре с отворени длани)


 онцентрирайте мисълта си да почне да действува ƒухът на »стината и ще произнесете следното:

"1. ƒа подчини Ѕог вс€ко низше действие в нас на ƒуха на »стината.

2. ƒа се възцари Ћюбовта, ћъдростта и »стината на Ѕога във всичката сво€ пълнота в нашата душа.

3. » тъй, ние отвар€ме сърцата си за √оспода,  ойто е сега между нас. ƒа се прослави Ќеговото »ме.

јмин."

”чител€т


54.  –ј—»¬ј“ј ћќЋ»“¬ј

(ћолитва, дадена на група от 10 ученици)


√осподи Ѕоже, направи ни твърди като диаманта, за да станем основание на Ќовата ¬селена. Ќаправи ни като стълбове в “во€та жива църква, за да възприемаме Ѕожествени€ ∆ивот за другите. ќсвети ни със силата на —вети€ —и ƒух, за да можем със —ловото, мисълта и делото да събуждаме заспалите души.

–азкрий в нас, милий Ѕоже, Ѕожествената —и същност, помогни ни да се сдобием със сила, за да познаем »стината, да станем деца на —ветлината, да ходим в ѕът€ на ѕравдата за осъществ€ване на ѕлана “и и за дохождане на ÷арството “и на «ем€та.

јмин.


55. ћќЋ»“¬ј Ќј —јЌ— –»“— »


—арбе нато ихриш ¬ерсана. ¬ерсана нато херманит тукла бисмерто лебени. —алба михлер бада —илер, хлерманде ихбриш, Ѕарманде Ќатан индерман.


56. ћќЋ»“¬ј «ј »«÷≈Ћ≈Ќ»≈

(на друг човек)


¬сеприсъствующий и всеблаги Ѕоже, в »мето на √оспода,  ойто е говорил с раба “и, да дойде “воето изцеление чрез нас, “воите слуги, за слава на »мето “и.

Ѕлагодарим “и, че —и ни послушал. “и —и само наш √оспод и освен “ебе другиго н€маме. “и —и,  ойто винаги можеш да изцел€ваш и “воето изцеление е здраве за душата и т€лото. ¬ъзвърни задружното действие между ума и душата, между душата и т€лото. ќбърни източника на сърцето за добро и силите на т€лото за работа полезна.

Ќека този наш брат (тази наша сестра) ........., който (ко€то) страда, да приеме “во€та милост, за да можем ние всички да се радваме в присъствието на “во€та Ћюбов, Ѕлагост и —ила!

јмин.

(ћолитвата се отправ€ в ср€да, събота и недел€ в 7 и 9 часа преди об€д.)


57. ћќЋ»“¬ј «ј »«÷≈Ћ≈Ќ»≈

(на друг човек)


√осподи на силите, “и —и ни прибежище из род в род. “воите милости во веки славим. Ќаправил —и завет с избраните —и, защото имаш крепка и силна –ъка да въздаваш милост на онези, които “е познават в »мето “и.

ќбърни, √осподи, погледа —и към страдащи€ брат (страдащата сестра) ........., дай внимание на страдани€та му (?) и ги облекчи. Ќие в€рваме твърдо на думите “и, когато —и казал: "¬ъззови към ћене и ще ти отвор€, защото јз √оспод Ѕог твой —ъм,  ойто подкреп€ десницата ти и ти казвам: Ќе бой се, јз ще ти помогна! Ќе бой се, защото јз те избрах, призовах те по име. Ќе си ти сам, когато минаваш през водата. — тебе ще бъда, когато ходиш през огън€, ти н€ма да се изгориш и пламък не ще те опари, и в немощ не бой се, защото јз съм с тебе!"

» сега чуй молбата ми, √осподи, и излей върху му (?) от обилната —и милост!

јмин.


58. ћќЋ»“¬ј «ј «ƒ–ј¬≈

(на друг човек)


√осподи на ќбичта и Ћюбовта, Ѕоже на живота и здравето, ние, “воите чада, събрани днес в »мето на Ћюбовта, идем да “и благодарим за великата “во€ милост към нас.

¬елики √осподи, ние се обръщаме към “ебе да изпратиш “во€та милост за наши€ брат (нашата сестра)........., който (ко€то) от много време вече страда от тежко боледуване. √осподи, молим “и се, излей чрез нас, “воите слуги, благостта —и за излекуване на него (не€) и изпрати, молим “и се, “воите небесни служители да му (й) донесат подкрепа, здраве, обнова в живота, които “и съхран€ваш за “воите избрани.

¬елики √осподи, нека отсега този наш брат (тази наша сестра) приеме “во€та велика милост и да се почувствува здрав и жизнерадостен (здрава и жизнерадостна).

√осподи, благодарим “и, че —и ни послушал. Ќие с радост приемаме мъчнотиите в живота и с радост ще изпълним “во€та блага ¬ол€.

јмин.


59. ћќЋ»“¬ј «ј »«÷≈Ћ≈Ќ»≈

(лично)


√осподи, “и —и източник на живота. »зпрати в мен животворната —и сила - ƒуха да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, вол€та и т€лото. ƒа ме излекува от всички психически и физически болести, и страдани€. ƒа ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота, и да развие в мене дарби и способности, за да мога да живе€, да се уча и да “и служа.

јмин.


60. ћќЋ»“¬ј «ј »«÷≈Ћ≈Ќ»≈

(лично)


√осподи, помогни ми в този тежък час да се освобод€ от болестта, за да “и служа с радост. »скам да посвет€ живота си на служене на Ћюбовта, на изпълнението на “во€та ¬ол€.

јмин.


61. ћќЋ»“¬ј «ј ƒ”’ќ¬Ќќ » ‘»«»„≈— ќ

(лично)


Ѕоже, силний и крепкий, лекарю на всички лекари и носителю на вс€ко небесно разположение, и бодрост, дойди и заживей в мен, и ме очисти от вс€ка нечистота. »змий ме от вс€ко зловредно вли€ние на лошите и пакостливи духове, и спаси т€лото и душата ми. Ќаправи от т€лото ми “вой храм, а от душата ми създай скъпоценно съкровище на “воите заповеди и добродетели.

 ато изтръгнеш вс€ко зловонно петно от душата ми и заличиш досегашните ми грехове и постъпки, разпростри над мене “во€та чудотворна благодат и животворна сила, като ми дадеш здраве и неподатлив за спънки и умора дух.

ƒалеч отстрани от мен вс€ко вредно желание, вс€ка мрачна мисъл, казана от наши€ противник, защото “и —и Ѕоже, лекар над лекарите - най - вещ и най - могъщ.

јмин.


62. ћќЋ»“¬ј «ј «ƒ–ј¬≈

(лично)


 ато заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното м€сто и кажете: "“ова е живот вечен да позна€ “ебе, ≈диннаго, »стиннаго Ѕога и ’риста,  огото —и изпратил.

“ова е живот вечен да позна€ Ћюбовта, ћъдростта и »стината.

“ова е живот вечен да позна€, че Ѕог е ƒух,  ойто царува навс€къде."

”чител€т


63. ћќЋ»“¬ј ѕ–» ѕ—»’»„≈— ќ –ј«—“–ќ…—“¬ќ

(«а прогонване на низши духове и за ограждане от т€х)


ћахни се сатана! ’ристовата кръв измива всеки гр€х.  апка кръв и за мен е дадена.

ƒуше, в името на ’ристовата кръв, запов€двам ти да напуснеш дома ми!


64. ћќЋ»“¬ј ѕ–» ѕќ—“


ƒа промени и разсипе Ѕог всички они€ врагове, и всички лоши мисли, които пречат и спъват Ѕожието ƒело. ƒа се прослави »мето ћу, да дойде ÷арството ћу, както горе на Ќебето, така и долу на «ем€та.

јмин.


65. ћќЋ»“¬ј ѕ–» 10 - ƒЌ≈¬≈Ќ ѕќ—“


Ќаправете го по свобода като ученик със съзнанието, че прилагате пост от всичко отрицателно, а за останалата храна всеки сам ще си определи, ще имате вниманието на съществата от Ќевидими€ св€т. ”потреб€вайте като храна и песните, и при подход€щи услови€ - среда.

√осподи, приеми ме в лечебницата на ѕриродата за десет дена.


66. ћќЋ»“¬ј ѕ–≈ƒ» ’–јЌ≈Ќ≈


Ѕлагослав€ш ни, √осподи и ние опитваме изобилието на “во€та благост. (три пъти)


67. ћќЋ»“¬ј ѕ–≈ƒ» ’–јЌ≈Ќ≈


Ѕлагодар€ “и, √осподи, за хл€ба, който —и ми дал. »скам да бъда чист и устойчив като житното зърно.

јмин.


68. ћќЋ»“¬ј ѕ–≈ƒ» ’–јЌ≈Ќ≈


√осподи, благодар€ “и за хл€ба, който —и ми дал. Ѕлагодар€ “и за живота, който внас€ш чрез него в мене.

јмин.


69. ћќЋ»“¬ј ѕ–≈ƒ» » —Ћ≈ƒ ’–јЌ≈Ќ≈


Ѕожи€та Ћюбов носи изобилни€ и пълен живот.

—амо Ѕожи€та Ћюбов носи изобилни€ и пълен живот.

—амо про€вената Ѕожи€ Ћюбов носи изобилни€ и пълен живот.

јмин.


70. ћќЋ»“¬ј —Ћ≈ƒ ’–јЌ≈Ќ≈


Ѕлагодар€ “и, ’ристе, Ѕоже наш, че ни насити с “воите земни блага. Ќе ни лишавай и от Ќебесното —и ÷арство.

јмин.


71. Ћќ«»Ќ ј“ј


√осподи, благослови и укрепи нашите души.

I.

ћолим се на ќтца нашего Ќебеснаго, за прославлението и освет€ването »мето на √оспода Ѕога нашего на «ем€та между человеците и верующите, и избраните от ¬еригата на √оспода на —лавата, —пасител, ѕокровител,  ойто въздига и възкрес€ва мъртвите и тур€ всичко в ред и пор€дък навс€къде. » да благослови »мето на √оспода нашего »суса ’риста из€веното —лово Ѕожие и с Ќего всички, които √о люб€т.

II.

ћолим се на ќтца нашего Ќебеснаго, за идването на ÷арството Ѕожие на «ем€та, между человеците, в сърцата на верующите и в душите на избраните. » да се тури в действие вс€ка ѕравда, вс€ка ƒоброта, вс€ка Ћюбов, вс€ка ћъдрост и вс€ка »стина. » да се възцари √оспод Ѕог наш и да се изпълн€т думите на √оспода: "ќтец е благоволил да ви даде ÷арство". » да се всели ƒухът на √оспода нашего »суса ’риста между нас и да се изпълни предвечното намерение на ќтца нашего на —ветлината, и на светлите ƒухове,  омуто да бъде слава и чест, и поклонение сега и вс€кога, и през всичките векове.

III.

ƒа даде живот и здраве, и дългоденствие на всички, които Ќему уповават, и ги избави от всички напасти на злото и лукави€. ƒа внесе мир в душите им, да им даде изобилие на —воите благости. ƒа спомни √оспод Ѕог наш —воите обещани€, да се смили над всички страдующи. ƒа благослови всички верующи. ƒа укрепи —воите избрани, да им даде сила, знание и ћъдрост, Ћюбов да побеждават заради Ќего и Ќеговото св€то »ме. ƒа ни даде победа над всичките ни врагове, да победим докрай и да послужим на √оспода с радост и веселие през всичките дни на наши€ живот. ƒа ни озари с виделината на —воето Ћице, да ни направи силни и крепки да творим добрата ћу ¬ол€, умни и незлобливи да ходим пред Ќего с пълнота. ƒа изцели всичките наши страдующи брат€ и сестри. ƒа благослови домовете им и децата им с т€х наедно. ƒа благослови всичките им добри начинани€ на т€лото и душата, и духа. » така да се въздигне √оспод Ѕог наш в нас, както е горе на Ќебето.

јмин.


“ова са основните точки, върху които можем да градим. ¬секи ден, в час, който вие ще изберете, но предпочтително е сутрин, ще четете тази Ћозинка, било само първата ? част, било втората, било само третата, па било и трите заедно. јко четете ц€лата Ћозинка, то първата ? част ще четете сутрин, втората - на обед, а третата - вечер. ј когато четете по една част на ден, първи€ ден ще вземете първата част, втори€ - втората, трети€ - третата и т.н. «адължително е, обаче, да се чете всеки ден Ћозинката, а всеки може да усвои един от изброените начини. ¬секи да се моли според диктовката на духа си, √оспод да му покаже и упъти, как да се моли. ¬ духовни€ св€т вие не се намирате в еднаква зона, нито сте всички на едно и също м€сто, така щото, според изгрева на вашето —лънце ще се молите. ѕовелението на ƒуха е чрез тази Ћозинка всеки ден да се ограждате и затова ежедневно тр€бва обезателно да € четете по един от казаните начини. “огава само за вас опасността е изключена.

”чител€т


72. Ћќ«»Ќ »

I.

∆ела€, √осподи, във всичката “во€ пълнота да дойде “во€т ћир в моето сърце и в сърцата на всички, за да носим мир и радост на всички страдующи, на всички онези, които “е чакат и са готови да извършат всичко на «ем€та, за “во€та —лава. Ѕлагослови, √осподи, нашето дело, което сега предприемаме, да е за слава на »мето “и на «ем€та. ƒа бъде, √осподи, тъй както —и казал: "ћир ви остав€м, ћо€ ћир ви давам."

(¬ размишлението ще се молим на Ѕога да ни се даде начин да бъдем разумни, да носим мир навс€къде, както е казано в ѕисанието: "»майте мир с всички човеци!"


II. «ј »ƒ¬јЌ≈“ќ Ќј Ѕќ∆»я“ј —¬≈“Ћ»Ќј


ƒа дойде “во€та —ветлина, √осподи, и да възси€е Ћицето “и върху нас, както —и казал: "јз —ъм —ветлината на света", така “воето —лово да бъде светлина за нас. “ака да просветнат делата ни пред света, че като ги вид€т человеците, да прослав€т “ебе.

(ƒа имаме светлина, необходима за вс€ка една работа. «а да знаем, как да направим нещо и да сме доволни, необходима е светлина.)


III. «ј Ѕќ∆»≈“ќ ћ»Ћќ—Џ–ƒ»≈


√осподи, да дойде “воето ћилосърдие върху нас, защото —и казал, че “и —и благ, милосърден и благоутробен. » да бъдем ние подобни на “ебе, √осподи, така че аз и всички да познаем, че “и —и ћногомилостиви€т и Ѕлагоутробни€т √оспод,  ойто спас€ваш всички.

(јко в душите ни не проникне Ѕожието ћилосърдие, ние не ще имаме милосърдие, н€ма да имаме лекота и не ще можем да учим и работим.)

”чител€т


IV. «ј ¬Џ«Ў≈—“¬»≈“ќ Ќј Ѕќ∆»я ƒ”’


ƒа се изпълни, √осподи, —ловото “и, както —и казал: "—тойте в ≈русалим, докато се изпълните с ƒуха —ветаго." Ќие стоим пред “воето Ћице, √осподи, и молим “и се, изпълни ни с “во€ —ветъл ƒух, за да носим благата вест на “воето —лово на всички, които “е очакват.


V. «ј ∆»¬ќ“ј » «ƒ–ј¬≈“ќ


√осподи, понеже “и —и направил человека по ќбраз и ѕодобие —вое, молим “и се, подкреп€й душите ни да пазим вс€кога това велико благо, което —и ни дал, за да бъдем вс€кога здрави ние и всички, и да “е славим задружно през всичките векове. Ќие се молим за живота и здравето, които —и ни дал, да ги употребим за “во€та —лава на «ем€та.

(ўе имаме светлина върху вътрешната страна, на ко€то почиват животът и здравето.)


VI. «ј  –ј—»¬ќ“ќ » ƒќЅ–ќ“ќ ¬ ∆»¬ќ“ј


Ѕлагодарим “и, √осподи, за всичкото добро и всичката красота, които —и внесъл в нас. ћолим “и се, подкреп€й ни винаги да пазим това добро и тази красота, като най - ценното на нашата душа, и те да бъдат най - доброто благоухание пред “воето Ћице, за да бъде всичко това в мен и във всичко за “во€ —лава.


73. ћќЋ»“¬» «ј «јћ»ЌјЋ»


 огато се молим за заминали, последователността е следната:

 1. ћолитва за заминали.

 2. “айна молитва.

 3. √осподн€та молитва.

 4. ѕсалом 23.

 5. ѕсалом 121.

 6. ћолитва на ƒанаила

 7. XIV глава от ≈вангелието на св. …оан.

 8. ‘ормулите:

- "ћир на духа му (й) светлина вечна на душата му (й)." (три пъти)


I. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ»


”покой, √осподи, душата на заминали€ брат (заминалата сестра) ......., който (ко€то) —и взел горе поради ¬ол€та —и. Ќастани го (€) в най - светлите места на “воите селени€. Ќадари го (€) с “воите духовни добродетели, да се повдигне, да се съвземе и да види “во€та слава и величие. ƒа се зарадва душата му (й) на “во€та благост и Ћюбов.

¬ечен мир дари му (й), √осподи, и вечна светлина да свети върху му (й).

јмин.


II. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ»


”покой, √осподи, прости и упомени “во€ (“во€та) починал (починала) раб (рабин€) ........ и вс€ко негово (нейно) съгрешение, което е сторил (сторила), когато е бил (била) на «ем€та, волно или неволно, със слово или в дело, или с помисъл.

ѕрости му (й) и го (€) всели в места светли, места прохладни, места покойни, там където н€ма ни болест, ни скръб, ни въздишки, но има безкраен вечен живот.

√осподи, опрости го (€). √осподи, спомени го (€) в ÷арството —и Ќебесно. √осподи, повдигни го (€) в —воето Ћице.

Ѕог да му (й) дава мир и светлина. ћир на праха му (й), спокойствие на духа му (й), светлина на душата му (й).

јмин.


III. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ»


Ѕлагослови, √осподи Ѕоже наш, обични€ (обичната) ни брат (сестра) ........., когото (ко€то) по вол€та —и —и взел горе. Ќастани го (€) в най - светлите места на “воите светли селени€.

Ќадари го (€) с “воите духовни добродетели, озари го (€) с “во€та божествена Ћюбов, изпълни го (€) с “во€та ћъдрост.

ѕовдигни го (€) да види “во€та —лава и ¬еличие и да се зарадва душата му (?) на “во€та Ѕлагост и Ћюбов.

ћир и светлина винаги да свети върху душата на обични€ ни брат (обичната ни сестра)............, и да бъде във вечна хармони€, радост и красота.

јмин.


IV. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ»


√осподи на ¬селенната ћъдрост, “и,  ойто —и направил человека на «ем€та и —и вложил ƒуха —и в него, за да го издигнеш до —ебе —и, молим “и се, послушай молбата ни сега, спомни —и за заминали€ (заминалата) за други€ св€т брат (сестра) ......... —помни —и за всички наши заминали брат€, сестри, бащи, майки, синове, дъщери, близки и далечни роднини по плът, и всички добри человеци и ги благослови с ¬еликото —и Ѕлагословение.

—ъздай радост на ти€ души и вдъхни им надежда, че скоро ще ги върнеш на «ем€та да продължат сво€та еволюци€ при пълно опомване, за да довършат делото на “воето спасение.

√осподи, ние се радваме, че —и ни дал възможност да ходатайствуваме пред “ебе за заминалите ни близки и имаме увереността, че молбата ни ще бъде чута от “ебе и те ще се наслаждават на радост, ко€то отдавна очакват.

Ѕлагословен —и “и, √осподи, благословено е »мето “и сега и през всичките векове!

јмин.


V. ћќЋ»“¬ј «ј «јћ»ЌјЋ»


√осподи, дай светлина и мир на любими€ ни брат (любимата ни сестра) ........... ѕрав направи път€ му (й), като го (€) водиш към “ебе. «алей този му (й) път със светлина, изпрати му (й) души, които да го (€) упътват, поучават и помагат по път€, който го (€) води към “ебе.

√осподи, приеми ........... в “воето Ћице. ќбгърни го (€) с необ€тната “во€ Ћюбов и го (€) води в светлината на “во€та ћъдрост.

√осподи, благослови ........... и нека той (т€) расте от любов към любов, от светлина към светлина, от благодат към благодат и от свобода към свобода.

√осподи, благослови .............

ћир на душата му (й) и вечна светлина по път€ му (й).

јмин.


74. ћќЋ»“¬ј


¬дига се д€сната ръка нагоре с вдигнат показалец и се произнас€: "“и —и, √осподи,  ойто всичко прощаваш,  ойто всичко създаваш,  ойто всичко организираш и  ойто всичко уравновес€ваш. ¬ »мето на “во€та велика Ћюбов, ћъдрост и »стина, да ме посети светлината, »стината, силата, здравето, красотата и добротата."

—лед това вдигни л€вата ръка и с вдигнат показалец нагоре кажи: "“и, √осподи, в »мето на “воето велико космическо съзнание, което всичко прониква, всичко създава, всичко организира и уравновес€ва, то в “вое »ме да ме напусне вс€ка мъчноти€, ко€то пречи на мо€ ум, сърце и вол€, да напусне още сега ума, сърцето, дома и държавата ми.

јмин - така да бъде."


75. ћќЋ»“¬ј


Ѕлагодарим “и, Ѕоже, “атко наш, за всичката Ћюбов, с ко€то —и ни възлюбил. Ѕлагодарим за живота, който —и ни дал. Ѕлагодарим “и за ума, който —и вложил в нас. Ѕлагодарим “и за добродетелта, ко€то —и турил като основа на наши€ живот. Ѕлагодарим “и за ѕравдата, с ко€то —и ни заобиколил. Ѕлагодарим “и за великата “и ћъдрост и “е славим за “во€та »стина, с ко€то —и ни озарил и се радваме на живота, който —и ни дал. »зпълн€ваме “во€та ¬ол€ сега, заради ƒуха,  ойто —и ни дал да ни ръководи. Ѕъди благословен от всинца ни, сега и вс€кога!

јмин.

(√осподн€та вечер€ на 16. (29.) VIII. 1909г. гр. ¬елико “ърново.)


76. ћќЋ»“¬ј


√осподи, да бъде “во€та ¬ол€! јз ще приема на драго сърце всичко онова, което иде от “во€та –ъка и ще изпълн€ ¬ол€та “и без никакво престъпване на “во€ «акон.

јмин.


77. ћќЋ»“¬ј


√осподи, Ѕоже мой, направи ме да вид€ “воето Ћице. –азвесели ме заради »мето —и. Ѕлагослови ме заради милостта —и. ќсвети ме заради ƒуха —и. ¬ъздигни ме заради —ловото —и. ѕомогни ми заради обещанието —и. –ъководи ме заради »стината —и.  репи ме заради ѕравдата —и.

» бъди “и благословен вс€кога, защото —и благ и истинен към всички.

јмин.


78. ћќЋ»“¬ј


√осподи, ние “и благодарим за този хубав живот, за този хубав св€т, който —и създал у нас. »скаме да живеем според тази Ћюбов, ко€то —и внесъл в душите ни. “во€та —ветлина да озари умовете ни и с тази —ветлина да разрешим онзи Ѕожествен въпрос, който сега седи пред вратата на нашата душа.

јмин.


79. ћќЋ»“¬ј


Ѕлагодар€ “и, Ѕоже наш, за ¬еликата Ћюбов, с  о€то —и ни възлюбил. Ѕлагодар€ “и за живота, който —и ни дал. Ѕлагодар€ “и за ума, който —и вложил в нас. Ѕлагодар€ “и за добродетелта, ко€то —и турил като основа на Ќови€ живот. Ѕлагодар€ “и за ѕравдата, с ко€то —и ни заобиколил. Ѕлагодар€ “и за Ћюбовта, с  о€то —и ни изпълнил. Ѕлагодар€ “и за ¬еликата “и ћъдрост и “е славим за “во€та »стина, с  о€то —и ни озарил. Ќие се радваме на живота, който —и ни дал и изпълн€ваме “во€та ¬ол€.

—ега, заради ƒуха,  ойто —и ни дал да ни ръководи, направи по - скоро пробуждане на съзнанието, за да се въдвори ÷арството “и на «ем€та и всичките человеци да отправ€т хвалебните си песни за величието на “воето »ме към ѕрестола “и.

Ѕлагослови, √осподи, слав€нството в лицето на български€ и руски€ народи.

јмин.

(ƒадена на първата вечер€ в гр. ¬арна на 19. VIII. 1903 г. —лед това ”чител€т се обърнал към тримата свои ученици - д р ћиркович, ѕеню  иров и “одор —имеонов и им казал: "—ега сте трима, но ще станете мнозина.")


80. ћќЋ»“¬ј


јз тр€бва да бъда здрав, както Ѕог иска. јз тр€бва да бъда

добър, както Ѕог иска. јз тр€бва да бъда силен, както Ѕог

иска. јз тр€бва да бъда такъв, какъвто Ѕог ме иска.

јмин.


81. ћќЋ»“¬ј


√осподи, благослови ....... да ходи неуморно в път€ на »стината и ƒоброто, и всичките му (и`?) чувства, желани€, действи€ и постъпки да бъдат заквасени от живата »стина, ко€то произтича от ƒуха на Ћюбовта. √осподи, дай светлина на ....... √осподи,  ойто живееш в него (не€), погледни благосклонно на него (не€). Ќека той (т€) про€ви “во€та Ћюбов и милост, нека бъде проводник на Ѕожието благословение и благодат!

јмин.


82. ћќЋ»“¬ј


√осподи, благослови ме. Ѕлагодар€ “и за всичко, което —и ми дал и —и ме научил. ѕомогни ми да се увеличи свободата на мо€та душа, силата на мо€ дух, светлината на мо€ ум и добротата на моето сърце.

јмин.


83. ћќЋ»“¬ј


ƒа се прослави Ѕог във всички —вои дела и в мо€та душа. » да се възцар€т всички Ќегови ƒобродетели по лицето на всичката «ем€ - и в мо€ ум, и в моето сърце. » да бъде всичко живо и разумно в един ум и в едно сърце, и аз - живи€т и разумни€т да бъда едно с т€х. “ака да бъде през всичките векове. “ака да бъда и аз през всичките векове.

јмин.


84. ћќЋ»“¬ј


√осподи, ние искаме да възприемем ƒуха на Ћюбовта. √осподи, ние искаме да възприемем ƒуха на ћъдростта. √осподи, ние искаме да възприемем ƒуха на »стината.

ƒа бъде, √осподи, “воето »ме благословено сега и вс€кога.

јмин.


85. ћќЋ»“¬ј


Ѕог да живее в нас и ние да живеем в Ѕога. » Ћюбовта да бъде една силна връзка помежду ни. Ќе само между нас, но между всички на «ем€та. » не само между всички на «ем€та, но и между всички на Ќебето. » всички, които живе€т на «ем€та и на Ќебето, да бъдат всички едно.

јмин, тъй да бъде!


86. ћќЋ»“¬ј


»скам да изпълн€ Ѕожи€та ¬ол€, за да бъда здрав и полезен на себе си. »скам да намер€ Ѕожието ÷арство и Ќеговата ѕравда, за да бъда полезен на ближните си. »скам да освет€ »мето Ѕожие на «ем€та, за да се свържа с всички добри, разумни и възвишени души по цели€ св€т.

јмин.


87. ћќЋ»“¬ј


∆ела€, √осподи, със силата на “во€та Ћюбов и ћъдрост да възраснат в мен добродетелите, които отначало още —и вложил в мо€та душа. » аз ще приложа всичките си сили на “воето лозе за изпълнението на “во€та ¬ол€.

јмин.


