A színekkel való munka

  1. I. A színek jelentősége

A színek hatása rezgésüktől függ, attól, hogy melyik oktávba tartoznak. Minél finomabb, minél tisztább a közeg, melyen áthatolnak, annál tisztábbak, fényesebbek, s hatásuk annál kedvezőbb mind szervi, mind pszichikai viszonylatban. Ezért van, hogy a különböző közegekben eltérő formában jelennek meg, s ebből következően hatásuk is más. Minden színnek van felsőbb és alsóbb megjelenési formája, s az embertől függ, hogy ezek közül melyiket vonzza az aurájába. A Tanító azt mondja: "Akit magasztos eszme vezet, aki Istenért akar élni, az a felsőbb színeket vonzza, s azok jótékony hatást gyakorolnak a fejlődésére".
A piros szín hatására például Isteni Élet kezd áramlani belé, de ha az ember önző, és csak magára gondol, az Isteni Élet, melyet a piros szín hordoz, nem tud belé hatolni. Az önzés az Isteni Élet legnagyobb gátja az emberben. Ebben rejlik a színes sugarakkal gyógyításra és a lelki fejlődés eszközeként való használatának kulcsa. Aki úgy akar színek segítségével gyógyulni, hogy közben nem teremti meg magában a felsőbb színek vonzásának feltételeit - mert csak ezek bírnak gyógyító hatással -, az semmiféle érdemi eredményt nem fog elérni. Az embernek mindenekelőtt lelkileg kell ráhangolódnia, hogy jó vezetője legyen a színes sugarak felsőbb rezgésének, s ennek révén hasznosan dolgozhasson velük. Ugyanez a szabály vonatkozik a napenergia szerves világba való befogadására és feldolgozására.


A színek alapvető tulajdonságai:

A piros szín a vigasztalás, az erő, a győzelem és a nehézségekkel való megbirkózás hordozója.
A piros szín egy felsőbb világ megnyilvánulása. Az élet jelképe, mely elsődleges megjelenési formájában a szeretetből ered. Ezért a piros szín mindig az életadó erők hordozója. Tiszta formájában olyan szép és finom, hogy az ember, ha csak hozzáér, a felsőbb élet intenzív rezgéseit érzékeli. De minél alacsonyabb oktávba kerül, annál durvábbá válik. A fizikai világban a piros szín izgató hatással van az emberekre. A fizikai síkon is energiát hordoz, de elsősorban a harci és romboló ösztönöket erősíti. Ez az oka, hogy minden lény, mely valamilyen módon piros fényt halmozott fel a szervezetében, annak legalacsonyabb rendű formájában rendkívül aktív és erőszakos lesz.
A tiszta narancssárga szín nemes egyéniesedést idéz elő. Fokozza az önérzetet és önkifejezésre ösztönöz. A tisztátalan narancssárga szín a hiúságot, az önelégültséget és az önzést táplálja.
A tiszta citromsárga szín a gondolatok és érzések belső egyensúlyát teremti meg. Békét, csendet és nyugalmat hoz. Segíti az intelligencia és a szellemi képességek fejlődését. Ha tisztátalan formában kerül befogadásra, fájdalmas testi állapotot idéz elő. Felborítja a lelki egyensúlyt is. Erősíti az önző érzéseket (pl. hiúság).
A zöld szín a növekedés, a fejlődés, a bőség, a jólét, a nyugalom, a remény, a béke és a termékenység hordozója. De ha tisztátalan formában fogadjuk be, és elnyomja a többi színt, rossz hatással lesz ránk, kapzsiságot, magántulajdon és gazdagság utáni vágyat ébreszt bennünk.
A világoskék szín magas rezgés mellett lelki emelkedettséget és az érzések elmélyülését hozza. A legnemesebb érzéseket kelti az emberben, szárnyakat ad idealizmusának és hitének. Ha kis mennyiségben, tisztátalan formában kerül befogadásra, kétséget, kishitűséget és gyávaságot eredményez.
A sötétkék szín tiszta formájában szilárdságot, határozottságot és állhatatosságot hoz. Tisztátalan formájában állhatatlanságot idéz elő.
Az ibolyaszín erőt, szelídséget, tiszteletet, jóindulatot, nagylelkűséget, bőkezűséget, irgalmasságot és erőt hordoz. Tisztátalan formájában gyávasághoz vezet.
Az ametisztszín megváltást, szerénységet, tökéletességet, szentséget, tiszteletet, alázatot és magunkba fordulást hordoz.
A gyémántszín a teljesség, a tisztaság és a tökéletesség hordozója.
A fehér szín tisztaságot és őszinteséget hordoz. Általa az ember azt a készségét fejezi ki, hogy Istennek szolgáljon bármiféle külső szabály vagy kényszer nélkül.
Ha a színeket igazán hatékonyan akarjuk használni lelki munkánkban, tudnunk kell, hogy mindegyikük megfelel egy napnak, egy bolygónak, egy órának, egy hangnak és egy számnak.

