A Nap jelentősége. Gyógyítás napsugárral

Napunk a látható Világmindenség Központi Napjától kapja energiáját, s ezen energia legnagyobb részét maga használja fel; viszonylag kis rész jut belőle a bolygóknak. Azok az energiák, melyeket a Föld fogad be a Nap részéről, jelentős átalakuláson mennek keresztül. Ahogy a Föld rétegeibe hatolnak, utóbbiak elnyelik minden tápláló elemüket, s csak az marad meg belőlük, ami nem használható. Ebben az átalakult állapotban ezek az energiák már nem segítik a fejlődést, ezért ismét a kozmikus térbe kerülnek, s onnan bizonyos utakon visszatérnek a Naphoz. A Nap a maga részéről tovább küldi őket a Központi Naphoz további átdolgozásra, hogy visszanyerjék eredeti ritmusukat. A napenergia széles sugárban éri el a Földet, s körül folyja az Északi sarktól a Déli felé, aztán visszaindul a Nap felé. Amikor a növények érzik, hogy ez az energia kezd megmutatkozni és a Föld felé áradni, kirügyeznek, felkészülnek, s amikor felerősödik, levelet bontanak és végül kivirágoznak, igyekezve minden lehetséges energiát összegyűjteni, hogy termést hozhassanak. Szem előtt kell tartanunk a következő törvényt: a földi organizmus részei vagyunk, s ezért ha a földi organizmus befogad, az emberi szervezet is befogad, és fordítva. Éppen ezért a legerősebb hatással az első napsugarak vannak ránk. Az emberi szervezet ilyenkor a legfogékonyabb a napenergiákra. Reggel mindig több a prána, azaz életerő, mint délben. Ekkor szívja magába a szervezet a legtöbb és legerősebb hasznos energiát. Az embernek, mint fizikai lénynek gyakorlatokat kell végeznie - semmi többet. Korán kell kelnie, és ki kell mennie a szabad levegőre, hogy fogadja a Nap első sugarait, melyek sajátos, minden élő szervezet számára hasznos energiát tartalmaznak. Aki lusta korán kelni, hogy befogadhassa a korai napsugarakat, az nem jut hozzá ehhez, bármilyen erős is a déli napsütés. A napsugarak hatása a különböző évszakokban nem azonos. A Föld (egy adott helyen) kora tavasszal negatív, s ezért ekkor fogadja be a legtöbb energiát. Ez az oka, hogy a tavaszi napsugarak rendelkeznek a legerősebb gyógyító hatással. Március 22-étől kezdve a Föld fokozatosan pozitívvá válik. Nyáron már pozitív, s így kevesebb energiát fogad be. A nyári napsugaraknak is van hatásuk, de gyengébb. Tavasszal és nyáron a Föld felé áramló energia dagad, ősszel és télen pedig apad. Ezért a Nap március 22-től kezdve bír a legkedvezőbb hatással. Március 22-től kezdve, tavasszal és nyáron ajánlott korán feküdni és kelni, hogy fogadjuk a Napot, s hogy kivegyük a részünket az enegriájából, úgy, ahogy a méhek összegyűjtik a nektárt a virágokból. Mindenkinek évek során át kell kísérleteznie, hogy meggyőződjön erről az igazságról. A napenergia minden nap négy fázison megy keresztül: éjféltől délig dagad, déltől éjfélig apad. A dagály napkeltekor éri el a csúcspontját. Ekkor a legerősebb és legéltetőbb. Utána délig fokozatosan csökken. Ezután kezdődik az apály, mely napnyugtakor a legerősebb. Minél negatívabb a Föld, annál nagyobb a pozitív napenergia befogadására való képessége, és fordítva. Éjféltől délig a Föld (egy adott helyen) negatív, s ezért többet fogad be, déltől éjfélig pozitív, s ezért többet ad. Éjféltől a Föld negatív energiát bocsát ki a kozmikus térbe, a Naptól pedig pozitív energiát kap. Déltől a Föld pozitív energiát bocsát ki a kozmikus térbe, s fokozatosan negatívvá válik. Reggel napkeltekor a legnegatívabb, azaz akkor fogad be a legtöbbet. E tény rendkívüli fontossággal bír, mert általa érhetjük meg a napkelte jelentőségét. Az egyik legnehezebb kérdés energiáink szabályozása. Ezen energiák a Föld középpontja felől érkeznek, s a gerincoszlop mentén haladnak, vagy nagy áramlat formájában a központi idegrendszer felé ömlik. Ezen áramlatok felett a modern világ elvesztette az irányítást. Van még egy áramlat, mely a Naptól ered. Ez ellenkező irányban halad - az agytól a szimpatikus idegrendszer vagy a gyomor felé. Napkelte előtt a sugarak, melyek a légkörben megtörnek, elsősorban az agyra hatnak. Napkeltekor a napsugarak, melyek vonalban érkeznek, a légzőrendszerre és az érzékenységünkre hatnak. Dél közeledtével ugyanezek a sugarak egyre inkább az emésztőrendszerünkre kezdenek hatni. Ezért a napenergia gyógyereje változó: napkelte előtt a központi idegrendszert, 9 órától délig a gyomrot erősíti. Délután a napenergia általánosságban kevés gyógyhatással bír. E különbség oka a Föld és az emberi szervezet eltérő befogadóképességében rejlik.