88. ћќЋ»“¬ј


ƒа пребъде благословението на ¬елики€ Ѕожий ƒух върху мо€ дух, душа, сърце, ум и вол€. ƒа ги обгърне в —воите об€ти€ и да ги изпълни с благите плодове на ƒуха —и. ƒа изпълним благата и св€та ¬ол€ на ќтца на светлините сега и вс€кога и през всичките векове на бъдещето.

јмин.


89. ћќЋ»“¬ј


ќткривам моето сърце за ƒуха на мо€ ќтец, моето т€ло ще стане врата и през този път ще мине Ѕожественото и ще се слее с мо€ разум и ще образуваме ћъдрост, ще се слее със сърцето ми и ще образуваме “роицата.

јмин.


90. ћќЋ»“¬ј


√осподи, ние “и благодарим за хубави€ живот, който —и ни дал. Ќие “и благодарим за този св€т, който —и създал заради нас. Ќие искаме да живеем по нови€ начин, по закона на Ћюбовта, ко€то —и внесъл в душите ни.

Ќека “во€та —ветлина озари умовете ни и с тази светлина да разрешим въпросите, които сед€т пред вратата на нашата душа!

јмин.


91. ћќЋ»“¬ј


√осподи, докато хората спор€т, докато хората размишл€ват по това - онова, аз ще се вслушам в Ѕожественото,  оето работи в мене. ўе слушам какво ми говориш, √осподи, и ще уча.

√осподи, благослови ме. »зпълни душата ми с “во€та Ћюбов, да мога чрез не€ да разреша задачите си и да завладе€ сърцата на хората.

јмин.


92. ћќЋ»“¬ј


(Ќа колене)


√осподи, ние смеготови да изпълним “во€та св€та ¬ол€ абсолютно без никакво изменение и всичката ни радост ще бъде да “и служим с всичкото си сърце, с всичката си душа, с цели€ си дух. »скаме да “е познаем като Ћюбов вътре в нас и вън от нас. ƒа бъдеш “и винаги във всичките ни начинани€, във всичките ни мисли, желани€ и действи€. ƒа бъдеш “и начало и край на наши€ живот. Ќачало на всичката “во€ благост и край на всичките наши недоразумени€. Ќачало на »стината и край на Ћъжата и заблуждени€та. Ќачало на ћъдростта и край на √лупостта. Ќачало на —илата и край на Ќасилието. ƒа бъдеш “и Ќовото Ќачало, което е без начало и без край. Ќачало на Ќовата —ветлина, на Ќови€ ∆ивот, който сега внас€ш в душите ни. Ќие “е познаваме, както “и ни познаваш. Ќие “е любим, както “и ни любиш. Ќие сме едно с “ебе, както “и —и ≈динствени€т в тази —ветлина.

ќтсега нататък ще царува “во€та Ћюбов и пълнотата на “во€та милост през всичките дни на живота ни. Ќие начеваме Ќови€ живот. —лез при нас и ние ще дойдем при “ебе, слез при душите ни, внеси —ветлината —и на Ќови€ живот.

ќзари новите ни сърца, които —и ни дал и изпълни умовете ни със —ветлината —и. Ѕлагослови ни и ние ще носим “воето благословение.

» така, наши€т девиз е: "—трах отвън, Ћюбов отвътре, тъмнина отвън, а —ветлина отвътре."

— Ћюбов и —ветлина, ние сме душите на Ћюбовта и на —ветлината.

јмин.


93. ћќЋ»“¬ј


√осподи, благодар€ “и за ума, за сърцето, за душата и за духа, които —и ми дал. ќт сега нататък ще работим така, че да “е познаем и да влезем във вечни€ живот.

јмин.


94. ћќЋ»“¬ј


ƒа се съедин€т Ћюбовта, ћъдростта и »стината във всичката сво€ пълнота в мо€та душа, да дойде ƒухът и аз ще изпълн€ Ѕожи€та ¬ол€ на «ем€та.

јмин


95. ћќЋ»“¬ј


√осподи, “и вс€кога —и благ, никога не —и ме остав€л и сега ще ме избавиш. јз в€рвам в “ебе и на “ебе остав€м слабостта си.

јмин.

(”чител€т е казал: "ѕри тази молитва Ѕог вс€кога помага.")


96. ћќЋ»“¬ј


√осподи, ние искаме да възприемем ƒуха на Ћюбовта. √осподи, ние искаме да възприемем ƒуха на ћъдростта. √осподи, ние искаме да възприемем ƒуха на »стината.

ƒа бъде благословено “воето »ме отсега и вс€кога.

јмин.


97. ћќЋ»“¬ј


ќ, “и чиста Ћюбов,  о€то царуваш над ц€лата ¬селена, изпълни сърцето ми с тази Ћюбов, за да мога да обичам с всичката си сила “ебе, √осподи, сво€ ближен и всички живи същества.

јмин.


98. ћќЋ»“¬ј


ќ, “и, √осподи Ѕоже, ”чителю,  ойто —и създал всичко заради мене, “и —и моето упование.

“и —и мо€та надежда. јз в€рвам безусловно в “воето безгранично знание, “воето всемогъщество и “во€та необ€тна Ћюбов към всички твари.

јмин.


99. ћќЋ»“¬ј


ќ, “и, √осподи Ѕоже ѕремъдрий, озар€вай непрестанно мо€ ƒух, бъди мой светилник, бъди мой ръководител във всичко, за да мога да върв€ в път€ на »стината и да върша всичко, каквото “и желаеш.

јмин.


100. ћќЋ»“¬ј


—транник съм на този св€т, никого не познавам освен “ебе. “и, √осподи, Ѕоже мой, —и създал всичко за мене. јз възнас€м сво€та благодарност към “ебе. Ќа “ебе възложих своето упование. ƒа възлезе молбата ми към “ебе.

јмин.


101. ћќЋ»“¬ј


ƒа се обърне всичко на добро. ƒа дойде мир между всички народи в света. Ѕългари€ да запази пълен неутралитет. ƒа се пробуди съзнанието на ц€лото човечество и то да възприеме новата Ѕожествена вълна, ко€то слиза отгоре към «ем€та. »де€та за братство да проникне във всички души.

јмин.


102. ћќЋ»“¬ј


јз съм човек, служител на доброто. јз съм частица от ¬еликото Ѕожествено —ъзнание. јз съм крепък като диаманта и светъл като —лънцето. јз раста и ще раста, за да вид€ Ћицето на Ѕога.

јмин.


103. ћќЋ»“¬ј


√осподи, чистота в сърцето си, чистота в ума си, чистота в душата си прос€.

√осподи, светлина в сърцето си, чистота в ума си, светлина в душата си прос€.

√осподи, дай сила на духа ми, за да “и служа през цели€ си живот в ƒух и »стина.

јмин.

–азмишл€вайте, съзерцавайте върху силите, които са образували тези думи: "ƒух и »стина" - те са ключовете.

”чител€т


104. ћќЋ»“¬ј


√осподи, “и всичко можеш! “во€т ƒух,  ойто —и изпратил да ме ръководи, чрез “ебе всичко може. јз чрез “во€ ƒух всичко мога.

јмин.


105. ћќЋ»“¬ј


√осподи, мол€ “и се, изпрати ми един ангел да ме научи как да направ€ най - малкото добро, да ме научи как да направ€ най - малки€ акт на Ћюбовта, да ме научи на най - малкото знание, да ме научи как да дам на хората най - малката —вобода, и как да про€в€ най - малкото милосърдие.

јмин.


106. ћќЋ»“¬ј


√осподи, помогни ми да бъда във връзка с невидимите помагачи. ѕомогни и на ц€лото човечество. —мекчи изпитани€та, които идат, да дойде по - скоро Ќовото на «ем€та. Ќека бъдем по - чисти по сърце, ум и т€ло. ƒа живеем в светли мисли. ƒа препращаме светли мисли за хармони€ и мир, и пробуждане на Ѕожественото съзнание.

√осподи, искам вече “и да бъдеш с мен, да “е виждам навред, да изпращам светли мисли за хармони€.


107. ћќЋ»“¬ј


ƒа се прослави √оспод, както е писал в —во€та книга. » като се прослави √оспод, тъй както е писал в —во€та ¬елика книга, да се про€ви Ќеговата Ћюбов към мо€та душа и в душите на всички мои брат€ и сестри.

јмин.


108. ћќЋ»“¬ј


√осподи, аз вече живе€ в “ебе. “и —и ми дал този ум, който имам. “и —и ми дал тази сила, ко€то имам. “и —и ми дал живота. ¬ името на всичко, което —и ми дал, искам да “и служа.

√осподи, какво искаш от мене? јз ще изпълн€ всичко, което е “во€ ¬ол€!

јмин.


109. ћќЋ»“¬ј


Ѕог на всичката пълнота да ни изпълни с благи€ —и ƒух. ƒа изпълним благата ћу ¬ол€! ¬себлагий ќтче на всичката пълнота, в »мето на “во€та Ћюбов, озари ни с благи€ —и ƒух и изпълни сърцата ни с “во€ мир.

јмин.


110. ћќЋ»“¬ј


√осподи, благослови ме. Ѕлагодар€ “и за всичко, което —и ми дал и —и ме научил. ѕомогни ми да се увеличи свободата на мо€та душа, силата на мо€ дух, светлината на мо€ ум и добротата на моето сърце.

јмин.


111. ћќЋ»“¬ј


 огато духовни€т човек иска да измени н€кое свое състо€ние, достатъчно е да се обърне към √оспода с думите:

"√осподи, кажи само реч.  ажи само реч, √осподи, да оздравее наши€т ум.  ажи само реч, √осподи, да просветне ума ни, да оздравее сърцето ни и да се всели “во€та Ћюбов в нас, да вършим “во€та св€та ¬ол€.  ажи само реч."


112. ћќЋ»“¬ј


√осподи, ние искаме да възприемем ƒуха на Ћюбовта. (три пъти)

√осподи, ние искаме да възприемем ƒуха на ћъдростта. (три пъти)

√осподи, ние искаме да възприемем ƒуха на »стината. (три пъти)

ƒа бъде, √осподи, благословено “воето »ме отсега и вс€кога.

јмин.


113. ћќ“ќ - ћќЋ»“¬ј


√осподи, мол€ “е, усили стремежите ми да направл€вам лични€ си живот в хармони€ с Ѕожествени€.

ƒа живе€ със съзнанието само да служа и да се уча от вс€ко дадено положение в живота.

ƒа провер€вам и контролирам вс€ка стъпка в лични€ си живот, и прецен€вам постъпвам ли правилно. »зправ€м ли всеки момент мислите, чувствата и постъпките си. ’ран€ ли се по правилата. ƒържа ли т€лото си в абсолютна чистота. ƒишам ли дълбоко. ѕе€ ли.


” ј«јЌ»≈:

"«а една седмица избирате си една молитва и си € повтар€йте много пъти през ден€. ќтбел€звайте колко пъти сте € казвали. “ози опит ще ви послужи като тема, ко€то ще ви свърже с Ќевидими€ св€т."

”чител€т

‘ќ–ћ”Ћ»‘ормулите тр€бва да се употреб€ват с дълбоко и св€то чувство. ≈дно нещо тр€бва да знаете: вие не можете да приложите една формула на Ѕ€лото Ѕратство, вътре в живата ѕрирода, ако имате прегрешение. Ќе се ли свържете със «аконите на Ѕога, с ти€ велики сили на ѕриродата, ти€ формули не струват нищо, ти€ формули ще имат обратни резултати върху вас. “уй добре да го знаете. ѕод думите "жива ѕрирода" се разбират всички възвишени същества, които от незапомнени времена са завършили развитието си. ¬ие тр€бва да бъдете във връзка с ти€ същества, защото ще ви помагат в реализирането на ваши€ план. ≈дин ден и вие ще станете техни съработници. ≈дин ден заедно с т€х ще бъдете съработници в ÷арството Ѕожие.

ћислете по - често. ¬ъзлюбете си ‘ормулите. ѕовтар€йте ги. “е да проникнат, да заживе€т, да станат плът и кръв във вас, това е знание. ”сп€ва се само с усили€.

ƒумите са сила. ¬с€ка казана дума носи своите последстви€. ¬с€ка добра дума е един капитал.

¬сички тези упражнени€ ще имат сила, само когато се прав€т за добро. ¬с€ко желание човек да направи зло на н€кого се връща върху него и той носи последстви€та от това.

«а правене на психологическите окултни упражнени€ достатъчно е човек да отдели сутрин по 1 час време, за да има в продължение на една година нужните резултати. ”чител€тI. ‘ќ–ћ”Ћ» «ј ќ√–ј∆ƒјЌ≈ѕазете се от посещение на разни духове. “ова са непри€тели от векове. Ќе ги допускайте да ви вли€€т чрез хората, за да не ви атакуват от невидими€ св€т.

”чител€т

ќграждайте се: "—ъс —ветлина и мир, с »стина и чистота!" —ъс светли мисли и формули, не им обръщайте внимание и като се почувствуват пренебрегнати, духовете ще ви остав€т на мира. “ова са все изпитани€.

”чител€т


1. "¬ изпълнение ¬ол€та на Ѕога е силата на човешката душа."

(три пъти)

"“ова е една от най - силните формули" - е казал ”чител€т.


2. "Ќико€ сила в света не е в състо€ние да спъне моето Ѕожествено растене.

¬ Ѕожествени€ план е аз да раста в ƒобродетелта.

¬ Ѕожествени€ план е аз да възраствам в Ѕожи€та ѕравда.

¬ Ѕожествени€ план е аз да живе€ в Ѕожи€та »стина.

¬ Ѕожествени€ план е аз да цъфт€ в Ѕожи€та ћъдрост, да изгре€ в Ѕожи€та Ћюбов.

“уй право никой не може да ми го отнеме.

ƒето е √оспод, там съм и аз."

 ажете ли така, вие се ограждате с една могъща аура и всички Ѕели Ѕрат€ са на ваша страна.

”чител€т

3. ѕръстите на ръцете допрени пред устата с длани навън. ¬ това положение се произнас€:

"¬ »мето на Ѕожи€та Ћюбов, в »мето на Ѕожи€та ћъдрост, в »мето на Ѕожи€та »стина, в ко€то живеем и се движим и със силата на живото —лово Ѕожие, да се разпръснат всички зли и лукави помишлени€ и вражески сили."(три пъти)

ƒухане и разпръсване встрани, като се взима с пръстите от устата и се пръска настрани.


4. Ќаправи един светъл кръг около себе си и един отгоре около главата си с д€сната ръка, и кажи: "¬ »мето на Ѕожи€та Ћюбов, в »мето на Ѕожи€та ћъдрост, в »мето на Ѕожи€та »стина и със силата на ƒуха Ѕожий, в ти€ светли кръгове да се разби€т всички лоши мисли, които идат, всичките лоши заклинани€ да станат на пух и прах."

”чител€т

5. "Ќие познаваме сега ≈динни€ ƒух на »стината и призоваваме Ќеговата сила да ни огради."


6. "√осподи, разпръсни всички лъжи, замисли, мисли и планове на тъмните сили. –азбий козните им, да потънат в зем€та и да се разтоп€т във водата." (накра€ с духане)


7. "√осподи, огради ме с диамантената стена на “во€та б€ла светлина. Ѕожи€т ƒух, възлюблени€т на мо€та душа, ще направи всичко за мен."

 азва се три пъти с вдигната д€сна ръка, свита в лакът€, като се прави обръщане на т€лото в кръг. Ќай - напред се обръща на изток и се произнас€ формулата, след това на юг, после на запад и север, като формулата се произнас€ при обръщането във всичките посоки и мислено се огражда всичко с диамантена стена и б€ла светлина.


8. «а ограждане сутрин и вечер с издухване с двете ръце, кажи: "√осподи на Ћюбовта, Ѕоже на —ветлината, разпръсни всички нечисти вли€ни€ около мене." (три пъти с духане)


9. "ќзари ме, √осподи, със —во€та б€ла светлина и ме огради със —во€та диамантена стена. ƒа се разпръснат всички лоши мисли, чувства и постъпки, отправени към мен на разсто€ние 30 метра в диаметър." (три пъти)


10. "√осподи, изпрати Ѕожествените сили,  оито да разпръснат всички зли помисли около мен."


11. ѕравило:  огато се приближавате към н€кого, вдигнете ръцете си и кажете:

"¬ »мето на Ѕожи€та Ћюбов, в »мето на Ѕожи€та ћъдрост, в  оито живеем и се движим, и в »мето на Ќеговото —лово, вс€ко зло и лукаво помишление да се разпръсне." (накра€ с духане)

’одете разумно и употреб€вайте това оръжие спр€мо когото и да е. ўе погледнете нагоре и ще направите упражнението. ”пражнението може да се направи и мислено, но когато е с ръцете, действува по - силно, едновременно вземат участие наши€т ум и нашето сърце.

»зговорите ли това, ще забележите, че вс€ка зла мисъл, всички стрели и муниции на непри€тел€ ви ще се разпръснат. “ой предава оръжието си.  ато кажем ти€ думи и духнем, д€волските нишки се скъсват и в човека става едно събуждане.

”чител€т


12. "¬ »мето на Ѕожи€та Ћюбов, в »мето на Ѕожи€та ћъдрост и със силата на Ќеговото —лово да изчезнат всички д€волски работи. ’ - у - у." (духане)


13. "ќгради ме, √осподи, с великата брон€ на Ѕожествени€ живот и Ѕожествената Ћюбов."


14. "‘ир - фюр - фен, “ау - би јумен." (Ѕез страх и тъмнина в Ћюбовта безгранична.)


15. "—ветлина, —ветлина, —ветлина. Ћюбов, Ћюбов, Ћюбов. ѕравда, ѕравда, ѕравда."

ѕри нужда повтар€йте формулата, за да се оградите със светлина и положителни сили.

”чител€т


16. "Ћюбовта иде." ќт тези думи злите духове б€гат.

”чител€т


17. "јз познавам един Ѕог на Ћюбовта, един ”чител на ћъдростта, един ƒух на »стината,  оито призовавам да дойдат и с животворната —и сила да разпръснат всички зли вли€ни€."


18. "Ќие имаме право в този св€т да растем и да узр€ваме. “ова е един Ѕожествен процес, определен от Ѕога. Ќикой н€ма право да спира този Ѕожествен процес в нас. Ќико€ сила в света н€ма право да спъва нашето развитие. ¬ Ѕожествени€ план е аз да се развивам. —ледователно, аз съм в ѕът€ на »стината и Ѕожествени€ живот. “уй право никой не може да ми го отнеме. “о е мое собствено право. ƒето е √оспод, там съм и аз."

“ака ще кажете и н€ма да се колебаете, нито страхувате.  ажете ли така, вие вече сте оградени с мощната сила на Ѕелите брат€ и Ѕог ще бъде на вашата страна, защото Ќегови€т «акон е вие да растете.

”чител€т


19. "¬ »мето на Ѕожи€та Ћюбов, в »мето на Ѕожи€та ћъдрост, в »мето на Ѕожи€та »стина, в  оито живеем и се движим, и със силата на живото —лово Ѕожие, да се разпръснат всички зли и лукави помишлени€. ƒа се разпръснат всички вражи сили.

(три пъти с духане)

ƒа се разпръснат всички лоши мисли на хората, които се против€т на идването на ÷арството Ѕожие. ƒа се въдвори ÷арството Ѕожие и Ќеговата ѕравда да дойде на «ем€та." (три пъти)


20.  огато искаме н€кой човек да ни помогне и да не ни направи зло, съсредоточаваме погледа си между веждите му и мислено произнас€ме:

"Ѕог живее в тебе, Ѕог живее в мене. ћисли по Ѕога и говори с Ѕога в мене."

(три пъти)

»ли "Ѕог,  ойто живее в тебе, н€ма да ми направи никакво зло."


21. "«апази ме, √осподи с “во€ благ дух. јз в€рвам в ≈динни€ Ѕог на Ћюбовта. јз в€рвам в ≈дин ”чител на ћъдростта. јз в€рвам в ≈дин ƒух на »стината,  оито призовавам да ме оград€т."


22. "ќгради ме, √осподи, с “во€та Ѕожествена Ћюбов, с “во€та Ѕожествена светлина и отстрани всички низши същества, които искат да ме спънат. ƒай им мир и светлина, и ги прати на работа."


23. ƒори и разбойник да срещнеш, не се плаши, а кажи: "√осподи, познавам “е и в добри€ и в лоши€ човек. “и,  ойто управл€ваш ¬селената, н€ма да допуснеш този човек да ме убие. “и ще про€виш милосърдието —и чрез него." „уе ли тези думи, разбойникът ще се пробуди и ще се откаже от намерението си да убива.

”чител€т


24. "јко ће любите, ще опазите ћоето —лово."

 ато произнесете този стих, връвта, с ко€то сте вързани за нещо или н€кого, ще падне и ще настъпи светлина в ума ви. »мате да плащате една полица, умът ви е толкова стегнат, не знаете какво да правите. ѕроизнесете този стих.

Ќедоразумени€, караници, всичко, което имате помежду си, късайте с този стих.

”чител€т


25. ѕри тръгване от дома си казвайте:

"√осподи, пази ме от туна беда, от внезапна смърт и от зли врагове. ѕази и закрил€й ме, √осподи, и въведи всичко в славата —и."

”чител€т


26. "¬ »мето на јбсолютната справедливост признавам своите грешки и обещавам, че ще ги поправ€."


27. ‘ормула за пъдене на шумни и лоши духове:

"јз съм мобилизиран, аз имам работа, аз служа на Ѕога. јко искаш да служим заедно, остани. јко не, напусни!"


28. "ƒа благослови √оспод ƒелото —и, както в Ѕългари€, така и между всички народи и да отстрани √оспод вс€ка зла помисъл върху нашите при€тели."


29. "ќгради ме, √осподи, с великата брон€ на Ѕожествени€ ∆ивот и Ѕожи€та Ћюбов."


30. "√осподи, помогни на този дух да не про€ви злото, а да про€ви доброто, което —и вложил в него."


31. —ветлина, светлина, светлина!

Ћюбов, любов, любов!

ѕравда, правда, правда!

ѕри нужда повтар€йте формулата, за да се оградите със светлина и положителни сили.

”чител€т.II. ”“–»ЌЌ» ‘ќ–ћ”Ћ»


ћнозина стават сутрин в 4 часа. “ози час принадлежи на «ем€та, затова не е удобен. јко ставате в 2 часа, това е време на Ћуната, пак не е удобно. ƒобри часове са 12 часа след полунощ, 1 часа, 3, 5 и 6 часа. Ќ€кои сп€т до късно, до 9 или 10 часа - това е крайно нехигиенично.

”чител€т


1.  ато ставаш от сън, първо се спри върху мисълта, какво иска днес Ѕог от тебе.

«а себе си аз зна€ това. Ќ€кой ден се иска нещо алко от мене - да нахран€ една птичка. ѕредварително тур€ трошици в джоба си, че като срещна птичката, да съм готов. ƒавам й трошиците и си заминавам.

”чител€т


2.  ато се събудите, преди да се измиете, направете едно добро дело:

а) »звикайте най - доброто чувство и си кажете първата дума на Ћюбовта.

б) »звикайте най - красивата мисъл от ума си и покажете и`най - хубавата светлина.

в) —лед това произнесете свещената формула, за изговар€нето на ко€то е необходимо да бъдете много положителни и да имате детски дух:

"ћилостивий, —в€тий и Ѕлагий √осподи, из€ви ми светлината на “воето Ћице да стор€ “во€та ¬ол€."

”чител€т

3. "√осподи, помогни ми през днешни€ ден моето поведение да бъде като поведението на един ангел, мо€та мисъл да бъде като поведението на —лънцето, моите чувства да бъдат като поведението на един извор."


4. "—амо умът носи моето щастие. —амо умът носи мо€та сила. —амо умът носи всички възможности, от които мога да се ползвам."


5. "»скам да направ€ нещо за √оспода."


6. ≈дно време, когато б€х на вашите години, когато учех тази наука, като ставах сутрин, тъй започвах:

"Ѕлагодар€ “и, Ѕоже, за всичко, което —и ми дал и —и ме научил."

» вие започнете така. “ова е велико учение. јко не започнете така, вие ще бъдете във вечна тъмнина, във вечен мрак наоколо си. јко го приложите и √оспод, и ангелите ще ви се усмихнат и ще ви помогнат да станете синове Ѕожии. ¬ие ще бъдете готови да понесете 4000 удара на гърба си за сво€ брат, та когато дойде ’ристос, да кажете: "Ќека “ой отиде на моето м€сто, аз ще понеса останалите."

”чител€т


7. «а да ви върв€т работите добре, сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете:

"√осподи, искам да “и служа с всичкото си сърце, с всички€ си ум, с всичката си душа и с всички€ си дух."

”чител€т


8. "јз съм добър и разумен човек, защото Ѕог ме създаде."


9. "јз съм дошъл на «ем€та да придоби€ Ћюбовта, ћъдростта, »стината, ѕравдата и ƒобродетелта. јз съм ангел - вестител, служител на Ѕога. “ова е мо€та задача, за ко€то съм сл€зъл на «ем€та."


10. "јз съм дошъл да донеса доброто, Ћюбовта, ћъдростта, »стината, ѕравдата. ƒошъл съм да възприема доброто, Ћюбовта, ћъдростта, »стината и ѕравдата."


11. "√осподи, погледни ръката ми и кажи, какво тр€бва да направ€ днес. јко имам н€какъв дефект, кажи ми, какъв е, дай ми начин да го изправ€."

 огато вдигнем ръката си нагоре и € отворим, едновременно с това и ћъдростта в нас се отвар€ и изпуща светлина навън. ясновидецът вижда тази светлина и гол€ма радост изпитва.

”чител€т


12. —утрин като ставате, направете опит, кажете си:

"Ѕлагодар€ “и, √осподи, за гол€мата благодат, ко€то имаш към нас. Ќие “е познаваме, че —и ¬семилостив, ¬сеистинен, ¬семъдър."

ѕовтар€йте това в продължение на един месец и елате да ми кажете, каква е температурата на душата ви. “ова е всичката тайна. јко повтар€те това 10 месеца, ще бъдете още по - добре.

”чител€т

13. ¬с€ка сутрин като станете, кажете си:

"Ѕоже, благодар€ “и, че съм останал жив, за да мога да “и служа и днес."

”чител€т


14.—тани рано сутринта, започни да работиш и кажи: "»ова и ре." “ова значи "√оспод ще промисли." Ѕог е промислил вече, ти ще работиш и хл€бът ще дойде. ќбедн€л н€кой, ще забогатее. ѕропаднал на изпит, ще издържи. »згубил парите си, щастието му ще проработи.  аквото и да ви се случи, дръжте положителна мисъл в главата си.

”чител€т


15. "√осподи, постави страж на устата ми, страж на сърцето ми."


16. » тъй, като ставаш сутрин от сън, не мисли, че си мъж, жена или дете, но си кажи: "јз съм ангел у вестител, служител на Ѕога. “ова е мо€та задача, за ко€то съм сл€зъл на «ем€та."

”чител€т


17. "јз искам да стана учен." “ази мисъл отива към ума и започва да храни клетките. јко правите това ц€ла година, в кра€ на годината ще имате малък резултат. ”мът ви ще се про€сни, ще схващате нещата правилно.

”чител€т


18. "ƒнес искам да направ€ повече, отколкото вчера."


19. "Ѕлагослав€й, душе мо€, √оспода за всичките добрини, които “и е дал."


20. "¬€рвам в Ѕога вътре в мен, в€рвам в Ѕога вън от мен."

(три пъти)


21. ”тринен поздрав към клетките на т€лото:

"ƒобро утро, мили душички на мо€ мозък. ƒобро утро, малки душички на моите очи. ƒобро утро, малки душички на мо€ б€л дроб. ƒобро утро, малки душички на моето сърце. ƒобро утро, малки душички на мо€ стомах. ƒобро утро, малки душички на моите черва. ƒобро утро, малки душички на моите ръце. ƒобро утро, малки душички на моите крака."