Szín Nap Bolygó Hang Szám
piros kedd Mars 9
narancs vasárnap Nap 1
sárga szerda Merkúr mi 5
zöld hétfő Hold fa 2
világoskék péntek Vénusz szó 6
sötétkék csütörtök Jupiter 3
ibolya szombat Szaturnusz szi 7


A bolygóórák meghatározása a következőképpen történik:
Minden nap egy adott bolygó hatása alatt áll. A nap első órája napkeltekor kezdődik, és ahhoz a bolygóhoz tartozik, amelyik uralja a napot. Például ha vasárnap van, és a Nap 6 órakor kel fel, a nap pedig 12 órán át tart, úgy a 6-tól 7-ig a Nap befolyása érvényesül.


7-től 8-ig a Marsé
8-tól 9-ig a Jupiteré
9-től 10-ig a Szaturnuszé
10-től 11-ig a Holdé
11-től 12-ig a Merkúré
12-től 13-ig a Vénuszé
13-tól 14-ig ismét a Napé stb.

A bolygók sorrendje:
Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz.

A bolygóórák hossza nem azonos a közönséges órákéval, hanem a nap hosszától függ. A nap napkeltével kezdődik, és napnyugtával ér véget. Ez az idő 12 részre oszlik, s ezek mindegyike egy bolygóórának felel meg.


II. Gyógyítás színekkel

Minden betegség gyógyítható fénnyel. E fény színét - vörös, zöld, kék, sárga, narancs, ibolya - az adott betegség szerint kell megválasztani.

Vegyünk egy prizmát, állítsuk napfényes helyre úgy, hogy ha 3-4 méterre állunk tőle, az általa képzett szivárvány éppen a szemünkre essen. Koncentráljunk a kívánt színre.

Néhány példa, hogy egy adott betegség melyik színnel gyógyítható:

vérszegénység - vörös
gyomorrontás - zöld
zilált idegek - világoskék
neuraszténia, túlérzékenység - minden reggel kék sugárban kell fürdetni a fejet, a mellkast és a gyomrot
szellemi fejlődés elősegítésére - sárga
fizikai tökéletesedésre - zöld
félelem ellen - narancs
nyugalomért - kék
csüggedés ellen - sárga
kételkedés ellen - kék
erősödésért - ibolyaszín
lehangoltság ellen - rózsaszín


III. Gyakorlatok színekkel

1. Az egészség érdekében minden nap napkelte után fürdőzzünk a napnak és az órának megfelelő fényben.

2. Végezzünk be- és kilégzéses gyakorlatot, s közben gondolatban koncentráljunk a fehér színre. Képzeljük el, hogy úgy folyik le ránk, mint a zuhany vize. A belégzésnek ütemessé kell válnia, s a jobb kezünk mozgásával kell kísérnünk. Számoljunk négyig. Emeljük fel a jobb kezünket, és kezdjük meg a gyakorlatot. Az első számolásnál belégzünk, és leengedjük a kezünket A pontból B-be. A második számolásnál kifújjuk a levegőt, és balra mozdítjuk a kezünket B pontból C-be. A harmadik számolásnál belégzünk, és jobbra mozdítjuk a kezünket C-ből D-be. A negyedik számolásnál kifújjuk a levegőt, és felemeljük a kezünket D-ből A-ba. E mozdulatokkal emberi láb formáját rajzoljuk a levegőbe.

3. Ketten a nap meghatározott órájában vegyünk egy-egy üvegprizmát, mindketten az otthonunkban, s helyezzük el úgy, hogy színkép képződjön. Utána jól jegyezzük meg a színeket, intenzitásukat és a mező szélességét. Miután ezeket jól megjegyeztük, egyikünk koncentráljon erősen a színkép egyik színére. Tegye ugyanezt a másikunk is. Bizonyos megfigyelés után mindketten próbáljuk megállapítani, látunk-e valami változást a színkép egyik színén. Ha mindketten fejlett megfigyelőképességgel bírunk, észre fogjuk venni a változást azon a színen, amelyre a másik koncentrált. Minél erősebb volt a koncentráció, annál világosabban látszik a változás. Ez mutatja, hogy bizonyos intelligencia hatott rá. E kísérlet révén megérthetjük, milyen hatása van a fénynek, mely értelmes lényektől ered.