A napsugarak reggel 8 és 9 óra között a leggyógyítóbbak. Dél körül a sugarak nagyon erősek, és nincsenek jó hatással az emberi szervezetre. A korai napsugarak jót tesznek a vérszegénységben szenvedőknek.

Az egész testünket kitehetjük a napsugaraknak. A napfürdőzést reggel 8 és 10 óra körül végezzük. E fürdők hatással vannak a gerincoszlopra, az agyra és a tüdőre. Az agy olyan, akár egy elem. Amint feltöltekezik napenergiával, azt a test többi részébe, hogy kifejthesse gyógyító hatását.

Minél több napenergiát fogadunk magunkba, annál nagyobb lágyság és mágnesesség fejlődik ki bennünk.

A fény hatását vizsgálva rájöhetünk, hogy a nap bizonyos óráiban, elsősorban reggeltől délig, a Nap jótékony sugarakat küld a Föld felé. Más órákban a napsugarak nincsenek jó hatással a szervezetre. Ezek az ún. fekete, negatív sugarak.

Az ember a nap folyamán bármikor kiteheti magát a napsugaraknak, de elméjének koncentráltnak és pozitívnak kell lennie, hogy csak a pozitív sugarakat fogadja magába. Koncentráljunk, de egyúttal vigyázzunk, hogy el ne aludjunk. A fekete, negatív napsugarakkal földi hullámok is jönnek, melyek ártanak az emberi szervezetnek. Amíg megtanuljuk az elkerítés törvényeit, melyek révén megóvhatjuk magunkat ezektől a hullámoktól, jobban tesszük, ha a korai órákban napozunk, délnél nem tovább. Óvakodjunk a délutáni napsugaraktól. Ha napsugarakkal kívánjuk gyógyítani magunkat, erre a 8 és 10 óra közötti idő a legalkalmasabb.

A Naptól származó energiák életerővel, gyógyító energiával vannak töltve. Ha az ember okosan akarja felhasználni a Nap energiáit, a hátát kell kitennie a korai napsugaraknak, még napkelte előtt. Az energiák, melyeket ebben az időben magába fogad, felérnek mindazokkal az energiákkal, amelyeket akkor kapna, ha az egész napot a Napon töltené. Még felhős időben is kimehetünk a szabadba napkelte előtt, s gondolatainkat a kelő Napra összpontosíthatjuk. A felhők csak abban akadályoznak, hogy lássuk a Napot, annak életenergiái áthatolnak rajtuk. Semmilyen külső erő nem képes a napenergiák ellen hatni.

Ezért ajánlom minden vérszegény és gyenge embernek, hogy bármilyen is az idő, fél órával napkelte előtt menjen ki a szabadba, hogy magába fogadja a korai napenergiákat. A hajnali napsugarak olyan energiát adnak az embernek, amilyet semmiféle más erő nem nyújthat.

Tegyük ki a hátunkat a Napnak akkor is, amikor jó hangulatban vagyunk, s akkor is, amikor nem, és figyeljük meg, milyen eredményt érünk el előbbi, illetve utóbbi esetben. Emellett az embernek tudnia kell, a nap mely óráiban menjen a napra, hogy csak annak jótékony sugarait fogadja be. Ha az ember kénytelen egész nap a napon lenni, az ártalmas napsugaraktól való védekezés érdekében sokszög alakú sapkát kell viselnie, hogy megtörje azokat.