22. "√осподи, помогни ми да свърша работата, ко€то ми предстои днес, така, както “и разбираш."


23. "ƒа се прослави √оспод тъй, както е писал в —во€та книга. » като се прослави √оспод тъй, както е писал в —во€та свещена книга, да се про€ви Ќеговата Ћюбов в мо€та душа и в душите на всички мои брат€ и сестри."

(“ази формула се произнас€ само сутрин.)


24. —утрин като се събудите и станете, н€ма да бързате да се умивате, а 5 - 10 минути ще съзерцавате, ще се обърнете към Ѕога и възвишените същества, и ще кажете: "√осподи, малко знание имам, просвети ума ми, да възприема и изпълн€ “во€та ¬ол€. ƒай ми начин да реализирам “воите желани€, както “и —и определил."

 ажете ли това, н€ма да мине много време и вие ще получите отговор на вашата молитва, ще почувствувате в душата си едно затишие - една радост.  ато постъпвате така, ще имате хармони€ в себе си.

”чител€т


25. «адача за една година:

¬секи ден сутрин и вечер да се произнас€ в 8 часа: "јз ще живе€ в Ћюбовта, както е писал ’ристос, че животът ще се оправи с Ћюбовта.  аквото е писал √оспод, ще живе€ според Ќегови€ «акон. ƒа се поправи животът, както “ой е казал."


26. «адача за една година: ƒа се казва сутрин, на обед и вечер: "√оспод живее у мене, аз

съм добър."


27. ¬с€ка сутрин да се тур€ пръстен със скъпоценен камък на всеки пръст и да се казва:

"»скам да дам ход на Ѕожественото в себе си, да бъда благороден, справедлив, музикален, със стремеж към красивото и да се отнас€м добре с хората."
III. ‘ќ–ћ”Ћ» ѕ–» ѕќ—–≈ўјЌ≈ »«√–≈¬ј Ќј —ЋЏЌ÷≈“ќ
ƒа посрещнеш изгрева на —лънцето, това подразбира да се свържеш съзнателно с Ќего, за да могат Ќеговите сили да потекат през тво€ организъм.

”чител€т


1. "√осподи, благодар€ “и за свещената енерги€ на Ѕожествени€ живот,  ойто ни изпращаш заедно със слънчевите лъчи. ∆иво чувствувам как той прониква във всичките ми органи и навс€къде внас€т сила и живот, и здраве. “ой е израз на “во€та Ћюбов към нас. Ѕлагодар€ “и!"

(‘ормулата се употреб€ва и когато се излага гърбът на слънце.)


2. јко работата ти се обърка, иди да видиш как изгр€ва —лънцето.

 ато поемеш чисти€ въздух, кажи: "ћо€та работа ще се оправи."  огато светлината те озари. "ћо€та работа ще се оправи. ¬сичко в ѕриродата говори, че мо€та работа ще се оправи."

”чител€т


3. "Ћюбовта ме озари. ƒушата ми разшири, духа ми укрепи и благост в мен всели. ўе стана светъл и €сен като —лънцето."

¬секи ден при изгрева на —лънцето пожелавайте да имате Ћюбов в сърцето си и »стина в ума си. “ака през цели€ ден ще бъдете радостни и весели.

»злезете ли на изгрев слънце, съзнавайте дълбоко в себе си, че днес ще познаете Ѕога малко повече, отколкото до сега сте √о познали.

јко при изгр€ването на —лънцето съзнавате, че възприемате повече от Ѕожи€та Ћюбов и от Ѕожествени€ живот, тогава слънчевата светлина ще има за вас лечебно действие.

”чител€тIV. ‘ќ–ћ”Ћ» — ƒЏЋЅќ ќ ƒ»ЎјЌ≈
 ато ученици, вие най - първо тр€бва да започнете с дишането.  ато дишате, не вземате достатъчно въздух. ѕриродата не обича това. ќт друга страна, не възприемате това, което съдържа въздухът, не изкарвате от въздуха вътрешното му съдържание, а именно - жизнената сила и праната, и Ѕожествената мисъл. ћного хора дишат бързо и плитко. јко искате да бъдете търпеливи, тр€бва да се учите да задържате въздуха по - дълго време. “ърпението ви зависи от това, колко време можете да задържате въздуха. »ма адепти, които задържат въздуха 4 часа.

»ма една прана, ко€то се усво€ва през л€вата ноздра и друга, ко€то се усво€ва през д€сната. ѕрез л€вата ноздра се приема магнетичното течение, което има връзка със слънчеви€ възел и се нарича "слънчево течение". ј през д€сната ноздра се приема електрическото течение, което има връзка с главни€ мозък и се нарича "лунно течение". ѕървото има връзка със сърцето, а второто - с ума.  огато искаме да развием повече сърцето, приемаме с л€вата ноздра и издишваме с д€сната. ј когато искаме да развием повече ума, приемаме въздуха през д€сната ноздра и го изпускаме през л€вата. “ова правим, за да установим равновесието между ума и сърцето, а също така и между електричеството и магнетизма. ј когато смен€ме и дишаме ту през л€вата ноздра, ту през д€сната, то уравновес€ваме двете течени€.

”чител€т


1. Ќаправи 20 вдишки и 20 пъти кажи:

"√осподи, в€рвам в “ебе!"

ѕовдигайте субективни€ си ум по - горе от обективни€.

”чител€т

2.  ажи мислено:

ѕри вдишване: "√осподи, благодар€ “и, че —и вл€зъл в мене."

ѕри задържане на въздуха: "√осподи, благодар€ “и, че —и в мене."

ѕри издишване: "√осподи, благодар€ “и, че остави —воето благословение в мене."


3.  ажи мислено:

ѕри вдишване: "√осподи, благодар€ “и, че —и вложил във въздуха —воето благословение, което приемам заедно с него."

ѕри издишване: "Ѕлагодар€ “и, √осподи, че остави —воето благословение в мене."


4.  ажи мислено:

ѕри вдишване: "ƒа се прослави »мето Ѕожие в мен."

ѕри задържане на въздуха: "ƒа се въдвори ÷арството Ѕожие в мен."

ѕри издишване: "ƒа бъде ¬ол€та Ѕожи€."


јко тези формули се произнас€т редовно сутрин, на обед и вечер, а и в друго време, човек ще може да реализира 75% от плановете си в живота.

”чител€т


5.  ажи мислено:

ѕри вдишване: "ћного “и благодар€, √осподи, за благата, които —и ми дал."

ѕри задържане на въздуха: "ћного “и благодар€, √осподи, за благата, които —и ми дал."

ѕри издишване: "ћного “и благодар€, √осподи, за благата, които —и ми дал."


6.  ажи мислено:

ѕри вдишване: "√осподи, благодар€ “и за Ѕожествени€ живот,  ойто —и вложил във въздуха и който приемам заедно с въздуха."

ѕри задържане на въздуха: "“ози Ѕожествен живот прониква във всичките ми органи и внас€ навс€къде сила, живот и здраве".

ѕри издишване: "“ози Ѕожествен живот ме укреп€ва и аз го про€в€вам навън в сво€та дейност."


7. "јз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на —лънцето и правилно да изпраща енергиите си по цели€ организъм, както —лънцето изпраща енерги€та си по цели€ св€т."


8. ћожете да изберете и н€кои хубави изречени€ от Ѕибли€та за същата цел или стих от ≈вангелието на …оана, върху който да размишл€вате по време на дишането. »ли при вдишване да изговорите мислено "ќтче наш", също при задържане и при издишване по един път. “акива дихателни упражнени€ може да правите сутрин, на обед и вечер по десет, а може да изговар€те мислено при вдишване, задържане и издишване "ƒобрата ћолитва" общо един път. »ли да изговар€те по три пъти "сила, живот, здраве" при вс€ко вдишване задържане и издишване. “ова упражнение можете да правите сутрин, на обед и вечер по десет пъти.


9. ўе вдишате през л€вата ноздра и ще изговорите на ум: "—амо Ѕожи€та Ћюбов е Ћюбов."

ўе задържите и ще издишате през д€сната ноздра със същата формула. “ова упражнение се прави сутрин, на обед и вечер по 10 пъти.


10. ¬дишвате през л€вата ноздра. ћислено изговар€те: "ƒа се прослави »мето Ѕожие в мене."

ѕри задържане мислено изговар€те: "ƒа се въдвори ÷арството Ѕожие и Ѕожи€та ѕравда в мене."

ѕри издишване: "ƒа бъде ¬ол€та Ѕожи€."

(—лучаите 8, 9 и 10 са из писмо на брат Ѕо€н Ѕоев до н€кои по млади ученици на ”чител€ от 19. XII. 1952 г.)
V. ‘ќ–ћ”Ћ» ѕ–≈ƒ» ѕ»≈Ќ≈ Ќј ¬ќƒј


" акто водата разхлажда и освежава, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморени€ и жаден пътник."VI. ‘ќ–ћ”Ћ» ѕ–≈ƒ» ’–јЌ≈Ќ≈1. "—амо про€вената Ѕожи€ Ћюбов носи изобилни€ и пълен живот."


2.  огато отчупиш залъка, кажи: "Ѕлагодар€ “и, √осподи, за хл€ба, който —и ми дал. »скам да бъда чист и устойчив като житното зърно."

”чител€т


3. "√осподи, благодар€ “и за изобилието, което —и ни дал. Ќека то да достигне до всички хора по лицето на «ем€та. Ќека всички имат да €дат това, което ние €дем."VII. ‘ќ–ћ”Ћ» «ј Ћ≈„≈Ќ»≈
1. ’вани ръката на болни€ и мислено кажи:

"√осподи, “и —и силен и мощен. јко искаш, можеш да освободиш този човек от страдани€та му."


2. «а разхипнотизиране се прав€т обратни паси:

"¬ »мето на Ѕожи€та Ћюбов, ко€то н€ма изм€на, в »мето на Ѕожи€та ћъдрост и в »мето на Ѕожието —лово, тъй да бъде."

(духане)

"“ова е вечен закон." (три пъти и се прав€т обратни паси.)


3. јко си болен, кажи:

"ќбичам “е, √осподи!" и ще оздравееш. Ѕожи€та сила се про€в€ва при трудните моменти на живота.

”чител€т


4. ќнзи, на когото съзнанието е будно, може да се лекува само с мисълта си. ўом заболее, той веднага се издига в мисълта си и там изправ€ погрешката си, ко€то е причина за болестта му. ѕосле той слиза в сърцето си, дето също изправ€ погрешката си, ко€то е причинила болестта му. Ќай - после слиза в областта на вол€та си и там изправ€ погрешката си. —лед това казва: "ƒа бъде вол€та Ѕожи€." ўом каже така, болестта и мъчноти€та му изчезват.

”чител€т


5. Ћюбовта е мощна сила, ко€то лекува всички болести. ѕроизнесете ли думата "Ћюбов" правилно, вие можете да се лекувате. Ќапример, ако страдате от ревматизъм в крака си, кажете дълбоко в себе си с в€ра и упование във ¬еликото:

"Ѕог е Ћюбов и в Ћюбовта болести не съществуват."

 ажете ли тези думи два - три пъти, болестта ви ще изчезне.  ажете ли думите "Ѕог е Ћюбов", веднага станете от леглото си.

”чител€т


6.  ато се намирате пред известни мъчнотии и страдани€, кажете: "Ћюбовта иде." јко сте сиромах, ако сте болен, ако сте неразположен, кажете: "Ћюбовта иде." Ћюбовта е велика сила, от ко€то б€гат лошите духове и мъчнотиите, и страдани€та. Ќ€ма по - красиво нещо за човека от това да осъзнае, че Ћюбовта иде вече в света. Ћюбовта подразбира присъствието на Ѕога.

”чител€т


7. "Ѕлагодар€ “и, √осподи, че —и ми изпратил това страдание. Ѕлагодар€ “и, √осподи, че ми изпрати тази радост. √осподи, благодар€ “и за всичко, което ми изпращаш. ¬сичко е от Ѕога. “акава е вол€та Ѕожи€."


8. "√осподи, на “ебе уповавам, на “ебе възлагам товара си. ќбичам “е, √осподи. Ѕлагодар€ “и, √осподи, че —и решил да ме очистиш."


9. ѕри безсъние кажи:

"“ази нощ ще сп€. јз тр€бва да сп€ и ще изпрос€ от Ѕезкрайното —ъзнание помощ, за да ми изпрати сън."

(ѕроизнас€ се сутрин, за да действува през ден€.)

”чител€т


10. ѕри безсъние с в€ра кажи:

"√осподи, аз съм немощен, “и —и силен - про€ви се."

”чител€т


11.  огато ви боли н€къде, сложете ръката си на болното м€сто и изговорете следното:

"“ова е живот вечен да позна€ “ебе, ≈диннаго, »стиннаго Ѕога и ’риста,  огото —и изпроводил. “ова е живот вечен да позна€ Ћюбовта."

ѕоставете дланите на ръцете си на болното м€сто и кажете:

"јз живе€ в Ѕога. ¬ Ѕога не съществуват никакви болести."

јко в€рата ви в Ѕога е силна, н€ма да мине половин час и болката ви ще изчезне.

”чител€т


12. "—лушам, ставам, здрав съм, силен съм."

( ато се изговар€, се марширува мислено.)


13. "Ѕлаг е √оспод.".”чител€т казва, че с тези думи се лекуват всички болести.


14. "јз съм мобилизиран да служа на Ѕога."  ато кажем ти€ думи на болестта, т€ си отива.

”чител€т


15. "√осподи, “и винаги —и благ. Ќикога не —и ме оставил. » сега ще ме избавиш. јз в€рвам в “ебе и на “ебе остав€м слабостта си."


16. ѕосейте си леха с хубави карамфили и като ги разкопавате, поливате и им се радвате, казвайте им: "ќ, вие, ангели, серафими и херувими, умни и разумни същества, учени и съвършени, с бели дрехи облечени, със златни колани препасани, помогнете ми да оздраве€ и да ви се радвам."

”чител€т


17. јко си болен, представи си, че —лънцето, светлината падат върху тебе като душ и като че ли се намираш в едно море от светлина, сила, здраве, мощ, добрина, като че ли си потопен в Ѕога.

јко болестта е на определено м€сто, ще кажеш към болното м€сто: "»злез оттук, аз имам работа, тр€бва да служа на Ѕога, иди си!"

јко болестта е по ц€лото т€ло, ще кажеш: "»ди си от мене!"

ўе направиш паси с д€сната ръка отгоре надолу, приближаваш ръката си до устата и се изтърсваш напред, като в същото време духаш три пъти.

”чител€т


18. ƒ€сната ръка нагоре, л€вата - надолу, с кл€кане, като пръстите на л€вата ръка се допират до зем€та с думите: "јз се съедин€вам с центъра на «ем€та и злото чрез мо€та л€ва ръка да премине в този център."

ѕри ставане д€сната ръка си отива надолу, л€вата нагоре, като се произнас€: "јз съм свързан с всички интелигентни сили, с всички разумни Ѕожествени същества и с Ѕога и нека Ѕожествената енерги€ да преминава през ц€лото ми т€ло."

 л€кането и формулата се повтар€т три пъти. ‘ормулата се произнас€ в ума и със свещен трепет в душата.

”чител€т


19. "јз съм млад и мога още 20 години да работ€ усърдно." — тези думи можем да продължим живота си.

”чител€т


20. ƒнес хората умират преждевременно, защото не работ€т съзнателно. “е не зна€т как да работ€т и за кого да работ€т, за да продължат живота си. јко те искрено пожела€т да служат на Ѕога, да изпълн€т ¬ол€та ћу, животът им ще се продължи. „овек не тр€бва да заминава за други€ св€т преди да е свършил работата си на «ем€та.

"ўе продължа живота си." — тези думи можем да продължим живота си.

”чител€т


21. "√осподи, в “ебе е всичкото ми упование. ѕомогни ми, прати ми —во€та помощ. ќбещавам да “и служа, да посвет€ живота си на “ебе."


22. "√осподи, от сега аз ще посвет€ цели€ си живот на “ебе, ще работ€ заради “ебе. ќстави ме на «ем€та."


23. "јз, който служа на √оспода, искам т€лото ми да бъде здраво, защото принадлежи на √оспода. “о е клетка от ¬елики€  осмос, затова тр€бва да бъде здраво."


24. ўе ви дам една диагноза да познавате обичате ли Ѕога.  ашл€ш много.  ажи си: "ќбичам √оспода!" јко кашлицата престане, наистина обичаш Ѕога. јко не престане, не √о обичаш. Ѕеден си.  ажи: "ќбичам Ѕога!" јко бедността те напусне, ти обичаш Ѕога. Ќе те ли напусне, не √о обичаш.

”чител€т


25. Ќеразположен си, кажи:

"јз в€рвам в Ѕога вън от мене, в€рвам в Ѕога вътре в мене."

"јз и ќтец ми едно сме." “ака е казал ’ристос.

”чител€т


26."Ѕог е Ћюбов, Ѕог е —ветлина, Ѕог е ∆ивот, да бъде »мето ћу благословено сега и вс€кога през всичките ћу времена."


27. "Ѕог е Ћюбов, Ѕог е ∆;ивот, Ћюбов св€та, Ћюбов пресв€та."


28. —лагаш л€вата ръка на л€вата страна на главата и казваш с разположение:

"√осподи, заради “во€та слава, влей елей на здраве и живот в моите клетки, за да “и служа с радост и веселие."

”чител€т


29. "„истота, чистота влей, √осподи, в т€лото ми, в душата ми и в духа ми!"


30.  огато се почувствуваш неразположен, кисел, нервен, казвай си следното:

"√осподи, стопли сърцето ми с “во€та Ћюбов!"

”чител€т


31. јко умът ви е замъглен, ще кажете:

"√осподи, просветли ума ми с “во€ ƒух."

»ли:

"√осподи, дай виделина на мо€ ум чрез “во€ ƒух."

”чител€т


32. ѕри студени ръце мислено си кажете:

"¬ мене има една малка дисхармони€. ўе € поправ€."

“ова показва, че в Ћюбовта сте сгрешили.

”чител€т


33 "јз съм мобилизиран, аз имам работа. јз служа на Ѕога и затова всички духове, които причин€ват болести, да си отидат."


34. "јз живе€ в Ѕога и Ѕог живее в мене. ¬ Ѕога никакви болести н€ма и затова аз тр€бва да бъда здрав и съм здрав."


35. Ќеразположен си, кажи:

"Ѕог е сега разположен. ¬сички светове, всички ангели са радостни. “огава аз защо да се спъвам?"

”чител€т


36. ‘ормула с движени€: "—лушам, ставам, здрав съм, силен съм, добър съм."

ƒвижени€та са: при "слушам" ръцете са с допрени длани на ушите, после се издигат нагоре успоредно над главата и се произнас€ "ставам", после ръцете хоризонтално встрани с длани напред и се казва: "здрав съм", ръцете се прибират на гърдите, като дланите докосват гърдите и се казва: "силен съм", след това се спущат надолу и се казва: "добър съм.";


37. јко си болен, кажи: "√осподи, от сега нататък ще “и служа с всички€ си ум, сърце, душа и с всичката си сила."

 ъдето и да бъдеш, при каквито и услови€ да си - като работник на нивата, на лозето, на фабриката - навс€къде да служиш с любов, безкористие, без никакви пари.


38. Ќаправете опит с вас или с други на смъртно легло, кажете: "√осподи, от сега нататък ще посвет€ цели€ си живот на “ебе! ўе работ€ заради “ебе! ќстави ме на «ем€та!" » направи изповед пред Ѕога в душата си.

”чител€т


39. Ќ€кой заболее до смърт, нека се обърне към Ѕога с думите: "√осподи, ако това, което ни се пропов€два в “вое »ме, е истинско, помогни ми да оздраве€! ќбещавам, че ще “и служа!"

 ойто направи опита искрено, чистосърдечно, сам ще се убеди, че √оспод е жив! јз искам да познаете “ози √оспод и да се убедите в думите ми.


40. ўом като усетиш тежест в стомаха си, стани прав, сложи ръцете на корема, д€сната ръка върху л€вата, с палците един срещу друг и кажи: "¬сичките ми работи са уредени!"


41.  аквато и болест да имаш, хвани болното си м€сто и кажи: "ўе служиш на √оспода!" –адвай се на всичко, защото определено е това да стане.


42. Ќаправете опит с думите: "Ѕог е Ћюбов". ƒа видите каква сила се крие в т€х. ¬ложете тези думи в ума си, в сърцето си и във вол€та си, и ще видите, ако сте болни, ще оздравеете. јко досега сте гледали, от сега нататък ще виждате, ако сте само чувствували, от сега нататък ще любите. ¬елика, мощна сила е Ћюбовта, но тр€бва да знаете как да € прилагате.


43. ѕодчертайте си с три черти, че ще бъдете изправни и в трите св€та. »зправни в мисли, чувства и постъпки.

 ажете си формулата: "јз ще бъда изправен в мислите си, в чувствата си и в постъпките си, за да виждам живота и да служа съзнателно."

–азчитайте (проучете) вс€ка дума и мислете за структурата, за смисъла на вс€ка дума. „е знаете ли, аз да ви кажа, у вас н€ма да остане никаква болест, ако вие съумеете да движите живота си хармонично. Ќ€кой казва: "јма н€мам пари!" Ѕогатството, щастието, радостта се състои във вътрешното разбиране на живота.


44. ¬дигни д€сната си ръка нагоре и кажи: "√осподи, призовавам всичките разумни сили, които изпълват цели€  осмос, със своите градивни сили, които град€т и лекуват, жела€ да се свържа с т€х и да отстран€т всички нечисти сили, които пречат за моето здраве."


45. "¬елики€т ƒух на ¬селената,  ойто съжив€ва всички клетки, да ми дар€ва живот и здраве."


46. "Ѕог е Ћюбов.

Ѕог е —ветлина.

Ѕог е ∆ивот."

ѕри произнас€не на тези думи те кри€т гол€ма сила и служат за оздрав€ване на болни.


47. ¬ т€лото на човека има специфични клетки у лекари, по - добри от най - отличните лекари на «ем€та. “е сто€т в човека и казват: "√осподарю, ти само ни дай своите мнени€ и разпореждани€, каквото искаш, ние ще го направим." “е могат отлично да ни лекуват.

ѕомоли им се и кажи: "ћол€ ви се, съберете всички данни, необходими за моето оздрав€ване и създайте всички услови€ за работа." ( ажи го само един път, без да се бъркаш в т€хната работа.) ўе го кажеш с в€ра, без съмнение и при добро разположение, иначе законът не важи.

”чител€т


48. ўе кажете на болестта: "Ѕог, на  огото служа, ви запов€два да ме развържете. јз отивам по Ќегова работа и тр€бва непременно да € свърша!"


49. ≈дна англичанка боледувала 12 години - станала почти инвалид. ≈дин ден ? попаднала книга - "Ћекуване по Ѕожествен начин", че когато пов€рва в Ѕога и приеме Ћюбовта ћу, може да се излекува от вс€какви болести, и решила да посвети живота си в служба на Ѕога. » си казала спокойно, но твърдо: "ѕриемам Ѕожи€та Ћюбов за основа на живота си". ѕовтар€ла си тези думи дълго, настойчиво и станала като по чудо от леглото.

“ака се лекували онези хора, които с търпение очаквали своето излекуване. “е са били вътрешно подготвени. ’ристос им е казал: ƒа бъде според вол€та ви". “акъв е случа€т с жената, ко€то боледувала 12 години от кръвотечение, с онзи, който е боледувал 38 години, със сина на онази майка, когото ’ристос възкресил. “ози ден в »зраел били умрели много синове. Ќо ’ристос възкресил само един. «ащо? - “ой е бил готов. » когато дойде ’ристос, н€ма да излекува всички, но само онзи, на когото съзнанието е пробудено.

”чител€т


56.  ъдето и да бъдеш, при каквито и услови€ да си като работник на нивата, на лозето, на фабриката - навс€къде да служиш с любов, безкористие, без никакви пари.VIII. ‘ќ–ћ”Ћ» ѕ–» »« ”Ў≈Ќ»я
“р€бва да знаете едно нещо: —поред вашите мисли и желани€ вие привличате същества от по - висша йерархи€ или от по - нисша. Ќикой от вас не е свободен. ≈дните нос€т блага, другите - нещасти€.

«акон е: ¬с€кога, когато човек може да претърпи известно изкушение, известна съблазън, той става по - силен, а не издържи ли - той пада, отслабва.

”чител€т


1. ƒойде ли ви мисъл да извършите нещо лошо, кажете си:

"јз съм слуга и син на √оспода,  ойто ме е изпратил на «ем€та, и в този момент мо€т Ѕаща ме гледа."

 ажете ли така, вашата мисъл веднага ще се измени.

”чител€т

2. "√осподи, прости ни, че “е застав€ме да постъпваш с нас така, както не искаш. »збави ни от изкушение, за да познаем “воето светло, люб€що сърце."


3. "ћо€та мисъл тр€бва да бъде чиста и св€та."


4. "јз не се бо€, защото √оспод е в мене. ¬ изпълнението ¬ол€та Ѕожи€ е силата на човешката душа."


5. ўом ви дойде една лоша мисъл, веднага € отстранете и кажете:

"“и не си от Ѕога, н€маш власт у нас."

”чител€т


6. "Ѕог е Ћюбов, Ѕог е ћъдрост. јз съм ƒобро, аз съм »стина."

ƒойде ли злото върху вас, не го нападайте, но само се отбран€вайте. ƒойде ли ви н€какво изкушение, изговорете тихо в себе си горната формула.

”чител€т


7.  огато изпъкне н€кое изкушение, аз ще си кажа: "«а нищо в света, вътре в тази ¬елика Ћюбов,  о€то обгръща всичко в —ебе —и, н€ма да жертвувам туй ¬еликото в мене, според  оето са живели и действували всички разумни същества преди мене и са добили сво€та сила. “ози ¬елик «акон за нищо н€ма да го престъп€, но ще подчин€ всичко нисшо на Ќего и ще изпълн€ ¬ол€та Ѕожи€."

”чител€т


8. "√осподи, този дух, който ме изкушава, впрегни го на работа или ми дай възможност да се отдалеча от него."


9. "√осподи, мол€ ти се, помогни ми днес да бъде будно съзнанието ми, да не изпадам в изкушени€."


10. ƒойде ли д€волът да ви изкушава, не се борете с него, но призовете Ѕожието —лово на помощ и си кажете:

"Ќе само с хл€б може да се живее, но и с вс€ко Ѕожие —лово. ўе живе€ с Ќего и ще се бор€ с Ќего."

”чител€тIX. ”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я — ‘ќ–ћ”Ћ»
1. „овешката ръка съдържа всички сили. ¬€рвайте в не€ и правете опити. „рез всеки пръст функционира специална Ѕожествена енерги€.

√оспод каза на ћойсе€: "¬дигни си ръката!" » всичко ставаше.  огато знаеш да си вдигаш ръката, всичко става. —ега ще направим следното: ще отправим мисълта си към всички добри хора, на които съзнанието е будно. ўе мислим за всички добри хора. Ќ€ма да се стремите да разбирате в какво седи тайната. “ова упражнение ще го направите така, както бихте вдигнали една лейка и изливате вода през дупките на лейката. ѕросто ще поливате «ем€та. ѕрез пръстите на д€сната ръка ще изпратите енергиите и като че ли те образуват кръг и идат към вас. „рез л€вата ръка ще възприемате енергиите.

—ега всеки от вас тр€бва да стане проводник. ƒа изпратите енергиите на доброто, силите на Ћюбовта, ѕравдата и ћъдростта към всички добри хора. “ези енергии вие изпращате по видимому през тази физическа ръка, но има друга, духовна ръка.

”чител€т

I.

(ѕриклекнали) ¬дига се д€сната ръка с разтворени пръсти. Ћ€вата ръка на л€вото кол€но.

а)  ато проектирате енергиите на доброто чрез палеца, ще кажете: " ƒа се прослави √оспод във всички —вои дела." (три пъти)

"ƒа царува силата на Ќеговото добро във всички добри хора."

(три пъти)

б) показалеца: "ƒа се прослави √оспод във всички —вои дела."

(три пъти)

"ƒа царува силата на Ќеговата Ћюбов във всички сърца."

(три пъти)

в) —ъс средни€ пръст: "ƒа се прослави √оспод във всички —вои дела."

(три пъти)

"ƒа царува силата на Ќеговата ѕравда във всички умове."

(три пъти)

г) безименни€ пръст: "ƒа се прослави √оспод във всички —вои дела."

(три пъти)

"ƒа царува силата на Ќеговата »стина във всички души."

(три пъти)

д) — малки€ пръст: "ƒа се прослави √оспод във всички —вои дела."

(три пъти)

"ƒа царува силата на Ќеговата ћъдрост във всички духове."

(три пъти)

II.

ƒ€сната ръка на д€сното кол€но, а л€вата ръка протегната напред към »зток, малко нагоре с разтворени пръсти. ѕовтар€т се същите формули за всеки пръст, както и при д€сната ръка.

III.

ƒвете ръце към —лънцето с отворени длани и лакти опрени на коленете. —ъберете след това пръстите на вс€ка ръка да се допрат до съседните пръсти. —лед това съберете ги заедно една срещу друга в отвесно положение. ¬дигнете си лактите от коленете и прочетете ƒобрата молитва и формулата: "ћир и радост да цари в нас и във всички сърца".

(три пъти)


2. Ќ€кой иска да бъде справедлив, но не знае как да постъпи. Ќека хване средни€ пръст на л€вата ръка, да го погали н€колко пъти и да каже: "»скам да бъда справедлив." —лед това да хване същи€ пръст на д€сната ръка.

јко иска да постъпва благородно, нека хване един след друг двата показалеца на ръцете си.  ато изреди петте пръста на двете си ръце, той придобива малка светлинка в себе си, ко€то му показва как тр€бва да живее, какви отношени€ тр€бва да има с хората.


3. »здигат се бавно двете ръце над главата и с допрени пръсти произнас€ме: "» това е живот вечен да позна€ “ебе, ≈диннаго, »стиннаго Ѕога и ’риста,  огото —и изпратил."

ѕостав€ме двете ръце на главата и казваме: "јко думите ми пребъдват във вас, и вие пребъдвате в ћене. јз и ќтец ћи ще дойдем, ще направим жилище във вас и јз ще ви се из€в€." Ѕавно спускаме ръцете от главата надолу към гърдите, произнас€йки: "јз съм ѕът€т, »стината и ∆ивотът. “и —и, √осподи, ѕът€т ще ход€, √осподи, в то€ ѕът заедно с “ебе."

(¬сичко се повтар€ три пъти)

4. Ћ€вата и д€сната ръка напред. —лед това д€сната ръка се движи бавно над л€вата до горе над рамото. ѕосле минава през гърдите, близо до врата до д€сното рамо, след което се изнас€ напред.

ƒвете ръце остават успоредно, след което л€вата ръка минава бавно над д€сната - същото движение, което направи и д€сната ръка.

“ова упражнение се прави н€колко пъти - ту с д€сната, ту с л€вата ръка.

¬ъв вс€ко едно движение на ръцете вие можете да концентрирате ума си и да привличате силите на ѕриродата.

»скате ли да у€кчите силите на сърцето си и ума си, кажете тъй: "ћоето сърце ще се изпълни с Ѕожествена Ћюбов и ще бъде устойчиво във вс€ка ѕравда и »стина."

(Ћ€вата ръка над д€сната)

"ћо€т ум ще се изпълни с Ѕожествена светлина и аз ще възприемам в себе си всички Ѕожествени мисли и ще ги насаждам в света."

(ƒ€сната ръка над л€вата)

"јмин, тъй да бъде." (ƒвете ръце нагоре)

”чител€т


5. –ъцете напред, хоризонтално. —виване и разпущане на пръстите, произнас€йки: "’армони€, хармони€, хармони€."

’армони€та е възвишено състо€ние - преминаване в йерархи€та на херувимите и съществата на  расотата.

”чител€т


6. ўом забележиш в себе си готовност да хапеш с езика си, направи следното упражнение:

ƒ€сната ръка нагоре, силно изпъната, а л€вата - надолу. Ѕавно кл€кане с допиране л€вото кол€но до зем€та. — гол€ма съсредоточеност на мисълта изговорете към себе си: "√отов ли си още да говориш?"

ѕосле л€вата ръка нагоре, а д€сната надолу. Ѕавно кл€кане с допиране д€сното кол€но до зем€та и изговар€не на същите думи.

—лед н€колко такива кл€кани€ и ставани€ мъката и дразнението ви ще изчезнат.

“ова упражнение внас€ успокоение в нервната система. ўом се раздразните, веднага направете упражнението.

”чител€т


7.  огато се намираме в безизходно положение:

а) »здигаме десни€ крак напред.

б) ¬дигаме д€сната ръка нагоре с полусвит юмрук и отблъскваме напред.

в) »зговар€ме натъртено "»ма Ѕог!"

≈дновременно движение и изговар€не на думите три пъти.

”чител€т


8. јко сте раздразнени от гол€мо противоречие, направете следното упражнение: — първите три пръста на д€сната ръка хванете показалеца на л€вата ръка. —редни€т пръст на л€вата ръка се допира до палеца на л€вата ръка.  ажете 3 пъти:

"„рез Ѕожи€та Ћюбов,  о€то се про€в€ва в човешкото сърце, всичко се постига."

”чител€т


9. (1) "Ѕог е над мене." (2) "Ѕог е в мене." (3) "јз служа на Ѕога."

ѕри (1) ръката е свита в лакът€ с изправена длан напред. ѕри (2) двете ръце са с отворени длани на гърдите. ѕри (3) ръцете са отворени напред.

”чител€т


10. "Ћюбовта разкрива Ѕога в нас."

“ази формула се прилага така:

ƒвете ръце хоризонтално на гърдите с допрени пръсти. ѕроизнас€йки "Ћюбовта", ръцете се отвар€т хоризонтално встрани. ѕроизнас€йки "разкрива", двете ръце силно се издигат високо над главата и се докосват пръстите. ѕри произнас€не "Ѕога" ръцете отиват надолу встрани. ѕри произна;с€не "в нас" ръцете до гърдите, хоризонтално, с докосване на пръстите. (началното положение) “ова се прави три пъти с произнас€не на формулата.

”чител€т


11. «а прогонване на лоши мисли:

ѕри започване събираме двете ръце с първите три пръста, събрани в куп при устата и изговар€ме: "ƒа се разпръснат всички зли и лоши помисли от мен!"

ј при свършване, със сила изблъскваме навън набрали€ се въздух в гърдите, произнас€йки "фуу" и с отблъскване на разперените две ръце встрани. ƒвижени€та и формулата се повтар€т три пъти.

”чител€т


12. ƒа произнесем думата "Ѕлагост."

ўе опитаме какъв ефект може да произведе тази дума в нас, само като € произнесем. ѕроизнесохме думата 5 пъти в песен със следните положени€ на ръцете: настрани с малък наклон, хоризонтално, напред, малко раздалечени, хоризонтално, пред устата, хоризонтално, пред устата и т. н. ѕри това положение на ръцете се изп€ с постепенно усилване, а после с отслабване: "Ѕла - а - а - гост."

ƒве ритмични движени€ има в думата "благост".

Ќаправихме едно кръгообразно движение с ръцете (3 пъти). ќтпред, надолу, с полукл€кане, и със широк кръг обикал€хме назад около т€лото, нагоре и пак се спущаха напред, надолу, без свиване на лактите.

»зп€хме пак "благост". (–ъцете в хоризонтално положение, надолу, отпред, нагоре, до брадата)

(из "Ѕеседи, об€снени€ и упътвани€ от ”чител€", 1922 г., стр. 284)


13. ƒа произнесем думите: "¬ ƒух и сила" ръцете хоризонтално. ѕовторихме ги 7 пъти.

ѕри същото движение на ръцете се изговар€:

"¬ ƒух и сила, ко€то носи победа" (5 пъти).

ѕри разтвар€не на ръцете и изговар€не на думите, след вс€ка дума, движението на ръцете се спира във вид на хвърчене. —ъс същото движение на ръцете - като хвърчене, се изговар€т следните думи:

"¬ ƒух и сила, ко€то носи победа и дава свобода."

ѕак се изп€ "благост" (3 пъти) и при разтвар€не на ръцете с движение на хвърчене, изговорихме следните думи: "—вобода на из€вената Ѕожи€ »стина в нашите души."

— ръце напред прострени, изп€ се "благост". »зговори се "благост" и изречението:

"¬ ƒух и сила, ко€то носи победа и дава свобода, свобода на из€вената Ѕожи€ »стина в нашите души."

(из "Ѕеседи, об€снени€ и упътвани€ от ”чител€", 1922 г., стр. 285)


14. ¬иждам, че мнозина от вас, като не сте си доспали, не сте в туй нормално състо€ние. ѕонеже не сте свикнали на ранно ставане, то мнозина от вас сте в положението на махмурлии, и затова като п€хте "Ѕлагослав€й, душе мо€, √оспода", гласът ви не вървеше. —утрин, като не си доспал, ще вземеш думата "благост", ще € изпееш н€колко пъти, докато се тонираш, и после ще отидеш на работа.

(из "Ѕеседи, об€снени€ и упътвани€ от ”чител€", 1922 г., стр. 285 и 286)


15. ѕесента "Ѕлагослав€й, душе мо€, √оспода."

ѕри пеенето ръцете се постав€т в следните положени€: нагоре (отвесно), на челото, на гърдите, на устата, нагоре, на гърдите, нагоре, на устата, нагоре, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на устата, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, нагоре, хоризонтално, на устата, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на гърдите, хоризонтално, на брадата, хоризонтално.

(из "Ѕеседи, об€снени€ и упътвани€ от ”чител€", 1922 г., стр. 238)


16. ƒа произнесем следните думи гласно:

ƒа дойде (3 пъти) - ръцете нагоре.

ƒухът (3 пъти) - ръцете нагоре.

Ѕожий. (1 път) - ръцете нагоре.

ƒа очисти (1 път) - ръцете хоризонтално.

да очисти (1 път) - ръцете върху лицето.

да очисти (1 път) - ръцете хоризонтално.

път€ ни, (3 пъти) - ръцете успоредно напред.

ѕът€ на ƒуха на »стината.(1път) - ръцете хоризонтално.

ƒа отстрани (3 пъти) - ръцете, като че отстран€ват нещо отпред настрани.

всичките ни недоразумени€. (3 пъти) - спущане на ръцете отгоре и настрани с

широк замах.

ƒа се всели, (3 пъти) - ръцете отстрани към гърдите, като че нещо

се влага.

да живее (3 пъти) - същото движение.

в нас. (3 пъти) - същото движение.

ƒа сме благи, (3 пъти) - движение отпред към гърдите.

както е “ой благ. (3 пъти) - същото движение.

ƒа просветнат лицата ни

с Ѕожи€та светлина. (3 пъти) - ръцете нагоре, върху очите, хоризонтално,

на челото, до устата, хоризонтално.

ƒа сме носители (3 пъти) - ръцете отпред, във вид на кръг надолу, като че се взема нещо и нагоре.

на Ќеговата (3 пъти) - същото движение.

съвършенна Ћюбов. (3 пъти) - същото движение.

Ћюбовта, дето Ѕог живее. (3 пъти) - същото движение и ръцете спират горе.

ƒето мир царува. (3 пъти) - същото движение.

» радост пълни сърцата ни.(3 пъти) - същото движение.

ƒа дойде ƒухът Ѕожий.

ƒа очисти път€ ни.

ѕът€ на ƒуха на »стината.

ƒа отстрани всичките ни недоразумени€.

ƒа се всели да живее в нас.

ƒа сме благи, както е “ой благ.

ƒа просветнат лицата ни с Ѕожи€та светлина.

ƒа сме носители на Ќеговата съвършенна Ћюбов.

Ћюбовта, дето Ѕог живее.

ƒето мир царува.

» радост пълни сърцата ни.

ƒухът Ѕожий (с пеене).

ƒухът на вечността.

ƒухът пресв€ти (ръцете нагоре).

 ойто пълни (ръцете на гърдите).

—ърцата ни с любов (ръцете на гърдите)

ƒухът благий (3 пъти) (ръцете на гърдите).


¬ произнас€не на думите се вижда, где е вашето сърце, и какво ви липсва.  огато дойдете до туй учение, то ви показва недостатъците на хората. Ќе се произнас€ лесно една дума!

(из "Ѕеседи, об€снени€ и упътвани€ от ”чител€", 1922 г., стр. 239 - 241)


17. "Ѕлагословен е “ой,  ойто ни благослав€, Ѕог на Ћюбовта. Ѕлагословен е “ой" (изп€ се с положение на ръцете настрани).

" ойто ни благослав€" (изп€ се, ръцете настрани).

"Ѕог на Ћюбовта" (бавно пеене с бавно спущане на ръцете от страни до долу).

"Ѕла - го - сло - вен" (пеене с бавно издигане на ръцете на страна).

"Ѕла - го - сло - вен е “ой" (пеене с бавно спущане ръцете надолу).

" ой - то ни" (пеене с бавно издигане ръцете нагоре).

"Ѕла - го - сла - в€" (пеене, ръцете разтворени напред).

"Ѕог на Ћюбовта" (пеене с бавно свал€не ръцете надолу).

"Ѕог на Ћюбовта" (ръцете хоризонтално).

"Ѕог на Ћюбовта" (ръцете се свал€т надолу бавно).

"Ѕог на Ћюбовта" (ръцете настрани;).

"Ћюбовта" (ръцете надолу).

"Ѕог на" (ръцете настрани).

"Ћюбовта" (ръцете надолу).

"Ѕог на" (ръцете настрани).

"Ћюбовта" (ръцете напред).

"Ѕлагословен е “ой" (4 пъти - с движение на ръцете настрани и напред).

"Ѕлагословен е “ой" (3 пъти - ръцете отпред, малко прибрани, с движение на хвъркане).

" ойто ни благослав€" (бавно спущане на ръцете с хвъркане не съвсем до долу - 1 път).

" ойто ни благослав€" (ръцете в последното положение, с хвъркане - 2 пъти).

" ойто ни благослав€" (ръцете настрани, с хвъркане - 3 пъти).

"Ѕлагослав€" (н€колко пъти кръгообразно движение на ръцете със слабо прикл€кане).

"Ѕлагослав€" (н€колко пъти ръцете в движение напред, нагоре, напред, нагоре и т.н.).

"ƒа сме благи" (същите движени€ - 3 пъти).

"Ѕлаги" (същите движени€, само че по - бързи - 3 пъти).

"Ѕлаги" (ръцете се движат отгоре надолу, до пръстите на краката).

"Ѕлаги" (ръцете се дигат нагоре).

"Ѕлаги" (много пъти - ръцете се движат кръгообразно около т€лото и остават хоризонтално).

"ƒа сме силни" (ръцете напред).

"ƒа сме крепки" (ръцете настрани).

"ƒа сме твърди" (същото положение).

"“върди, като диамант" (същото положение).

"ƒа сме чисти" (ръцете напред).

" ато живата вода" (същото положение).

"ƒа сме чисти, като живата светлина" (същото положение).

"ƒа сме чисти, като Ћюбовта" (същото положение).

"Ќаши€т закон е чистата Ћюбов" (ръцете настрани).

"Ќаши€т път е чистата светлина" (ръцете напред).

"Ќашето —лово е ћъдростта" (ръцете настрани).

"Ќие сме всички крепки в Ѕога на Ћюбовта" (ръцете напред).

"¬ Ќего ние победихме света" (настрани).

"¬ Ќеговата Ћюбов ние добихме сво€та свобода" (ръцете напред).

"Ќие сме веч свободни от закона на смъртта" (ръцете настрана).

"Ќеоб€тната Ћюбов ни въздигна" (ръцете напред).

"Ѕезпределната ћъдрост ни оживи" (ръцете настрани).

"» едната неизказана »стина ни възкреси" (ръцете напред).

"—в€ти ќтче на Ќебето, ние осветихме »мето “и" (ръцете настрани).

"Ќие свършихме делото “и" (настрани).

"» въдворихме “воето ÷арство" (настрани).

"Ѕлагословен —и “и отсега за през всичките векове. јмин" (ръцете настрани и долу).

»зп€хме "јмин" 7 пъти с движение на ръцете: настрани и кръгообразно, със слабо прикл€кане.

«абележка: ѕри тези движени€ на ръцете, хвъркането, това е раздрусване на вашето съзнание, раздрусване, събуждане.

(из "Ѕеседи, об€снени€ и упътвани€ от ”чител€", 1922 г., стр. 326 - 329)


18 ‘ормули, дадени на събора през 1910 год.:

÷елогодишно сутрин рано се прав€т следните упражнени€:

а) "—лушам, ставам, здрав съм, силен съм, бодър съм."

ѕрав€т се три пъти с движение на ръцете. ѕри изговар€не "слушам"двете ръце се постав€т с дланите срещу ушите, с пръсти нагоре. "—тавам" - ръцете силно се изхвърл€т перпендикул€рно нагоре. "«драв съм" - ръцете се изхвърл€т хоризонтално в страни с дланите надолу. "—илен съм" - ръцете се събират пред гърдите с дланите надолу със съответните пръсти едни срещу други. "Ѕодър съм" - ръцете се спущат отстрани на т€лото към зем€та.

б) "—ъбличам стари€ човек на греха, събличам всички мои немощи, болести и заблуждени€, и ги изпращам в зем€та."

–ъцете се изхвърл€т над главата, срещат се една длан с друга, с пръстите нагоре и се прави обливане с паси надолу до зем€та, като ръцете се изтърсват в зем€та.

"ќбличам нови€ човек на Ћюбовта, ћъдростта, »стината, ѕравдата и ƒобродетелта." –ъцете се издигат нагоре над главата по обратни€ път.

”пражнението се прави три пъти.

в) "Ѕлагодар€ “и, √осподи, за магнетичната сила на «ем€та, произведена от слънчевата енерги€, ко€то изпращам в малки€ ми мозък - да се разпръснат всички зли и отрицателни сили в мене."

–азкрачен стоеж, навеждане и движение на ръцете като за обхващане - дланите нагоре, л€вата над д€сната. »зправ€ се т€лото и двете ръце минават зад тила - д€сната длан е над л€вата, т.е. без да са се раздел€ли. ѕрез време на упражнението се произнас€ горната формула.

- "√осподи, подмлади и обнови вс€ка клетка в мо€ организъм.."

- "ќбгърни ме, √осподи, с “во€та диамантена манти€. Ќастрана от мене всички отрицателни състо€ни€." - –ъцете се разтвар€т встрани с длани надолу и загребват надолу, и отново с леко прикл€кане се изтласкват нагоре под наклон 45о с длани напред.

г) "ќтвар€м сърцето си пред ƒуха на мо€ ќтец." - –ъцете се вдигат нагоре с широко разтвар€не с длани една срещу друга.

"ћоето т€ло ще стане врата. ѕо то€ път ще дойде ƒухът Ѕожий и ще се слее с мо€ разум да образува ћъдростта." - –ъцете се допират върху темето на главата.

"ўе се сле€т с моето сърце да образуват “роицата." ƒвете ръце се постав€т върху сърцето.

”пражнението се прави три пъти.

д) — д€сната ръка се хваща палецът на л€вата ръка и се произнас€: "ƒа се усили мо€та вол€!" ’ваща се показалецът и се произнас€: "ƒа се усили моето благородство!" ’ваща се средни€т пръст - "ƒа се усили мо€та справедливост!" ’ваща се безименни€т - "ƒа се усили светлината, знанието и любовта ми към науката, и изкуствата!" ’ваща се кутрето и се произнас€: "ƒа се усил€т практически€т опит и обходата ми!" —лед това се хващат с л€вата ръка пръстите на д€сната и по същи€ начин се произнас€т формулите.

е) ѕостав€ се л€вата длан срещу лицето и показалецът на д€сната ръка се допира до върха на показалеца на л€вата ръка. ѕровлачва се показалецът надолу до достигане на долни€ край на дланта. ѕръстът се връща нагоре по следващи€ среден пръст, докато стигне върха му. ќт върха на средни€ се спуща надолу до долни€ край на дланта и потегл€ към безименни€ пръст, след това по кутрето.

ѕроизнас€т се формулите:

- "ƒа бъда благороден (благородна)" - движение надолу по показалеца. Ќагоре се мълчи.

- "ƒа бъда справедлив (справедлива)" - движение по средни€ пръст.

- "ƒа имам светлина, знание и любов към науката и изкуствата" - движение по безименни€ пръст.

- "ƒа имам практически опит и обхода" - движение по кутрето.

- "ƒа имам любов към Ѕога" - последно движение по палеца от върха надолу.

—ъщото се повтар€ и с другата ръка.

ж) ќбт€га се д€сната ръка напред с дланта нагоре. — палеца по реда на пръстите от показалеца се допират върховете на пръстите, като за всеки от т€х се произнас€ съответната формула:

- "ƒа бъда благороден (благородна)."

- "ƒа бъда справедлив (справедлива)."

- "ƒа имам светлина, знание и любов към науката и изкуствата."

- "ƒа имам практически опит и обхода."

ќбръща се обтегнатата ръка с дланта надолу и по същи€ начин се изреждат пръстите със същите формули. —ъщото упражнение със същите формули се прави и с л€вата ръка.

з) ѕостав€т се пръстите на д€сната ръка върху хълмовете в основата на пръстите на л€вата ръка и се издигат ръцете перпендикул€рно нагоре като се произнас€ формулата: "—вързвам се с всички напреднали същества от јнгелската …ерархи€ и ги мол€ да ми помагат, и да ми съдействуват в живота." “ри пъти се издигат ръцете и се произнас€ формулата.

—ъщото се повтар€ и като поставим пръстите на л€вата ръка върху хълмовете на д€сната.

и) –азтвар€т се ръцете встрани. ѕостав€ се д€сната ръка върху пръстите на л€вата. »здишва се въздухът през устата. ¬дишва се през носа, докато ръцете се обтегнат с плъзгане по л€вата ръка и двете ръце дойдат встрани, обтегнати. ”пражнението е непрекъснато, л€вата ръка се притегл€ към д€сната и се издишва. “ова се прави 21 път.


19. "¬сичко, каквото Ѕог е вложил във ¬селената, благото, което Ѕог е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа." (три пъти)

–ъцете с допрени длани са насочени към —лънцето. ѕредстав€ме си, че обхващаме в кръг всички планети подред: ћеркурий, ¬енера, «ем€, ћарс, ёпитер, —атурн, ”ран и Ќептун. (ѕлутон не е даден, понеже още не е бил открит.)

—лед това с ръце пак към —лънцето се казва: "јмин, тъй да бъде!"

”чител€т


20. ѕрави се при изпадане в противоречие.

— първите три пръста на д€сната ръка хванете палеца на л€вата ръка и кажете: "„рез Ѕожи€та Ћюбов всичко се постига." (три пъти)

"„рез Ѕожи€та Ћюбов,  о€то се про€в€ва в човешките сърца, всичко се постига." (три пъти)

ўе го правите често, толкова често, колкото пъти се намерите в противоречие с живота.

”чител€т


21. Ўестте гимнастически упражнени€, които се прав€т преди ѕаневритми€та:

а) ѕърво упражнение.

»зпълнение: »зходно положение: ръцете спуснати, краката прибрани, стойка бодра. –ъцете се издигат отстрани нагоре в широки полукръгове, като идват над главата изопнати, леко допрени с върховете на пръстите. ƒесни€т крак прави крачка назад. –ъцете се спускат отпред, като че се прави обливане, едновременно с това бавно прикл€кане, ръцете достигат чак до зем€та. ¬ това време д€сното кол€но едва докосва зем€та. Ѕавно изправ€не, ръцете се издигат отпред нагоре успоредно, с дланите нагоре, като че загребват нещо.  ато се изправим, те заемат първото положение над главата. —лед това леви€т крак прави крачка назад. ѕовтар€т се същите движени€. ѕосле десни€т крак прави крачка назад, прав€т се същите движени€. —лед това десни€т крак прави крачка напред - пак същите движени€. » тъй, три крачки назад и три крачки напред. —лед третата крачка напред и изправ€нето, леви€т крак се прибира при десни€, ръцете се спускат пред лицето надолу и заемат изходното положение.

ќб€снение: “ова упражнение носи успокоение, уравновес€ване. “и искаш да бъдеш господар на себе си, тур€ш ума, сърцето и вол€та си в служба на Ѕога. —лизаш до «ем€та да работиш. ѕосле пак се повдигаш, за да приемеш. ѕри това упражнение ти влизаш във връзка с Ѕожественото в себе си, в съгласие с –азумното в света.

”пражнението се прави с произнас€не на формулата: "√осподи, да дойде “воето благословение върху мо€та душа."

б) ¬торо упражнение.

»зпълнение: »зходно положение, както при първото. –ъцете отстрани, нагоре, допират се над главата, изопнати с върха на пръстите. ƒесни€т крак - крачка назад. Ѕавно прикл€кане. ¬ това време ръцете, както са успоредни, се спускат в полукръг напред - надолу, докосват зем€та, загребват навътре д€сното кол€но докосва зем€та, бавно изправ€не. ¬ това време ръцете с длани нагоре се движат пред т€лото нагоре, като че са почерпили нещо и докато се изправим, те отиват успоредно нагоре над главата, заемат първото положение, леко допрени с върховете на пръстите. —ъс същите движени€ се прав€т три крачки назад и три крачки напред. —лед третата крачка напред и изправ€нето, прибира се леви€т крак при десни€. –ъцете се разтвар€т в широки полукръгове в страни и се спускат надолу, както при изходното положение.

ќб€снение: ѕри второто упражнение влизаш във връзка с природата, вземаш от не€ и го предаваш на зем€та. ѕри това упражнение ти си в съгласие с Ћюбовта.

”пражнението се прави с произнас€не на формулата: "ƒа се

изпълни душата ми с Ѕожи€та Ћюбов."

в) “рето упражнение.

»зпълнение: »зходно положение, както при първото упражнение. ƒ€сната ръка прави широк полукръг отзад, нагоре, силно изопната, идва в положение на 45 градуса наклон горе - напред. Ћеви€т крак прави крачка назад, бавно прикл€кане, като д€сната ръка се спуска и слага върху д€сното кол€но в момента, когато л€вото кол€но докосва леко зем€та. Ѕавно изправ€не. ƒ€сната ръка се прибира спусната отстрани - заема се изходното положение. ѕосле л€вата ръка нагоре, десни€т крак назад. ѕовтар€т се първите движени€, само че с л€вата ръка. “ъй се прав€т три крачки назад, след това три крачки напред.

ќб€снение: ѕри това упражнение едната ръка се постав€ върху кол€ното.  ол€ното е ƒоброто. Џгълът, който се образува между бедрото и пищ€ла при кол€ното, показва единството с невидими€ св€т. “ова, което е написано на ръката, ти го тур€ш върху ƒоброто като основа, тоест върху кол€ното. ¬секи пръст има особено значение. «начи всички духовни сили, които пръстите израз€ват, са поставени върху ƒоброто като основа.

”пражнението се прави с произнас€не на формулата: "ƒа възрастне в мене Ѕожи€та ѕравда."

г) „етвърто упражнение.