Ha reggeltől délig képesek vagyunk a napon maradni, egészségesek vagyunk. Ha nem tudunk hosszabb időt a napon tölteni, nem vagyunk egészségesek.

Ha gyógyulni akarunk, a korai napsugaraknak tegyük ki a hátunkat. Ha belső békére törekszünk, a lemenő nap sugarainak tegyük ki a hátunkat.

Sokszor mondtam már, hogy az embernek párbeszédet kell folytatnia a fénnyel. Ha fáj a hátunk, tegyük ki a napnak, a fénynek, gondoljunk erre a fényre, arra, hogy mit tartalmaz, s a fájdalom elmúlik.

A megújulásra legalkalmasabb hónapok március (22-től), egész április és május, valamint június (22-ig).

Legelőnyösebb a hegyvidéki napfürdőzés, mert ott a napsugarak ritmusát nem zavarja az asztrális gondolatfelhő, mely a városokat körülveszi.

Számos betegség gyógyítható napenergiával. Ezen felül bizonyított, hogy minden betegség meghatározott időben gyógyítható. Egyes betegségek májusban, másik júniusban, júliusban, s így tovább, az egész évben.

Minden reggel menjünk ki a napra, először nyugat felé fordítva a hátunkat, aztán egy kicsit északnak, egy kicsit keletnek, s maradjunk kint egy órát 7-től 8-ig. Emeljük elménket az Úrhoz, és mondjuk: "Uram, világosítsd meg elmémet. Adj egészséget minden embernek, s velük nekem is." Utána gondoljunk a legszebb dolgokra, melyeket ismerünk. Végezzük ezt egész évben. Látni fogjuk, hogy kísérletünk 99%-ban sikeresnek bizonyul.

Amikor napfürdőzünk, tudatunkat összpontosítanunk kell, hogy ne gondoljunk mellékes dolgokra. Ebben segíthet, ha közben az alábbi formulát ismételgetjük: "Uram, köszönöm az Isteni Élet szent energiáját, melyet a napsugarak által küldesz nekünk. Tisztán érzem, ahogy testem minden részébe behatol, s mindenhová erőt, életet és egészséget hoz. Ez a Te irántunk való szereteted kifejeződése. Köszönöm Neked."

A neuraszténiásnak, ha meg akar gyógyulni, korán reggel hajnalhasadáskor ki kell mennie a szabadba, s hátát kelet felé fordítania. Ezt az egészségesek is végezhetik idegrendszerük megerősítésére.
A tuberkulózis tiszta levegővel, de emellett napsugarakkal is gyógyítható. A betegnek legalább 1-2, 3-4 hónapig minden nap ki kell tennie hátát és mellkasát a napnak, hogy megtapasztalja, milyen fordulatot idéz elő nála a Nap. Közben azonban elméjét is összpontosítania kell. Mondja ezt: "Uram, segíts, hogy teljesíthessem az akaratodat, hogy szolgálhassalak!"

Ha ekcémában, hajhullásban, reumában vagy valamilyen hasi duzzanattól szenvedünk, építsünk magunknak valamiféle verandát vagy teraszt, melyet nap ér és üveggel van kerítve, vetkőzzünk le derékig, feküdjünk le egy nyugágyra, fejjel észak, lábbal dél felé, mellünket a Nap felé fordítva, fejünket védve tőle. Maradjunk így fél órát, utána fél órát töltsünk hasra fordulva, aztán megint háton fél óra, majd megint hason, és így tovább, amíg verejtékezni nem kezdünk. Ha veszünk 20-30-40 ilyen napfürdőt, minden bajunk elmúlik - eltűnik az ekcéma és a reuma is.

Napfürdőzéskor legjobb fehér vagy zöld ruhát viselni - ezek a színek a legmegfelelőbbek. Nagyon fontos a verejtékezés. Ha a szabadban vagyunk, vegyünk vékony esőkabátot. Amikor ily módon gyógyítjuk magunkat, összpontosítanunk kell a gondolatainkat, hogy közvetlenül a Természet révén gyógyuljunk meg. A napsugarak általi lebarnulás mutatja, hogy a Nap kiszívott a szervezetünkből minden üledéket, tisztátalanságot, az egész sűrű anyagot. Ha nem barnulunk le, ez a sűrű anyag a szervezetünkben marad, és egy sor kóros állapotot idéz elő. Ha lebarnulunk a Napon, ez azt jelenti, hogy felhalmoztuk magunkban az energiáit.