»зпълнение: »зходно положение, както при първите упражнени€. ƒвете ръце се дават хоризонтално, изопнати напред, успоредни, с дланите надолу - десни€т крак назад, ръцете отиват над€сно, като остават успоредни, след това бавно прикл€кане, д€сното кол€но докосва леко зем€та и бавно изправ€не, като в това време ръцете прав€т откос и отиват нал€во.  огато се изправим, десни€т крак е още назад, ръцете са хоризонтално успоредни и нал€во. “ежестта на т€лото е върху десни€ крак. —лед това леви€т крак отива крачка назад, прикл€кане, леко докосване с л€вото кол€но зем€та, бавно изправ€не, като в това време ръцете прав€т откос и отиват над€сно. “ака се прав€т три крачки назад и три крачки напред. —лед това леви€т крак се прибира при десни€, ръцете се разтвар€т в страни хоризонтално и се спускат долу.

ќб€снение: „етвъртото упражнение показва как да работим, как да служим. ¬сичко дисхармонично в сърцето изхвърл€ш навън - когато отиват ръцете нал€во. » всички безпокойства в ума изхвърл€ш навън - когато ръцете отиват над€сно.

”пражнението се прави с произнас€не на формулата: "ўе служа √осподу с всичката си душа."

д) ѕето упражнение.

»зпълнение: »зходно положение, както при първите упражнени€. –ъцете се разтвар€т в страни с дланите нагоре, прав€т полукръгове, сгъват се в лактите и докосват с върховете на пръстите раменете. ƒесни€т крак прави полукръг назад около леви€, като докосва от другата му страна с върха на пръстите зем€та, после пак се връща в първото положение. “ози полукръг десни€т крак прави три пъти. “рети€ път, след като докосне зем€та зад леви€ крак, не се връща в първото положение, а се дръпва крачка назад, бавно прикл€кане, д€сното кол€но леко докосва зем€та, след това бавно изправ€не. “ежестта на т€лото се премества върху десни€ крак. —лед това леви€т крак прави три полукръга около десни€ по същи€ начин, след което крачка назад с него, прикл€кане и изправ€не. ѕо този начин се прав€т три стъпки назад и три стъпки напред. —лед това леви€т крак се прибира при десни€. –ъцете, които през ц€лото време са сто€ли с допрени до раменете пръсти, се разтвар€т в страни, описват широки полукръгове и се спускат свободно надолу.

ќб€снение:  ато стоиш на леви€ крак, а десни€т се движи около леви€, уравновес€ва се сърцето ти; става събуждане на сърцето чрез ума. ј като стоиш на десни€ крак и леви€т се движи около десни€, уравновес€ва се умът - работиш в ума си. “огава става събуждане на ума посредством сърцето. “ака с опиране последователно на десни€ и леви€ крак става уравновес€ване на ума и сърцето. –амото е м€сто на ангелски€ св€т.  огато човек тур€ ръцете си на рамената, това показва свързване с ангелски€ св€т.

”пражнението се прави с произнас€не на формулата: "ўе се радвам на Ѕожиите дела."

е) Ўесто упражнение.

»зпълнение: »зходно положение, както при първите упражнени€. ƒесни€т крак крачка назад, прикл€кане, д€сното кол€но леко докосва зем€та. ¬ това време ръцете се сгъват пред гърдите, дланите успоредни, пръстите насочени напред. —лед това ръцете се изопват напред със сила, успоредни една на друга, дланите върв€т една срещу друга успоредно - духва се силно, чува се звукът "ху" - ръцете пак се прибират в първото положение пред гърдите и се повтар€ това движение шест пъти с духането. —лед това ръцете се сгъват пред устата, допрени с върха на пръстите (палеца, показалеца и безименни€), дланите навън. —лед това ръцете се разтвар€т настрани, като се прави леко дъхане. ≈два се чува "хъ". пак се прибират ръцете пред устата и се повтар€ това шест пъти. —лед шести€ път ръцете остават настрани хоризонтално, бавно изправ€не, десни€т крак се прибира при леви€, ръцете се спускат отстрани долу.

ќб€снение: — духането чистиш ума си. “ова е електричен процес. "√осподи, да дойде “во€т ƒух и да ме очисти." “ова е об€снението на духането. “ова човек казва в ума си. ј при дъхането се произнас€т мислено следните думи: "√осподи, да дойде “во€т ƒух и да ме благослови."

”пражнението се прави с произнас€не на формулата: "ўе ход€ в път€ на »стината."


”пражнени€та се прав€т съсредоточено, мисълта следва вс€чко движение, съзнанието е будно, концентрирано. “ези упражнени€ правим през ц€лата година.  огато от 22 март се започне ѕаневритми€та, пон€кога се прав€т преди не€.

ƒвижението на десни€ крак указва вли€ние върху мозъка, а на леви€ - върху симпатичната нервна система.  ато движиш десни€ крак, уравновес€ваш мъжки€ принцип. ј като движиш леви€ крак, уравновес€ваш женски€ принцип в себе си. — движението на десни€ си крак ти предаваш нещо на ума си, а с движението на леви€ си крак, предаваш на сърцето си.

—ъщевременно тези шест упражнени€ израз€ват инволюци€та и еволюци€та. Ќапример, при първото упражнение, когато спущаме ръцете си надолу, то означава слизане на ƒуха - инволюци€. —ъщо така и първите три крачки назад - това е пак слизане, инволюци€.

ј издигането на ръцете нагоре означава еволюци€ или възлизане; същото израз€ват и трите крачки напред.

Ќадолу и назад са синоними, нагоре и напред също.X. ƒ–”√» ‘ќ–ћ”Ћ»
1. "Ѕог е Ћюбов, Ѕог е ћъдрост, аз съм ƒобро, аз съм »стина."

(‘ормула при изпитани€ и за лекуване. ћощно оръжие срещу злото. Ќападне ли ви злото, при всички нещасти€, противоречи€, злини и изкушени€, и за да запазите любовта си, изговар€йте тази формула.)


2. "Ѕог живее в мене и аз живе€ в Ѕога."


3. "—амо светли€т път на ћъдростта води към »стината. ¬ »стината е скрит животът."

(три пъти)


4. "√осподи, да възрасне в мен всичко онова, Ѕожественото, което —и вложил в мене още преди създание мира."


5. "√осподи, опази живота ни, за да пропов€дваме за “ебе."

(“ази формула ”чител€т е дал за опазване по време на бомбардировките.)


6. " олкото и да е трудна тази работа, аз ще € свърша с Ѕога и с ƒуха,  ойто ме ръководи."

(‘ормула за случаите, когато се намираме в трудно положение.)


7. —вещена формула:

"ћилостивий, —в€тий и Ѕлагий √осподи, из€ви ми светлината на “воето Ћице да стор€ “во€та ¬ол€."


8. “ази формула тр€бва да се произнас€ всред природата, на отворено, на двора, в гората, на полето, като се гледа природата. ’убаво е формулата да се произнас€ всеки ден.

"¬елик —и “и, √осподи!

¬елики са “воите ƒела!

¬елико е »мето “и над всичко!

¬ъв всичко и във всички виждам “ебе и люб€ “ебе!

ўе “и служа през ц€лата вечност!"

(»з песента на ”чител€ "’имн на ¬еликата душа.")


9. "јз ще се подмлад€. √осподи, благодар€ “и за ума, за сърцето, за душата и за духа, които —и ми дал. ќтсега нататък ще работ€ така, че да “е позна€ и да вл€за във ¬ечни€ живот."


10. ‘ормула от ѕентаграма:

"¬ изпълнение ¬ол€та на Ѕога е силата на човешката душа."

(три пъти)

"“ова е една от най - силните формули" - е казал ”чител€т.


11.  огато се намериш в трудно положение, тури ръката си на главата, на сърцето, на стомаха и кажи: "Ќе губи времето си! Ќе се занимавай с празни работи! Ќе мисли за изгубеното богатство! Ќе се страхувай от лошите услови€, защото те нос€т такова знание, каквото не може никой да ти даде."

”чител€т


12. ѕри гол€мо страдание кажи: "“акава е разумната ¬ол€ Ѕожи€, такава е ¬еликата ¬ол€ Ѕожи€. “акава е ¬ол€та на безпределни€  осмос."

”чител€т


13.  аквото добро или зло да ви се случи, веднага произнесете в себе си тази формула и вижте, какво ще стане в душата ви. "√осподи, аз “е благослав€м хил€ди и милиони пъти."


14. "Ћюбов преизобилна, Ћюбов светла, Ћюбов св€та всели, √осподи, в сърцето ми, да люб€ всичко, да люб€ всички."


15. ѕри €в€ване на ангел: "√осподи, благодар€ “и, че ми се из€ви чрез това същество."


16. "√осподи, жела€ с всичкото си сърце, с всички€ си ум, с всичката си душа и сила да изпълн€ “во€та блага ¬ол€, без никакво изключение."


17. "Ѕог царува на Ќебето, Ѕог царува в живота, да бъде »мето ћу благословено."


18. ѕроизнас€ се три пъти дневно - сутрин, на обед и вечер: "Ѕог е Ћюбов, Ѕог е ¬семъдър, Ѕог е ¬себлаг."


19.  огато си най - долу и се чувствуваш безсилен да си помогнеш, кажи: "√осподи, аз съм немощен, а “и —и силен - про€ви се." » Ѕог ще се про€ви, но ти тр€бва да имаш в€ра. “€ е въжето, за което ще се хванеш, и √оспод ще те изтегли напред.

”чител€т


20. "Ѕожи€т ƒух, Ѕожи€т мир и Ѕожието благословение да зале€т ц€лата «ем€." (три пъти)

ѕроизнас€ се сутрин след ставане от сън, в 12 часа и вечер преди л€гане.

”чител€т


21. "√осподи, тъй както всички светии “и служат, тъй както всички ангели “и служат, тъй както всички добри, праведни хора “и служат, така и аз с техни€ ƒух се обръщам към “ебе, из€ви ми се."


22. ƒа прекъсваме работата си от време на време за 1 - 2 минути и да казваме: "√осподи, благодар€ “и, че живе€, благодар€ “и за всички блага, с които съм заобиколен."

»ли "√осподи, благослови всички души, нека да “е позна€т. “во€та Ћюбов да потече през техните сърца."

”чител€т


23. "√осподи Ѕоже наш, да дойде “воето ÷арство на «ем€та, както е горе на Ќебето и всички народи, които “и —и призовал, да заемат своето м€сто в ÷арството “и и да “и служат с радост и веселие."


24. "Ѕлагодар€ “и, √осподи, за гол€мата благодат, ко€то имаш към нас. Ќие “е познаваме, че —и ¬семилостив, ¬сеистинен, ¬семъдър, ¬селюб€щ, ¬себлаг."


25. "Ѕог бди над мене, Ѕог ще бди над мене, моето упование е в Ѕога." (три пъти)


26. "Ѕог е вложил всичко в мо€та душа. јз искам да се изпълни ¬ол€та Ѕожи€, да се изпълни Ѕожи€т план,  ойто Ѕог е намислил за мене. ƒа бъде ¬ол€та Ѕожи€. јз ще работ€ да стане, както Ѕог е наредил."


27. "√осподи, да пребъде “во€т ƒух на Ћюбовта, “во€т ƒух на ћъдростта и “во€т ƒух на »стината в нашите сърца."


28. "√осподи, благодар€ “и, че —и ми дал един отличен ум, в който —и положил “во€та ћъдрост; едно отлично сърце, в което —и положил “во€та Ћюбов. — тази Ћюбов и ћъдрост аз искам да “и служа."


29. "«атвар€м очите си за физически€ св€т, отвар€м ги за духовни€, ангелски€ и Ѕожествени€ св€т."

(три пъти)

"«атвар€м ума си за физически€ св€т, отвар€м го за духовни€, ангелски€ и Ѕожествени€ св€т."

(три пъти)

"«атвар€м устата си за физически€ св€т, отвар€м € за духовни€, ангелски€ и Ѕожествени€ св€т."

(три пъти)


30. "”ченик съм, служител на Ѕога. ”ченик съм, живе€ с Ѕога, в Ѕога и за Ѕога."


31. ”ченикът неизбежно ще мине през вътрешни борби и противоречи€, но той не бива да се обезсърчава. ѕроизнас€йте следната формула: "ƒушо мо€, с тебе е Ѕог, ти ще победиш! јз в€рвам в един Ѕог на Ћюбовта. јз в€рвам в един Ѕог на ћъдростта. јз в€рвам в един Ѕог на »стината."

”чител€т


32. "»’–»Ў Ѕ≈Ќ –”“" , т.е. "√осподи, където ме зовеш, там отивам."


33.  ато посетиш н€кой дом: "√осподи, излей “воето благословение върху този дом."


34.  ато ти дойде н€кой гост: "Ѕлагодар€ “и, √осподи, че ме посети чрез този човек."


35. "ƒето и да ме изпратиш, √осподи, ще извърша ¬ол€та “и, защото “е обичам."


36. "ƒа подчини Ѕог вс€ко низше действие в нас на ƒуха на »стината."


37. "√осподи, помогни ми в работата, да покажа на хората, че с “ебе ще изкарат повече, отколкото ако очакват на себе си."


38. "√осподи, научи ни да мислим за нашите брат€ и сестри, както “и мислиш за т€х. Ќаучи ни да чувствуваме добре и да постъпваме добре."


39. "√осподи, готов съм още сега да изпълн€ “во€та ¬ол€,  о€то движи всичко живо в света. јко съм намерил благодат пред “ебе, нека да почувствувам радостта “и в »мето на “во€та Ћюбов, ћъдрост и »стина."


40. "√осподи, искам да придоби€ кротостта, да € приложа в живота си. ўе следвам “во€ път неотклонно без никакво колебание."


41. "ћалък съм, √осподи, дай ми капчица от “воето знание, за да мога по - лесно да порасна."


42. "Ѕог е Ћюбов, Ѕог е ∆ивот, Ѕог е —ветлина. √осподи, дарувай ми “во€ ƒух."


43. "≈Ћќ’»ћ Ќ≈¬ј —≈Ќ«”." “ова е формула, приложи € и ще видиш силата й.

”чител€т


44. "ћ≈–”’»ћ, ћ≈–”’»ћ, ћ≈–”’»ћ. јЋ» Ѕ≈’ј–... ћј’ј“ћј ј”ћ." — тези думи ще призовавате светлите същества и ƒуха на вдъхновението.

”чител€т


45. ƒойде ти н€ко€ хубава мисъл да направиш нещо добро. Ќе казвай: "јко е рекъл √оспод", но кажи: "јмин, така да бъде, както е рекъл √оспод." ƒойдеш ли до това положение да изпълниш това, което Ѕог ти повел€ва, ще кажеш: "јз ще изпълн€ ¬ол€та Ѕожи€, ако ще и цели€т св€т да ме тъпче. јз зна€, че нико€ сила не е в състо€ние да отнеме от мене това, което Ѕог ми е дал."

”чител€т


46. јко си в затвор, кажи: "√осподи, готов съм отсега нататък да посвет€ живота си на “ебе, без да нарушавам “во€ закон. »збави ме от този затвор, по който начин искаш."

”чител€т


47. ”ченикът на новото вс€кога казва "ћќ√ј."  ажеш ли "Ќ≈ ћќ√ј", ти обезсилваш Ѕога в себе си.  ато кажеш "ћќ√ј", ти ћу даваш сила да се про€ви.

”чител€т


48. Ќикой не може да свърши една работа, докато уповава само на себе си.  огато работиш кажи: "√осподи, помогни ми да свърша работата си, както “и разбираш." —лед това кажи: "√осподи, сега пък аз в “ебе ще свърша сво€та работа. » като свърша сво€та работа в “ебе, “и ще се произнесеш за не€."

”чител€т


49. "√осподи, аз искам да живе€ добър, правилен живот."  ажете и забравете тази мисъл. “€ ще се осъществи.

”чител€т


50. —рещнеш н€кой човек, кажи си мислено: "√оспод живее в тебе, ти си добър човек, √оспод живее в мене - аз съм добър човек."

”чител€т


51. ƒухнете и кажете: "’ - у - у, очисти ме, Ѕоже, от лошите мисли и благослови душата ми."

”чител€т


52. ѕри пристигане на планинско м€сто казвайте: "ƒобри и светли същества, пазители на това м€сто, приемете ни на гости при вас и нека Ѕожието благословение да бъде над вас." ѕри тръгване, напускане на м€стото: "ƒобри и светли същества, пазители на това м€сто, благодарим ви за гостоприемството . ќстанете си с мир и нека Ѕожието благословение бъде над вас."

”чител€т—поред степента на знание и развитие, и според службата, ко€то изпълн€ват тези същества от ¬еликото ¬семирно Ѕратство, които са завършили сво€та еволюци€ милиони и милиарди години преди хората, са наредени в една йерархична стълба и са познати под имената:

I. —≈–ј‘»ћ» - Ѕрат€ на Ћюбовта.

II. ’≈–”¬»ћ» - Ѕрат€ на ’армони€та.

III. ѕ–≈—“ќЋ» - Ѕрат€ на ¬ол€та.

IV. √ќ—ѕќƒ—“¬ј - Ѕрат€ на »нтелигентността и –адостта.

V. —»Ћ» - Ѕрат€ на ƒвижението и –астенето.

VI. ¬Ћј—“» - Ѕрат€ на външните форми и изкуствата.

VII. Ќј„јЋ—“¬ј - Ѕрат€ на времето и такта.

VIII. ј–’јЌ√≈Ћ» - Ѕрат€ на огън€ и топлината.

IX. јЌ√≈Ћ» - Ќосители на живота и растителността.

ѕоследни€ десети чин ще заемат напредналите човешки души.


53. "—ърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък, защото живе€ в Ћюбовта на Ѕога,  ойто е вечен, безконечен."


54. "√осподи, искам да из€в€вам доброто, което —и вложил в мен, както “и го из€в€ваш. »скам да бъда добър и да постъпвам като “ебе. Ќаучи ме да изпълн€вам ¬ол€та “и, както “и искаш. ¬сичко да бъде за слава Ѕожи€."


55. "√осподи, облечи ме с надежда. √осподи, изпълни ме с в€ра. √осподи, съедини ме с Ћюбовта, за да изпълн€ “во€та блага ¬ол€."


56. ћагическа формула: "¬елики √осподи на вечността, заради “ебе съм готов да понеса всички страдани€ и изпитани€!"


57. ‘ормула при мъчнотии: "√осподи, дай ми малката топлинка, дай ми малката светлинка! √осподи, да бъде всичко за “во€ слава! ¬сичко да бъде за слава Ѕожи€!"


58. ‘ормула при отча€ние: "√осподи, аз искам да живе€ добър, правилен живот. √осподи, изведи ме от това състо€ние на безумие и ме въведи в «акона на свободата, за да мисл€ правилно."


59. «а възстанов€ване връзката с Ѕога: "√осподи, досега жив€х нередовен, неправилен живот, никога не съм говорил »стината. ѕомогни ми да изправ€ живота си и да върв€ напред."


60. √осподи, както работ€т разумните същества на Ќебето, така искам и аз да работ€ на «ем€та."


61. ѕри нещастие: "√осподи, научи ме как да извад€ повече поука от скръбта и нещастието си."


62.  огато се намираш в трудно положение, тури ръката си на главата и на сърцето, на стомаха и кажи: "Ќе губи времето си! Ќе се занимавай с празни работи! Ќе мисли за изгубеното богатство! Ќе се страхувай от лошите услови€, защото те нос€т такова знание, каквото не може никой да ти даде!"

”чител€т


63. јко дойдеш до едно противоречие в себе си, до една невъзможност за тебе, ще кажеш: "” Ѕога всичко е възможно. јз живе€ в Ќего и с Ќеговата ћъдрост всичко мога да постигна."

”чител€т


64. Ќа –ила присъствуват напреднали разумни същества.  ъм т€х се обърнете и ги поздравете с думите: "—ветли брат€, ние ви поздрав€ваме и желаем √оспод да ви благослови."

”чител€т


65. ѕрез тази година да снемете излишните товари, що тежат върху вас, и в моменти на съмнение, материални утеснени€ и пр. почнете да размишл€вате, и кажете: "јко √оспод е искал този товар да го нос€, ще го нос€ и изнеса, ако ли не, тогава нека се отмахне товарът."

”чител€т


66.  огато имаш нужда от в€ра, ще кажеш: "√осподи, изпълни ме с в€ра."

 огато имаш нужда от Ћюбов, ще кажеш: "√осподи, съедини ме с Ћюбовта."

”чител€т


67. “ри правила:

1. Ќа първи€ ден от месеца кажи:

"ƒа дойде ÷арството Ѕожие на Ћюбовта, да разгърне чувствата в душата ми и да блесне »стината."

2. Ќа осмо число от месеца кажи:

"ƒа се из€ви силата на вечни€ ƒух,  ойто про€в€ва ћъдростта."

3. ¬ последни€ ден от месеца и при новолуние кажи: "ƒа дойде благословението на апостолски€ чин, за да уловим ¬селената и да вземем ключа в десницата си."

”чител€т


68. "√осподи, затвори вратата на злото. √осподи, дай мир и светлина на вс€ка душа."


69. "Ѕог живее във вас, вие сте добри." — тези думи се побеждават лошите хора.

”чител€т


70. "√осподи, в “воите –ъце предавам ƒуха си." “ези думи на ’риста може да ги кажеш в най - трудни изпитани€.

”чител€т


71. "Ћюбов и съгласие." ”чител€т е казал, че мъж и жена, когато се карат, или други н€кои, ако кажем тези думи, те ще се примир€т.


72. "∆ив е √оспод,  ойто е днес между нас." ”чител€т е казал, че това са най - силните думи на света и може да се кажат само с чистота съвършена.


73. "¬дъхновение, вдъхновение, вдъхновение." — тези думи, казва ”чител€т, се усп€ва във вс€ка работа.


74. "√осподи, освет€вай път€ ми, за да намер€ »стината."


75. "√осподи, укрепи в€рата ми, усили духа ми, облагороди сърцето ми, осени ме с “во€та вечна Ћюбов, за да “и служа с радост."


76. "√осподи, помогни ми да израсна духовно."


77. "√осподи, смили се над Ѕългари€, изпрати Ѕожествените сили да € паз€т от разруха."


78. "ƒа пребъде Ѕог в мен и аз да изпълн€ Ќегови€ «акон тук на «ем€та."


79. "√осподи, бди над Ѕългари€."


80.  огато срещнеш, когото и да е, обърни ума си към Ѕога и кажи: "√осподи, да се про€ви тъй, както “и —е про€в€ваш."

”чител€т


81. "√осподи, искам “во€та Ћюбов, “во€та ћъдрост, “во€та »стина, “во€та ѕравда и доброта да пребъдват винаги в мене."


82. "√осподи, благослови езика ми, за да излизат от него сладки, силни и красиви думи."


83. ѕри трудни моменти в живота: "√осподи, “и —и ме изпратил на «ем€та, “и ще ме избавиш от това затруднение."

ўом човек добие самообладание, страдани€та в живота му сами по себе си изчезват.

¬сички велики, възвишени души, които помагат на човечеството, са минали през дисциплината на страдани€та, само чрез т€х те са разбрали своето предназначение.

”чител€т


84. "√осподи, помогни ми да изпълн€ “во€та блага ¬ол€!"


85. "ќтче, аз разбрах, че само любовта към “ебе е велики€т смисъл на живота. јз ще бъда съвършен - това е идеалът на мо€ живот. √оспод живее в мене и аз живе€ в Ќего."


86. "ўе заквас€ сърцето и думите си с Ћюбовта, слуха и ума си - с ћъдростта, зрението и духа си - с »стината, ръцете и силата си - с ѕравдата, краката и подвига си с ƒобродетелта."


87. "¬сичко, което е добро, мога да приема. ¬сичко, което е добро, мога да приложа. ¬сичко мога да направ€ чрез живи€ √оспод на Ћюбовта. јз живе€ в Ѕога и с Ќеговата ћъдрост всичко мога да постигна. — Ѕога всичко мога."


88. "ћога да бъда търпелив, милостив; мога да обичам, да прав€ добро; мога да уча, да услужвам на хората. ¬ доброто и разумното всичко мога да направ€. ¬сичко мога да направ€ за Ћюбовта към Ѕога, към сво€та душа, към сво€ ближен."


89. "√осподи, облечи ме с Ќадежда! √осподи, изпълни ме с ¬€ра! √осподи, съедини ме с Ћюбовта, за да изпълн€ “во€та блага ¬ол€!"


90. "— Ѕога всичко мога! «а Ѕога всичко е възможно!"


91.  огато обидиш н€кого: "√осподи, прости ми, че не “е послушах!"


92. "Ѕог е Ћюбов - Ћюбов,  о€то ’ристос е приел. ’ристос е Ћюбов - Ћюбов,  о€то ние сме приели. Ќие сме Ћюбов - Ћюбов, ко€то сега про€в€ваме. ƒа бъде благословен √оспод."


93.  огато искаш да помогнеш на н€ко€ душа, кажи си: "√осподи, нека “во€т светъл ƒух благослови всичко онова, което тази душа може да възприеме и да го ;обработи в себе си."

”чител€т


94. "√осподи, благослови ........ да ходи неуморно в път€ на »стината и доброто, и всичките му й чувства, желани€, действи€ и постъпки, да бъдат заквасени от живата »стина, ко€то произтича от ƒуха на Ћюбовта."


95. —тарайте се, като дадете едно обещание, да го изпълните. ѕреди да обещаеш мисли хубаво, но обещаеш ли веднъж, кажи: "“ази дума Ѕог е казал, аз ще се застъп€ за Ѕога." Ќашето съзнание тр€бва да предшествува обещанието.

”чител€т


96. ѕазете се от това - не изнудвайте другите да обещават. ўе оставите всеки да действува по сво€ вол€.

”чител€т


97. ћислите ли да направите нещо, не говорете нищо, само кажете: "√осподи, ела ми на помощ!"

”чител€т


98. "Ѕог е Ћюбов, Ѕог е ћъдрост, Ѕог е »стина. Ѕожи€та Ћюбов, Ѕожи€та ћъдрост, Ѕожи€та »стина да пребъдат в нас."


99. "√осподи, скрий ме под крилете —и, за да “и служа и да “е прослав€."


100. "√осподи, обичам “е при всички противоречи€ и страдани€, които —и ми дал! “во€та Ћюбов е мой идеал!"


101. »скате ли да постигнете нещо, кажете: "√осподи, “и,  ойто —и направил и създал ц€лата ¬селена, дай ми възможност да про€в€ “во€та сила, да създам и аз нещо, с което да “е прослав€."

”чител€т


102. "√осподи, дай ми светъл ум, чисто сърце и крепък дух, за да “и служа през ц€лата вечност."


103. "√осподи, дай благословение и на моите брат€, както даваш и на мене. јз ще “е слушам, както ме учиш. ўе прилагам Ћюбовта, според както е “во€та ¬ол€."


104. јз съм човек, служител на доброто. јз съм частица от ¬еликото Ѕожествено —ъзнание. јз съм крепък като диаманта и светъл като —лънцето. јз раста и ще раста, за да вид€ Ћицето на Ѕога.


105. ‘ормула при големи противоречи€:

"ƒа бъде ¬ол€та Ѕожи€!"

 ажете ли така, н€ма да мине много време и въпросът ще се разреши. »зисква се упование, без съмнение и колебание.

”чител€т


106. «а прогонване на лоши мисли:

ѕри започване събираме двете ръце по трите първи пръсти, събрани в куп пред устата и изговар€ме:

"ƒа се разпръснат всички зли и лоши помисли от мене!"


107. јз ще ход€ в път€ само на светлината, светлина, светлина.


108. Ќе се запитвай дали си добър или не, но кажи:

"јз съм добър, тр€бва да влагам доброто във вс€ка мисъл, във вс€ко чувство и във вс€ка постъпка."


109. "√осподи, просвети мо€ ум, най - добре да схвана и разбера задачите, които сто€т пред прага на мо€та душа."


110. ¬земи петолевка в джоба си и като срещнеш един беден, извади, колкото се падне в ръката ти и дай, като държиш в ума си мисълта: "јз мога да бъда щедър. ўе дам без мисъл, че много съм дал." » ще забравиш, че си дал. “ези действи€ не тр€бва да бъдат егоистични. “ози закон е наречен: "«акон за ¬семирното »зобилие."


111. Ќатъкне ли се ученикът на известни страдани€ и противоречи€, да каже в себе си:

"“акава е –азумната ¬ол€ Ѕожи€!

“акава е ¬еликата ¬ол€ Ѕожи€!

“акава е ¬ол€та на Ѕезгранични€  осмос!"

¬ъв време на такова страдание човек тр€бва да се обърне с пълна в€ра и упование към √оспода, към ¬еликата ¬ол€ Ѕожи€. “ака всичко ще се разреши.


112. ѕри противоречие кажи: "√осподи, “и,  ойто —и Ћюбов, най - високи€т връх, помогни ми да се кача на този връх, оттам да погледна."


113. ¬ »мето на ’ристовата кръв, прол€та на √олгота, да се махнат от мене всички зли сили и мисли.

(три пъти)

ѕри вс€ко свършване със сила изтласкваме навън събрали€ се въздух в гърдите, произнас€йки "‘”" и с отблъскващо движение на разперените встрани две ръце изговар€не на думите три пъти.


114. ѕри противоречие кажи:

"√осподи, “и,  ойто —и Ћюбов, най - високи€т връх, помогни ми да се изкача на този връх, от там да погледна."


115. "√осподи, искам да бъда любеща, светеща душа. ƒа помагам на другите души. ƒа се пробуди моето Ѕожествено съзнание. ƒа завърша своите изпити на «ем€та. Ќе искам да € напускам. ўе живе€ на «ем€та при всички услови€, както “и искаш!"


116. —прете се на едно лице и всеки ден в определен час му изпращайте по една добра мисъл, но не във ваша полза.

Ќапример: "ƒа стане по - благ, по - добър, да се смекчи" и това правете за една седмица. ѕроверете резултата. Ќо бъдете много внимателни, когато работите с мисълта.

”чител€т


117. јко н€кой е зле настроен към тебе, кажи:

"√осподи, направи така, този човек да се нуждае от помощ и да н€ма никой друг, който да му помогне, освен мене."

 огато стане така, този непри€тел ще ти стане при€тел.


118. —тани рано сутринта, започни да работиш и кажи: "»ова и ре." “ова значи "√оспод ще промисли." Ѕог е промислил вече, ти ще работиш и хл€бът ще дойде. ќбедн€л н€кой, ще забогатее. ѕропаднал на изпит, ще издържи. »згубил парите си, щастието му ще проработи.  аквото и да ви се случи, дръжте положителна мисъл в главата си.


119. "¬€рвам в Ѕога и ще живе€ по Ѕога, и н€ма да прав€ на никого нищо лошо."


120. "јз ще бъда изправен в мислите, чувствата и постъпките си, за да виждам живота и да служа съзнателно."


121. "» най - големите страдани€, които минавам, са измет за мен в сравнение с великата привилеги€, ко€то имам, че съм ученик на ¬еликото ¬семирно Ѕ€ло Ѕратство."


122. "√осподи, просвети ума ми. ƒай ми светлина и знание да разбирам ¬ол€та “и и да € изпълн€вам."


123. «а една седмица изговар€йте по 10 пъти сутрин, обед и вечер формулата:

"Ѕог е Ћюбов, Ѕог е —ветлина, Ѕог е ∆ивот."

(≈дновременно с това с двете ръце масажирайте по главата, от челото до темето и малки€ мозък.)


124. "јз мога да служа. јз служа. јз служа само на Ѕога."


125. "√осподи, готов съм да изпълн€ програмата “и, тъй както —и € наредил. ƒа бъде “во€та ¬ол€."


126. "√осподи, аз съм в хармони€ с живата ѕрирода и нека потече Ѕожието благословение през мен.

ƒа се прослави Ѕожието »ме в мен!

ƒа се въдвори ÷арството Ѕожие в мен!

ƒа бъде ¬ол€та Ѕожи€!"


127. "√осподи, научи ме по нови€ начин да схвана Ћюбовта и по нови€ начин да € приложа."


128. ¬секи духовен или учен човек е оставен сам на себе си да разреши важни€ въпрос за сво€та съдба. ¬ разрешението си да каже:

"—амо един ѕът има - “ой е ѕът€т на Ћюбовта.

—амо едно постижение има - то е постижението на ћъдростта.

—амо една ћисъл има - и “€ е ћисълта на ¬еликата »стина, в  о€то силите са групирани и обедин€ват всичко в Ѕога, в тази ¬ечна Ћюбов,  о€то осмисл€ човешки€ живот."


129. "√осподи, просвети мо€ ум, щото най - добре да схвана и разбера задачите, които сед€т пред прага на мо€та душа."


130. ”ченикът тр€бва да изб€гва похвалството и да не предизвиква похвали из устата на другите. јко бъде похвален, да каже: "Ќе мо€та слава, √осподи, а за “во€та да бъде."


131. ѕроизнас€ се в определен час:

"√осподи, благоволи да възстановиш Ћюбовта, ћъдростта и »стината в сърцата и душите на всички ръководещи лица по «ем€та, за да живе€т всички хора в мир и радост, и да се почувствуват като брат€ и сестри с ≈дин Ѕаща."


132. ћќ“ќ“ќ Ќј ЋёЅќ¬“ј

— Ћюбовта всичко може. Ћюбовта е сила, ко€то слага в равновесие всичко.

(»зберете си една част от ден€ за 5 минути за произнас€не на едно и също мото с мисъл. —тру€ в пространството за Ѕ€лото Ѕратство. ћоже с ћќ“ќ“ќ Ќј ЋёЅќ¬“ј като обливате с Ѕожествената Ћюбов Ѕратствата, брат€та и сестрите, »згрева, Ѕ€лото Ѕратство.

”чител€т)


133. ѕентаграмът и формулите в него. (виж стр. 154)

ќще от древно време е известен ѕентаграмът. “ой е даден от ¬еликите посветени в окултните школи, но е даван само със своите линии, без символи, думи и букви. ѕентаграмът изобраз€ва ѕът€ на ученика, ѕът€, който човек изминава до постигане на съвършенството.

ѕентаграмът е символ на петте велики добродетели и петте велики принципа: Ћюбовта, ћъдростта, »стината, ѕравдата и ƒобродетелта.

∆иви€т ѕентаграм е човекът - главата, двете ръце и двата крака. √лавата е »стината, десни€т крак - ѕравдата, д€сната ръка - ћъдростта, леви€т крак - ƒобродетелта, л€вата ръка - Ћюбовта. “ези пет точки са пет центъра, през които непрестанно се изливат токове, протичат енергии. ѕет точки, които ни ограничават в света на про€веното, на формите, но силите текат, за т€х н€ма ограничение и изграждат в невидими€ св€т невидими€ човек. ѕетте върха са петте места, през които може да се влезе в път€.

 ато наблюдаваш човека, виждаш в него петте добродетели: правата, ко€то води от леви€ крак към главата, е »стината; от главата към десни€ крак е ѕравдата; от десни€ крак към л€вата ръка е Ћюбовта; от л€вата ръка към д€сната е ћъдростта, и от д€сната ръка към леви€ крак е ƒобродетелта.

”чител€т в разговор е казал: "Ќ€кои считат ѕентаграма като една мъртва форма, без никакво действие. “е много се лъжат. ѕентаграмът е извор на живот, извор на светлина. ќт ѕентаграма извира светлина и като лъчи се разпростран€ва наоколо. «ащо? - «ащото ѕентаграмът не е обикновена фигура, а е построен по окултните закони. ќкултни сили действуват в него."

“рептени€та, които си излъчват от ѕентаграма, са силни. “е действуват благотворно върху човека, повдигат го, вливат сили в него. “ози символ може да съдействува на ученика, понеже създава наоколо при€тна аура чрез окултните сили, които действуват в него. ќбаче, ако в ста€та, в ко€то се намира ѕентаграмът, се извършват отрицателни действи€: лоши мисли, лоши чувства, каране, лъжа, престъплени€ и др., то става сблъскване между противоположни трептени€. “ова действува разрушително и причин€ва нещасти€. "¬ изпълнение ¬ол€та на Ѕога е силата на човешката душа." “ези думи са много важни и със съсредоточено произнас€не имат мощно въздействие. ѕентаграмът е ѕът€т на Ѕожественото, ѕът€т на ƒушата и нейното развитие. ќсъществил този символ в себе си, Ѕожествени€т ƒух ще се излива и работи през петте канала или ъгли.

 огато петте принципа оживе€т, човек се слива с Ѕожествени€ св€т и става една разумна, съзнателна същност, ко€то знае вече да работи за еволюци€та с пълно съзнание и знание на Ѕожествените закони, които постига чрез просветлението на Ѕожествената ћъдрост. “ака ще оживите ѕентаграма: "¬ изпълнение ¬ол€та на Ѕога чрез Ћюбовта е силата на човешката душа." "¬ изпълнение ¬ол€та на Ѕога чрез ћъдростта е силата на човешката душа." "¬ изпълнение ¬ол€та на Ѕога чрез »стината е силата на човешката душа." "¬ изпълнение ¬ол€та на Ѕога чрез ѕравдата е силата на човешката душа." "¬ изпълнение ¬ол€та на Ѕога чрез ƒобродетелта е силата на човешката душа." » ко€то формула употребите, ще обърнете съответни€ връх нагоре. Ќапример, когато искате да се борите за доброто, искате да победите известна мъчноти€ чрез »стината, ще насочите върха на ъгъла с »стината в ѕентаграма нагоре. ѕосле искате да победите нещо в себе си - тогава ще насочите нагоре върха на ъгъла с ћъдростта, значи с ума си ще работите. » с другите добродетели ще направите същото според случа€.

ѕентаграмът да е обърнат винаги с върха нагоре, дето са буквите ¬ и . јко се обърне с върха надолу, той има отрицателно действие и може да даде нежелателни последстви€.XI. ¬≈„≈–Ќ» ‘ќ–ћ”Ћ»

 огато спите, вие отивате в астрални€ св€т на училище.

—ъвременните хора си навличат ред нещасти€ от много спане. Ќе л€гат навреме, когато тр€бва да сп€т, и не стават навреме, когато тр€бва да стават. “ази работа е много проста.  окошките по кое време л€гат? “е зна€т, че когато залезе —лънцето, има много тренове за други€ св€т, съобщени€та за други€ св€т са много добри, но по - късно след 22, 23, 24 часа треновете са редки, ще тр€бва да чакат. Ќе може да отидеш в други€ св€т, ще бъдеш буден на гарата, ще чакаш, но щом се качиш на пристигнали€ трен, е лесно. “ой ще те носи в други€ св€т.

”чител€т

1. ‘ормула, ко€то се произнас€ вечер след молитва:

"¬€рата, с ко€то аз живе€, ще внесе Ѕожествена хармони€ в стремежите на моето сърце."


2. ƒа излизаш вечер и да наблюдаваш небето 10 - 15 минути, да проникнеш в него, да се свържеш с Ѕога и светлите същества, и може да кажеш и формулата: "√осподи, благодар€ “и за живота, който —и ми дал. јз искам да вл€за в Ќови€ живот - живота на Ћюбовта."

 ато правим това, непри€тностите, които са определени да имаме за други€ ден, ще минат по - леко.

”чител€т


3. "јнгели Ѕожии, пазители наши, ние, които сме предадени на вас от Ѕожието милосърдие, молим ви се, пазете ни, укреп€вайте ни и ръководете ни през тази нощ."


4. "ќтивам горе да се уча, да се мол€ и да работ€. ∆ела€ да посет€ Ќебесната Ўкола на ¬семирното Ѕ€ло Ѕратство. √осподи »сусе ’ристе, аз зна€, че това е в съгласие с “во€та ¬ол€, а “во€та ¬ол€ на две не става."

( азва се с вдигната д€сна ръка, свита в лакът€ и отворена напред длан.)


5. «а развиване на паметта. ѕомоли се и кажи на клетките на паметта: "ћол€ ви се, съберете всички данни, необходими за усилване на паметта ми и създайте всички услови€ за работа." » забрави що си казал.

”чител€т


6. ўом искаш да станеш рано, хвани палеца на л€вата ръка с палеца и показалеца на д€сната, и кажи: "»скам да стана утре в 4 часа." —ъщо и с д€сната. ѕалецът е антена. «ад палеца сто€т разумни същества, с които ти си свързан. јко не се съмн€ваш, ще успееш. ѕалецът е Ѕожественото начало в човека.

”чител€т


7. ”ченикът тр€бва да бъде безпощаден към своите грешки, да ги оглежда точно, нито да ги намал€ва, нито да ги увеличава, без да се съди и критикува, само да ги изправ€. ”ченикът тр€бва да бъде абсолютно искрен пред себе си, пред сво€та душа във всичките свои действи€. ¬ечер, преди да си легне, ученикът застава прав и си казва:

"¬ името на абсолютната —праведливост, аз съм готов да изправ€ грешките си без отлагане."

”ченикът знае, че грешките не се прощават - те тр€бва да се поправ€т. “ой върви по път€ нагоре, в път€ на доброто, оглежда грешките си, изправ€ ги, без да отлага и върви напред.

”чител€т


8. Ћ€гаш си в 10 часа и в подсъзнанието си влагаш мисълта да се събудиш в 12 часа и да извършиш известна работа. ’ващаш палеца си на д€сната ръка с палеца и показалеца на л€вата си ръка и казваш:

"»скам да се събуд€ в 12 часа."

—лед като се събудиш вдигаш най - напред главата си, после пускаш десни€ си крак, а после леви€ и казваш:

"јз съм господар на времето и ще го използувам, както намер€ за добре."

”чител€т.
¬–Џ« ј ћ≈∆ƒ” ƒЌ»“≈ Ќј —≈ƒћ»÷ј“ј » ѕЋјЌ≈“»“≈, ÷¬≈“ќ¬≈“≈, ћ”«» јЋЌ»“≈ “ќЌќ¬≈ » ћ≈“јЋ»“≈

ƒ≈Ќ

ѕЋјЌ≈“ј

÷¬я“

“ќћ

ћ≈“јЋ

„»—Ћќ

ѕонеделник

Ћуна

«елен

‘а

—ребро

2

¬торник

ћарс

„ервен

ƒо

∆ел€зо

9

—р€да

ћеркурий

∆ълт

ћи

∆ивак

5

„етвъртък

ёпитер

“ъмносин

Ћа

 алай

3

ѕетък

¬енера

ясносин

(розов)

—ол

ћед

6

—ъбота

—атурн

¬иолетов

—и

ќлово

7, 8

Ќедел€

—лънце

ќранжев

(аметистов)

ре

злато

1
¬–Џ« ј ћ≈∆ƒ” ƒЌ»“≈ Ќј —≈ƒћ»÷ј“ј (ѕЋјЌ≈“»“≈) » ’–јЌ»“≈

ѕќЌ≈ƒ≈ЋЌ»  - Ћ”Ќј: зеле, лапад, лобода, зелен фасул, марул€, краставица, зелена царевица, бакла, печурки гъби.

¬“ќ–Ќ»  - ћј–—: коприва, червени чушки, лук, чесън, хр€н, б€ла р€па, репички, спанак - храни, които съдържат лютивина и

жел€зо.

—–яƒј - ћ≈– ”–»…: моркови, леща, зр€ла царевица, магданоз, чубрица, круши и други жълто обагрени плодове.

„≈“¬Џ–“Џ  - ёѕ»“≈–: праскови, картофи, тикви, бам€, фъстъци, орехи, бадеми, маслини, жито, праскови, растително масло, мл€ко.

ѕ≈“Џ  - ¬≈Ќ≈–ј: череши, вишни, €бълки, сини сливи, смокини, €годи, малини, дини, грах, сусам, мащерка.

—ЏЅќ“ј - —ј“”–Ќ: орехи, бадеми, лешници, кестени, сини патладжани, зр€л боб, черна р€па, маслини, боровинки, шипки, кафе, какао и други черупкови плодове и зеленчуци.

Ќ≈ƒ≈Ћя - —ЋЏЌ÷≈: грозде, стафиди, портокали, мандарини, ориз, леща, слънчоглед, овес, ръж, ечемик.

Ќј–яƒ «ј ћќЋ»“¬≈Ќ» —ЏЅ–јЌ»я

—утрин в 5 часа:

1. ќбграждане с мотото: "¬ »мето на Ѕожи€та Ћюбов, в »мето на Ѕожи€та ћъдрост, в »мето на Ѕожи€та »стина, в  оито живеем и се движим и със силата на живото —лово Ѕожие да се разпръснат всички лоши помишлени€ и всички вражески сили."

(три пъти)

2. ƒобрата молитва.

3. ѕсалом 91.

4. ћолитва на ÷арството.

5. Ћозинката.

6. “айна молитва за мир.

7. ќтче наш

8. ћотото: "√осподи, запази ни, за да пропов€дваме за “ебе."

9. ћотото: "» това е живот вечен, да познаем “ебе ≈диннаго »стиннаго Ѕога и ’риста,  огото —и изпратил."


¬ечер в 18 часа:

1. ќбграждане.

2. ƒобрата молитва.

3. ѕсалом 91.

4. ћолитва "ѕът€т на живота".

5. ћолитва на избраните.

6. “айна молитва за мир.

7. ќтче наш.

8. ћотото: "√осподи, запази ни, за да пропов€дваме за “ебе."

9. ћотото: "» това е живот вечен, да познаем “ебе ≈диннаго »стиннаго Ѕога и ’риста,  огото —и изпратил."Ќј–яƒ «ј ¬—≈ » ќ“ ƒЌ»“≈ ќ“ —≈ƒћ»÷ј“ј, ƒјƒ≈Ќ» ќ“ ”„»“≈Ћя“

ѕонеделник 1. ѕесента "Ѕлагослав€й!"

2. ћолитва на ÷арството,

3. ѕсалми: 91 (по —лав. 90), 23 (по —лав. 22) и 143 (по —лав. 142),

4. √осподн€та молитва.

¬торник 1. ѕесента "ўе се развесел€",

2. ћолитвата "ѕът€т на живота",

3. ѕсалми: 91 (по —лав. 90), 23 (по —лав. 22) и 27(по —лав. 26),

4. √осподн€та молитва.

—р€да 1. ѕесента "ѕесен на светли€ път",

2. ћолитва на Ѕратството,

3. ѕсалми: 91 (по —лав. 90), 23 (по —лав. 22), 19 (по —лав. 18) и 103 (по —лав. 102),

4. √осподн€та молитва.

„етвъртък 1. ѕесента "“ой иде",

2. ћолитвата "ѕлодовете на ƒуха",

3. ѕсалми: 91 (по —лав. 90), 23 (по —лав. 22) и 112 (по —лав. 111),

4. √осподн€та молитва.

ѕетък 1. ѕесента "‘ир - фюр - фен",

2. ћолитва на “риединни€ Ѕог,

3. ѕсалми: 91 (по —лав. 90), 23 (по —лав. 21) и 44 (по —лав. 43),

4. √осподн€та молитва.

—ъбота 1. ѕесента "Ѕог е Ћюбов",

2. ћалката молитва,

3. ѕсалми: 91 (по —лав. 90), 23 (по —лав. 22), 25 (по —лав. 24) и 132 (по —лав. 131),

4. √осподн€та молитва.

Ќедел€ 1. ѕесента "¬ начало бе —ловото",

2. ƒобрата молитва,

3. ѕсалми: 91 (по —лав. 90), 23 (по —лав. 22) и 61 (по —лав. 60),

4. √осподн€та молитва.

ѕсаломи 25 (по —лав. 24), 31(по —лав. 30),

71 (по —лав. 70), 77 (по —лав. 76) и
"„етете двата ѕсалома 91 и 23 и не се страхувайте!

ўе видите, че каквото и да се случи, всичко ще се превърне на добро."


”чител€т
ѕонеделник


ѕесента "Ѕлагослав€й"


Ѕлагослав€й, душе мо€, √оспода!

Ќе забрав€й всите ћу милости,

Ќе забрав€й всите ћу благости,

Ќе забрав€й всите ћу добрини!

Ќе забрав€й милостта ћу,

Ќе забрав€й благостта ћу,

Ќе забрав€й обичта ћу,

Ќе забрав€й любовта ћу.

ћолитва на ÷арството

√осподи, Ѕоже наш, да възлезе молбата ни пред “воето Ћице, да дойде ƒухът “и и да проз€бне —ловото “и в нашите сърца, заради Ћюбовта “и, с  о€то —и ни възлюбил.

Ѕлагий ни Ќебесен Ѕаща, јва ќтче, да дойде “воето ÷арство, да бъде “во€та ¬ол€, да се освети “воето »ме на «ем€та - това е желанието на нашата душа, това е нуждата, ко€то посто€нно усещаме в то€ св€т.

¬еликий √осподи на вс€ка сила и крепост, застани зад ƒелото —и, приклони сърцата на всички, които —и избрал да се назоват начатък на “во€та —лава и ¬еличие.

Ѕлагий √осподи наш, ръководи ни с милостивата —и –ъка, просвещавай ни да се не отклон€ваме от —ловото “и, да не престъпваме «акона “и.

¬оди ни като добър пастир при зелените пасбища, при бистрите потоци. ≈дини€т “и, √оспод и —пасител на света, знаен преди всичките векове на светлината, ≈дин в зар€щата виделина на наши€ живот, благоволи да разшириш нашата душа, да възрастиш наши€ дух, да възродиш нашето сърце, да просветиш наши€ ум, да можем да “е славим сега и вс€кога, и през всичките векове.

јмин.

ѕсалом 91 (по —лав. 90) 1.  ойто живее под покрива на ¬севишнаго, ще пребивае под с€нката на ¬семогущаго.

 2. ўе казвам за √оспода: "“ой е прибежище мое и крепост мо€." Ѕог мой, на Ќего ще се наде€.

 3. «ащото “ой ще те избав€ от сетта на ловеца и от губителен мор.

 4. — перата —и ще те покрива и под крилата ћу ще имаш прибежище: Ќеговата »стина е щит и всеоръжие.

 5. Ќ€ма да се боиш от нощен страх, от стрелата, ко€то лети дене,

 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, ко€то запуст€ва всред пладнина.

 7. “ис€ща ще падат от страната ти и десет тис€щи отд€сно ти; но при тебе н€ма да се приближи.

 8. —амо с очите си ще гледаш и ще видиш възда€нието на нечестивите.

 9. ѕонеже ти си направил √оспода своего упование, вишнаго свое прибежище,

 10. н€ма да ти се случи никакво зло и €зва н€ма да се приближи при жилището ти.

 11. «ащото ще запов€да на ангелите си за тебе да те паз€т във всите твои пътища:

 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.

 13. ўе настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и лам€.

 14. ѕонеже положи в ћене любовта си, за то ще го избав€: ще го тур€ в безопасност, защото позна »мето ћи.

 15. ўе ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избав€ и ще го прослав€.

 16. ўе го насит€ с дългоденствие и ще му покажа спасението —и.ѕсалом 23 (по —лав. 22)


(ѕсалом ƒавидов)

 1. √оспод е пастир мой: не ще бъда в лишение.

 2. Ќа зелени пасища ме упоко€ва, при тихи води ме води.

 3. ¬ъзвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради »мето —и.

 4. » даже в дола на смъртната с€нка, ако ход€, не ще се уплаша от зло; защото “и —и с мене, “во€т жезъл и “во€та то€га, те ме утешават.

 5. ѕриготв€ш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал —и с елей главата ми, чашата ми се прелива.

 6. Ќаистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живе€ в дома √осподен на дълги дни.ѕсалом 143 (по —лав. 142)


(ѕсалом ƒавидов)

 1. √осподи, послушай молитвата ми! ƒай ухо на молени€та ми. ќтвещай ми според истината —и, според правдата —и.

 2. » не влезвай в съд с раба си, защото н€ма да се оправдае пред “ебе ни един жив человек.

 3. «ащото погна непри€тел€т душата ми, удари о зем€та живота ми, турил ме е да сед€ в тъмни места като онези, които са отдавна умрели.

 4. «а то духът ми примира вътре в мене, в мене сърцето ми е смутено.

 5. Ќапомн€м си древните дни, преговар€м всичките “вои дела, поучавам се в творени€та на ръцете “и.

 6. ѕростирам ръцете си към “ебе. ƒушата ми жаднее за “ебе като безводна зем€.

 7. —коро ме послушай, √осподи, духът ми изчезнува. Ќе скривай Ћицето —и от мене, за да се не уподоб€ на онези, които слаз€т в рова.

 8. Ќаправи ме да чу€ рано милостта “и, защото на “ебе съм уповал. ѕокажи ми път€, по който тр€бва да ход€, защото към “ебе възнесох душата си.

 9. »збави ме от враговете ми, √осподи, към “ебе прибегнах.

 10. Ќаучи ме да прав€ ¬ол€та “и, защото “и —и Ѕог мой. ƒухът “вой благий да ме настави на права зем€.

 11. «аради »мето —и, √осподи, оживи ме. «аради ѕравдата —и, изведи душата ми из утеснението.

 12. » заради ћилостта —и, изтреби враговете ми. » погуби всичките, които враждуват против душата ми; защото аз съм раб “вой.√осподн€та молитваќтче наш,  ойто —и на Ќебесата, да се свети »мето “вое, да дойде ÷арството “вое, да бъде ¬ол€та “во€, както на Ќебето, така и на «ем€та.

’л€ба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ќе ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е “вое ÷арството и —илата, и —лавата завинаги.

јмин.
¬торникѕесента "ўе се развесел€"

ўе се развесел€ премного заради √оспода;

ƒушата ми ще се зарадува вЅога моего:

«ащото ме облече водежди на спасение,

загърна ме вманти€ на правда,

загърна ме вманти€ на правда,

като жених, украсен със венец;

като невеста, накитена със утварите си,

като невеста, накитена със утварите си.ћолитва "ѕът€т на ∆ивота"

√осподи Ѕоже, —пасителю наш, на вс€ка сила и крепост, на вс€ка истина и любов, на вс€ка държава и власт, извор на всички добрини в живота ни, изпроводи ни благи€ —и ƒух, да ни ръководи и крепи в ѕът€ на живота, да ни просвещава умовете, да ни озар€ва сърцата, да ни дава сила и живот, да струваме добрата “и ¬ол€.

ѕрости прегрешени€та ни, които изпов€дваме пред “ебе - те ни отдалечиха от “во€та бащинска Ћюбов. »зличи ги от книгата на “воите възпоменани€ и ни дарувай мира на “во€ ƒух.

Ќаправи сега да просветне Ћицето “и върху нас, да сме образ на “во€та Ћюбов, вестители на “во€та »стина и служители на “во€та ѕравда.

Ѕлагослови то€ народ, между когото живеем; благослови нашите брат€ и сестри, с които се подвизаваме; благослови всички майки и бащи, които вършат “во€та ¬ол€. „уй гласа на всички страдующи по лицето на «ем€та и ги благослови.

Ѕлагослови ”чител€ ни,  ойто ни води в “во€ св€т ѕът.

Ѕлагословен —и “и, √осподи, Ѕоже наш. Ѕлагословено е “воето »ме от веки, защото “и —и ѕът€т, »стината и ∆ивотът и освен “ебе н€ма други Ѕог. “и —и само ≈дин.

јмин.


ѕсалом 91 (по —лав. 90)1.  ойто живее под покрива на ¬севишнаго, ще пребивае под с€нката на ¬семогущаго.

2. ўе казвам за √оспода: "“ой е прибежище мое и крепост мо€." Ѕог мой, на Ќего ще се наде€.

3. «ащото “ой ще те избав€ от сетта на ловеца и от губителен мор.

4. — перата —и ще те покрива и под крилата ћу ще имаш прибежище: Ќеговата »стина е щит и всеоръжие.

5. Ќ€ма да се боиш от нощен страх, от стрелата, ко€то лети дене,

6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, ко€то запуст€ва всред пладнина.

7. “ис€ща ще падат от страната ти и десет тис€щи отд€сно ти; но при тебе н€ма да се приближи.

8. —амо с очите си ще гледаш и ще видиш възда€нието на нечестивите.

9. ѕонеже ти си направил √оспода своего упование, вишнаго свое прибежище,

10. н€ма да ти се случи никакво зло и €зва н€ма да се приближи при жилището ти.

11. «ащото ще запов€да на ангелите си за тебе да те паз€т във всите твои пътища:

12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.

13. ўе настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и лам€.

14. ѕонеже положи в ћене любовта си, за то ще го избав€: ще го тур€ в безопасност, защото позна »мето ћи.

15. ўе ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избав€ и ще го прослав€.

16. ўе го насит€ с дългоденствие и ще му покажа спасението —и.

ѕсалом 23 (по —лав. 22)


(ѕсалом ƒавидов)

 1. √оспод е пастир мой: не ще бъда в лишение.

 2. Ќа зелени пасища ме упоко€ва, при тихи води ме води.

 3. ¬ъзвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради »мето —и.

 4. » даже в дола на смъртната с€нка, ако ход€, не ще се уплаша от зло; защото “и —и с мене, “во€т жезъл и “во€та то€га, те ме утешават.

 5. ѕриготв€ш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал —и с елей главата ми, чашата ми се прелива.

 6. Ќаистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живе€ в дома √осподен на дълги дни.ѕсалом 27 (по —лав. 26)


(ѕсалом ƒавидов)

 1. √оспод е виделина мо€ и спасение мое: от кого ще се убо€? √оспод е сила на живота ми: от кого ще се устраша?

 2.  огато приближиха при мене лукавите, за да из€дат плътта ми, съперниците и враговете ми, те се спънаха и паднаха.

 3. » ако се опълчи против мене воинство, сърцето ми н€ма да се уплаши. » ако се дигне връз мене бран, и тогаз ще съм уверен.

 4. ≈дно просих от √оспода, това ще търс€. ƒа живе€ в дома √осподен във всичките дни на живота си, да гледам красотата на √оспода и да √о дир€ в храма ћу.

 5. «ащото в зъл ден ще ме скрие в скини€та —и. ўе ме прикрие в скришното на шатъра —и. ўе ме възвиши на камик.

 6. » сега главата ми ще се възвиши над враговете ми, които ме окружават; и ще пожертвувам в скини€та ћу жертви на радостни викове. ўе пе€ и ще възпе€ √осподу.

 7. „уй, √осподи, гласа ми, с който викам. » помилвай ме и послушай ме.

 8. –екъл —и: "ѕотърсете Ћицето ћи." –ече “ебе сърцето ми: Ћицето “и, √осподи, ще потърс€.

 9. ƒа не скриеш от мене Ћицето —и, да не отхвърлиш с гн€в раба —и. “и ми стана помощ, недей ме отхвърл€, и недей ме остав€, Ѕоже, —пасителю мой.

 10. » ако отец ми и майка ми ме остав€т, √оспод, обаче, ще ме приеме.

 11. Ќаучи ме, √осподи, ѕът€ —и и води ме по равен път поради непри€телите ми.

 12. ƒа ме не предадеш на желанието на враговете ми; защото се дигнаха против мене лъжливи свидетели, които дишат насилие.

 13. ѕов€рвах, че ще вид€ благостите √осподни на зем€та на живите.

 14. „акай √оспода, имай дързновение и да се укрепи сърцето ти. ≈й, чакай √оспода.√осподн€та молитваќтче наш,  ойто —и на Ќебесата, да се свети »мето “вое, да дойде ÷арството “вое, да бъде ¬ол€та “во€, както на Ќебето, така и на «ем€та.

’л€ба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ќе ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е “вое ÷арството и —илата, и —лавата завинаги.

јмин.

—р€да
ѕесента "ѕесен на светли€ път"


ћога да постигна, що жела€.

¬ъв живота всичко се постига.

ўе нос€ Ѕожите блага във всички човешки сърца.

“ам, дето се ражда радостта, там, дето царува Ћюбовта.ћолитва на Ѕратството


√осподи, благослови ¬семирното Ѕ€ло Ѕратство, което сега присъствува между българите и слав€нството. ”крепи ƒуха му.

ƒай в€ра, упование и надежда в “ебе на ти€, които следват “во€ ѕът, да се съвземат и да “е слав€т през всичките векове на бъдещето.

—тори, √осподи, Ѕоже наш, това заради великото —и »ме, с  оето —и знаен през всичките векове горе на Ќебето и долу на «ем€та.

Ќаправи да се освети »мето “и пред всички они€, които спъват “воето св€то ƒело и да зна€т, че “и —и само ≈дин, в  огото н€ма изм€на и  ойто —и вс€кога силен да помагаш и да избав€ш.

–азпръсни враговете на твоето ÷арство, √осподи, от пред Ћицето —и и ние ще “е славим с чисто сърце, когато ни помогнеш да превъзмогнем и прогоним лукавите духове на јда, които искат да развал€т “воето св€то ƒело.

“и, √осподи, сам действувай сега с крепката —и –ъка.

—тори това заради √оспода нашего »суса ’риста, чрез  оето »ме “и —и благоволил да “е призоваваме.

Ќека управл€ващите в този народ позна€т, че н€ма друг √оспод и Ѕог освен “ебе. “и —и само ≈дин.

јмин.ѕсалом 91 (по —лав. 90)
 1.  ойто живее под покрива на ¬севишнаго, ще пребивае под с€нката на ¬семогущаго.

 2. ўе казвам за √оспода: "“ой е прибежище мое и крепост мо€." Ѕог мой, на Ќего ще се наде€.

 3. «ащото “ой ще те избав€ от сетта на ловеца и от губителен мор.

 4. — перата —и ще те покрива и под крилата ћу ще имаш прибежище: Ќеговата »стина е щит и всеоръжие.

 5. Ќ€ма да се боиш от нощен страх, от стрелата, ко€то лети дене,

 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, ко€то запуст€ва всред пладнина.

 7. “ис€ща ще падат от страната ти и десет тис€щи отд€сно ти; но при тебе н€ма да се приближи.

 8. —амо с очите си ще гледаш и ще видиш възда€нието на нечестивите.

 9. ѕонеже ти си направил √оспода своего упование, вишнаго свое прибежище,

 10. н€ма да ти се случи никакво зло и €зва н€ма да се приближи при жилището ти.

 11. «ащото ще запов€да на ангелите си за тебе да те паз€т във всите твои пътища:

 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.

 13. ўе настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и лам€.

 14. ѕонеже положи в ћене любовта си, за то ще го избав€: ще го тур€ в безопасност, защото позна »мето ћи.

 15. ўе ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избав€ и ще го прослав€.

 16. ўе го насит€ с дългоденствие и ще му покажа спасението —и.


ѕсалом 23 (по —лав. 22)


(ѕсалом ƒавидов)

 1. √оспод е пастир мой: не ще бъда в лишение.

 2. Ќа зелени пасища ме упоко€ва, при тихи води ме води.

 3. ¬ъзвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради »мето —и.

 4. » даже в дола на смъртната с€нка, ако ход€, не ще се уплаша от зло; защото “и —и с мене, “во€т жезъл и “во€та то€га, те ме утешават.

 5. ѕриготв€ш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал —и с елей главата ми, чашата ми се прелива.

 6. Ќаистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живе€ в дома √осподен на дълги дни.

ѕсалом 19 (по —лав. 18)


ѕервому ѕевцу. ѕсалом ƒавидов

 1. Ќебесата разказват славата Ѕожи€ и твърдта възвещава делото на ръцете му.

 2. ƒен на ден казва слово и нощ на нощ из€в€ва знание.

 3. Ѕез говорене, без думи, без да се чуе гласът им.

 4. ѕо всичката зем€ излезе вещанието им и до краищата на ¬селената словесата им. ¬ т€х постави скини€ за —лънцето,

 5. което изл€зва като младоженец из чертога си, радва се като юнак, за да тича в попрището.

 6. »зл€зването му е от край небето и обикал€нето му до кра€ негов, и от топлината му нищо не се скрива.

 7. «аконът √осподен е непорочен, възвраща душата. —видетелството √осподне е в€рно, умъдр€ва прости€.

 8. ѕовелени€та √осподни са прави, весел€т сърцето. «аповедта √осподн€ е светла, просвещава очите.

 9. —трахът √осподен е чист, пребивава във век. —ъдбите √осподни са истинни, купно и праведни.

 10. ∆елателни повече от злато, и по - сладки от мед, и от капките на меден сок.

 11. —лугата ти още се и вразум€ва чрез т€х. ¬ опазването им възда€нието е гол€мо.

 12.  ой усеща съгрешени€та си? ќчисти ме от тайните съгрешени€.

 13. ј още предупази раба —и от гордост, да ме не обладае; тогаз ще бъда непорочен и ще бъда чист от гол€мо престъпление.

 14. ƒумите на устата ми и преговар€нето на сърцето ми да бъдат угодни пред “ебе, √осподи, крепосте мо€ и избавителю мой.


ѕсалом 103 (по —лав. 102)

(ѕсалом ƒавидов)


 1. Ѕлагослав€й, душо мо€, √оспода, и всички вътренни мои, светото му »ме.

 2. Ѕлагослав€й, душо мо€, √оспода, и не забрав€й всичките ћу благоде€ни€.

 3.  ойто прощава всичките ти беззакони€, изцел€ва всичките ти болести,

 4. избав€ от тление живота ти, венчава те с милост и щедроти,

 5. насища с благости старостта ти; младостта ти се поднов€ва като на орел.

 6. √оспод прави правда и съд на всичките обиждани.

 7. ѕоказа пътищата —и на ћойсе€, ƒелата —и на израилевите синове.

 8. ∆алостив и милостив е √оспод, ƒълготърпелив и многомилостив.

 9. Ќе ще е противен за вс€кога, нито ще държи гн€в във век.

 10. Ќе ни е сторил според греховете ни, нито е въздал нам според беззакони€та ни.

 11. «ащото, колкото е небето високо от зем€та, толкоз е гол€ма милостта ћу към онези, които ћу се бо€т.

 12.  олкото отстои изток от запад, толкоз е отдалечил от нас престъплени€та ни.

 13.  акто жали отец чадата си, така жали √оспод онези, които ћу се бо€т.

 14. «ащото “ой познава нашето създание, помни, че ние сме пръст.

 15. ƒните на человека са като трева,  ато цв€т на полето, така цъфти.

 16. «ащото преминава в€търът над него и н€ма го, и м€стото му го не познава вече.

 17. ј милостта √осподн€ е от века и до века връз онези, които ћу се бо€т. » правдата ћу връз синовете на синовете

 18. на онези, които паз€т завета ћу и помн€т заповедите ћу, за да ги изпълн€ват.

 19. √оспод постави престола —и на небето и ÷арството ћу владее над всичко.

 20. Ѕлагослав€йте √оспода, вси ангели Ќегови силни с крепост, които изпълн€вате —ловото ћу, като слушате гласа на —ловото ћу.

 21. Ѕлагослав€йте √оспода, всички сили Ќегови, слуги Ќегови, които изпълн€вате ¬ол€та ћу.

 22. Ѕлагослав€йте √оспода, всички дела Ќегови, във вс€ко м€сто на владичеството ћу. Ѕлагослав€й, душо мо€, √оспода.
√осподн€та молитваќтче наш,  ойто —и на Ќебесата, да се свети »мето “вое, да дойде ÷арството “вое, да бъде ¬ол€та “во€, както на Ќебето, така и на «ем€та.

’л€ба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ќе ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е “вое ÷арството и —илата, и —лавата завинаги.

јмин.

„етвъртъкѕесента "“ой иде"


»де, иде, иде, сам “ой иде,

иде, иде, сам “ой иде,

иде, иде, сам “ой иде,

да помага “ой,

да помага “ой,

да помага “ой.

ћощни€т, —илни€т да помага “ой.

ћощни€т —илни€т да помага “ой,

да помага “ой, да помага “ой.

Ќий ще работим със любов, ще работим със любов,

да помага “ой, да помага “ой.

ћощни€т, —илни€т да помага “ой,

да помага “ой, да помага “ой.

ћолитва за ѕлодовете на ƒуха


√осподи на ќбичта, Ѕоже на Ћюбовта, ние “е призоваваме в “во€та милост. ѕриемаме страдани€та, които ни изпращаш, с радост на нашето сърце. ѕриемаме мъчнотиите, които допущаш за у€кчаване на наши€ дух. Ќие без колебание, без двоумение ще изпълним “во€та блага ¬ол€.

»зпрати ни “во€ ƒух да внесе в нашите сърца, в нашите умове, в нашите души плода на Ћюбовта, благото на радостта и мира - основата на “воето търпение и милосърдие.

ƒарувай ни дара на в€рата, кротостта и въздържанието.

Ѕлагослови ни, както —и ни благослав€л винаги. Ќаправи »мето —и нам мило на душите. ¬ъдвори ÷арството —и в нашите души. ’рани душите ни с “воето —лово, да укрепнат в нас всичките “вои добродетели. Ќека “воите светли ƒухове на ќбичта, ¬€рата и Ќадеждата да пребъдват в нас сега, и вс€кога заедно с “ебе!

¬ъзнас€ме хвала и слава на “ебе, ≈диннаго √оспод и Ѕог на великата жертва.

јмин.


ѕсалом 91 (по —лав. 90)
 1.  ойто живее под покрива на ¬севишнаго, ще пребивае под с€нката на ¬семогущаго.

 2. ўе казвам за √оспода: "“ой е прибежище мое и крепост мо€." Ѕог мой, на Ќего ще се наде€.

 3. «ащото “ой ще те избав€ от сетта на ловеца и от губителен мор.

 4. — перата —и ще те покрива и под крилата ћу ще имаш прибежище: Ќеговата »стина е щит и всеоръжие.

 5. Ќ€ма да се боиш от нощен страх, от стрелата, ко€то лети дене,

 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, ко€то запуст€ва всред пладнина.

 7. “ис€ща ще падат от страната ти и десет тис€щи отд€сно ти; но при тебе н€ма да се приближи.

 8. —амо с очите си ще гледаш и ще видиш възда€нието на нечестивите.

 9. ѕонеже ти си направил √оспода своего упование, вишнаго свое прибежище,

 10. н€ма да ти се случи никакво зло и €зва н€ма да се приближи при жилището ти.

 11. «ащото ще запов€да на ангелите си за тебе да те паз€т във всите твои пътища:

 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.

 13. ўе настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и лам€.

 14. ѕонеже положи в ћене любовта си, за то ще го избав€: ще го тур€ в безопасност, защото позна »мето ћи.

 15. ўе ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избав€ и ще го прослав€.

 16. ўе го насит€ с дългоденствие и ще му покажа спасението —и.


ѕсалом 23 (по —лав. 22)


(ѕсалом ƒавидов)


 1. √оспод е пастир мой: не ще бъда в лишение.

 2. Ќа зелени пасища ме упоко€ва, при тихи води ме води.

 3. ¬ъзвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради »мето —и.

 4. » даже в дола на смъртната с€нка, ако ход€, не ще се уплаша от зло; защото “и —и с мене, “во€т жезъл и “во€та то€га, те ме утешават.

 5. ѕриготв€ш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал —и с елей главата ми, чашата ми се прелива.

 6. Ќаистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живе€ в дома √осподен на дълги дни.


ѕсалом 112 (по —лав. 111) 1. јлилуи€. Ѕлажен онзи человек, който се бои от √оспода и благоволи много в заповедите ћу.

 2. —емето му ще бъде силно на зем€та. –одът на правите ще се благослови.

 3. »зобилие и богатство ще има в дома му и правдата му остава във век.

 4. ¬иделина изгр€ва в тъмнината за правите: милостив е и щедър, и праведен.

 5. ƒобри€т человек помилва и дава на заем, устро€ва работите си с правосъдие.

 6. Ќаистина никога н€ма да се поколебае, в памет вечна ще бъде праведни€т.

 7. ќт зъл дух не ще се убои: сърцето му е твърдо, понеже се надее на √оспода.

 8. ”твърдено е сърцето му: не ще се убои доде види падането на непри€телите си.

 9. –азпръсна, даде на сиромасите, правдата му остава във век. –огът му ще се възвиси в слава.

 10. Ќечестиви€т ще види и ще се разгневи. ўе поскърца със зъбите си, и ще изтае. ∆еланието на нечестивите ще погине.


√осподн€та молитваќтче наш,  ойто —и на Ќебесата, да се свети »мето “вое, да дойде ÷арството “вое, да бъде ¬ол€та “во€, както на Ќебето, така и на «ем€та.

’л€ба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ќе ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е “вое ÷арството и —илата, и —лавата завинаги.

јмин.


ѕетъкѕесента "‘ир-фюр-фен - Ѕлагослав€й"


‘ир-фюр-фен “ао Ѕи јумен,

“ао Ѕи јумен, “ао Ѕи јумен,

‘ир-фюр-фен “ао Ѕи јумен,

‘ир-фюр-фен “ао Ѕи јумен,

‘ир-фюр-фен “ао Ѕи јумен,

Ѕлагослав€й, душе мо€ √оспода;

Ѕлагослав€й и не забрав€й.

Ѕлагослав€й, благослав€й,

Ѕлагослав€й и не забрав€й.


ћолитва на “риедини€ Ѕог


I. √осподи, да дойде “во€т благ ƒух върху мо€ дух. ƒа изпълни сърцето ми и душата ми с “воето присъствие и да укрепи нозете ми във вс€ка правда.

ѕоклан€м се пред ¬ечната канара, от ко€то съм отсечен. Ѕлагословено е “воето »ме, √осподи. ”крепи ме и въздигни ме, за да “и служа с веселие.


II. √осподи, Ѕоже мой, да дойде “во€т ƒух и да просвети ума ми. ƒа освети сърцето ми и да изпълни душата ми с вс€ка радост и веселие.

ѕоклан€м се пред “ебе, ¬ечни€ извор,  ойто вс€кога ме е поил.

”мий нозете ми, измий сърцето ми, избели душата ми, за да съм чист и св€т пред “ебе. Ѕлагословен —и “и, √осподи, Ѕоже мой!


III. √осподи, Ѕоже мой, да дойде “воето благословение върху мо€ дух. ƒа изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на ƒуха “и. ƒа утвърди нозете ми със силата на “воето присъствие.

ѕоклан€м се пред “во€ ¬ечен ƒух,  ойто ме ожив€ва и възкрес€ва из мъртвите.

ѕази ме, √осподи, със св€тото —и »ме и укрепи ме, за да “и служа с радост и веселие, и да бъда едно с “ебе, √осподи »сусе ’ристе, както “и —и с ќтца.

јмин.


ѕсалом 91 (по —лав. 90)
 1.  ойто живее под покрива на ¬севишнаго, ще пребивае под с€нката на ¬семогущаго.

 2. ўе казвам за √оспода: "“ой е прибежище мое и крепост мо€." Ѕог мой, на Ќего ще се наде€.

 3. «ащото “ой ще те избав€ от сетта на ловеца и от губителен мор.

 4. — перата —и ще те покрива и под крилата ћу ще имаш прибежище: Ќеговата »стина е щит и всеоръжие.

 5. Ќ€ма да се боиш от нощен страх, от стрелата, ко€то лети дене,

 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, ко€то запуст€ва всред пладнина.

 7. “ис€ща ще падат от страната ти и десет тис€щи отд€сно ти; но при тебе н€ма да се приближи.

 8. —амо с очите си ще гледаш и ще видиш възда€нието на нечестивите.

 9. ѕонеже ти си направил √оспода своего упование, вишнаго свое прибежище,

 10. н€ма да ти се случи никакво зло и €зва н€ма да се приближи при жилището ти.

 11. «ащото ще запов€да на ангелите си за тебе да те паз€т във всите твои пътища:

 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.

 13. ўе настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и лам€.

 14. ѕонеже положи в ћене любовта си, за то ще го избав€: ще го тур€ в безопасност, защото позна »мето ћи.

 15. ўе ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избав€ и ще го прослав€.

 16. ўе го насит€ с дългоденствие и ще му покажа спасението —и.


ѕсалом 23 (по —лав. 22)


(ѕсалом ƒавидов)


 1. √оспод е пастир мой: не ще бъда в лишение.

 2. Ќа зелени пасища ме упоко€ва, при тихи води ме води.

 3. ¬ъзвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради »мето —и.

 4. » даже в дола на смъртната с€нка, ако ход€, не ще се уплаша от зло; защото “и —и с мене, “во€т жезъл и “во€та то€га, те ме утешават.

 5. ѕриготв€ш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал —и с елей главата ми, чашата ми се прелива.

 6. Ќаистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живе€ в дома √осподен на дълги дни.


ѕсалом 44 (по —лав. 43)


ѕервому ѕевцу,

ћасхил*на  ореевите —инове.


 1. Ѕоже, с ушите си чухме, нашите бащи ни приказаха делото, което —и сторил в техните дни, в древните дни.

 2. “и —и изгонил с ръката —и езичници, а т€х —и насадил. ќскърбил —и племена, а т€х —и проводил.

 3. «ащото не наследиха зем€та с меча си и мишцата им не ги спаси, и “во€та десница, и мишцата “и, и виделината на лицето “и, защото “и имаше благоволение към т€х.

 4. “и —и ÷ар мой, Ѕоже, запов€дай избавлени€ за якова.

 5. „рез “ебе ще низложим враговете си. „рез »мето “и ще стъпчем онези, които се подигат против нас.

 6. «ащото н€ма да се наде€ на лъка си, нито мечът ми ще ме избави.

 7. «ащото “и ни избави от враговете ни и посрамил —и онези, които ни мраз€т.

 8. — Ѕога ще се хвалим всеки ден и »мето “и във век ще песнословим.

 9. Ќо “и —и отхвърлил и посрамил —и нас и не излаз€ш вече с нашите воинства.

 10. Ќаправил —и ни да се върнем назад пред врага и мразещите ни разграб€т имота ни за себе си.

 11. ѕредал —и ни като овци за €стие и разпръснал —и ни между езичниците.

 12. ѕродал —и своите люде за нищо и не —и имал печалба от цената им.

 13. Ќаправил —и ни укор на съседите ни, присмех и поругание на онези, които са около нас.

 14. Ќаправил —и ни притча между езичниците, киване между народите.
√осподн€та молитваќтче наш,  ойто —и на Ќебесата, да се свети »мето “вое, да дойде ÷арството “вое, да бъде ¬ол€та “во€, както на Ќебето, така и на «ем€та.

’л€ба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ќе ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е “вое ÷арството и —илата, и —лавата завинаги.

јмин.—ъботаѕесента "Ѕог е Ћюбов"


Ѕог е Ћюбов, Ѕог е Ћюбов, Ѕог е Ћюбов,

Ћюбов, Ћюбов.

¬ечна, Ѕезгранична, пълна със живот,

∆ивот на Ѕлаги€ Ѕожи ƒух.

ƒух на благостта, ƒух на —в€тостта,

ƒух на пълен мир и радост за вс€ка душа, за вс€ка душа.

Ќий ще ходим вто€ път на светлината, за светлината,

Ќа светлината, вко€то царува Ѕожи€та Ћюбов,

Ѕожи€та Ћюбов, Ѕожи€та Ћюбов, Ѕожи€та Ћюбов.

ћалката ћолитва


√осподи, Ѕоже мой, направи да вид€ “воето Ћице. –азвесели ме заради »мето —и. Ѕлагослови ме заради ћилостта —и. ќсвети ме заради ƒуха —и. ¬ъздигни ме заради —ловото —и. ѕомогни ми заради ќбещанието —и. –ъководи ме заради »стината —и.  репи ме заради ѕравдата —и. » бъди благословен, √осподи, вс€кога, защото —и благ и истинен към всички.

јмин.


ѕсалом 91 (по —лав. 90)
 1.  ойто живее под покрива на ¬севишнаго, ще пребивае под с€нката на ¬семогущаго.

 2. ўе казвам за √оспода: "“ой е прибежище мое и крепост мо€." Ѕог мой, на Ќего ще се наде€.

 3. «ащото “ой ще те избав€ от сетта на ловеца и от губителен мор.

 4. — перата —и ще те покрива и под крилата ћу ще имаш прибежище: Ќеговата »стина е щит и всеоръжие.

 5. Ќ€ма да се боиш от нощен страх, от стрелата, ко€то лети дене,

 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, ко€то запуст€ва всред пладнина.

 7. “ис€ща ще падат от страната ти и десет тис€щи отд€сно ти; но при тебе н€ма да се приближи.

 8. —амо с очите си ще гледаш и ще видиш възда€нието на нечестивите.

 9. ѕонеже ти си направил √оспода своего упование, вишнаго свое прибежище,

 10. н€ма да ти се случи никакво зло и €зва н€ма да се приближи при жилището ти.

 11. «ащото ще запов€да на ангелите си за тебе да те паз€т във всите твои пътища:

 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.

 13. ўе настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и лам€.

 14. ѕонеже положи в ћене любовта си, за то ще го избав€: ще го тур€ в безопасност, защото позна »мето ћи.

 15. ўе ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избав€ и ще го прослав€.

 16. ўе го насит€ с дългоденствие и ще му покажа спасението —и.


ѕсалом 23 (по —лав. 22)


(ѕсалом ƒавидов)


 1. √оспод е пастир мой: не ще бъда в лишение.

 2. Ќа зелени пасища ме упоко€ва, при тихи води ме води.

 3. ¬ъзвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради »мето —и.

 4. » даже в дола на смъртната с€нка, ако ход€, не ще се уплаша от зло; защото “и —и с мене, “во€т жезъл и “во€та то€га, те ме утешават.

 5. ѕриготв€ш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал —и с елей главата ми, чашата ми се прелива.

 6. Ќаистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живе€ в дома √осподен на дълги дни.


ѕсалом 25 (по —лав. 24)


(ѕсалом ƒавидов)


 1.  ъм “ебе, √осподи, възвисих душата си.

 2. Ѕоже мой, на “ебе уповах, да се не посрам€, да се не зарадват враговете ми заради мене.

 3. ≈й всички, които чакат “ебе, да се не посрам€т. ƒа се посрам€т, които прав€т престъплени€ без причина.

 4. ѕокажи ми, √осподи, пътищата —и. Ќаучи ме на стъпките —и.;

 5. ¬оди ме в път€ на »стината —и и научи ме, защото “и —и Ѕог на спасението ми. “ебе чакам вес ден.

 6. ѕомни, √осподи, милосерди€та —и и милостите —и, защото са от века.

 7. √реховете на младостта ми и престъплени€та ми да не помниш. —поред милостта —и помни ме “и, √осподи, заради благостта —и.

 8. √оспод е благ и прав, за това ще научи грешните на път€ —и.

 9. ўе води кротките в път€ на съд и ще научи кротките на път€ —и.

 10. ¬сичките √осподни пътища са милост и истина на онези, които паз€т завета ћу и свидетелствата ћу.

 11. «аради “воето »ме, √осподи, прости беззаконието ми, защото е гол€мо.

 12.  ой е този человек, който се бои от √оспода? Ќему ще покаже път€, който ще избере.

 13. ƒушата му ще обитава в покой и потомството му ще наследи зем€та.

 14. “айната √осподн€ е с онези, които ћу се бо€т и завета —и ще им об€ви.

 15. ќчите ми са винаги към √оспода, защото “ой ще извади из примка нозете ми.

 16. ѕогледни към мене и помилвай ме, защото останах сам и угнетен съм.

 17. —кърбите на сърдцето ми се умножиха, изведи ме из утеснени€та ми.

 18. ¬иж угнетението и труда ми. » прости всичките ми грехове.

 19. ¬иж враговете ми, че се умножиха и с жестока ненавист ме възненавид€ха.

 20. ”пази душата ми и избави ме, да се не посрам€, защото на “ебе уповах.

 21. Ќезлобие и правота да ме съхран€ват, защото “ебе чакам.

 22. »збави, Ѕоже, »зраил€ от всичките му скърби.ѕсалом 132 (по —лав. 131)


ѕесен на —тепените*


 1. ѕомни, √осподи, ƒавида и всичките му трудове,

 2. как се кле √осподу и направи обричане на крепкаго Ѕога яковова.

 3. Ќе ща да вл€за под покрива на дома си, не ща да възл€за на постлани€ си одър,

 4. не ща да дам сън на очите си, дремане на клепачите си,

 5. доде не намер€ м€сто за √оспода, селение за крепкаго Ѕога яковова.

 6. ≈то, ние чухме за него в ≈фрата, намерихме го в полетата на дъбравата.

 7. ƒа влезем в скини€та ћу, да се поклоним на подножието на Ќозете ћу.

 8. —тани, √осподи, и влез в упокоението —и, “и и ковчегът на силата “и.

 9. —вещениците “и да се облекат с правда и преподобните “и да викат с радост.

 10. «аради ƒавида, раба —и, недей отвраща лицето на помазаника —и.

 11.  ле се √оспод с истина ƒавиду. Ќ€ма да € престъпи: ќт плода на чреслата “и ще положа на престола “и.

 12. јко упаз€т синовете ти ћо€ завет и ћоите свидетелства, на които ще ги науча, то и синовете им ще седнат винаги на престола ти.

 13. «ащото избра √оспод —иона, благоволи да живее в него.

 14. “ой ми е покой във век, тук ще живе€, защото √о възлюбих.

 15. ўе благослов€ с благословение храната му, сиромасите му ще насит€ с хл€б.

 16. » свещениците му ще облека със спасение, а преподобните му ще се радват с възклицание.

 17. “ам ще направ€ да изникне рог ƒавиду: приготвих светилник за помазаника —и.

 18. Ќепри€телите му ще облека със срам, а на него ще цъфти венецът му.


√осподн€та молитваќтче наш,  ойто —и на Ќебесата, да се свети »мето “вое, да дойде ÷арството “вое, да бъде ¬ол€та “во€, както на Ќебето, така и на «ем€та.

’л€ба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ќе ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е “вое ÷арството и —илата, и —лавата завинаги.

јмин.


Ќедел€ѕесента "¬ началото бе —ловото"


¬начало бе —ловото и —ловото бе у Ѕога,

» —ловото бе Ѕог. “о вначало бе у Ѕога.

¬сичко чрез Ќего стана, и което е станало,

нищо без Ќего не стана.

¬Ќего бе животът, и животът бе виделина на человеците.

» виделината свети втъмнината, и тъмнината € не обзе.


ћќ“ќ


√осподи на Ћюбовта, “и —и изпълнението на всички€ закон вътре в нас. “и —и радост за всички от сега за през всички векове.


ƒобрата ћолитва


√осподи, Ѕоже наш, Ѕлаги ни Ќебесен Ѕаща,  ойто —и ни подарил живот и здраве да “и се радваме. ћолим “и се, изпроводи ƒуха —и да ни пази и закрил€ от вс€ко зло и лукаво помишление.

Ќаучи ни да правим “во€та вол€, да освет€ваме “воето »ме и да “е славословим винаги.

ќсвет€вай духа ни, просвещавай сърцето ни и ума ни да пазим “воите заповеди и повелени€.

¬дъхвай в нас с присъствието —и чистите —и мисли и ни упътвай да “и служим с радост.

∆ивота си, който посвещаваме на “ебе за доброто на нашите брат€ и ближни, “и благослав€й.

ѕомагай ни и ни съдействувай да растем във вс€ко познание и мъдрост, да се учим от “воето —лово и да пребъдваме в “во€та »стина.

–ъководи ни във всичко, което мислим и вършим за “воето »ме, да е за успеха на ÷арството “и на «ем€та.

’рани душите ни с небесни€ —и хл€б, укрепвай ни със силата —и, да усп€ваме в живота си.

 ато ни даваш всичките “вои благословени€, приложи и Ћюбовта —и, да ни е вечен закон. «ащото на “ебе принадлежи ÷арството, силата и славата за винаги.

јмин. ато четете тази молитва, не бързайте. јз ще ви науча как тр€бва да € четете. —ъсредоточете се, за да може смисълът на тези думи да се разкрие в сърцето ви. ¬с€ка дума и изречение тр€бва да се изкажат бавно, за да се у€сни техни€т вътрешен смисъл.

”чител€т


ѕсалом 91 (по —лав. 90)
 1.  ойто живее под покрива на ¬севишнаго, ще пребивае под с€нката на ¬семогущаго.

 2. ўе казвам за √оспода: "“ой е прибежище мое и крепост мо€." Ѕог мой, на Ќего ще се наде€.

 3. «ащото “ой ще те избав€ от сетта на ловеца и от губителен мор.

 4. — перата —и ще те покрива и под крилата ћу ще имаш прибежище: Ќеговата »стина е щит и всеоръжие.

 5. Ќ€ма да се боиш от нощен страх, от стрелата, ко€то лети дене,

 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, ко€то запуст€ва всред пладнина.

 7. “ис€ща ще падат от страната ти и десет тис€щи отд€сно ти; но при тебе н€ма да се приближи.

 8. —амо с очите си ще гледаш и ще видиш възда€нието на нечестивите.

 9. ѕонеже ти си направил √оспода своего упование, вишнаго свое прибежище,

 10. н€ма да ти се случи никакво зло и €зва н€ма да се приближи при жилището ти.

 11. «ащото ще запов€да на ангелите си за тебе да те паз€т във всите твои пътища:

 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.

 13. ўе настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и лам€.

 14. ѕонеже положи в ћене любовта си, за то ще го избав€: ще го тур€ в безопасност, защото позна »мето ћи.

 15. ўе ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избав€ и ще го прослав€.

 16. ўе го насит€ с дългоденствие и ще му покажа спасението —и.


ѕсалом 23 (по —лав. 22)


(ѕсалом ƒавидов)


 1. √оспод е пастир мой: не ще бъда в лишение.

 2. Ќа зелени пасища ме упоко€ва, при тихи води ме води.

 3. ¬ъзвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради »мето —и.

 4. » даже в дола на смъртната с€нка, ако ход€, не ще се уплаша от зло; защото “и —и с мене, “во€т жезъл и “во€та то€га, те ме утешават.

 5. ѕриготв€ш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал —и с елей главата ми, чашата ми се прелива.

 6. Ќаистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живе€ в дома √осподен на дълги дни.


ѕсалом 61 (по —лав. 60)


ѕервому ѕевцу, върху Ќегинот;

ѕсалом ƒавидов


 1. ѕослушай, Ѕоже, вика ми, внимавай на молението ми.

 2. ќт краищата на «ем€та към “ебе ще викам, когато примира сърдцето ми: Ќастави ме на канарата, ко€то е премного висока за мене.

 3. «ащото “и ми стана прибежище, стълб крепък пред врага.

 4. ¬ скини€та “и ще обитавам винаги, ще приб€гна под покрива на “воите крила.

 5. «ащото “и, Ѕоже, —и чул обричани€та ми, ƒал —и ми наследието на онези, които се бо€т от »мето “и.

 6. ўе притуриш дни върх дните на цар€, годините му в род и род.

 7. ўе пребъде във век пред Ѕога. ѕовели да го паз€т милостта и истината.

 8. “ака ще песнопе€ винаги на “воето »ме, за да изпълн€вам обричани€та си всеки ден.√осподн€та молитваќтче наш,  ойто —и на Ќебесата, да се свети »мето “вое, да дойде ÷арството “вое, да бъде ¬ол€та “во€, както на Ќебето, така и на «ем€та.

’л€ба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ќе ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е “вое ÷арството и —илата, и —лавата завинаги.

јмин.


ѕсалом за пробуждане на съзнаниетоѕсалом 32 (по —лав. 31)ѕсалом ƒавидов.ћасхил*


 1. Ѕлажен онзи, комуто е простено престъплението. комуто грехът е прикрит.

 2. Ѕлажен онзи человек, комуто √оспод не вмен€ва беззаконие и на когото в духа н€ма лъст.

 3.  огато мълчех, овехт€ха костите ми от стенанието на всеки ден,

 4. понеже ден и нощ тежеше –ъката “и връз мене, влагата ми се обърна на л€тна суша.

 5. явих “и греха си и беззаконието си не скрих. –екох: "√осподу ще изпов€дам престъплени€та си." » “и —и простил беззаконието на греха ми.

 6. «а то всеки преподобен ще “и се моли на сгодно време. Ќаистина в потоп от много води водите н€ма да приближат при него.

 7. “и —и покров мой. ўе ме съхран€ваш от скръб. — веселие на избавление ще ме окружаваш.

 8. јз ще те вразум€ и ще те науча път€, по който тр€бва да ходиш. ўе те съветвам, връз тебе ще бъде окото ми.

 9. Ќе бивайте като кон, като мъска, в които н€ма разум, на които устата тр€бва да се държат с оглавник и узда да не би се приближавали при тебе

 10. много са злострадани€та на нечестиви€. ј оногоз, който се надее на √оспода, милост ще го окружи.

 11. ¬еселете се в √оспода и радвайте се, праведни, и викайте с радост, всички прави в сърце.
ѕсалом на вс€ко 13-то число на месецаѕсалом 133 (по —лав. 132)


 1. ≈то, колко е добро и колко угодно, да живе€т брат€ в единомислие.

 2.  ато многоценното онова миро на главата, което слезваше на брадата, брадата јаронова, което слезваше на полите на одеждите му 

 3. като ≈рмонската роса, ко€то сл€зва на —ионските гори, защото там е определил √оспод благословение и живота до века.(3 пъти)

јмин!

ѕсалом за лечение на душевно болни.ѕсалом 57 (по —лав. 56)

ѕервому ѕевцу, върху јл - ташхет, ћиктам*на ƒавида,

когато побегна от лицето —аулово в пещерата.


 1. ѕомилвай ме, о Ѕоже, помилвай ме; защото на “ебе упова душата ми и на с€нката на “воите крила ще се наде€, доде заминат злощасти€та.

 2. ўе викам към Ѕога ¬ишнаго, към Ѕога, мо€ благодетел.

 3. ўе проводи от небеса и ще ме избави, ако и да ме укор€ва зинали€т да ме погълне. Ѕог ще проводи милостта —и и истината —и.

 4. ƒушата ми е всред лъвове: лежа между пламенни человеци, на които зъбите са копи€ и стрели и езикът им е остър меч.

 5. ¬ъзнеси се над небесата, Ѕоже, славата “и да бъде по всичката зем€.

 6. —ет приготвиха за стъпките ми, душата ми се е навела да падне. »зкопаха пред мене €ма, паднаха в не€.

 7. ”твърдено е сърдцето ми, Ѕоже, ”твърдено е сърдцето ми: ще пе€ и песнопе€.

 8. —ъбуди се, славо мо€. —ъбуди се, псалтирю и китаро: ще се събуд€ рано.

 9. ўе “е похвал€, √осподи, между народите. ўе “и песнопе€ между племената.

 10. «ащото се възвеличи до небето “во€та милост и до облаците “во€та истина.

 11. ¬ъзнеси се, Ѕоже, над небесата: славата “и да бъде по всичката зем€.


ѕсаломи, препоръчани от ”чител€, когато е бил на път за други€ мирѕсалом 25 (по —лав. 24)

(ѕсалом ƒавидов)


 1.  ъм “ебе, √осподи, възвисих душата си.

 2. Ѕоже мой, на “ебе уповах, да се не посрам€, да се не зарадват враговете ми заради мене.

 3. ≈й всички, които чакат “ебе, да се не посрам€т. ƒа се посрам€т, които прав€т престъплени€ без причина.

 4. ѕокажи ми, √осподи, пътищата —и. Ќаучи ме на стъпките —и.;

 5. ¬оди ме в път€ на »стината —и и научи ме, защото “и —и Ѕог на спасението ми. “ебе чакам вес ден.

 6. ѕомни, √осподи, милосерди€та —и и милостите —и, защото са от века.

 7. √реховете на младостта ми и престъплени€та ми да не помниш. —поред милостта —и помни ме “и, √осподи, заради благостта —и.

 8. √оспод е благ и прав, за това ще научи грешните на път€ —и.

 9. ўе води кротките в път€ на съд и ще научи кротките на път€ —и.

 10. ¬сичките √осподни пътища са милост и истина на онези, които паз€т завета ћу и свидетелствата ћу.

 11. «аради “воето »ме, √осподи, прости беззаконието ми, защото е гол€мо.

 12.  ой е този человек, който се бои от √оспода? Ќему ще покаже път€, който ще избере.

 13. ƒушата му ще обитава в покой и потомството му ще наследи зем€та.

 14. “айната √осподн€ е с онези, които ћу се бо€т и завета —и ще им об€ви.

 15. ќчите ми са винаги към √оспода, защото “ой ще извади из примка нозете ми.

 16. ѕогледни към мене и помилвай ме, защото останах сам и угнетен съм.

 17. —кърбите на сърдцето ми се умножиха, изведи ме из утеснени€та ми.

 18. ¬иж угнетението и труда ми. » прости всичките ми грехове.

 19. ¬иж враговете ми, че се умножиха и с жестока ненавист ме възненавид€ха.

 20. ”пази душата ми и избави ме, да се не посрам€, защото на “ебе уповах.

 21. Ќезлобие и правота да ме съхран€ват, защото “ебе чакам.

 22. »збави, Ѕоже, »зраил€ от всичките му скърби.
ѕсалом 31 (по —лав. 30)

ѕервому ѕевцу. ѕсалом ƒавидов


 1. Ќа “ебе, √осподи, уповах, да се не посрам€ във век, спаси ме с ѕравдата —и.

 2. ѕриклони към мене ухото —и, ускори да ме избавиш: бъди ми силна крепост, дом на утвърждение, за да ме спасиш.

 3. «ащото “и —и мо€ канара и твърдина и заради »мето —и, ръководи ме и управ€й ме.

 4. »зведи ме из сетта, ко€то скрито поставиха за мене, защото “и —и мо€ сила.

 5. ¬ ръцете “и предавам духа си: “и —и ме избавил, √осподи Ѕоже на »стината.

 6. ¬ъзненавид€х онези, които внимават на суетните идоли, но аз се наде€ на √оспода.

 7. ўе се радвам и ще се весел€ за “во€та милост; защото —и вид€л скръбта ми, познал —и душата ми като беше в утеснени€

 8. и не —и ме затворил в ръката на врага: поставил —и на ширина нозете ми.

 9. ѕомилвай ме, √осподи, понеже съм утеснен: изта€ от скърб окото ми, душата ми и утробата ми.

 10. «ащото се изнури в тъга животът ми, и годините ми в стенани€. ќт страданието ми изнемощ€ силата ми и костите ми изта€ха.

 11. Ќа всичките си врагове станах укор и най - вече на ближните си, и страх на познайниците си, които ме гледаха по улиците, б€гаха от мене.

 12. «абравен бидох от сърдцето на всичките като мъртъв. —танах като непотребен съсъд,

 13. защото чух злословието на мнозина: отвс€къде страх, когато се наговориха против мене, намислиха да отнемат живота ми.

 14. Ќо аз на “ебе, √осподи, уповах. –екох: "“и —и Ѕог мой."

 15. ¬ ръцете “и са времената ми: избави ме от ръката на враговете ми и от тези, които ме гон€т.

 16. Ќаправи да светне лицето “и връз раба “и. —паси ме с милостта —и.

 17. √осподи, да се не посрам€, защото “е призвах. ƒа се посрам€т нечестивите, да млъкнат в ад.

 18. ƒа онеме€т лъжливите устни, които говор€т дързостливо против праведни€ с гордост и презрение.

 19.  олко е гол€ма “во€та благост, ко€то —и съхранил за онези, които “и се бо€т, и ко€то —и направил за онези, които се наде€т на “ебе пред очите на человеческите синове!

 20. ўе ги скриеш в покрова на присъствието —и от ухищрени€та на человеците. ўе ги скриеш в скини€ от пререкати€та на езици.

 21. Ѕлагословен √оспод, защото направи чудна милостта —и към мене в град укрепен.

 22. ј в смайването си аз б€х рекъл: "ќтхвърлен съм от ќчите “и." Ќо “и послуша гласа на молени€та ми, когато извиках към “ебе.

 23. ¬ъзлюбете √оспода, всички преподобни Ќегови: √оспод съхран€ва верните и въздава изобилно на онези, които се обхождат горделиво.

 24. »майте дързновение и да се укрепи сърдцето ви, всички, които се надеете на √оспода.ѕсалом 71 (по —лав. 70)


 1. Ќа “ебе, √осподи, уповах, да се не посрам€ никога.

 2. — ѕравдата —и избави ме и освободи ме. ѕриклони към мене ухото —и и спаси ме.

 3. Ѕъди ми канара, дето да приб€гвам, вс€кога да обитавам. “и —и завещал да ме спасиш, защото твърдина мо€ и прибежище мое —и “и.

 4. Ѕоже мой, избави ме от силата на нечестиви€, от ръката на законопрестъпника и насилника,

 5. защото “и —и мо€ надежда, √осподи »ехова, упование мое —и от младостта ми.

 6. Ќа “ебе облегнах от рождението си. ќт утробата на майка ми “и —и мой покровител. «а “ебе ще бъде вс€кога пението ми

 7.  ато чудовище станах на мнозина, но “и —и ми €ко прибежище.

 8. ƒа се пълн€т устата ми с пението “и, със славата “и всеки ден.

 9. Ќе ме отхвърл€й във времето на старостта ми.  огато оскъд€ва силата ми, не ме остав€й.

 10. «ащото непри€телите ми за мене говор€т, и които причакват душата ми, наговар€т се помежду си.

 11. » казват: "Ѕог го е оставил. ѕогнете и хванете го, защото н€ма кой да го избави."

 12. Ѕоже, не се отдалечавай от мене. Ѕоже мой, побързай ми на помощ.

 13. ƒа се посрам€т и да се изтреб€т непри€телите на душата ми, да се покри€т с укор и срам, които искат злото ми.

 14. ј аз вс€кога ще се наде€ и ще прилагам на вс€ка “во€ похвала.

 15. ”стата ми ще пропов€дват ѕравдата “и, спасението “и всеки ден, защото не мога да избро€ “воите благоде€ни€.

 16. ўе ход€ със силата на √оспода »ехова, ще помн€ “во€та, само “во€та ѕравда.

 17. Ѕоже, “и —и ме научил от младостта ми и до сега пропов€двам чудесата “и.

 18. » даже до старост и седина, Ѕоже, не остав€й, доде пропов€двам на идещи€ род мишцата “и, силата “и на всичките послеродни.

 19. ≈й, Ѕоже, ѕравдата “и е превъзвишена, защото —и направил величи€.Ѕоже, кой е подобен “ебе?

 20. “и,  ойто —и ми показал много и тежки притеснени€, пак ще ме съживиш и от бездните на зем€та пак ще ме избавиш.

 21. ўе нарастиш величието ми, ей, ще се върнеш и ще ме утешиш.

 22. » аз, Ѕоже мой, ще славослов€ с псалтир “ебе и “во€та »стина. Ќа “ебе —ветий »зраилев, ще песнопе€ с китара.

 23. ўе се радват устните ми, когато “и песнопе€ и душата ми, ко€то —и избавил.

 24. ќще и езикът ми всеки ден ще преговар€ ѕравдата “и, защото се посрамиха, защото се постидиха, които искат злото ми.
ѕсалом 77 (по —лав. 76)

ѕервому ѕевцу, на »едутуна*,

ѕсалом јсафов


 1. √ласът ми е към Ѕога и викам. √ласът ми е към Ѕога и ще ме послуша.

 2. ¬ ден€ на скърбта си потърсих √оспода, простирах ноще ръцете си и не преставах: душата ми не рачеше да се утеши.

 3. Ќапомних си за Ѕога и смутих се. –азмислих се и омалне духът ми.

 4. ”държал —и очите ми в неспане. —ма€х се и не могох да продумам.

 5. –азмислих древните дни, годините на вехтите времена.

 6. Ќапомн€м си за песента си ноще. –азмишл€вам със сърдцето си и духът ми изпитва.

 7. ƒали ще негодува √оспод вечно? » не ще ли да е вече милостив?

 8. ƒали престана милостта ћу за всегда? ѕресече ли се —ловото ћу в род и род?

 9. ƒали забрави да помилва Ѕог? »ли в гнева —и затвори —воите щедроти?

 10. “огаз рекох: "Ќемощ е за мене това, да се измен€ва десницата на ¬ишни€."

 11. ўе помн€ делата √осподни. ≈й, ще помн€ първите “вои чудеса

 12. и ще се поучавам в всичките “вои дела, и на де€ни€та “и ще размишл€вам.

 13. Ѕоже, в светост е път€т “и.  ой е Ѕог велик, както наший Ѕог?

 14. “и —и Ѕог, който правиш чудеса. явил —и между народите силата —и.

 15. »збавил —и с мишцата —и людете —и, синовете яковови и …осифови.

 16. ¬ид€ха “е водите, Ѕоже. ¬ид€ха “е водите и се уплашиха. –азтрепераха се и бездните.

 17. 17 ќблаците изл€ха вода като порой; глас дадоха небесата и стрелите “и прелет€ха.

 18. √ласът на гръм “и бе в кръга небесен. ќсветиха светкавиците ¬селенната. ѕотресе се и трепетна стана «ем€та.

 19. ѕрез морето е ѕът€т “и и стъпките “и през много води, и следите “и не се познават.

 20. ¬одил —и като овци людете —и с ръката ћойсеева и јаронова.


√лава V от ≈вангелието на ћате€(1) ј като вид€ многото народ, възлезе на гората и щом седна пристъпиха до него учениците му. (2) » отвори устата си та ги поучаваше, и говореше: (3) Ѕлажени нищите духом, защото е т€хно ÷арството Ќебесно. (4) Ѕлажени нажалените, защото те ще се утешат. (5) Ѕлажени кротките, защото те ще наслед€т зем€та. (6) Ѕлажени, които гладуват и жадуват за ѕравдата, защото те ще се насит€т. (7) Ѕлажени милостивите, защото те помилвани ще бъдат. (8) Ѕлажени чистосърдечните, защото те ще вид€т Ѕога. (9) Ѕлажени миротворците, защото те синове Ѕожии ще се нарекат. (10) Ѕлажени гонените заради ѕравдата, защото е т€хно ÷арството Ќебесно. (11) Ѕлажени сте, когато ви похул€т и ви изгон€т, и върх вас рекат на лъжа вс€ка зла реч заради ћене. (12) –адвайте се и веселете се, защото е гол€ма на Ќебеса вашата заплата, понеже така изгониха пророците, които б€ха преди вас.

(13) ¬ие сте солта на зем€та, и ако солта избезсолее, с какво ще се осоли? «а нищо вече не струва ос - вен да се изхвърли вън и да се тъпче от человеците. (14) ¬ие сте виделината на света: град поставен на гора не може да се укрие. (15) Ќито запал€т свещ и € тур€т под шиник, но на светилника, и свети на всички, които са в къщи. (16) “ака да просветне вашата виделина пред человеците, за да вид€т добрите ваши дела, и да прослав€т ќтца вашего,  ойто е на Ќебеса.

(17) ƒа не мислите, че аз дойдох да разруша «акона или пророците. Ќе дойдох да разруша, но да изпълн€. (18) «ащото истина ви казвам: ƒокле да премине Ќебето и зем€та, една реска или една точка от «акона н€ма да премине доде се всичко не сбъде. (19) » тъй, който наруши една от най - малките тези заповеди, и научи така человеците, най - малък ще се нарече в ÷арството Ќебесно; а който стори и научи, той ще велик да се нарече в ÷арството Ќебесно. (20) «ащото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, н€ма да влезете в ÷арството Ќебесно.

(21) „ули сте, че е речено на старовременните: "Ќе убивай и който убие ще бъде провинен на съд." (22) ј пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, ще бъде повинен на съд, и който рече на брата си: "–ака", повинен ще е за пред събора, а който му рече: "Ѕезумне", ще бъде повинен за пъкъла огнен. (23) » тъй, ако принесеш дара си на олтар€, и там се усетиш, че брат ти има нещо за тебе, (24) остави дара си там пред олтар€ и иди първом се примири с брата си, и тогаз ела та принес дара си. (25) —погод€вай се с противника си скоро, доде си на път€ с него, да не би противникът ти да те предаде съднику, а съдникът те предаде на слугата и те хвърл€т в тъмница. (26) »стина ти казвам: Ќ€ма да излезеш от там докле не отдадеш най - последни€ кадрант.

(27) „ули сте, че е речено на старовременните: "Ќе прелюбодействувай." (28) Ќо аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да € пожелае, той е вече с не€ в сърдцето си. (29) јко ли д€сното твое око те съблазн€ва, извади го и хвърли го от себе си, защото по - добре ти е да погине един от твоите удове, а не всичкото твое т€ло да бъде хвърлено в пъкъла. (30) » ако д€сната тво€ ръка те съблазн€ва, отсечи € и хвърли € от себе си, защото по - добре ти е да погине един от твоите удове, и да не бъде всичкото твое т€ло хвърлено в пъкъла.

(31) –ечено е още: " ойто си напусне жената, да ? даде разводно писмо." (32) ј пък аз ви казвам, че който напусне жена си, освен по причина на прелюбоде€ние, прави € да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.

(33) ѕак сте чули, че е речено на старовременните: "Ќе си пристъпвай клетвата, но да изпълниш клетвата си пред √оспода." (34) Ќо аз ви казвам: "Ќикак да се не кълнете, нито с Ќебето, защото е престол Ѕожий, (35) нито със «ем€та, защото е подножие на Ќозете ћу, нито с ≈русалим, защото е град на ÷ар€ великаго. (36) Ќито с главата си недей се кълна, защото не можеш ни един косъм да направиш б€л или черен." (37) Ќо да бъде речта ви: "ƒа, да, не, не", а от това повечето от лукаваго е. (38 ) „ули сте, че е речено: "ќко за око, зъб за зъб". (39) ј пък аз ви казвам: "ƒа се не противите злому, но който те плесне по д€сната страна, обърни му и другата." (40) » на тогози, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и връхната си дреха. (41) » който те понуди да идеш с него една мил€, иди с него две. (42)  ойто проси от тебе, дай му, и който иска да заеме от тебе, недей се отвръща от него.

(43) „ули сте, че е речено: "ƒа любиш ближни€ си, и да ненавиждаш врага си." (44) Ќо аз ви казвам: "Ћюбете враговете си, благослав€йте ти€, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви ненавиждат, и молете се за ти€, които ви прав€т пакост и ви гон€т, (45) за да бъдете синове на ќтца вашего,  ойто е на Ќебеса, защото “ой повел€ва на —лънцето —и да изгр€ва на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и неправедните. (46) «ащото, ако любите любещите вас, ко€ заплата имате? Ќе прав€т ли това и митарите?(47) » ако поздрав€вате само брат€та си, що повече правите? Ќе прав€т ли така и митарите? (48) » тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен ќтец ваш,  ойто е на Ќебеса."
* ”чение.

* ѕесен на възлизане.

* ”чение.

* “ворение.

* ѕсал. 39 и 40.